Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Operacinės sistemos (14)

  Unix populiarumas. Pagrindinės UNIX populiarumo priežastys. Unix struktūra. Branduolys (kernel). Procesų valdymo posistemė. Procesų valdymo pagrindai. Procesų būsenos.
  Programos, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-12
 • Operacinės sistemos (2)

  Įvadas. Žmogaus santykis su operacine sistema. Daugiaprogramiškumas. Operacinė sistema DOS. Operacinė sistema Linux. Operacinė sistema Windows95. Išvados.
  Programos, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-19
 • Operacinės sistemos (3)

  Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis. Pagrindinės OS funkcijos. OS struktūra. OS MS-DOS. Failų ir katalogų struktūra. Katalogai. Vidinės MS-DOS komandos. Komandiniai failai. Kitos programos. Loginis OS valdymas. Realaus laiko ir laiko paskirstymo OS. Multiprograminės OS. Jų savybės. Resursai. Resursų deskriptorius. Procesai. Procesų deskriptorius. Proceso būsenų diagrama. Proceso būsenų diagramos perėjimai . Procesų planavimas. Procesų sinchronizavimas. Procesų valdymas. Failų sistema. Konkurencija. Skyriai ir sritys. Segmentacija. Puslapiavimas. Persidengiančios struktūros. Virtuali atmintis. Virtualios atminties panaudojimas. Virtualios atminties adresacija. Puslapio trūkumas. Perkrovimai. Multiprogramavimas. Dispečeris. Kontrolės blokai. Pertraukimai. Laiko dalinimas. Įkėlimas/iškėlimas. Laiko dalinimas. Apklausa (polling). Tvarkymas ir eilės. Buferizacija (spooling). Mirties taškas. Reziume.
  Programos, konspektas(21 puslapis)
  2005-10-18
 • Operacinės sistemos (4)

  Įvadas. Kompiuteris – informacijos tvarkymo priemonė. Operacinės sistemos. Interfeisas. OS įvairovė. "Windows" šeimos istorija. "Linux". Populiariausi "Linux" paketai. Bendras gyvenimas: "Linux" ir "Windows". Ateities technologijos.
  Programos, referatas(12 puslapių)
  2005-11-29
 • Operacinės sistemos (5)

  Įvadas. Operacinės sistemos. Žmogaus santykis su operacine sistema. Išvados.
  Programos, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Operacinės sistemos (6)

  1.Apibūdinkite operacinę sistemą. Kaip yra klasifikuojamos operacinės sistemos? Apibūdinkite procesą. Kokie įvykiai gali sukurti procesus? Kokios sąlygos apsprendžia procesų baigtį? Kokios gali būti procesų būsenos? Kaip apibūdintumėte giją arba grandį, kuo skiriasi nuo proceso? Kokie yra gijų privalumai? Kam yra reikalingas planuoklis? Kaip reikia išvengti procesų lenktynių sąlygų? Kokie yra planuoklio darbo algoritmai? Apibūdinkite resursų sąvoką. Kaip resursai yra skirstomi? Kas tai yra aklavietė? Pateikite aklavietės pavyzdį. Kokios priežastys apsprendžia aklavietės atsiradimą? Kaip formuojamas Ostricho algoritmas? Kokios egzistuoja strategijos, sprendžiant aklaviečių problemas. Kokius žinote aklaviečių aptikimo algoritmus? Kokie būdai naudojami išeiti iš aklavietės? Kokie būdai naudojami siekiant išvengti aklaviečių? Kokias žinote aklaviečių prevencijos sąlygas? Kaip yra skirstomos atminties valdymo sistemos? Apibūdinkite multiprogramavimą su fiksuotomis atminties dalimis. Kas yra svopingas? Apibūdinkite virtualią atmintį. Kas tai yra puslapių lentelės ir kam naudojamos? Kokie yra puslapių keitimo algoritmai? Apibūdinkite tvarkyklę. Apibūdinkite kontrolerį. Kaip yra skirstomi I/O įrenginiai? Kas tai yra disko cilindras, tekelis, sektorius? Kokia yra CD ir CD-ROM disko struktūra? Kokia yra įrašančio disko struktūra? Kokia yra DVD disko struktūra? Kokie formatai naudojami DVD diskuose? Kokie yra naudojami disko skaitymo galvutės svirties judėjimo algoritmai? Kokie yra kompiuterinio laikrodžio pagrindiniai elementai? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kompiuterinis laikrodis? Kokiais būdais gali būti nustatomas dienos laikas? Kaip skirstomi terminalai? Kaip skirstomi failai? Kokie yra failo struktūriniai elementai? Kokie yra priėjimo prie failo būdai? Kas tai yra failo atributai ir kokie jie gali būti? Kokias operacijas galima atlikti su failu? Kaip skirstomos direktorijos? Kokias operacijas galima vykdyti su direktorijomis? Koks yra failų sistemos išdėstymas diskuose? Kas yra multimedia? Kokie du pagrindiniai reikalavimai turi būti išlaikyti perduodant video informaciją? Kokie kadrai naudojami MPEG-2 formate? Kam reikalingas kešavimas perduodant video informaciją? Kokios yra kompiuterinių įsilaužėlių kategorijos? Kuo skiriasi atviras tekstas nuo šifruoto teksto? Kokie gali būti šifravimo raktai? Kas tai yra elektroninis parašas? Kas tai yra vartotojo autentiškumas ir kam tas yra reikalinga? Kokias būdais gali būti patvirtintas vartotojo autentiškumas? Kokie yra virusų veikimo pobūdžiai? Kaip virusai plinta? Kam reikalingos ir kaip funkcionuoja antivirusinės programos? Kokios gali būti apsaugos priemonės? Kaip realizuojama failų sistemos ir resursų apsauga operacinėje sistemoje Windows NT? Kaip realizuojamas auditas operacinėje sistemoje Windows NT? Kaip realizuojamas resursų monitoringas operacinėje sistemoje Windows NT?
  Programos, špera(5 puslapiai)
  2006-10-04
 • Operacinės sistemos (7)

  Operacinės sistemos sąvoka. OS kategorijos. Multiprogramavimo sąvoka. Virtualios mašinos sąvoka. Lygiagretūs procesai, notacija "FORK, JOIN, QUIT". Kritinė sekcija. Kritinės sekcijos apsauga. Dekerio algoritmas. Semaforai. Procesų "gamintojas" ir "naudotojas" sąveika. Įvedimo-išvedimo spulerio bendra charakteristika. Įvedimo-išvedimo SPOOLER‘io pagrindinis procesas. Įvedimo/išvedimo SPOOLER’io įvedimo ir skaitymo procesas. Dvejetainių ir bendrų semaforų ryšys. Operacijų su semaforais realizacija. Operacijų su semaforais realizacija be užimančio laukimo. Procesų ir resursų sąvoka. Proceso deskriptorius (PD). Resurso deskriptorius. Primityvas "kurti procesą". Primityvas "naikinti procesą". Primityvas "Stabdyti procesą". Primityvas "aktyvuoti procesą". Primityvas "keisti proceso prioritetą". Primityvas "kurti resursą". Primityvas "naikinti resursą". Primityvas "prašyti resurso". Primityvas "atlaisvinti resursą". Procesų būsenų schema. Procesų planuotojas. Pasiruošusio proceso su aukščiausiu prioritetu nustatymas ir neaktyvaus procesoriaus radimas. Procesų planuotojo procesoriaus perskirstymo etapas. Virtualios atminties sąvoka. Komandos vykdymo schema. Puslapinė organizacija. Polisegmentinė virtuali atmintis. Atminties skirstymo puslapiais strategijos. Kintamo dydžio ištisinės atminties sričių grąžinimas. Failų sistemos sąvoka. Failų sistemos hierarchinis modelis. Failų sistemos įvedimo-išvedimo posistemė. Bazinė failų valdymo sistema. Loginė failų valdymo sistema. Failinės atminties įrenginių charakteristika. Mikrobranduolio architektūra.
  Programos, špera(25 puslapiai)
  2006-10-31
 • Operacinės sistemos (8)

  Įvadas. OS veiksmai. Operacinių sistemų tipai. Vienprogramės sistemos. Multiprograminės OS. Multiprocesorinės sistemos. Paskirstytos sistemos. Paketinio apdorojimo OS. Realaus laiko sistemos. Paskirstyto laiko sistemos. OS struktūra. Procesų valdymas. Atminties valdymas. Virtuali atmintis. Failų valdymas. Vartotojo sąsajos. Komandų eilutės sąsaja. Meniu tipo sąsaja. Grafinė sąsaja. Operacinės sistemos neretai skirstomos pagal paskirtį. Operacinių sistemų rūšys. Populiariausios OS. Asmeniniams kompiuteriams skirtos OS. Delniniams kompiuteriams skirtos sistemos. Serveriams bei darbo stotims skirtos sistemos. Realaus laiko sistemos. Kitos sistemos.
  Programos, referatas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Operacinės sistemos (9)

  PowerPoint pristatymas. Operacinė sistema. Microsoft Windows. Microsoft Windows versijos. Linux. Unix. Unix failų sistema. UNIX rūšys. Unix Standartai. Unix istorija.
  Programos, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-01-29
 • Operacinės sistemos ir jų paskirtis

  Operacinės sistemos samprata. Operacinės sistemos funkcijos. Pagrindinės OS paskirtys. Operacinės sistemos struktūra. Procesų valdymas. Atminties valdymas. Virtuali atmintis. Failų valdymas. Katalogo struktūra (schema).
  Programos, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-17
 • Operacinės sistemos įsigijimas, pasiūla, kainos optimalus pasirinkimas

  Originalios programinės įrangos įsigijimas. Kai kurios programinės įrangos kainos Lietuvoje (Lt). BMS Megapolio kainos. www.Atomik.lt kainos. www.pirk.penki.lt kainos. www.kompis.lt kainos. www.komparsa.lt kainos. Apple kompiuteriai ir jų operacinė sistema. "Amazon.com" atskleidė "Windows Vista" kainas.
  Programos, referatas(11 puslapių)
  2006-12-14
 • Operacinių sistemų apžvalga

  Unix. MS DOS/ PC DOS. Mac DOS. OS/2. Microsoft Windows. Linux. BeOS.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Operacinių sistemų branduolių tipai

  Santrumpų ir terminų žodynas. Įvadas. Branduolių kategorijos. Monolitiniai branduoliai. Mikrobranduoliai. Hibridiniai branduoliai. Nano branduoliai. Exo branduoliai. OS be branduolio. Linux branduolio versijų numeracija. OS naudojami branduolių tipai. Išvados.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-09
 • Operacinių sistemų klasifikacija

  Resursų valdymo algoritmų ypatybės. Operacinių sistemų klasifikacijos. Algoritmų grupės. Daugiagijiškumo palaikymas. Daugiaprocesorinis apdorojimas. Aparatinių platformų ypatybės. Tinklinės operacinės sistemos. Daugiaprocesorinės sistemos. Mobilios operacinės sistemos. Panaudojimo sričių ypatybės. Laiko paskirstymo sistemos. Foninis režimas. Programinė įranga. Sisteminė programinė įranga. Operacinės sistemos vidinės komandos. Operacinės sistemos išorinės komandos. Transliatoriai. Interpretatorius. Kompiliatorius.
  Programos, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-29
 • Operacinių sistemų paskirtis ir struktūra

  Operacinės sistemos. Šiuolaikinių operacinių sistemų istorija. Skirstymas naudotojo požiūriu. Operacijų aplinka. Skirstymas architektūros požiūriu. Įrenginiai, kuriuos valdo operacinė sistema. Populiariausios OS. Asmeniniams kompiuteriams skirtos sistemos. Delniniams kompiuteriams skirtos sistemos. Serveriams skirtos sistemos. Realaus laiko sistemos. Kitos sistemos. Operacinės sistemos funkcijos. Darbo metodai ir pasiekimo būdai. Operacinių sistemų tipai. Atminties tvarkymas. Daugelio užduočių (multitasking) režimas. Virtuali saugykla. Microsoft Windows šeimos operacinės sistemos. Red Hat Linux. Red Hat Linux savybės. UNIX – tai ne operacine sistema.
  Programos, referatas(17 puslapių)
  2006-01-05
 • Operating systems

  Darbas anglų kalba. Operacinės sistemos. Introduction. What is an operating system? History of operating system. OS in our days. The main functions of an OS. Process management. Device management (os related devices). Motherboard. Processors. Memory. RAM (Random access memory). ROM (read-only memory). Bus. Other input and output units. Hard disk. CD-rom. Visual display unit. Keyboard. Mouse. Storage management. User interface. House keeping. Memory management. Anatomy of the operating system. Examples of OS. MAC OS X. Unix-like operating systems. Microsoft windows. Conclusions. References. Abbreviations.
  Programos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-11
 • Optimizavimo uždavinių transporte sprendimas: Excel sistemos Solver programa

  Pratarmė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – išanalizuoti optimizavimo uždavinius transporte ir palyginti jų sprendimo efektyvumą, sprendžiant uždavinius įvairiomis programomis: naudojant Excel sistemos Solver programos galimybes, taip pat specializuotas WinQSB ir Simplex programas bei atitinkamus jų modelius. Įvadas. Teorinė dalis. Optimizavimo uždaviniai. Optimizavimo priemonės. Transporto uždavinio matematinis modelis. Trumpa Excel sistemos ir programų apžvalga. Uždavinių sprendimas Excel sistema Solver programa. Uždavinių sprendimas WinQSB programa. Tinklinių uždavinių sprendimas Network Modeling programa. Uždavinių sprendimas Simplex programa. Programos paskirtis ir struktūra. Programos valdymas. Uždavinių sprendimo schema. Pradiniai duomenys. Pradinių duomenų bylos sukūrimas (išsaugojimas). Duomenų bylos redagavimas. Uždavinio sprendimas. Skaičiavimo rezultatų peržiūra, išsaugojimas ir spausdinimas. Darbo pabaiga. Klaidų diagnostika. Skaičių rašymo režimas. Tiriamoji dalis. Transporto uždavinių sprendimas Excel sistema Solver programa. Transporto uždavinių sprendimas WinQSB programa. Transporto uždavinių sprendimas Simplex programa. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (26 psl.)
  Programos, diplominis darbas(102 puslapiai)
  2008-11-05
 • Oracle duomenų bazė ir C++ programavimo kalba

  Darbo užduotis. Pateikti pavyzdį ir aprašyti vieną iš prisijungimo būdų prie Oracle duomenų bazės su Microsoft Visual C++ programavimo kalbą. Programinės dalies aprašymas. Priedas (10 psl.).
  Programos, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-22
 • Oracle duomenų bazė: UAB "Elektros pavara" darbuotojai, mašinos ir objektai

  Bendra informacija. Lentelės. Kūrimas. Struktūra. Apribojimai. Formos. Peržiūra. Darbuotojai. Darbuotojai ir mašinos. Darbuotojai ir objektai. Įvedimas. Darbuotojai. Mašinos. Objektai. Pabaiga. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Oracle Spatial naudojimas geografinėse informacinėse sistemose

  Įvadas. Oracle Spatial. Kas tai Oracle Spatial? Reliacinis Objekto modelis. Erdviniai Duomenys. Geometriniai tipai. Duomenų modelis. Elementas. Geometrija. Sluoksnis. Koordinačių sistema. Paklaidos. Užklausos modelis. Erdvinių duomenų indeksavimas. R-tree indeksavimas. Quadree indeksavimas. Erdviniai ryšiai ir filtravimas. Erdvinės kaupiamosios funkcijos. Objekto tipas SDOAGGRTYPE. Geokodavimas. GIS integravimas su Oracle Spatial. ArcSDE serviso sukonfigūravimas. SDE sluoksnio užkrovimas į Oracle duomenų bazę. Geografinių duomenų užkrovimas į duomenų bazę Oracle Spatial formatu. Atributinių duomenų užkrovimas į duomenų bazę. Duomenų manipuliavimas ir peržiūra. Rezultatų peržiūra. Iškylančios problemos. Išvados.
  Programos, referatas(38 puslapiai)
  2007-01-09
Puslapyje rodyti po