Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programos>Programų laboratoriniai darbai

Programų laboratoriniai darbai (114 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Operacijos manipuliuojant bitais

  Darbo tikslas - išmokti dirbti su bitų postūmio bei loginėmis operacijomis. Temos pasiruošimui. Užduotis. Pavyzdys (30 variantas). Supakavimo programa. Sprendimo algoritmo sukūrimas. Prietaiso būvio žodžio sudedamųjų dalių reikšmių įvedimas. Būvio kodo įrašymas į prietaiso būvio žodį. Klaidos kodo įrašymas į prietaiso būvio žodį. Užimtumo kodo įrašymas į prietaiso būvio žodį. Baitų kiekio įrašymas į prietaiso būvio žodį. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išpakavimo programa. Sprendimo algoritmo sudarymas. Prietaiso būvio žodžio įvedimas. Būvio kodo išskyrimas iš prietaiso būvio žodžio. Klaidos kodo išskyrimas iš prietaiso būvio žodžio. Užimtumo kodo išskyrimas iš prietaiso būvio žodžio. Baitų kiekio kodo išskyrimas iš prietaiso būvio žodžio. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai.
  Programos, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-09-19
 • Oracle duomenų bazė ir C++ programavimo kalba

  Darbo užduotis. Pateikti pavyzdį ir aprašyti vieną iš prisijungimo būdų prie Oracle duomenų bazės su Microsoft Visual C++ programavimo kalbą. Programinės dalies aprašymas. Priedas (10 psl.).
  Programos, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-22
 • Paprogramių sudarymas ir duomenų nuskaitymas nuo mikrovaldiklio PIC16F84A prievadų

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išstudijuoti komandas call, return, btfsc, btfss ir paprogramių sudarymo bei duomenų nuskaitymo nuo MV prievadų principus. Darbo užduotis. Darbo eiga. Programos pabaiga.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-06-19
 • Paslaugų pirkimo sąskaitų faktūrų duomenų įvedimas (periodinis paskirstymas)

  Paslaugų pirkimo sąskaitų faktūrų duomenų įvedimas ir periodinis paskirstymas. Periodinis išlaidų paskirstymas. Buhalterinių operacijų įvedimo patvirtinimas. Pirkimo knygos sąskaitų žurnalo peržiūra.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-02-22
 • Pirkimo (pardavimo) knygos duomenų įvedimas

  Apskaitos programos "Scala" vartotojo instrukcija. Įvadas. Šalių kodų įvedimas. Banko kodų įvedimas. Mokėjimo sąlygų įvedimas. Eksporto/importo kodų įvedimas.
  Programos, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Procesų statinių charakteristikų aprašymas interpoliavimo polinomais

  Darbo tikslas – susipažinti su interpoliavimo polinomų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Įgyti praktinius įgūdžius darbui su modernia programine įranga MATLAB, kuri procesų valdymo specialistų tarpe labiausiai paplitusi pasaulyje. MATLAB'o listingas savo užduočiai realizuoti. Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės). Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės). Nuokrypų kvadratų sumos.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • ProFTP paslaugos administravimas Linux operacinėje sistemoje

  Darbo tikslas: Susipažinti su bylų saugyklos (ProFTP) paslaugos administravimu Linux operacinės sistemos aplinkoje. Pagrindinė užduotis: Suteikti bylų saugyklos paslaugą interneto naudotojams. Bendros teorinės žinios. FTP bylų saugyklos administravimas. Įdiekite FTP paslaugą. Kiekviena tinklo paslauga aptarnauja tinklo paketus. Sukurkite vartotoją. Redaguokite FTP paslaugos bylą. Paleiskite iš naujo FTP paslaugą. Prisijunkite prie bylų saugyklos. FTP paslaugos konfigūracinės bylos tyrimas. Aprašykite žemiau išvardintas proftpd.conf bylos direktyvas. Atsakyti į klausimus. Kokį tinklo protokolą naudoja bylų saugyklos paslauga? Kokiu numeriu pažymėtus tinklo paketus apdoroja FTP bylų saugyklos paslauga? Kokioje byloje registruojami FTP paslaugos klaidų, prisijungimo ir kiti įvykiai? Kodėl redagavus proftpd.conf bylą, būtina perleisti iš naujo FTP paslaugą? Kokiu dar būdu galima patikrinti ar veikia FTP paslauga? Atsakymai.
  Programos, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2008-03-15
 • Programa "Receptai Jums"

  Programos "Receptai Jums" veikimo aprašymas.
  Programos, laboratorinis darbas(63 puslapiai)
  2005-11-25
 • Programavimas C kalba (2)

  Programavimas C kalba. Programa, kuri nuskaito matricą iš failo, randa mažiausią, didžiausią elementus, jų vidurkį ir kiek elementų yra mažesnių už vidurkį.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-12
 • Programavimas MATLAB terpėje. Darbo aplinka

  Apskaičiuoti išraišką; Suformuokite matricą A(5,5) ir vektorių stulpelį B(4) iš laisvai parinktu skaičių; Raskite tiesinės lygčių sistemos sprendinį. Patikrinkite, ar rastas sprendinys tikrai yra šios lygčių sistemos sprendinys; Rasti diagramos y(x) šaknis. Nustatykite intervalą, kuriame yra daugianario šaknys, ir nubrėžkite grafiką; Duotos lygiagretainio kraštinės a ir b kampas tarp jų lygus c. raskite lygiagretainio plotą ir perimetrą;
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-03-18
 • Programavimo kalba C++ Builder: programa L2

  Programos, parašytos C++ Builder kalba, pavyzdys.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-10-05
 • Programavimo Matlab terpėje laboratoriniai darbai

  Duoti du masyvai A ir B. apskaičiuokite šių masyvų teigiamu elementų vidurkius. Jei masyvo A elementų vidurkis didesnis, tai nustatykite šio masyvo minimalų elementą. Jei masyvo B elementų vidurkis didesnis, tai neigiamus jo elementus padidinkite vienetu. Funkcijos tekstas. Scenarijus. Rezultatai. Grupėje yra n studentų. Sesijos metu jie išlaikė m egzaminų. Duomenys apie sesijos rezultatus surašyti matricoje. Paskutiniame matricos stulpelyje (m+1)nurodyta, ar studentas turėjo skolų (0 – ne, 1- taip). Išspausdinkite sąrašą studentų, kuriems bus mokama stipendija (stipendija mokama, jeigu vidurkis didesnis kaip 8,5 ir studentas neturi skolų. Sąraše nurodykite studentų vidurkius. %Rez-studentų sesijos rezultatų analizė. Funkcijos Ses tekstas. Uždavinio scenarijus.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-26
 • Programos "Struktūros" projektavimas (2)

  Savarankiško darbo Nr. 2 ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. panaudos atveju, klasių ir sekų diagramos. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai ir jų paskirtis. Programos failu sąrašas: vardai, paaiškinimai. Skaičiavimų algoritmu blokinės schemos. Unit1.h, unit2.h, unit1.cpp ir unit2.cpp failu tekstai su komentarais. Atmintin' vartotojui. Pradiniu duomenų ir rezultatu failu vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados
  Programos, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Programų paketo MATLAB garso apdorojimo funkcijų tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su pagrindinėmis garso apdorojimo funkcijomis: wavrite, wavread, wavplay, wavrecord, auwrite, auread, saund, saundsc. Trumpas funkcijų aprašymas. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Rodyklės ir masyvai

  Darbo tikslas - įgyti praktinių įgūdžių dirbant C kalboje su rodyklėmis ir adresais. Temos pasiruošimui. Užduotis. Pavyzdys (30 variantas). Sprendimo algoritmo sukūrimas. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-19
 • Signalų koreliacija ir jos savybių tyrimas

  Bendroji dalis. Įvadas. Situacijos analizė. Teorinė dalis. Teorija, metodas, procedūra, įranga. Darbo eiga. Užduotis. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Sumodeliuoti dviejų sinusų sumos signalą, pasinaudojus MATLAB programiniu paketu. Ir atvaizduoti tiek gautąjį signalą, tiek jo spektrą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Naudodami funkciją xcorr() raskite šių signalų koreliacinę funkciją. Naudodami funkcijas fft() ir abs(), apskaičiuokite koreliacinės funkcijos spektrą. Viename lange atvaizduokite koreliacinę funkciją ir jos spektrą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Sugeneruokite N atskaitų atsitiktinį signalą naudodami funkciją randn(). Naudodami funkciją xcorr() raskite atsitiktinio signalo autokoreliaciją. Viename lange atvaizduokite signalą ir jo autokoreliaciją. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Raskite pirmojo sinusinių sumos signalo ir atsitiktinio signalo koreliaciją. Viename lange atvaizduokite koreliacinę funkciją ir jos spektrą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Sugeneruokite etaloninį N atskaitų signalą, kurio pradžioje yra f1 dažnio A1 amplitudės fazės postūmio sinusinio signalo k periodų, o vėliau - nuliai. Sumodeliuokite atsispindėjusi signalą prie atsitiktinio signalo pridėdami, N1 atskaitų užvėlintą etaloninį signalą. Atvaizduokite šiuos signalus. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Naudodami funkciją xcorr() apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją. Naudodami funkciją max() raskite koreliacinės funkcijos maksimumą ir jį atitinkantį j. Išveskite j ir palyginkite su N1. Pagal koreliacinės funkcijos maksimumo vietą (j) įvertinkite ir išveskite vėlinimą sekundėmis. Atvaizduokite koreliacinę funkciją ir pažymėkite jos maksimumą apskritimu. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Pagal formulę apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją, kai j yra nuo 0 iki N-1 (atsispindėjęs signalas negali pasirodyti anksčiau už išsiųstą). Atvaizduokite koreliacinę funkciją. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Realizuokite greitą koreliacinės funkcijos skaičiavimą naudodami funkcijas fft(), ifft(), conj()- Apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliaciją. Atvaizduokite realią koreliacinės funkcijos dalį. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Naudodami funkcijas tic() ir toc() įvertinkite koreliacinės funkcijos skaičiavimo trukmę skaičiuojant pagal formulę ir naudojant greitą skaičiavimą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Išvados. Priedas – programos kodas. MATLAB programos kodas.
  Programos, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-11
 • SimpleScalar terpės simuliatoriai

  Darbo tikslas: Išnagrinėti SimpleScalar modeliavimo terpės sandarą ir išmokti naudotis jos simuliatoriais. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-28
 • Superskaliariosios sandaros procesoriaus modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmokti kurti superskaliariosios sandaros procesorių modelius SimpleScalar modeliavimo terpėje. Ištyrinėti funkcinių įrenginių skaičiaus įtaką superskaliariojo procesoriaus našumui. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Šakojimosi metodų modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 7 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti šakojimosi nuspėjimo metodus ir jų įgyvendinimo būdus. Ištyrinėti šakojimosi nuspėjimo metodų efektyvumą. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-28
 • Šakotieji ir cikliniai algoritmai

  Programavimo MATLAB terpėje laboratorinis darbas. I užduotis. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Apskaičiuokite funkcijų w, g ir h reikšmes, kai x kinta intervale [x0, xn] žingsniu hx. Nubraižykite funkcijos g grafiką. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Funkcijos grafikas. II užduotis. Duoti trys skaičiai. Nustatykite, ar tarp jų yra bent viena pora skaičių, kurių suma didesnė už d. Išspausdinkite tuos skaičius. Struktūrograma. Scenarijaus tekstas MATLAB.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-11-22
Puslapyje rodyti po