Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Free Pascal (2)

  Duomenų tipai. Kintamųjų atributai. Kintamųjų skaitiniai tipai. Duomenų tipų sąvoka programavimo kalbose. Kas keičiasi kintamuosiuose? Dvigubas kodavimas (adresacija). Kintamųjų atributai. Kintamojo vardas. Kintamojo adresas. Kintamojo reikšmė. Kintamojo tipas. Neapibrėžta kintamojo reikšmė. Kintamųjų inicijavimas. Kintamojo inicijavimas priskyrimo operatoriumi. Programa. Kintamojo inicijavimas įvedimo operatoriumi. Programa. Neinicijuotas kintamasis. Programa. Kintamųjų ir reiškinių reikšmių stebėjimas Free Paskalio terpėje. Programos eigos protokolavimas. Programa. Kintamųjų ir reiškinių reikšmių stebėjimas. Paskalio programos eigos protokolavimas. Uždavinys. Programa. Programos protokolavimas. Operacija @ – kintamojo adreso gavimas. Kintamojo adreso gavimas. Programa. Standartiniai duomenų tipai. Integer – Sveikasis tipas ir jo atmainos. Atminties ląstelės persipildymas. Programa. Funkcija SizeOf(). Programa. Real – Realusis tipas ir jo atmainos. Aritmetinis operacijos. Dalyba iš nulio. Programa. Operacijų prioritetai. Aritmetiniai reiškiniai. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Transformavimo funkcijos trunc(x) ir round(x). Programa. Aritmetinės standartinės funkcijos. Programa. Naudingos formulės. Uždavinys. Programa. Kitos dažniau naudojamos funkcijos su sveikojo tipo argumentu. Atsitiktinių skaičių generavimas.
  Programos, konspektas(26 puslapiai)
  2006-10-18
 • Free Pascal (3)

  Boolean – loginis kintamųjų tipas. Logika ir programavimas. Loginės reikšmės. Kintamųjų loginės reikšmės. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Loginės operacijos. Konjunkcijos rezultatai. Disjunkcijos rezultatai. Inversijos rezultatai. Uždavinys. Programa. Loginių operacijų prioritetai. Skaitinių kintamųjų lyginimo operacijas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa end. Kaip veikia ši programa. Programa end. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip parašyti ši programa. Standartinės loginės funkcijos. Uždavinys. Programa
  Programos, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-18
 • Free Pascal (4)

  Ciklai. Nukreipimo operatorius. Nukreipimo operatorius. Žymės. Programa. Kaip veikia ši programa. Ciklo samprata. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Išeitis iš ciklo su sąlyginį operatorių if … then pagalba. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Ciklas while …do. Uždavinys. Programa. Programos protokolavimas. Ciklo while …do blok-schema. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programos protokolavimas. Duomenų srautų analizė ciklu while …do. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Didžiausios reikšmės paieška. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Ciklas repeat … until. Ciklo repeat … until blok-schema. Uždavinys. Programa. Programos protokolavimas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programos protokolavimas. Duomenų srautų analizė ciklu repeat … until. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Didžiausios reikšmės paieška. Uždavinys. Programa.
  Programos, konspektas(22 puslapiai)
  2006-10-18
 • Free Pascal (5)

  Ciklų naudojimas. Kiekio kaupimas. Skaitiklis. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Sumos kaupimas. Sumatorius. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Sandaugos kaupimas. Uždavinys. Programa. Eilučių sumavimas. Uždavinys. Programa. Programa. Įterptiniai ciklai. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Ciklai su Boolean Flag. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa.
  Programos, konspektas(19 puslapių)
  2006-10-18
 • Free Pascal (6)

  Masyvai. Masyvo sąvoka arba paprasti ir indeksuoti kintamieji. Indeksuoti kintamieji. Masyvo aprašymas. Aprašymo klaidas. Masyvo indeksai (numeriai). Programa. Veiksmai su masyvo elementais. Programa. Veiksmai su masyvo indeksais. Programa. Masyvo duomenų įvedimas ir išvedimas ciklu for…to..do. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Duomenų įvedimas į masyvą atsitiktinių skaičių generatoriumi. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvo kopijavimas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvo sumos, sandaugos, kiekio ir vidurkio apskaičiavimas.
  Programos, konspektas(18 puslapių)
  2006-10-18
 • Free Pascal (7)

  Vienmačių masyvų apdorojimas. Nuoseklus masyvų elementų apdorojimas. Masyvų apdorojimo uždaviniai. Didžiausios arba mažiausios reikšmės masyve paieška. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Komentarai programai. Uždavinys. Programa. Nuoseklus masyvų elementų apdorojimas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvų pertvarkymas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Elemento paieška masyve atsižvelgiant į papildomas sąlygas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa.
  Programos, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Free Pascal (8)

  Procedūros ir funkcijos. Procedūros ir funkcijos samprata. Paskalio procedūros. Procedūros aprašymas be parametrų. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Komentarai. Procedūros aprašymas su parametrais. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Formalieji ir faktiniai parametrai. Kuo skiriasi formalieji ir faktiniai parametrai?Kreipinys į procedūrą (procedūros iškvietimas). Procedūros įėjimo (input) ir išėjimo (output) parametrai. Parametrai-kintamieji ir parametrai-reikšme. Programa. Kaip veikia ši programa. Procedūra – juodoji dėžė, į kurį įeina ir išeina duomenys. Programa. Kaip veikia ši programa. Procedūra – juodoji dėžė, į kurį įeina ir išeina duomenys. Paskalio funkcijos. Nuosavų funkcijų kūrimas. Kaip veikia ši funkcija. Komentarai. Kreipinys į funkciją. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kintamųjų matomumo ir galiojimo sritis. Programa. Kaip veikia ši funkcija. Lokalieji kintamieji. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši funkcija. Komentarai. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši funkcija. Procedūrų ir funkcijų vartojimas. Uždavinys. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Uždavinys. Programa. Duomenų apsikeitimas tarp programos ir paprogramių. Kaip veikia ši programa.
  Programos, konspektas(18 puslapių)
  2006-10-18
 • Free Pascal (9)

  Dvimačiai masyvai arba matricos. Matrica (dvimatis masyvas) ir jos elementai. Duomenų įvedimas ir išvedimas į matricą procedūromis. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Matricų formavimas. Uždavinys. Programa. Uždaviniai su veiksmai atskiroje matricos eilutėje( stulpelyje). Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždaviniai su matricos dalimis. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Uždaviniai su visais matricos elementais. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Programa. Nagrinėsime pagrindinį operaciją, kuri atliekama tiesinėje algebroje: sudauginti dvi matricos. Uždavinys. Programa. Matricų pertvarkymas. Uždavinys. Programa. Kaip veikia ši programa. Masyvų rikiavimas. Masyvo rikiavimo algoritmas išrinkimu. Uždavinys. Programa.
  Programos, konspektas(19 puslapių)
  2006-10-18
 • Funkcijos reikšmių iteracinis skaičiavimas

  Funkcijos reikšmių iteracinis skaičiavimas - 2. Darbo užduotis: Y=A/C+D, kai C=A-x, x kintamasis, A ir D sveikieji skaičiai. Tik kintamasis x kinta cikle, kai vartotojas nurodo ciklo kitimo intervalus (pradžią, pabaigą) ir kitimo žingsnį. Kintamieji A ir D vartotojo įvedamos konstantos. Užduoties analizė. Programos Aprašymas. Programoje naudojami duomenų tipų ir kintamųjų aiškinimas. Pasirinkto algoritmo žodinis paaiškinimas. Atmintinė vartotojui. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Garso failų formatai ir glaudinimo būdai

  Darbo tikslas: rasti informacijos apie garso failų formatus. Rezultatai. WAVE (plėtinys .wav) formatas. MPEG-1 Layer 3 (.mp3) formatas. Ogg Vorbis formatas. WMA formatas. MIDI (.mid) formatas. MOD (.mod) formatas. IFF formatas. AIFF formatas. AU (.au, .snd) formatas. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-15
 • Garso failų glaudinimo būdų palyginimas

  Darbo tikslas: palyginti garso failų glaudinimo būdus MP3 ir WMA. Palyginimui taikyti vieną ir tą patį etaloninį failą sugeneruotą "Cool Edit Pro" programa. Etaloninio failo sukūrimo aprašymas. MP3 ir WMA failų glaudinimo aprašymas. MP3 ir WMA failų palyginamoji spektrinė analizė. MP3 ir WMA failų dydžio priklausomybė nuo kokybės. Apibendrinimas.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-17
 • Geografinės informacijos sistemos (GIS)

  Įvadas. Geografinės informacijos sistemos apibrėžimas. Geografinių informacijos sistemų (GIS) istorija. Duomenų modeliai. GIS technologijos panaudojimas įvairiems moksliniams bei ūkiniams uždaviniams spręsti. Skaitmeninio žemėlapio kokybė. Išvados.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-25
 • Geografinės informacinės sistemos (GIS) (2)

  Užduotis. Įvadas. Dynamic Link Library (toliau DLL) failų kūrimas. "Button" klasės vieta ESRI ArcGis objektų diagramoje. Klasių UML diagrama. Programos veikimo aprašymas. Mygtukų įterpimas į ArcMap programą. Mygtukų veikimas ArcMap programiniame pakete. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-13
 • GIF, JPEG, PNG formatai. Panašumai ir skirtumai

  Įvadas. GIF. JPEG. PNG. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis bei paveikslėliais.
  Programos, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-07
 • Grafika (2)

  Laboratorinių ir namų darbų atlikimas pagal pateiktus aprašymus. Šviestuvo geometrinis modelis, rastriniai vaizdai, išorinės nuorodos, blokai ir atributai, darbas su išorinėmis duomenų bazėmis, linijos tipai ir formos, brūkšniavimas, 3D modelių formavimas, objektų analizė, tėjinio profilio braižymas.
  Programos, laboratorinis darbas
  2007-04-02
 • Grafikos rengyklės. Paint programa

  PowerPoint pristatymas. Paint – pagrindinis langas. Kompiuteris - puiki priemonė vaizdams rodyti. Svarbiausias grafinio piešinio elementas - linija. Kita svarbi grafikos rengyklės savybė. Piešimo priemonės. Figūrų braižymas.
  Programos, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-02
 • Grafiniai objektai programoje Word

  Grafinių objektų piešimas. Darbo tikslai.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-18
 • Grafinių bylų formatai

  Grafinių bylų formatai. Formato samprata. Grafinis formatas. Rastrinė ir vektorinė grafika. Atskirų grafinių bylų formatų aprašymai. Kompresija. Kada naudoti JPEG ir kada GIF? TIFF - Tag Image File Format. BMP formatas. PCX formatas. EPS - Encapsulated PostScript. PDF - Portable Document Format. DSC 2.0 formatas.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-22
 • Grafo paieškos gilyn algoritmas

  Programavimo technologijų laboratorinis darbas. Užduotis. Grafo paieškos gilyn algoritmas. Aprašyme naudojamų sutrumpinimų sąrašas. Įvadas. Užduoties analizė. Charakteristikos. Užduoties sprendimo metodas.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Grupavimo komponentas ir jo taikymai: GroupBox

  PowerPoint pristatymas. GroupBox komponentas. GroupBox savybės. Pavyzdžiai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-01-03
Puslapyje rodyti po