Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija

Naujausiųjų amžių filosofija (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Barkliškojo (G. Berkeley) idealizmo pagrindimas H. Robinsono percepcijos teorijoje

  Įvadas. Dėstymas. Barkliškojo (George Berkeley) idealizmo pagrindimas H. Robinsono (Arthur H. Robinson) percepcijos teorijoje. Analizės objektas yra H. Robinsono percepcijos teorijos. Barkliškojo idealizmo pagrindimas Robinsono filosofijoje. Drąsus Berkeley'io (Berkeley) užmojis. Berkeley'io (Berkeley) idealizmas. Robinsono argumentas. Šiuolaikinis sąmonės filosofijos diskursas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(10 puslapių)
  2009-10-15
 • Būties problema filosofijoje. Heideggeris. Šliogeris

  Įvadas. Būties sampratos aiškinimas. M. Heideggerio būties sąvokos aiškinimas. A. Šliogerio būties sąvokos aiškinimas. M Heideggerio ir A. Šliogerio būtis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-02
 • Būties problema marksizmo filosofijoje

  Įvadas. Būties problema marksizmo filosofijoje. Marksizmo požiūris į žmogų. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-03
 • Č. Kalenda "Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos"

  Česlovo Kalendos straipsnio "Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos" aptarimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Darbo susvetimėjimas ir jo aspektai

  Įvadas. Darbo susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K.Markso filosofijoje. K. Markso susvetimėjimo aiškinimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-03
 • Dekonstruktyvizmas

  Dekonstrukcija. J. Derrida koncepcija. Metapozicija. Pliuralizmas. Konceptualus personažas. Žaidimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-02-01
 • Demonstracinis vartojimas

  Reklamos. Vartojimas. Tapatumo paieškos. Demonstracinis vartojimas. Žmonių bendravimas. Prabangos kodai.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-17
 • Dievo samprata A. Maceinos filosofijoje

  Įvadas. Dievas ir laisvė. Susidūrimas su dievu. Dievas – kūrėjas ir meilė. Dievuje – gyvenimo pilnatvė. Apibendrinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-10
 • E. From "Turėti ar būti?"

  Filosofinė refleksija. Erich From "Turėti ar būti?".
  Naujausiųjų amžių filosofija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-01-15
 • E. From "Turėti ar būti?" (2)

  Įvadas. Eriko Fromm "Turėti ar būti?". Pagrindinių minčių analizė. Turėjimo sąvoka šiandieninėje visuomenėje. Religija Fromm knygoje. Meilė. Tikėjimas. Buvimo problema Fromm knygoje. Knygos apibūdinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-16
 • E. Fromas "Menas mylėti"

  Įvadas. Vokiečių ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) filosofas ir psichologas Erichas Fromas. Eric Fromm "Menas mylėti" kūrinio analizė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2005-06-03
 • E. Fromas: meilė kaip produktyvumas

  Įvadas. Meilės samprata. Meilė tarp tėvų ir vaiko. Motinos meilė. Tėvo meilė. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė dievui. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-13
 • E. Kasireris "Esė apie žmogų"

  Ernstas Kasireris "Menas". Filosofinė analizė. Įvadas. Išvados. Šioje analizėje nagrinėju antologijos "Esė apie žmogų" skyriaus "Menas" pirmąjį poskyrį.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(4 puslapiai)
  2005-11-24
 • E. Munjė bendra asmenybės pasaulio idėja

  Emanuelis Munjė. "Personalistinė ir bendruomeninė revoliucija". Personalizmo idėja. Trumpa asmenybės sąvokos ir asmenybės dalios istorija.
  Naujausiųjų amžių filosofija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-06-04
 • Egzistencializmas

  Įvadas. Kas yra egzistencializmas? Kraštinės situacijos. Mąstymas kyla iš kančios. Baimės kylimas iš nebūties grėsmės. Kokia gali būti kasdienybė? Egzistencinis mąstymas. Egzistencijos kelias į transcendenciją. Rūpestis ir skundas kasdieniu savo gyvenimu. Kokia yra paguodos prasmė ir vertė? Buvimas-mirties-link. Egzistencijos pabaiga. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
 • Egzistencializmas (4)

  Egzistencializmo samprata. Istorija. Pagrindiniai principai. Svarbesnės egzistencializmo idėjos. Moralinis egzistencializmo reliatyvumas. Egzistencinė humanizmo samprata. Egzistencializmo kritika. Egzistencializmo įtaka.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Egzistencializmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovai

  Tikslas: Išsiaiškinti kas yra egzistencializmas, pagrindines problemas ir požiūrius. Apibūdinti egzistencializmo atstovus. Uždaviniai. Tezės. Atstovai. Išvados. Priedai (paveikslėliai).
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Egzistencializmo idėjos šiuolaikinėje visuomenėje

  Kas yra egzistencija, egzistencializmas? Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Filosofinė egzistencijos plotmė. Jos atsiradimas. Žmogaus būtis ir egzistencija. Egzistencializmo santykis su visuomene. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-16
 • Egzistencinė filosofija

  Įvadas į egzistencinės filosofiją. Egzistencinės filosofijos istorija. Filosofai ir jų pagrindines idėjos. Pagrindinės egzistencialistų koncepcijos. Egzistencinio mąstymo prasmė. Egzistencinė filosofija. Egzistencinis mąstymas. Siorenas Kierkegoras. Karlas Jaspersas. Albertas Kamiu. Žanas - Polis Sartras. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-27
 • Egzistencinė filosofija (2)

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su egzistencializmu, aptarti įvairių autorių keliamas problemas, idėjas, vertybes bei požiūrį į jas. Egzistencinės filosofijos istorija. Pagrindiniai principai. Egzistencialistai, keliamos problemos. Fydrichas Nyčė, Artūras Šopenhaueris. Karlas Teodoras Jaspersas. Alberas Kamiu. Žanas Polis Sartras. Gabrielis Marselis. Lietuvos egzistencialistai. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Arvydas Šliogeris. Egzistencializmo įtaka. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-15
Puslapyje rodyti po