Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programos>Programų namų darbai

Programų namų darbai (59 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Microsoft Word galimybių tyrimas

  Prezentacinis MS Wordo dokumentas, kuriame panaudojama daugelis tekstų redaktoriaus funkcijų ir galimybių. Šrifto parametrų parinkimas, Pastraipų tvarkymas, Žodžių Kėlimas, Rėmeliai ir fonas, Tabuliacinių žymų naudojimas, Tarpai tarp eilučių, Pastraipų žymėjimas ir numeravimas, Lentelių kūrimas ir apipavidalinimas, Grafinio redaktoriaus įrankių naudojimas, Grafinių objektų išdėstymo galimybės, Grafikų ir diagramų rengimas, Struktūrinių schemų kūrimas.
  Programos, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-04-12
 • Microsoft Word galimybių tyrimas (2)

  Šrifto parametrų parinkimas. Pastraipų tvarkymas. Rėmelių kūrimas ir fono parinkimas. Teksto išdėstymas stulpeliais. Lentelės. Dokumento puslapių numeravimas ir kolontitulų kūrimas. Išnašų formavimas. Hipersaitų įterpimas. Paveikslėlių įterpimas. Vandens ženklų formavimas. Grafinio redaktoriaus įrankių naudojimas. Grafikų ir diagramų rengimas. Matematinio redaktoriaus MS Equation naudojimas. Struktūrinių schemų kūrimas. Dalykinės rodyklės sudarymas. Dokumento turinio sudarymas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ms access duomenų bazė

  Ms access praktinis darbas. Duomenų bazė apie prekių pirkimą pardavimą.
  Programos, namų darbas
  2008-01-03
 • MS Access: administraciniai teisės pažeidimai

  Įvadas. Access. Kas yra kompiuterinė duomenų bazė. Access duomenų bazės objektai. Lentelės ir jų ryšiai. Lentelių laukų tipai. Lentelių ryšiai ir jų tipai. DB projektavimo patarimai. Formų parametrai. Ataskaitos. Užduočių aprašymas. Išvada.
  Programos, namų darbas(15 puslapių)
  2006-05-15
 • Ms Access: darbo birža

  Įvadas. Kūrimo priemonės ir eiga. Duomenų bazės užpildymas. Formų sudarymas duomenims peržiūrėti, įvesti, ir redaguoti. Užklausos sudarymas. Ataskaitų suradimas. Startinė forma. Ataskaita apie darbuotojus.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-05-18
 • MS SQL Server 2008 Express with Tools instaliavimas

  MS SQL Server 2008 Express with Tools instaliavimas. Apžvalga. Reikalavimai sistemai. Instaliavimas. Prisijungimas per MS SQL Server Management Studio.
  Programos, namų darbas(11 puslapių)
  2009-03-16
 • MS Word. Lentelių sudarymas ir redagavimas (2)

  Įvadas. Lentelės. Lentelės parametrai. Lentelių kūrimas. Išvados.
  Programos, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-19
 • OpenSolaris

  Programavimo sistemos. GNU kompiliatorius. Programavimo sistemos OpenSolaris operacinėse sistemose. PERL Solaris operacinėse sistemose. Kaip programuoti su Perl. Pirmoji programa. Literalai. Kintamieji. Masyvai. Asociatyvieji masyvai. Operatoriai. Palyginimo operatoriai. Derinimo priemonės.
  Programos, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Operacinė sistema MS Windows 2003. Teksto redaktorius MS Word 2003. Skaičiuoklė MS Excel 2003

  Operacinė sistema Ms Windows 2003. Naudojimasis kompiuteriu. Darbas Ms Windows aplinkoje. Windows parametrų valdymo sistema. Darbas su objektais. Windows Explorer ir darbas su katalogais. Darbas Internete. Teksto redaktorius MS Word 2003. Parengti savo gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) pagal pateiktą pavyzdį. Sutvarkyti pasirinktos temos tekstą pagal pateiktą pavyzdį ir reikalavimus. Darbas su lentelėmis, formulėmis ir formomis. Darbas su lentelėmis. Sukurti dokumentą-formą pagal pateiktą pavyzdį ir reikalavimus. Formulių rašymas. Skaičiuoklė MS Excel 2003. Užduotis. Sudaryti duomenų bazę pasinaudojus MS Excel programoje. Užduotis. Adresai, formulės ir funkcijos MS Excel programoje. Celės ir srities adresai. Formulės. Funkcijos. Užduotis. Grafikai ir jų modifikavimas MS Excel programoje. Diagramos tipas Column. Stulpelinis pasiskirstymas tarp "Užsakymo kaina su PVM" ir "Prekės pavadinimas". Diagramos tipas Column. Stulpelinis pasiskirstymas tarp "Užsakymo kaina su PVM", "Prekės pavadinimas" ir "Vieneto kaina". Diagramos tipas Line. Diagramos tipas Bar. Diagramos tipas Pie. Užduotis. Komandos darbui su duomenimis, makrokomandos, sukiniai MS EXCEL 2003 programoje. Celės duomenų atskyrimas į kelis stulpelius. Tarpinis (grupinis) sumavimas Subtotals. Komandos Freeze Panes, Unfreeze Panes ir Split, Remove Split. Makrokomandos. Lapo formatavimas. Nustatyto teksto paieška ir keitimas. Skaičiavimai, naudojant makrokomandas. Sukiniai (PivotTable and PivotChart Report...).
  Programos, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-12-15
 • Operacinės sistemos (14)

  Unix populiarumas. Pagrindinės UNIX populiarumo priežastys. Unix struktūra. Branduolys (kernel). Procesų valdymo posistemė. Procesų valdymo pagrindai. Procesų būsenos.
  Programos, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-12
 • Programavimo paternas "Visitor" (Visitor pattern)

  Objektiškai orientuoto programavimo (OOP) paternas "Visitor" (Visitor pattern). Visitor. Drabužinės (closet) visitoriai. Programiškai. Kodėl vizitorius? Tikslas. Kitas failas. Iškviečiamojo metodo idiomos naudojimas vietoj Visitor paterno. Netiesioginės/netvarkos problema. Problema. Diskusija. Struktūra. Kitas failas. Visitor paterno trūkumai. Išvada.
  Programos, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-24
 • Programų sistemų inžinerijos pagrindai

  Sistemos paskirtis. Projekto kūrimo pagrindas. Sistemos tikslai (paskirtis). Projekto dalyviai. Užsakovas. Vykdytojai. Vartotojai. Įpareigojantys apribojimai. (Mandated constraints). Apribojimai sprendimui. Diegimo aplinka. Bendradarbiaujančios sistemos. Komerciniai specializuoti programų paketai. Numatoma darbo vietos aplinka. Sistemos kūrimo terminai. Terminų žodynas. Veiklos kontekstas. Veiklos padalinimas. Produkto veiklos sfera. Sistemos ribos. Panaudojimo atvejų sąrašas. Funkciniai reikalavimai ir reikalavimai duomenims. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimai duomenims. Nefunkciniai reikalavimai. Reikalavimai sistemos išvaizdai. Reikalavimai panaudojimui. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms. Reikalavimai sistemos priežiūrai. Reikalavimai saugumui. Atviri klausimai. Egzistuojantys sprendimai. Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos. Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos. Uždaviniai. Sistemos pateikiami žingsniai (etapai). Pritaikymas. Reikalavimai esamų duomenų perkėlimui. Reikalingas duomenų transformavimas perkeliant į naują sistemą. Galimos sistemos kūrimo rizikos. Vartotojo dokumentacija ir apmokymas. Perspektyviniai reikalavimai.
  Programos, namų darbas(17 puslapių)
  2008-03-20
 • Rizikos valdymas

  Įvadas. "Reactive" ir "Proactive" rizikos valdymo strategijos. Programinės įrangos rizikos. Rizikos identifikacija. Produkto dydžio rizikos. Verslo įtakos rizikos. Su užsakovu susijusios rizikos. Proceso rizikos. Technologijų rizikos. Aplinkos vystymo rizikos. Su personalo dydžiu ir patirtimi susijusios rizikos. Rizikų komponentės ir faktoriai. Rizikos įvertinimas. Rizikų lentelės sudarymas. Rizikos veiksnių (žalos) įvertinimas. Rizikos vertinimas. Rizikos mažinimas, stebėjimas ir valdymas – RMMM 7 RMMM planas. Išvados.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Sistemų teorija

  Įvadas. UAB XXX funkcionavimo analizė. Įrodymas, kad tiriamas objektas yra organizacinė sistema. Objekto sisteminė analizė. Veiklos aprašas. Esybių ir procesų aprašas. Organizacijos modelis pagal ProcessTeam. Biznio sąveikų modelis. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modelių aprašymas. Darbų eigos modelis. Darbų eigos modelis. Biznio uždavinių modelis. Organizacijos modelis. Tikslų modelis. Procesų modelis. Išvados. Priedai (3).
  Programos, namų darbas(28 puslapiai)
  2006-09-29
 • Struktūrinės analizės apžvalga

  Struktūrinės analizės dalys. Funkcinis modeliavimas. Įvadas. Duomenų srautų diagramos. Duomenų srautų diagramų sudarymo technika. Duomenų srautų diagramų elementai. Realaus laiko sistemų modeliavimas. Duomenų srautų diagramos sudarymo metodika. Valdymo srautų diagramos sudarymo metodika. Procesų specifikacija. Duomenų modeliavimas. Įvadas. Duomenų modelis. Duomenų objektai. Atributai. Ryšiai. Esybių ryšių diagrama. Esybių ryšių diagramų sudarymo principai. Išvados. Elgsenos modeliavimas. Būsenų perėjimo diagramos. Valdymo specifikacija. Duomenų žodynas.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Svetainės kūrimas naudojant "Microsoft Office frontpage"

  Darbo aprašymas. Darbo eiga. Svetainės kūrimo žingsniai.
  Programos, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Visual Basic .NET vartojami duomenų tipai bei duomenų deklaravimo būdai

  Praktinis darbas: Visual Basic .NET vartojami duomenų tipai bei duomenų deklaravimo būdai. Darbo tikslas. Užduotis. Teorinė dalis. Darbo eiga.
  Programos, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-03
 • Windows Server 2003

  Darbo tikslas: aprašyti 16 "Feature Packs", paaiškinti jų veikimo principą, bei parengti galutinę šio darbo ataskaitą. Active directory application mode (aktyvus direktyvinis taikomasis būdas). Automated deployment services (automatizuotos išdėstymo paslaugos). DSML Services for Windows (DSML paslaugos Windows). Group Policy Management Console (grupės politikos vadybos pultas). Identity Integration Feature Pack (tapatumo integracijos ypatybės paketas). Linux guest support for virtual server 2005 R2 Remote Control Add-on for Active Directory Users & Computers (nuotolinis kompiuterio valdymas skirtas aktyviom vartotojų direktorijom ir kompiuteriam). Scalable Networking (keičiamo dydžio jungimas į sistemą). Shadow Copy Client: Accessing Shadow Copies on Windows Server 2003. Microsoft Windows Server Update Services. Virtual Server 2005 R2 SP1 produkto bendras įspūdis. Windows Rights Management Services.
  Programos, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-09-25
 • Žurnalų prenumeratos duomenų bazė

  Duomenų bazės valdymo sistemos paskirtis. Duomenų bazės lentelės. Leidėjai. Žurnalai. Prenumeratos rūšys. Prenumeratorius. Pašto skyrius. Prenumerata. Ryšiai tarp lentelių. Formos. Bendri formų elementai. Pagrindinė forma. Išvados.
  Programos, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-01
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po