Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija

Visuotinė istorija (840 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulio piramidės

  PowerPoint pristatymas. Piramidės pasaulyje. Įvairios piramidės. Gizos piramidės. Sfinksas ir piramidės Marse. Cheopso piramidės vidus.
  Visuotinė istorija, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-05-04
 • Pasaulis tarpukario metais

  40 klausimų su atsakymais. Kas yra valstybės santvarka, kuriai būdingas centralizuotas administracinių teritorinių vienetų valdymas? Su kuo lietuviai dėl nepriklausomybės kariavo nuo 1918 metų gruodžio mėn. iki 1919 metų liepos mėn.? Kiek narių sudarė steigiamasis seimas? (pradėjęs darbą Kaune 1920 metais gegužės 15d.)? Ką padėjo padaryti F. Ruzvelto paskelbta "Naujojo kurso" politika? Kodėl pokario Vokietija dažnai buvo vadinama Veimaro respublika? Kas yra VNSDP? Kas buvo bermontininkai? Kokioje teritorijoje po pilietinio karo susikūrė sovietinės Rusijos, Ukrainos? Kas vadovavo Lietuvai, kai buvo sudaryta pirmoji atsikuriančios nepriklausomos? Kokia organizacija Lietuvoje veikė 1919 metais? 1922 metų vasario 15 dieną buvo priimtas įstatymas privatizuotai žemei. Kokia buvo privatizuotos žemės norma? Kada priimta Lietuvos Konstitucija? Kas nutiko Rusijos valstiečiams, kai į valdžią atėjo Stalinas ir paskelbė ūkių kolektyvizaciją? Kas buvo GULAG‘as? Kokį prezidentą išrinkus buvo ryžtingai plečiamas etatizmas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)? Kuo dažniausiai remdavosi fašistai? Ką Musolinis padarė tapęs Italijos vadovu? Kiek automobilių karo metais (1919) pagamindavo Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)? Ką draudė "sausasis įstatymas"? Kam įsiskolino Prancūzija po pirmojo pasaulinio karo? Keleriems metams buvo išrinktas Vokietijos prezidentas tarpukario metais? Kur gimė Adolfas Hitleris? Kas yra fiureris? Kokia buvo didžiausia ir stipriausia valstybė iš susikūrusių po pirmojo pasaulinio karo valstybių? Kur pirmiausia buvo visiškai automatizuota degtukų gamyba? Kokia švedų automobilių firma labai išgarsėjo 1927 metais? Kas pirmoji iš 4 šalių (Estija, Suomija, Latvija ar Lietuva) ėmė siekti nepriklausomybės? Kur buvo pasirašyta "Baltijos santarvės" sutartis? Kelintasis vaikas savo šeimoje buvo A. Stulginskis? Kas buvo SS? Koks įstatymas buvo priimtas pirmame Reichstago posėdyje? Kokia politika Hitleriui atėjus į valdžią tapo oficialia? Kieno diktatūra keliems dešimtmečiams po pilietinio karo įsigaliojo Ispanijoje? Kas buvo Tomašas Masarykas? Kelintais metais Vengrija buvo paskelbta sovietų respublika? Kas išrado garo turbiną? Kas buvo užvaldęs Klaipėdos kraštą? Kokia buvo didžiausia tarpukario Lietuvos užsienio politikos problema? Koks buvo bendras Lietuvos geležinkelių ilgis 1938 metais? Koks vardas buvo suteiktas Lietuvos universitetui, kuris buvo atidarytas Kaune tarpukario metais?
  Visuotinė istorija, testas(5 puslapiai)
  2008-03-21
 • Paveikslo analizė: J. Mateika "Žalgirio mūšis"

  Žalgirio mūšio paveikslas. Janas Mateika (Jan Matejka) 1878 metai. Žalgirio mūšis. Vytautas. Marcinas iš Vrocimovičių. Žemaitis. Zindramas iš Maškovicų. Mikalojus Skunarovskis. Verneris von Tetingenas. Jokūbas Skarbka ir Kazimiežas iš Ščecino. Konradas VIII Baltasis. Janas Žižka. Šventas Stanislavas. Ulrichas vos Jungingenas. Kuno von Lichtenšteinas. Henrichas fon Švelbornas. Zaviša Juodasis. Domaratas iš Kobylano. Heinrichas von Plauenas. Zbignevas Olešnickis. Jogaila. Markwardas von Salzbachas. Jano Dlugošo tėvas. Vėliavos. Mūšio eiga. Darbas iliustruotas paveikslėliais (27).
  Visuotinė istorija, pristatymas(39 puslapiai)
  2008-05-28
 • Paveldas kaip politinis išteklius. Carinės Rusijos politikos pavyzdžiai Vilniuje

  Įvadas. Carinės imperijos tikslai. Disonanso šaltiniai politiniame paveldo naudojime. Vilniaus pavyzdžiai. Perkeltas paveldas. Žmonių kūnai. Apleistas paveldas. Netinkamai naudojamas paveldas. Sąmoningai ištrinamas ar naikinamas paveldas. Sukuriamas falsifikatas. Išvados.
  Visuotinė istorija, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Peloponeso karai

  Karų pradžia. Archidamo karas 431-421 metais prieš Kristų. Antroji Peloponeso karų dalis 421-404 metai. Sicilijos ekspedicija. Dekelėjos karas. Oligarchija Atėnuose. Kintančių hegemonijų laikas. Spartos hegemonija.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-13
 • Periklio paveikslas Tukidido "Istorijoje"

  Periklio paveikslas, jo gyvenimo būdas, bruožai, vertybės, remiantis Tukidido "Istorija".
  Visuotinė istorija, analizė(4 puslapiai)
  2007-12-16
 • Petro Pirmojo vaidmuo Rusijos istorijoje

  Įvadas. Petro Didžiojo gabumai jau išryškėjo jaunystėje. Rusijos atsilikimo priežastys, ir kova dėl žemių. Petro Didžiojo reformos. Šiaurės karas, Poltavos mūšis. Petro I Didžiojo charakterio bruožai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Pietų sąjunga dekabristų sukilime

  Įvadas. Pirmų rusiškų revoliucionierių atsiradimo priežastys. Judėjimo atsiradimas, dekabristų tikslai. P. Pestelio "Russkaja pravda" ir N. Muravjovo Konstitucija. Pasiruošimas sukilimui. 1825 m. gruodžio 14 d. sukilimas. Dekabristų teismas. Pralaimėjimo priežastys ir rezultatai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Pilietinis karas: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) XIX amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Šiaurinės ir pietinės valstijos. Pilietinis karas. Pilietinio karo padariniai. Juodaodžių padėtis po pilietinio karo. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) iškilimas.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-12-05
 • Piligrimystė viduramžiais

  Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549 - 1616). Pirmas laiškas. Antrasis laiškas. Trečiasis laiškas. Ketvirtasis laiškas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2010-07-15
 • Piratai

  Piratai. Piratų grupės. Piratų puldinėjimai bei gynyba prieš juos. Piratų gyvenimo būdo ypatybės.
  Visuotinė istorija, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-07
 • Piratai (2)

  Juodabarzdis. Moterys-piratės. Normanų piratai. Piratų vėliavos. "Raudonasis Džekas". Karibų jūros piratai. Žymiausi piratai. Piratų naudotų laivų tipai. Ginkluotė. Piratų eros pabaiga. Vikingų plaukiojimai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-21
 • Pirmasis pasaulinis karas

  Pokyčiai, nulėmę Pirmojo Pasaulinio karo pradžią. Europos valstybių tarpusavio santykiai. Karo pradžia ir eiga. Bolševikai. 1917 metų revoliucija Rusijoje. Lietuva Pirmajame Pasauliniame kare. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Karo pabaiga ir padaryti nuostoliai.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-22
 • Pirmasis pasaulinis karas (10)

  PowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Karo pretekstas. Karo eiga. Vakarų frontas. Rytų frontas. Modernių ginklų panaudojimas. Karo pabaiga. Karo pasekmės.
  Visuotinė istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-05-17
 • Pirmasis pasaulinis karas (11)

  25 klausimų testas. Kryžiažodis. Karikatūra. Žemėlapis. Užduočių atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(10 puslapių)
  2007-06-22
 • Pirmasis pasaulinis karas (12)

  Įvadas. Pagrindinės Pirmojo Pasaulinio karo priežastys. Pirmojo Pasaulinio karo pradžia. Pirmojo Pasaulinio karo eiga. Karo padariniai. Baltijos šalys karo metu. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-16
 • Pirmasis pasaulinis karas (13)

  Karo pradžia. Karas Vakaruose 1914-aisiais. Karas Rytuose 1914-1915m. Vakarų fronte padėtis be išeities. Verdenas ir Soma. Jūrų karas. Karas ore. Rytų frontas 1916-1918 m. Sprendimas Vakaruose. Centrinių pajėgų žlugimas. Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais. Sąjungų sistemos. Valstybių nuostoliai pasibaigus karui. Pirmojo Pasaulinio karo chronologija. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(40 puslapių)
  2007-10-18
 • Pirmasis pasaulinis karas (14)

  Valstybių tikslai. Iškilo dideli prieštaravimai. Dviejų kasinių politinių blokų susidarymas. Imperialistiniai karai. Karo planai. Karo pradžia. Karo veiksmų eiga. Tankų naudojimas. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Mobilizuotų kareivių skaičius. Europos valstybių nuostoliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9).
  Visuotinė istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-04-19
 • Pirmasis pasaulinis karas (15)

  20 klausimų testas su atsakymais. Pirmasis pasaulinis karas. Pateikti 3 atsakymų variantai.
  Visuotinė istorija, testas(3 puslapiai)
  2009-09-14
 • Pirmasis pasaulinis karas (16)

  Pirmasis pasaulinis karas. Pirmojo Pasaulinio karo priežastys. Pirmojo Pasaulinio karo pretekstas. Pirmojo Pasaulinio karo eiga. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Rusija 1917 metai: nuo vasario revoliucijos iki spalio perversmo. I pasaulinio karo padariniai. Sąvokos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2010-12-13
Puslapyje rodyti po