Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos 1928 metų ir 1938 metų Konstitucijos

  1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto reikalai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir papildymas. Įvedamieji nuostatai. 1938 metų Lietuvos Vyriausybės Konstitucija. Bendrieji nuostatai. Pilietybė. Piliečių teisės ir pareigos. Tikyba. Šeima ir motinystė. Auklėjimas ir švietimas. Darbas. Tautos ūkis. Sveikata ir socialinė apsauga. Respublikos Prezidentas. Seimas. Įstatymai. Vyriausybė. Paklausimas ir interpeliacija. Valstybės administracinė santvarka. Valstybės biudžetas. Valstybės kontrolė. Teismas. Valstybės gynimas. Konstitucijos keitimas. Baigiamieji nuostatai. 1928 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas. 1938 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, referatas(24 puslapiai)
  2005-08-18
 • Lietuvos bažnyčios, dvarai ir pilys

  PowerPoint pristatymas. Beržėnai (Beržėnų dvaro rūmai). Džiuginėnai (Džiuginėnų dvaro centrinis pastatas). Vilnius (Gedimino pilis). Vilniaus bažnyčios (Bernardinų bažnyčia, Šv.Mykolo bažnyčia, Šv. Onos bažnyčia, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šv. Teresės bažnyčia, Arkikatedra, Trinitorių bažnyčia). Kaunas (Kauno pilis, Kauno rotušė). Kauno senamiestis. Kauno bažnyčios (Trejybės bažnyčia, Jurgio bažnyčia, Prisikėlimo bažnyčia, Mikalo bažnyčia, Vytato bažnyčia). Kretinga (Kretingos bažnyčios bokštai, Kretingos dvaro rūmai). Kelmė (Kelmės dvaro rūmai). Kražiai (Senoji Kražių varpinė, Kražių bažnyčia). Raudonė (Raudonės pilis). Renavas (Renavo bažnyčia, Renavo dvaro centriniai rūmai). Rietavas (Rietavo dvaro komplekso dalis, Rietavo muziejus, Rietavo dvaro rūmai). Švėkšna (Švėkšnos bažnyčia). Trakai (Trakų pilis). Mosėdis (Mosėdžio bažnyčia). Lietuva (Nagrinėtos Lietuvos vietos).
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-07-04
 • Lietuvos didieji kunigaikščiai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais buvo. Mindaugas (1200-1263). Mindaugo valdymo reikšmė. Gediminas (1275-1341). Gedimino valdymo reikšmė. Algirdas (1300-1377). Kęstutis (1300-1382). Jogaila (1348-1434). Vytautas (1350-1430). Vytauto valdymo reikšmė. Lietuvos didžioji kunigaikštystė (LDK) Vytauto valdymo metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-10-10
 • Lietuvos Didysis kunigaikštis - Gediminas. Gedimino įamžinimas

  Įvadas. Gediminas – Lietuvos Didysis kunigaikštis. Gedimino paminklas. Veliuona. 650 Didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties metines. Gedimino atvaizdas nepamirštamas ir medaliuose. Jono Abraičio knyga "Gedimino pulko likimas". Gediminaičių stulpai. Išvados. Priedas (1).
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-12-03
 • Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas

  Gedimino kilmė. Gedimino santykiai su vokiečiais. Gedimino santykiai su lenkais. Gediminas ir rusų šiaurės vakarų valstybės. Gedimino santykiai su totoriais. Lietuvos valstybės valdymo sistema. Gediminas kaip politinis veikėjas. Gedimino mirtis. Gedimino valdymo reikšmė. Reikšmingiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pasiekimai Gedimino valdymo laikotarpiu.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

  Treniota. Vaišelga. Traidenis. Pirmieji gediminaičiai LDK soste. Vytenis. Gediminas. Santykiai su popiežiumi ir Vakarų Europa. Pilėnų gamyba. Gedimino mirtis. Algirdo ir Kęstučio valdymas. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Algirdas. Kova su Maskva. Kęstutis. Jogaila. Dubysos sutartis. Lenkijos ir Lietuvos unija. Lietuvos krikštas. Vytautas. Astravos sutartis. Salyno sutartis. Žygis prieš Aukso ordą. Vorsklos mūšis. Vilniaus-Radomo sutartis. Žemaičių sukilimas. Racionžo taikos sutartis. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. Žalgirio mūšis. Torūnės taika. Konstanco bažnytinis susirinkimas. Žemaičių krikštas. Karų su ordinu pabaiga. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Vytauto valdymo reikšmė.
  Lietuvos istorija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-11
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) - baltarusiška valstybė?

  Istorijos rašinys. Ar LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė) buvo daugiau lietuviška ar baltarusiška valstybė?
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2008-01-02
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)

  PowerPoint pristatymas. 1569 metų liepos 1 d. Liublino unijos aktas. Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje. Liublino unijos priežastys ir prielaidos. Liublino unijos reikšmė. Nepaisant to. Abiejų Tautų Respublika (ATR) XVI - XVII amžiuje. Seimas Abiejų Tautų Respublikoje. Vyriausieji Lietuvos suvažiavimai – Lietuvos konvokacijos 1577 – 1792 metais. Elekcinis seimas. III Lietuvos statutas 1588 metais. Kancleris. Leonas Sapiega. Henrikas Valua – Lietuvis Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1574 metais. Steponas Batoras – LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1576 – 1586 metais, vienas iškiliausių Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valdovų. Livonijos karas. Vilniaus universitetas. Užsienio politika. Zigmantas Vaza – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1587–1632 metais. 1605 metų Rugsėjo 27 d. Salaspilio mūšis. Jonas Karolis Chodkevičius. Vladislovas Vaza – Lietuvis didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1632 – 1648 metais. Jonas Kazimieras Vaza – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1648 – 1668 metais. Pasekmės.
  Lietuvos istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-09-04
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) Jogailos ir Vytauto laikais

  PowerPoint pristatymas. Jogaila. Jogailos biografija. Krėvos sutartis. Pagrindinės Krėvos sutarties sudarymo priežastys. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. 1387 metų Jogailos paskelbtos privilegijos. Vytautas Didysis. Vytauto įsitvirtinimas valdžioje. Vytauto pastangos karūnuotis. Vytautas Didysis (1392-1430). Kodėl Vytautas Didysis? Astravos sutartis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-03-28
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) luominės monarchijos laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Visuomeninė santvarka. Feodalai. Dvasininkai. Miestiečiai. Valstiečiai. Valstybinė santvarka. Valdymo organai. Centrinės valdymo institucijos. Didysis Maršalka. Kancleris. Paiždininkis. Didysis Lietuvos etmonas. Instigatorius. Antraeiliai žemės ir rūmų urėdai. Šaltiniai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo bruožai. Valdovo teismo kompetencijos mažinimas. Ponų tarybos teismas. Ponų tarybos teismo kompetencija. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismo kompetencija. Maršalkos teismas. Maršalkos teismas po XVI amžiaus. teismų reformos. Asesorių teismas. Bylų sprendimo tvarka. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisiniai dokumentai XVIII amžiuje iki valstybės padalijimo. Konstitucijos. Lietuva 1791 metų gegužės 3 d. konstitucijoje. Konstitucijos priėmimas. Bajorų padėtis. Miestiečių padėtis. Valstiečių padėtis. Valstybinė santvarka. Seimas. Teisių sargyba. Karaliaus valdžia.
  Lietuvos istorija, pristatymas(57 skaidrės)
  2008-01-22
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) XIV amžiaus II pusėje: politinės krizės brendimas

  Situacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) po Gedimino mirties. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Algirdui ir Kęstučiui. Valstybės valdymo struktūros nusistovėjimas. Esminiai konfliktų ir karų arealai. Derybos dėl krikšto. Jogailos ir Kęstučio konfliktas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-13
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vytauto ir Jogailos laikais

  Šaltiniai. 20 klausimų testas. Atsakymai.
  Lietuvos istorija, testas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Lietuvos didžioji kunigaikštystė XIII-XV amžiuje

  20 klausimų Lietuvos istorijos testas. Teisingi atsakymai.
  Lietuvos istorija, testas(1 puslapis)
  2009-05-13
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ankstyvoji istorija

  1009 metai. Brunono misija. Mindaugo valstybės susidarymas. Lietuvos kunigaikščiai iki Mindaugo. Krikštas, karūnacija. (Vidaus politika, popiežių politika). Pirmosios misijos Pabaltijyje, Riterių ordinų įsikūrimas. (Kodėl, kada). XIII-XIV amžiaus (13–14 amžiaus) Lietuvos valstybės struktūra. Dinastijos formavimasis į diarchiją, lietuvių kunigaikščių įsitvirtinimas rusų žemėse. III-XIV amžiaus (13–14 amžiaus) Lietuvos visuomenė. Kunigaikščiai, bajorai ir valstiečiai. Alodas, prievolės, pagonių religija. Gedimino valdymas (Gedimino laiškų politinė problema). XII amžiaus antrosios pusės (13 amžiaus antrosios pusės) politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija. (Nuo Treniotos iki Algirdo). XIV amžiaus antrosios pusės (14 amžiaus antrosios pusės) karai su ordinu. Algirdo ir Kęstučio krikšto bandymai. Kęstučio ir Jogailos konfliktas. Krėvos aktas (1385 m.) Krikštas (1387 m.). Politiniai ir kultūriniai pokyčiai. Vytauto santykiai su Jogaila ir Lenkija (sutartys). Karūnacijos byla. (Vidaus reformos Vytauto valdymo laiku). Vytauto santykiai su ordinu. (Žalgirio mūšis ir keturios sutartys su ordinu). Įvykiai po Vytauto mirties. Kazimiero Jogailaičio išrinkimas. Politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) organizacija. Pareigybės, Ponų taryba, Ponų tarybos savivalda, politika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorija. Luominės privilegijos bajorams. Valstiečių įbaudžiavinimas ir Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė. Kazimiero teisynas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas, paprotinė teisė. Lietuva Jogailaičių politinėje sistemoje. Ponų taryba XVI amžiuje (16 amžiuje). Santykiai su Maskva. Maskvos iškilimas ir karai su ja. Stačiatikių bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir bažnytinės unijos problema. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vienuolynai. Reformacija Lietuvoje. 1564 -1566 teismo ir administracijos reformos. Liublino unija ir Livonijos karo pradžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raštija. Istorinė mintis Lietuvoje. Metraščiai ir kilmės iš romėnų teorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokykla. Menas ir kultūra.
  Lietuvos istorija, konspektas(19 puslapių)
  2009-01-14
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorų galios stiprėjimo ištakos

  Įvadas. Bajorijos luomo formavimasis. Bajorijos socialinis ir politinis veržlumas. Politinis bajorų sukilimas prieš didikus. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-06
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) dvaro ir didikų kultūra. Jos ypatumai

  Įvadas. Kalba ir kilmė. Švietimas. Spauda, spaustuvės, bibliotekos. Architektūra. Dailė. Menas ir teatras. Radvilų giminė. Mikalojus Radvila Juodasis. Mikalojus Radvila Rudasis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės organizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės struktūrinės dalys. Etmonas. Generalitetas. Gvardiečiai. Kavalerija. Pėstininkai. Artilerija ir inžinerija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-29
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė ir etmonai

  Etmonas. Etmono teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė iki Ketverių metų seimo. Kariuomenės organizacija ir jos pokyčiai.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) knygos istorija ir poligrafijos atsiradimas mūsų krašte

  Įvadas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) valstybė, bažnyčios bei kultūros veikėjų knygų rinkiniai. Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas. Leidėjai ir spaustuvės. Vilniaus akademijos spaustuvė. Valdovų privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2011-07-07
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai ir miesteliai Fridricho Šulco kelionių aprašymuose

  Įvadas. Tikslas yra išnagrinėti XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų ir miestelių vaizdus mokytojo Šulco 1793 metų kelionių aprašymuose. Žmonės. Kraštovaizdis. Dar pora šaltinio neatitikimų. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-19
Puslapyje rodyti po