Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tėvų vertybės ir jų įtaka vaiko socializacijai

  Įvadas. Šeima – svarbi asmenybės ugdymo institucija. Šeima ir vertybių pasaulis. Vaikų auklėjimas šeimoje. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos etapai ir pasekmės. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Tėvų vertybių įtaka vaiko socializacijai. Vertybių internalizavimas. Psichologinė vaiko raida. Tėvų vertybių įtakos vaiko socializacijai tyrimas. Tėvų nuomonė apie vertybių įtaką vaiko socializacijai. Vaikų požiūris į tėvų vertybes ir jų įtaką socializacijai. Išvados.
  Raidos psichologija, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-21
 • The Interpreter. A study of the working situation of interpreters in general, and those who work for the Swedish Migration Board

  Darbas anglų kalba. Vertėjai. Abstract. Short Description of Keywords and Concepts. Introduction. Why This Study? Background. My Own Experience. Aim and Disposition. Main Questions. Methods. A Qualitative Study. The Interview Form. Construction of the Interviews. Written Sources. Theoretical Discussion. Analysis of Interpretation. Interpreter-Mediated Conversation. Understanding and Misunderstanding. Interpersonal Trust. About Interpreters in General. The History in Brief. Forms of Interpreting. Modes of Interpreting. Interpreter Services – free of Charge. Interpreter Agencies. Present Situation. Disadvantageous Working Conditions. Trade Unions SKTF. The Criticism. The Rulebook. The Kammarkollegiet. Authorization. Special Competence. God Tolksed and KAMFS. Professional Secrecy. Neutrality and Impartiality. The Deployment. The Education. The Requirements. Specialties of Working for the Swedish Migration Board. Observation of an Asylum Hearing. Interpreting for Migration Board. Asylum Seekers. Post Traumatic Stress Disorder. The Fieldwork. First Set of Questions. Second Set of Questions. Third Set of Questions. Conclusion and Recommendations. Appendix (2)
  Kalbų studijos, diplominis darbas(80 puslapių)
  2007-03-07
 • The specificity of learning barriers in adult EFL classes

  Diplominis anglų kalba. Suaugusiųjų anglų kalbos mokymosi sunkumai. Abstract. Introduction. Adult Education. Adult Learners. Motivating the Adult Learner. Elements of adult learning. EFL. Difficulties for learners. Vocabulary. Pronunciation. Grammar. Differences between spoken and written English. Barriers to Learning. Institutional Factors. Personal factors.
  Pedagogika, diplominis darbas(14 puslapių)
  2007-08-30
 • Tiesioginės sėjos, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka sėklų guoliavietės parametrams ir dirvožemio fizikinėms savybėms

  Įvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą ir supaprastinto žemės dirbimo pranašumai ir trūkumai. Supaprastinto žemės dirbimo tyrimai Lietuvoje. Supaprastinto žemės dirbimo tyrimai užsienyje. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka dirvožemio porų tūriui ir tankiui. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka drėgmės kiekiui dirvoje. Bandymo vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema ir parametrai. Tyrimų metodai. Agrotechninės priemonės ir jų atlikimo laikas. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai. Sėklų guoliavietės parametrai. Drėgmės kiekis sėklos guoliavietėje. Miežių dygimo energija ir daigų skaičius. Dirvožemio poringumas miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos tankis miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos drėgmė miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos struktūra ir jos patvarumas. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2008-02-19
 • Tinkamų naudoti ekologiniuose ūkiuose kalio trąšų formų įtaka bulvių derliui ir jo kokybei

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Organinės trąšos ekologiniuose ūkiuose. Maisto medžiagų balansas ir jų nuostoliai, bei energetinis efektyvumas. Kalio trąšos ekologinėje žemdirbystėje. Bulvių biologinės savybės. Bulvių reikmė agroklimatinėms sąlygoms. Bulvių reikmė maisto medžiagoms. Bulvių tręšimas. Kalio trąšų įtaka bulvių veislės "Vokė" stiebagumbių cheminei sudėčiai. Tyrimų metodai ir sąlygos. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema ir analizių metodai. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Kalio trąšų formų įtaka bulvių bendram ir prekiniam derliui. Kalio trąšų formų įtaka bulvių cheminei sudėčiai. Kalio trąšų formų panaudojimo bulvių tręšimui ekonominis efektyvumas. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2008-02-19
 • Tinklapių kūrimo nuotolinis kursas

  Įvadas. Informatikos programa vidurinės mokyklos kurse. Programos tikslas. Uždaviniai. Programos struktūra. Mokomųjų kursų apžvalga. Nuotolinis mokymasis. Nuotolinis mokymasis — nauja mokymosi forma. Nuotolinio mokymosi privalumai. Nuotolinio mokymosi trūkumai. Nuotolinis mokymas Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos. Nuotolinis kursas "tinklapių kūrimas". Kurso paskirtis ir apibūdinimas. Kurso parengimas ir problemų sprendimo būdai. Nuotolinio kurso "tinklapiu kūrimas" vertinimas. Kurso turinys. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (8 skaidrės).
  Informatika, diplominis darbas(20 puslapių)
  2009-03-19
 • Tradicinių keiksmų formulės frazeologizmų žodyne

  Pratarmė. Įvadas. Pejoratyvinės reikšmės frazeologiniai junginiai taikomi žmogaus apibūdinimui. Junginiai su intensifikatoriumi. Junginiai su kūno dalių pavadinimais. Junginiai su daiktų pavadinimais. Junginiai su gyvūnų pavadinimais. Junginiai su žodžiais, reiškiančiais gyvūnų atributiką, jų kūno dalis. Junginiai su gamtos reiškinius reiškiančiais žodžiais. Junginiai su ligų pavadinimus reiškiančiais žodžiais. Kiti junginiai. Siunčiamojo pobūdžio formuliniai keiksmai. Junginiai su mitologinių personažų pavadinimais. Junginiai su mitologinių personažų atributų pavadinimais. Junginiai su vietų pavadinimais. Junginiai su gamtos reiškinių pavadinimais. Junginiai su nelaimių pavadinimais. Junginiai su kūno dalių pavadinimais. Junginiai su prieveiksmiais ir prielinksninėmis konstrukcijomis, reiškiantys linkėjimą prasmegti. Junginiai su gyvūnų pavadinimais. Junginiai su daiktų pavadinimais. Junginiai su veiksmų pavadinimais. Kiti junginiai. Blogo linkintys formuliniai keiksmai, prakeikimai. Išvados. Priedai (3 lentelės).
  Lietuvių kalba, diplominis darbas(74 puslapiai)
  2007-12-18
 • Transformatorinės pastotės projektavimas: AB "VST" Šilutės-Šilalės skyriaus

  Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. AB "VST" Šilutės-Šilalės skyriaus 10/0,4 kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės remonto darbų analizė. Vidutiniosios įtampos skirstomųjų įrenginių konstrukcija. Pastočių izoliatorių, saugiklių, skyriklių, jungtuvų apžvalga. Transformatorių montavimas. Apsauginis įžeminimas. 10/0,4 kV transformatorinės pastotės projektavimo ypatumai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Įmonės valdymo struktūros analizė. Transformatorinės pastotės priežiūros ir remonto darbų atlikimo tyrimas. Esamų ir laukiamų apkrovų nustatymas. Transformatorių skaičiaus ir galios skaičiavimas. Gatvių apšvietimui reikalingos elektrinės galios nustatymas. Elektros tinklų skaičiavimas. Leistinų įtampos nuostolių nustatymas projektuojamose linijose. Linijų laidų skerspjūvio nustatymas pagal leistinus įtampos nuostolius. Laidininkų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą. Uždaros mūrinės transformatorinės pastotės elektrinės principinės schemos analizė. Transformatorinių pastočių įrangos ir 0,4 kV linijų apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Transformatorinės pastoties projektavimo ekonominis įvertinimas. Elektros energijos pardavimo kainos skaičiavimas. Įmonės darbų sauga ir ekologinis įvertinimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Le résumé.
  Elektronika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2008-09-19
 • Transporto grandinių logistinio aprūpinimo plėtojimas

  Įvadas. Tarptautinės logistikos esmė. Logistikos sąvoka. Tarptautinės logistikos sfera. Tarptautinės logistikos kanalai. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmis. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršrutais reikalingi dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Europalečių transportavimo linijos įkūrimas ir tarptautinis gabenimas auto transportu. Įmonės transporto pagrindinės charakteristikos. Transporto priemonės parinkimas. Transportuojamų krovinių analizė. Maršrutai ir pervežimų schemos taikomos transportavimui. Praktinis pervežimo iš Vakarų Europos į Rusiją taikymas. Išvados. Priedai.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2005-09-20
 • Transporto paslaugų konkurencingumas ir sėkmės veiksniai

  Summary. Įžanga. Konkurencingumas. Konkurencingumo samprata. Konkurencijos esmė ir veiksniai. Verslo sėkmė. Esminių sėkmės veiksnių koncepcija. Verslo sėkmę įtakojantys veiksniai Transporto paslaugų teoriniai aspektai. Transporto paslaugų esmė ir ypatumai. Transporto paslaugų konkurencinis aspektas. Transportavimo paslaugas teikiančių įmonių konkurencingumo tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo duomenų analizė ir diskusija. Išvados. Priedas: anketa (4 psl.).
  Vadyba, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2009-09-14
 • Transporto priemonių kasko draudimo įvertinimas UAB "IF draudimas"

  Baigiamajame darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. UAB "If draudimas" charakteristika, struktūra ir veiklos sritis. UAB "If draudimas" įsikūrimas. Pagrindiniai bendrovės departamentai. Darbuotojų skaičius ir sudėtis. Bendrovės misija ir vizija. UAB "If draudimas" draudimo rūšis. Vieta rinkoje. UAB "If draudimas" finansinio stabilumo įvertinimas. Pagrindiniai transporto priemonių kasko draudimo aspektai. Draudimo sutarties sudarymas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Kasko draudimo polisas. Kasko draudimo įmoka. Kasko draudimo išmoka. Kasko draudimo įvertinimas Lietuvos rinkoje. UAB "If draudimas" įmokų ir išmokų analizė. UAB "If draudimas" 3 pagrindinių draudimo rūšių įmokų palyginimas. Kasko draudimo įmokų ir išmokų analizė. Išvados. Santrauka. Summary.
  Draudimas, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2008-12-04
 • Transporto rūšys

  Transportas istoriniame kontekste. Automobilių raida. Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Materialios logistikos priemonės. Transporto sistemos. Išorės transporto sistema. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandenų transportas. Krovinių gabenimo laivų tipai. Oro transportas. Vamzdynų transportas. Įmonės vidaus transporto sistema. Išvados.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2005-05-31
 • Trąšų formų efektyvumas vasarinių rapsų pasėliuose

  Įvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Atskirų maisto elementų įtaka sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Azoto įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Fosforo trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Kalio trąšų ir mikroelementų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Vasarinių rapsų auginimo agrotechnika. Meteorologinių sąlygų įtaka rapsų cheminei sudėčiai. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema, tyrimų ir analizių metodai. Auginimo technologija. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų cheminei sudėčiai. Trąšų formų ekonominis efektyvumas vasariniams rapsams. Išvados. Santrauka. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(31 puslapis)
  2008-02-19
 • Tret-Butilmetakrilato skiepijimas "gyvos" radikalinės polimerizacijos metodais

  Įvadas. Darbo tikslas – susintetinti blokinius bei statistinius vinilbenzilchlorido (CMS) ir stireno (St) kopolimerus, įvesti į juos galinčias inicijuoti ditiokarbamato grupes ir priskiepyti tret-butilmetakrilatą, gaunant dviejų tipų skiepytuosius kopolimerus. Blokinių kopolimerų sintezė kontroliuojamos radikalinės polimerizacijos būdu. Statistinių kopolimerų sintezė. Metodo atsiradimo istorija. Metodo ypatybės. Iniferterių tipai. Ditiokarbamatiniai iniferteriai. Skiepijimas fotopolimerizacijos būdu. Eksperimentinė dalis. Naudotos medžiagos. Darbo metodika. Tetrahidrofurano (THF) distiliacija. Vinilbenzilchlorido (CMS) polimerizacija. Stireno (S) polimerizacija ant makroiniciatoriaus PCMS-TEMPO. CMS ir S kopolimerizacija. P(CMS-S) kopolimerų modifikavimas natrio nitridu (NaN3). Kopolimerų P(CMS-S) modifikavimas N,N-dietilditiokarbamatu. Tret-Butilmetakrilato (tBMA) skiepijimas prie P(DCMS-S) kopolimerų. Rezultatai ir jų aptarimas. Polivinilbenzilchlorido, turinčio galines TEMPO grupes (PCMS-TEMPO), sintezė. P(CMS-b-S)2 ir P(CMS-co-S) modifikavimas NaN3. Išvados. Summary. Išnašos.
  Cheminiai junginiai, diplominis darbas(21 puslapis)
  2008-04-10
 • Turizmo įmonės personalo valdymas: UAB "Novaturas"

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo raida Lietuvos respublikoje. Turizmo industrijos apžvalga. Turizmo plėtra Lietuvoje. Turizmo įmonės verslo idėja. Personalo valdymo turizmo įmonėje ypatumai. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos – personalo bazė. Apibendrintas personalo valdymo teorijų turizmo įmonėje vertinimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje turinys. Personalo valdymo turizmo įmonėje formalizavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo koncepcija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje struktūros. Turizmo įmonės personalo valdymas pagal poreikių planavimą. Darbo išteklių valdymo klausymų sprendimai turizmo įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-04-27
 • Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas: UAB "Kelvita"

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. Turizmo paslaugos ir jų kokybės valdymas. Atvykstamojo turizmo apžvalga. Kokybės gerinimo organizavimas ir valdymas. Darbuotojų vaidmuo gerinant paslaugų kokybę. Turizmo paslaugų ypatumai. Turizmo paslaugos ir jų klasifikacija. Turizmo paslaugų rinka ir jos pusiausvyra. Turistinių paslaugų rūšys. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas. Paslaugų kokybės gerinimas UAB "Kelvita". UAB "Kelvita" veiklos aprašymas. Organizacinė valdymo struktūra ir vadovavimo stilius UAB "Kelvita". Turizmo tyrimas ir analizė. UAB "Kelvita" paslaugų kokybės tyrimo metodika ir eiga. Problemos nustatymas. Turizmo paslaugų vartotojų apklausa. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-02-20
 • Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo verslo specifiniai bruožai. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Integracija kelionių organizavimo procese. Darbo metodai ir jų aptarimas. Kelionių organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos( turo operatoriai ir turizmo agentūros). Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje. Turizmo informacijos sklaidos sistemos subjektų vaidmuo, skatinant turizmo produktų pardavimą. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Bendroji turizmo apžvalga. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Vietinis turizmas. Turizmo rinkos tarpininkų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus. Lietuvos turizmo tarpininkų veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Summary.
  Turizmas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2005-08-12
 • Turto draudimo sutartis

  Įvadas. Turto draudimo sutarties samprata. Turto draudimo sutarties turinys. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas. Turto draudimo sutarties šalys. Išvados ir siūlymai. Anotacijos.
  Civilinė teisė, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2007-10-16
 • Tvarto rekonstrukcijos į grūdų sandėlį projektas

  Profesinių studijų diplominis projektas. Summary. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Grūdai – džiovinimo ir sandėliavimo objektas. Grūdų konservavimo būdai. Grūdų sandėliavimo technologijų apžvalga. Literatūros apžvalgos apibendrinimas ir projektinių skaičiavimų pagrindimas. Projektinis skyrius. Grūdų laikymo technologija projektuojamame sandėlyje. Grūdų priėmimo transporterio projektavimas. Pagrindinių transporterio parametrų skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgų skaičiavimai. Patikrinamieji skaičiavimai. Elektros variklio ir pavaros parinkimas. Priėmimo transporterio mazgų bei detalių skaičiavimai ir parinkimai. Įtempimo mechanizmo skaičiavimas. Veleno skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas. Pleištas. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Grūdų ventiliacijos sistemos skaičiavimai. Slėgio nuostolių susiaurėjime/išplatėjime atkarpa 2-3) skaičiavimai. Slėgio nuostolių tiesiame ortakyje (atkarpa 3-4) skaičiavimai. Grūdų sampilo (atkarpa 4-5) aerodinaminio pasipriešinimo skaičiavimai. Grūdų ventiliacijos sistemos aerodinaminis pasipriešinimas. Rezultatų vertinimas. Grūdų sandėlio technologinis – energetinis įvertinimas. Darbų sauga dirbant grūdų sandėlyje. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-11-19
 • Ugdytinių požiūris į žalingus įpročius

  Santrauka. Grafikų, lentelių, priedų sąrašas. Įvadas. Edukologijos subkultūrinė raida. Edukologijos mokslo objekto genezė. Ugdytinių charakteristika ir jų lavinimo metodų lyginamoji analizė. Žalingų įpročių vieta šiuolaikiniame pasaulyje. Žalingų įpročių dominuojanti samprata ir jos ištakos. Psichikos sutrikimai, sukelti žalingu įpročių atsiradimo priežastimi. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimas. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimo edukologinė metodika. Tiriamieji. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po