Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose

  Įvadas. Renesanso epocha. Mintys apie lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-23
 • Lietuviška knyga 1940-1999 metais

  Įžanga. Oficialioji spauda tarybinės okupacijos laikotarpiu. Knygos būklė hitlerinės okupacijos metais. Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga. Leidyba ir leidėjai. Knygų tematika. Knygų platinimas. Pogrindžio spauda. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Lietuviška spauda 1904-1914 metais

  1904 metų belaukiant. Spaudą atgavus. Žymiausieji 1904-1914 metų leidiniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-12
 • Lietuviškos spaudos draudimas

  Spaudos draudimas 1864 - 1904 metais Lietuvoje. Spauda mokyklose. Pirmosios draudžiamos lietuviškos knygos (leidiniai). "Aušra". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Etninių lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-23
 • Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais

  Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais. Įvadas. Įžanga. Draudimo motyvai. Gotiško raidyno uždraudimas. Caro pritarimas. Knygų leidyba. Knygnešiai. Knygų naikinimas. Pabaiga.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2006-01-11
 • Lietuviškosios raštijos pradžia

  Įvadas. Aplinkybės palankios lietuviškoms knygoms atsirasti. Lietuvių raštijos ir literatūros pradžia. Reformacija. Pirmoji lietuviška knyga. Kitos lietuviškos knygos. Lietuvių raštijos degradavimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-07
 • Lietuvių kalbos likimas spaudos draudimo metais

  Įvadas. Spaudos draudimas. Knygnešiai – lietuvių tautos negausios inteligentijos ir liaudies ryšininkai. Keletas iš daugelio knygnešių. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Lietuvių kultūra XX amžiaus pradžioje (1900-1914 metais)

  Įvadas. XX amžiaus pradžios Lietuvių literatūros raidos ypatybės. Lietuvių tapybos raidos bruožai XX amžiaus pradžioje. Istorinės tapybos raidos sąlygos. Estetinės pažiūros. Realistinė tapyba Lietuvoje. Neoromantinė lietuvių kūryba. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožai. Lietuvos teatro bruožai XX amžiaus pradžioje. Slaptosios Lietuvos draugijos. Legaliosios lietuvių draugijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2006-02-20
 • Lietuvių papuošalai IX-XII amžiuje

  Įvadas. Kaklo papuošalai. Segės. Smeigtukai. Apyrankės. Žiedai.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Lietuvių tautinės mažumos

  Įvadas. Rusai. Gudai (baltarusiai). Lenkai. Žydai. Latviai. Totoriai. Karaimai. Tautinės mažumos Lietuvos respublikoje. Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-14
 • Lietuvių trėmimai 1944-1953 metais

  Lietuvių trėmimai 1944-1953 metais. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-25
 • Lietuvos 1928 metų ir 1938 metų Konstitucijos

  1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto reikalai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir papildymas. Įvedamieji nuostatai. 1938 metų Lietuvos Vyriausybės Konstitucija. Bendrieji nuostatai. Pilietybė. Piliečių teisės ir pareigos. Tikyba. Šeima ir motinystė. Auklėjimas ir švietimas. Darbas. Tautos ūkis. Sveikata ir socialinė apsauga. Respublikos Prezidentas. Seimas. Įstatymai. Vyriausybė. Paklausimas ir interpeliacija. Valstybės administracinė santvarka. Valstybės biudžetas. Valstybės kontrolė. Teismas. Valstybės gynimas. Konstitucijos keitimas. Baigiamieji nuostatai. 1928 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas. 1938 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, referatas(24 puslapiai)
  2005-08-18
 • Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas

  Gedimino kilmė. Gedimino santykiai su vokiečiais. Gedimino santykiai su lenkais. Gediminas ir rusų šiaurės vakarų valstybės. Gedimino santykiai su totoriais. Lietuvos valstybės valdymo sistema. Gediminas kaip politinis veikėjas. Gedimino mirtis. Gedimino valdymo reikšmė. Reikšmingiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pasiekimai Gedimino valdymo laikotarpiu.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) XIV amžiaus II pusėje: politinės krizės brendimas

  Situacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) po Gedimino mirties. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Algirdui ir Kęstučiui. Valstybės valdymo struktūros nusistovėjimas. Esminiai konfliktų ir karų arealai. Derybos dėl krikšto. Jogailos ir Kęstučio konfliktas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-13
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) dvaro ir didikų kultūra. Jos ypatumai

  Įvadas. Kalba ir kilmė. Švietimas. Spauda, spaustuvės, bibliotekos. Architektūra. Dailė. Menas ir teatras. Radvilų giminė. Mikalojus Radvila Juodasis. Mikalojus Radvila Rudasis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės organizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės struktūrinės dalys. Etmonas. Generalitetas. Gvardiečiai. Kavalerija. Pėstininkai. Artilerija ir inžinerija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-29
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė ir etmonai

  Etmonas. Etmono teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė iki Ketverių metų seimo. Kariuomenės organizacija ir jos pokyčiai.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) knygos istorija ir poligrafijos atsiradimas mūsų krašte

  Įvadas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) valstybė, bažnyčios bei kultūros veikėjų knygų rinkiniai. Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas. Leidėjai ir spaustuvės. Vilniaus akademijos spaustuvė. Valdovų privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2011-07-07
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai ir jų politika

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atsiradimas. Pinigai prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) įkūrimą. Pinigų politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK).
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai iki XVI amžiaus vidurio reformų

  Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK ) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio (LDK) teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2005-05-19
Puslapyje rodyti po