Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etninė kultūra>Etninės kultūros referatai

Etninės kultūros referatai (336 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mitologinės būtybės lietuvių tautosakoje

  Pratarmė. Įžanga. Žaltys. Pasakos ir kūriniai apie žalčius. Velnias ir Perkūnas. Velnias ir Perkūnas tautosakos kūriniuose. Išvados. Laumės ir raganos. Pasakos apie raganas ir laumes. Kitos būtybės minimos pasakose ir kituose kūriniuose.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-15
 • Mitologinis (Kazio Borutos), biblinis (Juliaus Kaupo), ekranizuotas, pasakų ir liaudies įsivaizduojamas velnias

  Žodžio velnias reikšmė. "Dabartinis lietuvių kalbos žodynas". "Lietuviškoji tarybinė enciklopedija". Liaudies pasakų velnias. Mitologinis Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" velnias. Velnias miuzikle "Velnio nuotaka". Biblinis Juliaus Kaupo velnias. Velnias liaudies žodinėje kūryboje. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-17
 • Moteriškosios mitinės būtybės

  Įvadas. Dėstymas. Įžanga. Gerosios ir blogosios moteriškosios mitinės būtybės. Deivės pragimdytojos Lada ir Lela. Laumės. Gimimo ir mirties deivės. Bičių deivė Austėja. Vandenų deivės. Žemės deivės. Ugnies deivės. Saulė ir jos dukrelės. Pabaiga.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Našlaičių dainos

  Įvadas. Našlaičių dainos. Pavyzdžiai ir analizė. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Nėštumas kaip ritualas

  Įvadas. Darbo uždavinys: išanalizuoti nėščiųjų ritualinės elgsenos modelį. Nėštumas – perėjimo ritualas. Ritualinė elgsena tarp šiuolaikinių nėščiųjų. Preliminalinė stadija. Liminalinė stadija. Nėščiosios mityba. Nėščiosios drabužiai. Nėščiosios seksualumas. Nėščiosios sąlytis su aplinka. Nėščiosios edukacija. Pasakojimai apie gimdymą nėščiajai. Savo patirties perdavimas po gimdymo. Kūdikio laukimas ir sutikimas. Postliminalinė stadija. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2010-01-07
 • Norbertas Vėlius: lietuvių tautosakos tyrėjas

  Norbertas Vėlius. Norberto Vėliaus biografija. N. Vėliaus mokslinė veikla: lietuvių tautosakos tyrinėjimai. Prisiminimai apie N. Vėlių iš Kazio Grigo, Vaciaus Milio, Romualdo Ozolo ir Veronikos Povilionienės.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-23
 • Originali kūryba. Lietuvių liaudies muzika

  Įvadinis žodis. Dekupažas. Siuvinėjimas. Nėrimas. Simegrafija. Floristika. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvių liaudies dainų žanrai. Sutartinės. Raudos. Vestuvių dainos. Karinės - istorinės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Baladės. Giesmės. Žaidimai ir šokiai. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika ir šokiai. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveiksliukais.
  Etninė kultūra, referatas(20 puslapių)
  2010-06-02
 • Ornamentas liaudies mene

  Ornamentas liaudies mene. Ornamento sąvoka. Ornamento kilmė. Ornamento rūšys. Ornamento spalvų derinimo principai. Ornamento komponavimas.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Ornamentas lietuvių liaudies balduose

  Baldai. Interjero polichrominė kompozicija. Baldų polichrominis ornamentas. Kontūrinis raižymas. Reljefinis modeliavimas. Polichroninė tapyba. Ornamentavimo technika. Vienspalvio paviršiaus (fono) skrynios.
  Etninė kultūra, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-13
 • Padavimai

  Lietuvių liaudies padavimų rinkimas, skelbimas ir tyrinėjimas. Padavimai apie gamtos objektus. Milžinai ir jų veiklos pėdsakai. Ypatingi akmenys. Keliaujantys ežerai. Nugrimzdę miestai, dvarai bažnyčios. Nuskendę varpai. Padavimai ir dabartis.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-02
 • Padavimai ir legendos apie Šiaulius

  Įžanga. Šiaulių vardas. Salduvės kalnas. Bubių piliakalnis. Aleksandrija. Luponių kalnas. Iš dangaus nukritęs ežeras (Kairių ežeras). "Kvartukas" arba Rekyvos ežeras. Padavimas apie miegantį jautį milžiną. Šiaulių dvyliai (žmonių padavimas). Talšos ežeras.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Pagonybė

  Pagonių tikėjimas. Ugnies kūrenimo apeigos. Ugnies šventės. Ugnies sudievinimas. Ugnies garbinimo vieta – alkai. Gamtos kulto formavimasis. Totemizmo atspindžiai baltų pasaulėžiūroje. Dvasinė kultūra, tikėjimas ir pasaulėžiūra. Baltijos kraštų gyventojai ir krikščionybė. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(13 puslapių)
  2005-12-02
 • Pagonybė

  Įvadas. Pagonybė. Pagonybės problemos Lietuvoje. Pagonybės pavojus krikščionybei. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-19
 • Pagonybė Lietuvoje

  Lietuvių mitologijos ir religijos istorija. Aukščiausiasis dievas. Dievų trejybė: Perkūnas, Patrimpas ir Pikuolis. Žemės dievai ir dvasios. Dievas Puškaitis. Deivė Pergubrė. Deivė Kaupolė (Kupolė) ir jos dukra Rasa. Deivė Vaisgamta. Baubai, maumai. Deivė Žemyna ir Žemėpatis (Žemininkas). Deivė Gabija. Miško ir vėjo deivės. Vandenų dievai. Gimimo ir mirties deivės. Žemesnieji dievai. Medžiai.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-20
 • Pagoniškieji dievai, deivės, dvasininkai

  Įvadas. Pagoniškieji dievai ir deivės. Dievybės samprata. dievų ir deivių apžvalga. Laima. Žemyna. Perkūnas. Pagoniškųjų ritualų vykdytojai ir dvasininkai. Gamtos kultai: saulės kultas, ugnies kultas. Išvados. Priedas (1).
  Etninė kultūra, referatas(17 puslapių)
  2006-10-12
 • Panteonas. Dangiškieji dievai. Chtoniškieji dievai

  Aukščiausias dievas. Perkūnas. Patrimpas. Patulas. Saulė. Mėnulis. Laima. Laimė. Dalia. Giltinė. Laumė. Veliona ir vėlės. Lada ir Lela. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-30
 • Papročiai tradicinėse ir šiuolaikinėse vestuvėse

  Įvadas. Vestuvės. Vestuvių veikėjai, jų pareigos. Vestuvių simboliai ir atributika. Jungtuvių dienos apeigos. Tradicinių ir šiuolaikinių vestuvių palyginimas. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(17 puslapių)
  2007-01-11
 • Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka

  Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-20
 • Pasakojamoji lietuvių tautosaka

  Ištakos. Rūšys ir žanrai. Pasakos. Giminystė su mitais. Sakmių turinys. Rinkimas ir skelbimas. Temos ir idėjos. Patarlės šiandien. Mįslės.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-28
 • Paskutinė pavasario šventė. Sekminės

  Įvadas. Sekminės. Sekminių augalas. Papročiai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-13
Puslapyje rodyti po