Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos valstybės raida

  Lietuvos vardo kilmės problema. Šią situaciją kas sukūrė? Kuo jie taip išskirti? Kaip už valstybės branduolio Leičiai suvokiami? Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema XIII a. Ordino magistro pasiekimas. Mindaugo laimėjimai. Mindaugo pasirinkimo pliusai ir minusai. Lietuvos tapsmas didvalstybė XIII a. pab.- XIV a. pirmoji pusė. Ordino vadovybė kaip reaguoja į kintantį gyvenimą? Kaip kinta Lietuvos geopolitinė padėtis? Kokie pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)? Funkcionuoja prievolių sistema. Didvalstybė kas tai? Ar turime įrodymų, kad Lietuva tampa didvalstybė? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės raidos, problemos Krėvos laikotarpyje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybingumo programoje. Etnologu nesipriešinimo problemos aiškinimas. Istorikų pozicija. Ar 1387 m. Lietuva buvo apkrikštyta ar apsikrikštijusi? Vytauto kova dėl valdžios, pirmos reformos valstybėje. Kova dėl valdžios 1392 m. Astravos sutartis bajorų luomas. 1392 m. valstybė. Kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė (LDK) atrodo, kokios kyla problemos? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su ordinu. Dvi politinės Žalgirio mūšio sampratos. Kodėl skyrėsi LDK ir Lenkijos pranešimai? Kodėl yra keletas pranešimų tipų? Sąjungininkų laikysena prieš Žalgirio karą. Lenkija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė (LDK) laikosi skirtingos politinės sampratos. Lenkijos politinė elgsena. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) politika kitokia. Rytų Europos imperija. 1381m. prasidėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vidaus karas. Santykiai su Ordinu iki 1440 m. Vytauto karūnavimasis. Vytautas pasižymėjo. Jono Goštauto politinė grupuotė. Funkcijos ponų tarybos. Lietuvos bajorų luomo susidarymas ir raida. Liublino unija ir jos vertinimai. Liublino unijos aktas. Netektys LDK. Lenkijos netektys. Lietuvos-Lenkijos santykiai po Liublijiniame laikotarpyje iki XVIIa. vid. Bandymas reformuoti valstybę saksų valdymo laikotarpyje, Augustas III, 1733-1763 m. Padalijimo konvencija. Kaip reagavo bajorija Lenkijoje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Kodėl niekas nesielvartavo? Bajoriškasinis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX a. pab. – XX a. pradžia. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905-1907 m. Tautinių mažumų politika 1905-1907. Lenkų, žydų ir gudų pozicijos. Lietuvių teritorinė programa 1914-1918 m. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919-1920 m.
  Lietuvos istorija, konspektas(35 puslapiai)
  2009-01-16
 • Lietuvos valstybės susidarymas

  PowerPoint pristatymas. Informacinės nuorodos. Lietuvių žemės ir kaimynai XIII amžiuje. Lietuvių karo žygiai 1201 – 1236 metais. Socialiniai ir politiniai procesai lietuvių žemėse. Mindaugo Krikštas. Lietuvos vienijimasis. Lietuvos Valstybės susidarymo XIII amžiaus II-­ame ketvirtyje priežastys ir pasekmės. Mindaugo valstybė (1219-1263 metais). Valstybės susikūrimo prielaidos. Mindaugo valdymas. Mindaugo valstybės reikšmė. Datos. Asmenybės. Sąvokos. Užduotys.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-11-09
 • Lietuvos valstybinė santvarka XVIII amžiuje

  Mykolo Kaributo Višnioveckio valdymas (1669- 1673). Jono Sobieskio valdymas. Augusto II valdymas (1697-1706 ir 1709- 1733 m.). Stanislovas Leščinskis. Valdymo metai (1706- 1709 m.). Augusto III valdymas (1733- 1763 m.). Stanislovas Poniatovskis. Valdymo metai(1764- 1795 m.).
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-02
 • Lietuvos valstybingumo klausimas XIX amžiaus pradžioje

  Įvadas. Nagrinėjama Lietuvos valstybingumo problema XIX amžiuje. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-05
 • Lietuvos žalvario amžiaus ypatumai

  Įvadas. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Lietuvos žemės reformos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos žemės reformos. Valakų reforma 1557 metai. Reformos tikslai. Reformos eiga. Reikšmė. Baudžiavos panaikinimas. Priežastys. Reformos turinys. Reformos rezultatai. 1922 matų Žemės reforma. Priežastys. Rezultatai. Kolektyvizacija. Raida. Rezultatai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-09-30
 • Lietuvos žydų genocidas

  Įvadas. Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Devyni iš dešimties – žydų holokaustas 1933 – 1945 metais. Pasmerktųjų gelbėjimas. Lietuvių ir žydų santykiai po karo. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lietuvos žydų katastrofa

  Lojaliausia Lietuvos tautinė mažuma. Tarp socializmo ir sionizmo. Holokausto pradžia. Lietuviškasis aspektas. Didvyriai.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-07
 • Lietuvos žydų pasipriešinimas nacių vykdomai politikai

  Įvadas. Tylusis žydų pasipriešinimas. Pavienių asmenų kova už savo gyvybę. Organizuotas žydų pasipriešinimas. Pogrindinės organizacijos Lietuvos getuose. Pabėgimas pas partizanus. Išvados. Papildomos lentelės.
  Lietuvos istorija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-11-22
 • Lietuvos žydų tragedija

  PowerPoint pristatymas. Žydai tarpukario Lietuvoje. Sinagogos. Holokausto pradžia. Lietuvos žydų žudynės. Drąsiausiųjų lietuvių pagalba. Ona Šimaitė. Žydų getai. Vilniaus geto teatras. Getų sunaikinimas. IX Kauno fortas. Istorinės atminties naikinimas. Senosios žydų kapinės. Žydų kapinės Kaune. Klausimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(24 skaidrės)
  2010-01-25
 • Lietuvos-Lenkijos valstybės raida XVI - XVIII amžiuje

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorija ir sienos po Liublino unijos. Tarpuvaldžiai ir renkamas Respublikos valdovas. Henriko Valua artikulai. Steponas Batoras ir valstybės stabilizavimas. Steponas Batoras ir Livonijos karas. Stepono Batoro palikimas ir naujasis tarpuvaldis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su užsienio valstybėmis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Zigmanto Vazos laikais. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Vladislovo Vazos laikais. Kriziniai laikai: Jonas Kazimieras Vaza. Vazų dinastijos Respublikoje pabaiga. Bajorų seimeliai ir bajoriškoji "demokratija". "Liberum veto" ir valstybė. Lenkiškieji valdovai Respublikos soste – Mykolas Kaributas Višnioveckis ir Jonas Sobieskis. Respublika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Saksų dinastijai. Respublikos valdovas Stanislovas Leščinskis. Užsienio politikos nesėkmės – Šiaurės karas. Bajoriškoji anarchija. Nebylusis seimas. Čartoryskiai ir valstybės reformos. Nuolatinė taryba. 1763–1764 metų tarpuvaldis ir Stanislovas Poniatovskis. Radomo ir Baro konfederacijos. Pirmasis Respublikos padalijimas. Ketverių metų seimas. 1791 metų gegužės 3-iosios konstitucija. Targovicos konfederacija ir Antrasis Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas. 1795 metų trečiasis Respublikos padalijimas ir valstybės žlugimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lithuania: before and after independence

  Introduction. Part I: General information. Key data. National identity. Part II: Comparison between the past and present in the following areas. Politics. Ethnic groups. Religion. Values. Part III: Impact of the past on the business area nowadays: Hofstede’s value dimension. Dos and don’ts. Conclusion.
  Lietuvos istorija, referatas(20 puslapių)
  2006-03-18
 • Lito istorija

  Įvadas. Pinigai. Lietuvos Respublikos pinigų ištakos. Skaudus pinigų istorijos puslapis. Sunkūs reformų ir Lietuvos banko atkūrimo metai. Pakartotinis lito įvedimas. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-08
 • Liublino unija

  Įvadas. Liublino unijos sudarymo priežastys. Liublino unijos derybos. Liublino unijos padariniai ir reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-27
 • Liublino unija (2)

  Įvadas. Dėstymas. Liublino unijos sudarymo priežastys. Liublino unijos derybos. Liublino unijos padariniai ir reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-16
 • Liublino unija (3)

  PowerPoint pristatymas. Abiejų Tautų Respublika (1572-1795 m.). Liublino unijos derybos. Liublino unijos priežastys ir prielaidos. Respublikos turinys. Žygimantas Augustas. Žečpospolitos valstybiniai valdžios ir valdymo organai. Vykdomoji valdžia. Centrinės valdymo institucijos. Seimas. Trečiasis Lietuvos Statutas. Istorikų mintys apie Liublino uniją. Unijos reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-28
 • Liublino unija (4)

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su Maskva. Liublino unijos priežastys. Derybos dėl unijos. Liublino unijos aktas. Liublino unijos sąlygos. Po Liublino unijos. Išvados. Įvadas.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-19
 • Liublino unija (5)

  Įvadas. Pagrindinis šio darbo tikslas. Tyrimo metodai. Liublino unijos priežastys. Liublino akto esmė. Liublino unijos rezultatai. Liublino unijos atnešti naujoviškumai. Liublino unija ir valstybės įstaigų sistema. Vilniaus gyvenimas po Liublino unijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-31
 • Liublino unija ir jos vertinimas istoriografijoje

  Įvadas. Liublino unijos priežastys, ką ji skelbė, rezultatai. Liublino unijos priežastys. Unija skelbė. Liublino unijos rezultatai. Senos ir naujos problemos po Liublino unijos. Liublino unijos atnešti naujoviškumai. Liublino unija ir valstybės įstaigų sistema. Vilniaus gyvenimas po Liublino unijos. Liublino unijos vertinimas istoriografijoje. Neigiamas vertinimas. Teigiamas vertinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2007-05-08
 • Liublino unija ir valstybės įstaigų sistema

  Įvadas. Lietuvos valstybinė santvarka XVI amžiuje. 1569 metų Liublino unijos aktas. Akto pasirašymo priežastys. Liublino unijos akto esmė. Rezultatai pasirašius liublino unijos aktą. Valstybės įstaigų sistema. Liublino unijos akto atnešti naujoviškumai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-27
Puslapyje rodyti po