Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etninė kultūra

Etninė kultūra (511 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mitinės lietuvių sakmių būtybės

  Įvadas. Mitinės lietuvių sakmių būtybės. Laimė. Giltinė. Kaukas. Aitvaras. Babaušis. Maumas. Numirėliai. Velniai. Vaiduokliai. Gamtos dvasios: laumės, undinės, vėjai. Namų dvasios: aitvarai, kaukai, pusčiai, ugnys. Nepaprastieji žmonės: raganos, burtininkai, vilktakiai. Nepaprastieji gyvūnai: žalčiai, gyvatės, rupūžės, vilkai, meškos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-07
 • Mitinės lietuvių sakmių būtybės (2)

  Įvadas. Laimė. Giltinė. Kaukas. Aitvaras. Maumas. Babaušis. Laumės. Ragana. Saulė.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-24
 • Mitinis gyvūnų ir augalų pasaulis

  Įvadas. Medžio funkcijos. Paukščiai senovės tikėjimuose. Paukščiai – visatos kūrėjai iš chaoso. Paukščių pavidalo dievai. Apibendrinimas.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2009-04-14
 • Mitologija regioniniu aspektu. Mitinis augalų bei gyvūnų pasaulis

  Įvadas. Rytų baltų mitologija. Vidurio baltų mitologija. Vakarų baltų mitologija. Mitinis augalų pasaulis. Mitinis gyvūnų pasaulis. Išvados. Priedai. Kryžiažodis.
  Etninė kultūra, referatas(16 puslapių)
  2005-11-13
 • Mitologinės būtybės lietuvių tautosakoje

  Pratarmė. Įžanga. Žaltys. Pasakos ir kūriniai apie žalčius. Velnias ir Perkūnas. Velnias ir Perkūnas tautosakos kūriniuose. Išvados. Laumės ir raganos. Pasakos apie raganas ir laumes. Kitos būtybės minimos pasakose ir kituose kūriniuose.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-15
 • Mitologinis (Kazio Borutos), biblinis (Juliaus Kaupo), ekranizuotas, pasakų ir liaudies įsivaizduojamas velnias

  Žodžio velnias reikšmė. "Dabartinis lietuvių kalbos žodynas". "Lietuviškoji tarybinė enciklopedija". Liaudies pasakų velnias. Mitologinis Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" velnias. Velnias miuzikle "Velnio nuotaka". Biblinis Juliaus Kaupo velnias. Velnias liaudies žodinėje kūryboje. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-17
 • Moteriškosios mitinės būtybės

  Įvadas. Dėstymas. Įžanga. Gerosios ir blogosios moteriškosios mitinės būtybės. Deivės pragimdytojos Lada ir Lela. Laumės. Gimimo ir mirties deivės. Bičių deivė Austėja. Vandenų deivės. Žemės deivės. Ugnies deivės. Saulė ir jos dukrelės. Pabaiga.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Našlaičių dainos

  Įvadas. Našlaičių dainos. Pavyzdžiai ir analizė. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Nėštumas kaip ritualas

  Įvadas. Darbo uždavinys: išanalizuoti nėščiųjų ritualinės elgsenos modelį. Nėštumas – perėjimo ritualas. Ritualinė elgsena tarp šiuolaikinių nėščiųjų. Preliminalinė stadija. Liminalinė stadija. Nėščiosios mityba. Nėščiosios drabužiai. Nėščiosios seksualumas. Nėščiosios sąlytis su aplinka. Nėščiosios edukacija. Pasakojimai apie gimdymą nėščiajai. Savo patirties perdavimas po gimdymo. Kūdikio laukimas ir sutikimas. Postliminalinė stadija. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2010-01-07
 • Norbertas Vėlius: lietuvių tautosakos tyrėjas

  Norbertas Vėlius. Norberto Vėliaus biografija. N. Vėliaus mokslinė veikla: lietuvių tautosakos tyrinėjimai. Prisiminimai apie N. Vėlių iš Kazio Grigo, Vaciaus Milio, Romualdo Ozolo ir Veronikos Povilionienės.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-23
 • Originali kūryba. Lietuvių liaudies muzika

  Įvadinis žodis. Dekupažas. Siuvinėjimas. Nėrimas. Simegrafija. Floristika. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvių liaudies dainų žanrai. Sutartinės. Raudos. Vestuvių dainos. Karinės - istorinės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Baladės. Giesmės. Žaidimai ir šokiai. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika ir šokiai. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveiksliukais.
  Etninė kultūra, referatas(20 puslapių)
  2010-06-02
 • Ornamentas liaudies mene

  Ornamentas liaudies mene. Ornamento sąvoka. Ornamento kilmė. Ornamento rūšys. Ornamento spalvų derinimo principai. Ornamento komponavimas.
  Etninė kultūra, referatas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Ornamentas lietuvių liaudies balduose

  Baldai. Interjero polichrominė kompozicija. Baldų polichrominis ornamentas. Kontūrinis raižymas. Reljefinis modeliavimas. Polichroninė tapyba. Ornamentavimo technika. Vienspalvio paviršiaus (fono) skrynios.
  Etninė kultūra, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-13
 • Padavimai

  Lietuvių liaudies padavimų rinkimas, skelbimas ir tyrinėjimas. Padavimai apie gamtos objektus. Milžinai ir jų veiklos pėdsakai. Ypatingi akmenys. Keliaujantys ežerai. Nugrimzdę miestai, dvarai bažnyčios. Nuskendę varpai. Padavimai ir dabartis.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-02
 • Padavimai ir legendos apie Šiaulius

  Įžanga. Šiaulių vardas. Salduvės kalnas. Bubių piliakalnis. Aleksandrija. Luponių kalnas. Iš dangaus nukritęs ežeras (Kairių ežeras). "Kvartukas" arba Rekyvos ežeras. Padavimas apie miegantį jautį milžiną. Šiaulių dvyliai (žmonių padavimas). Talšos ežeras.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Padėkos diena

  Kas tai per šventė. Padėkos dienos užuomazgos. Piligrimai. Pirmoji šventė. Tikslios datos paskelbimas. Padėkos dienos simboliai. Padėkos diena šiais laikais.
  Etninė kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-12-04
 • Pagonybė

  Pagonių tikėjimas. Ugnies kūrenimo apeigos. Ugnies šventės. Ugnies sudievinimas. Ugnies garbinimo vieta – alkai. Gamtos kulto formavimasis. Totemizmo atspindžiai baltų pasaulėžiūroje. Dvasinė kultūra, tikėjimas ir pasaulėžiūra. Baltijos kraštų gyventojai ir krikščionybė. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(13 puslapių)
  2005-12-02
 • Pagonybė

  Įvadas. Pagonybė. Pagonybės problemos Lietuvoje. Pagonybės pavojus krikščionybei. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-19
 • Pagonybė Lietuvoje

  Lietuvių mitologijos ir religijos istorija. Aukščiausiasis dievas. Dievų trejybė: Perkūnas, Patrimpas ir Pikuolis. Žemės dievai ir dvasios. Dievas Puškaitis. Deivė Pergubrė. Deivė Kaupolė (Kupolė) ir jos dukra Rasa. Deivė Vaisgamta. Baubai, maumai. Deivė Žemyna ir Žemėpatis (Žemininkas). Deivė Gabija. Miško ir vėjo deivės. Vandenų dievai. Gimimo ir mirties deivės. Žemesnieji dievai. Medžiai.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-20
 • Pagoniškieji dievai, deivės, dvasininkai

  Įvadas. Pagoniškieji dievai ir deivės. Dievybės samprata. dievų ir deivių apžvalga. Laima. Žemyna. Perkūnas. Pagoniškųjų ritualų vykdytojai ir dvasininkai. Gamtos kultai: saulės kultas, ugnies kultas. Išvados. Priedas (1).
  Etninė kultūra, referatas(17 puslapių)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po