Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rizikos valdymas

  Įvadas. "Reactive" ir "Proactive" rizikos valdymo strategijos. Programinės įrangos rizikos. Rizikos identifikacija. Produkto dydžio rizikos. Verslo įtakos rizikos. Su užsakovu susijusios rizikos. Proceso rizikos. Technologijų rizikos. Aplinkos vystymo rizikos. Su personalo dydžiu ir patirtimi susijusios rizikos. Rizikų komponentės ir faktoriai. Rizikos įvertinimas. Rizikų lentelės sudarymas. Rizikos veiksnių (žalos) įvertinimas. Rizikos vertinimas. Rizikos mažinimas, stebėjimas ir valdymas – RMMM 7 RMMM planas. Išvados.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Rodyklės ir masyvai

  Darbo tikslas - įgyti praktinių įgūdžių dirbant C kalboje su rodyklėmis ir adresais. Temos pasiruošimui. Užduotis. Pavyzdys (30 variantas). Sprendimo algoritmo sukūrimas. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-19
 • Sąskaitų plano papildymas valiutinėmis sąskaitomis (tiekėjo, pirkėjo, banko)

  Vartotojo instrukcija. Valiutos įvedimas. Valiutos aprašymo įvedimas. Valiutos kurso įvedimas. Pelno ir nuostolio sąskaitų įvedimas. Valiutos pelno sąskaitos įvedimas. Valiutos nuostolio sąskaitos įvedimas. Valiutų sąskaitų įvedimas. Tiekėjo valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, USD" įvedimas. Statistinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, EUR" įvedimas. Pirkėjo valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, USD" įvedimas. Statistinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, EUR" sąskaitos įvedimas. Banko valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Bankas, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Bankas, USD" įvedimas. Statistinės ir balansinės "Bankas, USD" sąskaitų surišimas. Statistinės sąskaitos "Bankas, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Bankas, EUR" įvedimas. Statistinės ir balansinės sąskaitų "Bankas, EUR" surišimas.
  Programos, konspektas(20 puslapių)
  2008-02-22
 • Semantinio modelio elementai

  Semantinio modelio elementai: esybės, atributai ir domenai. Semantinio modelio elementai: ryšiai. Pagrindiniai duomenų bazių modeliai.
  Programos, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-10
 • Shell'o kintamieji, parametrai ir funkcijos if, case, for

  PowerPoint prezentacijos. Sąlygos operatorius "if". Iškvietimo operatorius ("case"). Ciklo operatorius ("for"). Paprasčiausios Shell priemonės. Komandų struktūra. Komandų grupavimas. Komandų krypčių pakeitimas. Failų vardų generavimas. Komandiniai failai. Kintamųjų eksportas. Parametrai. Komanda test ("[ ]"). Failų tikrinimo sąlygos. Eilučių tikrinimo sąlygos. Sveikųjų skaičių palyginimo sąlygos. Sudėtingos sąlygos. Shell - kintamieji. Ekranavimas. Manipuliavimas su shell-kintamaisiais. Kintamųjų eksportas.
  Programos, pristatymas(51 puslapis)
  2006-03-20
 • Signalų koreliacija ir jos savybių tyrimas

  Bendroji dalis. Įvadas. Situacijos analizė. Teorinė dalis. Teorija, metodas, procedūra, įranga. Darbo eiga. Užduotis. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Sumodeliuoti dviejų sinusų sumos signalą, pasinaudojus MATLAB programiniu paketu. Ir atvaizduoti tiek gautąjį signalą, tiek jo spektrą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Naudodami funkciją xcorr() raskite šių signalų koreliacinę funkciją. Naudodami funkcijas fft() ir abs(), apskaičiuokite koreliacinės funkcijos spektrą. Viename lange atvaizduokite koreliacinę funkciją ir jos spektrą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Sugeneruokite N atskaitų atsitiktinį signalą naudodami funkciją randn(). Naudodami funkciją xcorr() raskite atsitiktinio signalo autokoreliaciją. Viename lange atvaizduokite signalą ir jo autokoreliaciją. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Raskite pirmojo sinusinių sumos signalo ir atsitiktinio signalo koreliaciją. Viename lange atvaizduokite koreliacinę funkciją ir jos spektrą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Sugeneruokite etaloninį N atskaitų signalą, kurio pradžioje yra f1 dažnio A1 amplitudės fazės postūmio sinusinio signalo k periodų, o vėliau - nuliai. Sumodeliuokite atsispindėjusi signalą prie atsitiktinio signalo pridėdami, N1 atskaitų užvėlintą etaloninį signalą. Atvaizduokite šiuos signalus. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Naudodami funkciją xcorr() apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją. Naudodami funkciją max() raskite koreliacinės funkcijos maksimumą ir jį atitinkantį j. Išveskite j ir palyginkite su N1. Pagal koreliacinės funkcijos maksimumo vietą (j) įvertinkite ir išveskite vėlinimą sekundėmis. Atvaizduokite koreliacinę funkciją ir pažymėkite jos maksimumą apskritimu. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Pagal formulę apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliacinę funkciją, kai j yra nuo 0 iki N-1 (atsispindėjęs signalas negali pasirodyti anksčiau už išsiųstą). Atvaizduokite koreliacinę funkciją. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Realizuokite greitą koreliacinės funkcijos skaičiavimą naudodami funkcijas fft(), ifft(), conj()- Apskaičiuokite atsispindėjusio ir etaloninio signalų koreliaciją. Atvaizduokite realią koreliacinės funkcijos dalį. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Užduotis: Naudodami funkcijas tic() ir toc() įvertinkite koreliacinės funkcijos skaičiavimo trukmę skaičiuojant pagal formulę ir naudojant greitą skaičiavimą. Darbo analizė ir aprašymas. Laukiami rezultatai. Rezultatai. Pastebėjimai. Išvados. Priedas – programos kodas. MATLAB programos kodas.
  Programos, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-11
 • SimpleScalar terpės simuliatoriai

  Darbo tikslas: Išnagrinėti SimpleScalar modeliavimo terpės sandarą ir išmokti naudotis jos simuliatoriais. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-28
 • Sisteminis programavimas

  Operacinių sistemų raida. 1950-ieji. Programos vykdymo etapai. 1960-ieji. Naujos savybės. 1970-1990-ieji. MS-DOS Architektūra Pagrindiniai OS uždaviniai. MS-DOS struktūra ir veikimo tvarka. Windows'95 architektūra. UNIX Architektūra. Pagrindiniai pertraukimų tipai. Tiesioginis priėjimas prie atminties (DMA). Atminties adresavimas. OS Sąvokos IV Programos talpinimas į atmintį (memory relocation). Intel mikroprocesorių architektūros ypatybės. Atminties valdymas MS-DOS sistemoje. Tipinis atminties pasiskirstymas (IBM PC, 80x86 procesorius). Pagrindiniai atminties valdymo uždaviniai. Atminties valdymas. Virtualioji atmintis. Prielaidos ir savybės. Virtualios atminties realizacijos mechanizmai. Puslapiais organizuojama virtualioji atmintis. Puslapių apsikeitimo strategijos. Atminties apsaugos ir bendro naudojimo aspektai. Procesų valdymas UNIX sistemoje. Vartotojo procesų sukūrimas. Procesų pabaiga (termination). Procesų valdymo komandos (LINUX). Procesų valdymas. Procesų konkurencija. Procesų atskyrimo metodai.
  Programos, konspektas(13 puslapių)
  2006-01-20
 • Sistemos DocLogix analizė

  Įvadas. Istorinė sistemos apžvalga. Sistemos paskirtis. Sistemos galimybės (funkcijos). Techniniai duomenys. DocLogix įrankiai. Kodėl DocLogix? Išvados.
  Programos, referatas(17 puslapių)
  2006-10-30
 • Sistemų teorija

  Įvadas. UAB XXX funkcionavimo analizė. Įrodymas, kad tiriamas objektas yra organizacinė sistema. Objekto sisteminė analizė. Veiklos aprašas. Esybių ir procesų aprašas. Organizacijos modelis pagal ProcessTeam. Biznio sąveikų modelis. Biznio sąveikų modelis. Darbų eigos modelių aprašymas. Darbų eigos modelis. Darbų eigos modelis. Biznio uždavinių modelis. Organizacijos modelis. Tikslų modelis. Procesų modelis. Išvados. Priedai (3).
  Programos, namų darbas(28 puslapiai)
  2006-09-29
 • Sistemų teorijos: SmartDraw 2009

  Įvadas. Paketo modelio suvestinė. SmartDraw teikiami modeliai. Modelis Timelines. Nagrinėjamas modelis Timelines, paskirtis. Modelio Timelines notacijos aprašymas. Modelio Timelines pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Atskiri Timlines modelio elementai. Timelines modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje (Zachman lentelėje). Sudaryto Timelines modelio pavyzdys: (Alma Kavaliauskaitė). Modelis Organization Chart. Nagrinėjamas modelis Organization Chart, paskirtis. Modelio Organization Chart notacijos aprašymas. Modelio Organization Chart pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Atskiri Organization Chart modelio elementai. Organization Chart modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje ( Zachman lentelėje). Sudaryto Organisation Chart modelio pavyzdys: (Rima Marčiukaitytė). Modelis Network Diagrams. Nagrinėjamas modelis Network Diagrams, paskirtis. Modelio Network Diagrams notacijos aprašymas. Modelio Network Diagrams pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Network Diagrams modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje (Zachman lentelėje). Sudaryto Timelines modelio pavyzdys: (Šarūnas Vendelskis). Geriausias pritaikymas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, referatas(41 puslapis)
  2009-05-27
 • Skaičiuoklė MS Excel. Bendra apžvalga

  Skaičiuoklė MS Excel. Bendra apžvalga. Įvadas. Pažintis su skaičiuokle. Pirmosios skaičiuoklės. Skaičiuoklės technologija ir paskirtis. Pagrindinės skaičiuoklės funkcijos. Skaičiuoklių naudojimas. Populiariausia skaičiuoklė. Excel 2000, Excel 2000 XP ir Excel 97 palyginimas. Darbas su Excel programa. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Darbas su darbo lapais. Darbo lapų formatavimas. Darbas su duomenų bazėmis (sąrašais). Narvelių adresai (nuorodos). Formulės. Formulėse naudojami operatoriai. Funkcijos. Funkcijos sintaksė. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Statistinės funkcijos. Duomenų bazės funkcijos. Loginės funkcijos. Tekstinės funkcijos. Klaidos. Diagramos. Spausdinimas.
  Programos, referatas(10 puslapių)
  2006-04-06
 • Skaičiuoklė MS Excel. Bendra apžvalga (2)

  Įvadas. Skaičiuoklės. Skaičiuoklės paskirtis. Skaičiuoklės taikymo privalumai. Pagrindinės skaičiuoklės funkcijos. Darbas su Excel programa. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Narvelių adresai. Diagramos. Formulės. Funkcijos. Duomenų rikiavimas ir atranka. Duomenų rikiavimas. Duomenų atranka. Išvados.
  Programos, referatas(10 puslapių)
  2010-04-15
 • Skaičiuoklės

  PowerPoint pristatymas. Skaičiuoklės. Lentelės ir skaičiuoklė. Skaičiuoklės paskirtis. Narvelis. Skaičiuoklės taikymo privalumai. Pažintis su skaičiuoklės programa. Pagrindinės sąvokos. Naujo lakšto sukūrimas. Aktyvusis lakštas. Lentelė. Skaičiuoklės lango pagrindinės dalys. Standartinė priemonių juosta. Pagrindiniai skaičiuoklės veiksmai. Narvelių ir blokų žymėjimas. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Tikslus stulpelio pločio nustatymas. Duomenų šalinimas ir narvelio išvalymas. Formulės. Skiriamos trijų rūšių koordinatės. Formulės rašymas eilutėje. Formulių pavyzdžiai.
  Programos, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-11-15
 • Skaičiuoklės duomenų bazės ir duomenų analizė

  Įvadas. Darbo su duomenų sąrašu (Duomenų baze – DATA) komandos. Duomenų rikiavimas (Sort). Duomenų filtravimas (Filter). Dalinių sumų, rezultatų įtraukimas, pašalinimas (Subtotal). Duomenų įvedimas naudojantis sąrašo kortele (DATA ->FORM.) Sukinio kūrimas (PivotTable and PivotChart Report.). Išvados.
  Programos, referatas(10 puslapių)
  2008-12-11
 • Skaičiuoklės sąrašas

  Įvadas. Skaičiuoklės. Sąrašo paskirtis. Sąrašo elementai. Sąrašo sudarymo taisyklės. Data meniu komandos. Data meniu. Duomenų rikiavimas. Duomenų forma. Renkamų duomenų teisingumo tikrinimas. Sąrašo filtravimas.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-18
 • Skaičiuoklės sąrašas (2)

  PowerPoint pristatymas. Namų darbai. Skaičiuoklės. Sąrašo paskirtis. Sąrašo elementai. Sąrašo sudarymo taisyklės. Data meniu komandos. Rakto rikiavimas didėjimo tvarka. Duomenų forma. Mokesčių mokėjimas už elektrą.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-23
 • Skaitmeninių vaizdų segmentavimo paskirtis ir algoritmai

  Segmentavimo sąvoka ir metodai. Segmentavimas remiantis slenksčiu. Sričių auginimo algoritmas. Piramidžių jungimas. Segmentavimas remiantis tekstūra. Hursto koeficientai. Sričių kodavimas. Kvadratų medžiai (Quad-Trees).
  Programos, referatas(10 puslapių)
  2006-12-19
 • SQL kalboje naudojama užklausa [SELECT] ir pagrindinės jos funkcijos

  Įvadas. Kas yra SQL? Reliacinės duomenų bazės. DB užklausos. Nesudėtinga SELECT užklausa DB. DISTINCT komanda. WHERE komanda. Operacijų tipai SELECT komandoje. Loginio tipo operacijų nagrinėjimas. LIKE funkcija. Duomenų surikiavimas SELECT užklausoje. SELECT užklausa ir su ja naudojamos funkcijos. Skirtingas duomenų išvedimas. Lentelių grupavimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Stiliai

  PowerPoint pristatymas. Stilių rūšys. Stilių vartojimas. Dirbant su tekstų rengykle vartojami šie trys stilių sąrašai. Naujo stiliaus kūrimas. Stiliaus keitimas.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-10
Puslapyje rodyti po