Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija

Visuotinė istorija (840 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Helenizmas (2)

  Aleksandro Makedoniečio užkariauta teritorija. Helenizmas datuojamas. Naujoji pasaulėvoka. Nuo polis prie cosmopolis. Žmonės prarado savo turėtą kaip piliečio svarbos jausmą, nes tapo ne patys sprendžiantys, bet kitų valdomi. Graikiškasis elementas. Statyba ir urbanistika. Graikų kultūros plitimas. Kultūros pobūdis. Aleksandrija. Biblioteka. Helenizmo menas.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-08-13
 • Helenizmas (3)

  Dalis konspekto medžiagos pateikta lietuvių kalba, dalis rusų kalba. Įvadas. Metodinės pastabos. Makedonijos iškilimas. Šaltiniai. Makedonijos valdovai, jų aplinka. (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą), (Plutarchas. Rinktinės biografijos). Promakedonietiška Graikijos aristokratų veikla. (Письмо философа Спевзиппа македонскому царю Филиппу. Хрестоматия по истории древней Греции), (Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1.-Санкт-Петербург), (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма). Pasaulinės imperijos kūrimas. Šaltiniai. Aleksandro valstybės organizacija. (Арриан. Поход Александра. Хрестоматия по истории древней Греции), (Диодор. Историческая библиотека.-.В кн. Арриан. Поход Александра: Дополнения). Politika Graikijoje. (Надпись из Хиоса, 332 г. до н. э. Хрестоматия по истории древней Греции). Valdovo asmenybės vertinimai. (Диодор. Историческая библиотека.-.В кн. Арриан. Поход Александра. Дополнения), (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą), (Арриан. Поход Александра). Istorikų veikalai. Ekspansijos ir jos ekonominių padarinių interpretacijos. (Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1.). Gyvenimo būdo kaita. (Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток). Naujų helenistinių valstybių susidarymas, jų raida. Šaltiniai. Imperijos padalinimas. (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą). Helenizmo atspindžiai senajame testamente. (Rubšys A. Raktas į Senajį Testamentą. D.3). Diadochų (Aleksandro politikos įpėdinių) veiklos vertinimai. (Тарн В. Эллинистическая цивилизация), (Эллинизм: экономика, политика, культура), (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма), (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма). Helenizmo kultūros savitumai. Šaltiniai. Aleksandrijos miesto steigimas ir plėtra. (Диодор. Историческая библиотека.-.В кн. Арриан. Поход Александра. Дополнения). Apie Aristotelį ir jo aplinką. (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą), (Plutarchas. Rinktinės biografijos). (Žymių žmonių testamentai). Tyrimai. Helenizmo tęstinumo ir kultūrų sąveikos klausimai. (Batchelor M. Atsiverčiame Bibliją), (Rubšys A. Raktas į Senąjį Testamentą. D.3.). Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1.). (Эллинизм: экономика, политика, культура). (Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток). Helenizmo epochos menas. (Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток).
  Visuotinė istorija, konspektas(58 puslapiai)
  2011-10-20
 • Helenizmo laikotarpis

  PowerPoint pristatymas. Helenizmas. Helenizmo laikotarpiu. Kultūros centrai. Užkariavimai paveikė architektūros raidą. Architektūros paminklai ar jų kompleksai. Graikų literatūra siekė. Literatūra. Dailė. Filosofinės mokyklos. Buvo sukurta.
  Visuotinė istorija, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-01-19
 • Heraklio žygdarbiai

  Heraklio gimimas ir jo auklėjimas. Nemėjos liūtas. Lernos Hidra. Stimfelo paukščiai. Kerinėjos Danielius. Erimanto šernas ir mūšis su kentaurais. Karaliaus Augėjo tvartai. Kretos jautis. Diomedo žirgai. Hipolitės juosta. Geriono karvės. Cerberis. Hesperidžių obuoliai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Herbertas Klarkas Hūveris

  Trumpa biografija. Kandidatas į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentus. Naujasis prezidentas. Spauda ir prezidentas. Prezidento politinių jėgų susilpnėjimas. Kaip saugomas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas. Krizės kontrastas. Europa nenori mokėti karo skolų. Hūveris grįžta į politiką. Mintys apie H. K. Hūverį.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-04
 • Herodotas Halikarnasietis

  Šaltinio nagrinėjimas: Herodotas Halikarnasietis. Tekstas apie neurus. Žinios apie autorių. Šaltinio atsiradimo aplinkybės. Tyrinėjimai. Išvados.
  Visuotinė istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-16
 • History of Britain

  The island. Britain's prehistory. The Romans. The invaders. Wales. Ireland. Scotland. The Norman conquest. Feudalism. The late middle ages. The krisis of kingship. The Tudors. Mary Queen of scots. The Stuarts. The eighteenth century. The nineteenth century. The twentieth century. The Kings and Queens of Britain.
  Visuotinė istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-07-07
 • History of Scotland

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Intro to Scottish History. Škotijos istorija. Intro. Interpreting Medieval Scotland. Defining Scotland. Completing Scotland. Political Structure: Kingship. The "Normanisation" of Scotland? Military and Administrative Power. Abbeys and Burghs. Scoto-Norman Hybridity.
  Visuotinė istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-05-19
 • Holokaustas (2)

  Įvadas. Žydai Europoje. Antisemitizmas. Genocidas.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-19
 • Holokaustas (5)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra holokaustas? Hitlerio požiūris į žydus. Pirmosios aukos. Diskriminacija įgija dar didesnį mastą. Prasidėjo emigracija. Hitleris užima Austriją. Krištolinė naktis. Getai. Gyvenimas gete. Visuotinės žudynės.
  Visuotinė istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-01-18
 • Holokausto poveikis jį patyrusių tėvų ir jų vaikų santykiams

  Įvadas. Tyrimas. Santykiai su tėvais vaikystėje ir paauglystėje. Paviršutiniškumas. Siekis apsaugoti nuo skausmingų patyrimų ir problemų, nutylėjimas. Prisirišimas. Holokausto patirtis tarpasmeniniuose tėvų ir vaikų santykiuose. Pokyčiai santykiuose vaikams subrendus. Išvados.
  Visuotinė istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2008-03-03
 • How far did Louis Philippe fulfill the hopes of the revolutionaries?

  Darbas anglų kalba. Kaip stipriai Luisas Filipas patenkino revoliucionierių viltis? The July Revolution. The rule of Charles X and availability of franchise. The power of Charles X. The effect of French press. The official state religion - catholicism. Voting.
  Visuotinė istorija, rašinys(2 puslapiai)
  2008-04-17
 • Imperatorių sudievinimas

  Imperatorių sudievinimas, būdingas Romos religiniam gyvenimui. Sudievinimas (divinatio). Imperatoriaus kultas. Ką iš tikro reiškė imperatoriaus kultas? Papildomi pavyzdžiai. Cezaris. Augustas. Tiberijus. Kaligula. Klaudijaus politika. Neronas. Imperatoriaus kulto plitimas valdant Flavijams. Religinė Antoninų politika. Naujos imperatoriaus kulto formos valdant Severams. Visų imperatoriaus kulto formų vystymesi svarbus buvo Romos armijos, pagrindinio šio kulto nešėjo provincijose, vaidmuo.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-08-13
 • Imperializmas

  Įvadas. Pagrindinės imperializmo varomosios jėgos. Nacionalinių valstybių rungimasis dėl valdžios. Nacionalizmas. Krikščioniška misija ir socialdarvinizmas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-25
 • Indijos civilizacija

  Senovės Indija. Gyventojai. Šaltiniai. Istoriografija. Seniausioji Indija. Indija XV - IV amžiaus pr. Kr. Magadhos iškilimas. Maurjos valstybės sukūrimas. Budizmas ir jo istorinis vaidmuo.
  Visuotinė istorija, referatas(8 puslapiai)
  2004-10-08
 • Indijos civilizacija. Ašokos valdymas

  Indijos civilizacija. Ašokos valdymas. Maurijų dinastija. Stupos. Dabartinės Indijos žemėlapis.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-24
 • Indo civilizacija

  PowerPoint pristatymas. Protoindiškasis laikotarpis. Mohendžo Daro. Horapa. Indo laikotarpis. Arijų laikotarpis. Keturios pagrindinės kastos. Keturios pagrindinės kastos. Brachmanizmas. Budizmo tiesos. Dvi pagrindinės priežastys nulėmė civilizacijos nuosmukį. Civilizacijos laimėjimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5 skaidrės).
  Visuotinė istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-12-20
 • Indo ir senosios Kinijos civilizacija

  Gyventojai prie Indo upės. Indų religija. Senoji Kinijos civilizacija. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-17
 • Indoeuropiečių protėvynės hipotezės

  Įvadas. Azijinės hipotezės iškilimas. Europos hipotezės atsiradimas. Poschės hipotezė. Skandinavijos hipotezė. Tayloro tyrinėjimai. Sugrįžimas prie Azijos hipotezės. Pietvakarinės Azijos hipotezė. Hirto hipotezė. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(13 puslapių)
  2006-06-06
 • Indų stupos

  Apybraiža. Indija. Indų stupos. Forma. Vedika. Ritualai. Srupų statyba. Simbolika. Bharhutos stupa. Sančis. Jagapetos stupa.
  Visuotinė istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-07-17
Puslapyje rodyti po