Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesijos pasirinkimas (2)

  Įvadas. Profesijos ir karjeros pasirinkimas istorinėje raidoje. Profesijos pasirinkimai užsienio šalyse ir Lietuvoje. Profesijos pasirinkimo tyrimai užsienio šalyse. Profesijos pasirinkimo tyrimai Lietuvoje. Profesijos pasirinkimo metodų teorinės problemos. Jaunimo įsijungimas į visuomenės socialinę struktūrą. Karjeros modeliai. Profesijos pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjerai principai. Mokinių rengimosi karjerai svarba. Tyrimas apie mokinių rengimąsi karjerai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2006-02-09
 • Projektų valdymo strategija Telšių kultūros centruose

  Įvadas. Profesijos veiklos sritys ir kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga projektų valdymo klausimu. Projekto sąvoka. Projektų klasifikacija. Projekto gyvavimo ciklas ir etapai. Projekto dalyviai ir funkcijos. Projektų valdymo ypatumų analizė. Projekto komanda. Komunikacija ir informacijos valdymas projekte. Rizikos nustatymas ir valdymas. Projekto išteklių, konfliktų, pokyčių valdymas. Projekto užbaigimas ir vertinimas, ataskaitos rengimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Telšių kultūros centro Žarėnų filialo veiklos apžvalga. TKC Žarėnų filialo projektinės 2005-2006m veiklos analizė. Nevarėnų kultūros centro veiklos apžvalga. Nevarėnų kultūros centro projektinės 2005-2006m veiklos analizė. TKC Žarėnų filialo ir Nevarėnų kultūros centro projektinės veiklos lyginamoji analizė. Kultūros projektų biudžetas. Renginio "Gandro šventė" analizė. Renginio "Gandro šventė" scenarijus. Išvados. Anotacija. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-06-29
 • Prozos teksto analizė pagrindinėje mokykloje

  Įvadas. Tekstas. Teksto samprata. Teksto skaitymas. Teksto požymiai ir bruožai. Teksto sandara. Teksto skaidymas ir siejimas. Prozos teksto analizė. Kūrinio analizės parengiamieji darbai. Teksto analizė ir interpretacija. Kūrinio analizės metodai ir būdai. Klasikiniai mokymo ir mokymosi metodai. Literatūrinio lavinimo metodiniai būdai. Teorinės darbo dalies išvados. Tiriamoji darbo dalis. Pagrindinės mokyklos literatūros vadovėliuose siūlomų metodinių būdų ir kūrybinių užduočių aptarimas. Tyrimo organizavimas. Tiriamasis darbas Nr. 1. Tiriamasis darbas Nr. 2. Mokinių apklausos rezultatai ir analizė. Ką mėgstate prozos tekstuose? Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Literatūra, diplominis darbas(82 puslapiai)
  2011-11-21
 • Pušynų pagrindinio naudojimo kirtimų 1998-2002 metų analizė: VĮ Alytaus miškų urėdija

  VĮ Alytaus miškų urėdijos pušynų pagrindinio naudojimo kirtimų 1998-2002 metų analizė. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai ir apimtis. Tyrimų tikslas ir uždaviniai. Tyrimų metodai ir apimtys. Bendroji objekto analizė. Pušynų pagrindinio naudojimo apimčių 2000-2004 metais analizė. Pušynų pagrindinio naudojimo ypatybės Alytaus miškų urėdijoje. Pušies sortimentų judėjimas vidaus ir užsienio rinkoje. Alytaus miškų urėdijos vidaus rinkai teikiami pušies sortimentai. Pušies sortimentai užsienio rinkoje. Kainų ir pajamų pokyčiai 1998-2002 metais. Išvados. Priedai (2).
  Žemės ūkis, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-10-27
 • Radiacijos stimuliuota difuzija silicio monokristaluose

  Anotacija. Summary. Įvadas. Radiacinių taškinių defektų generacijos ir migracijos mechanizmai. Radiacijos stimuliuota atomų migracija ir difuzija. Radiacinių defektų įtaka migracijai ir difuzijai žemose temperatūrose. Radiacijos stimuliuota difuzija. Eksperimentiniai tyrimo metodai. Trumpa eksperimentų, kuriuose stebima radiacijos stimuliuota difuzija apžvalga. Difuzijos procesų teorija. Difuzijos procesų lygtys ir jų sprendiniai. Radiacijos stimuliuota difuzija žemose temperatūrose. Minkštąja Rentgeno spinduliuote veikiamų Si monokristalo bandinių, laidumas. Difuzijos lygtis ir jos sprendimas, įskaitant generaciją ir rekombinaciją. Laplaso transformacijų taikymas difuzijos lygties su šaltiniu sprendimui. Difuzijos lygtis su baigtine vakancijų gyvavimo trukmė. Išvados. Padėka. Priedai (1).
  Fizika, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-09-18
 • Rajoninio elektros tinklo skaičiavimas

  Summary. Santrauka. Įvadas. Rajoninio elektros tinklo skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas. Pastočių galios transformatorių parinkimas ir elektros energijos nuostolių galios transformatoriuose skaičiavimas. Vartotojų, pastočių, elektrinių sujungimo schemos. Galios srautų apytikslis skaičiavimas. Laidininkų parinkimas. Tinklo parametrai maksimalios apkrovos režime. Srautų reikšmės apkrovų mazguose. Maksimaliu ir poavariniu režimais. Tikslus srautų skaičiavimas maksimaliame režime. Įtampos nuostoliai linijose ir įtampos taškuose. Pastočių transformatorių atšakų parinkimas. Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas. Kombinuoto ciklo elektrinės technologinis gamybos procesas. Kombinuoto ciklo elektrinės svarbieji mechanizmai. Dujų turbina. Garo turbina. Garo turbinų klasifikavimas. Garo turbinos veikimo principas. Garo katilas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos sudarymas. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Smūginių trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aperiodinės srovės skaičiavimas. Periodinės srovės dedamosios nustatymas. Šiluminių impulsų skaičiavimas. Elektrinės savosios reikmės. Kombinuoto ciklo elektrinės nesimetrinių trumpųjų jungimų skaičiavimas. Nesimetrinių trumpųjų jungimų skaičiavimas. Nesimetrinių trumpųjų jungimų srovių ir įtampų skaičiavimas. Srovių ir įtampų skaičiavimas K1 avarijos atveju. Srovių ir įtampų skaičiavimas K2 avarijos atveju. Srovių ir įtampų skaičiavimas K3 avarijos atveju. Avarijos vietų K1 ,K2 ,K3 vektorinės įtampų ir srovių diagramos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir paveikslėliais.
  Inžinerija, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2008-05-16
 • Rajoninio tinklo hidroakumuliacinė 400 MW elektrinė, jos relinė apsauga ir automatika

  Duomenys projektui. Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Hidroakumuliacinės elektrinės skaičiavimas. Technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai - ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės ir elektrinės valdymas. Energijos gamybos kaštai ir sąmatinės vertės nustatymas. Elektros tinklo skaičiavimas. Elektros tinklo schemos. Tinklo vardinės įtampos. Pastočių pagrindinių įrenginių parinkimas ir galios bei įtampos nuostolių apskaičiavimas transformatoriuose. Apytikslis galių srautų pasiskirstymas suprojektuotuose tinkluose. Linijų laidų parinkimas. Galios ir energijos nuostoliai oro linijose ir transformatoriuose. Pastotės įtampos reguliavimas maksimaliu ir minimaliu darbo režimais. Tinklo atstojamoji schema. Relinės apsaugos ir automatikos skaičiavimas. Elektrinės schemos elementų apsaugų principų parinkimas ir išdėstymas. Bloko gedimai ir nenormalūs režimai (generatoriaus ir transformatoriaus). Bloko apsaugų parinkimas ir skaičiavimas. Reguliatorių parinkimas. Agregatų paleidimo automatizavimas. Apsaugos ir automatikos panaudojimo ekonominis pagrindimas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(71 puslapis)
  2006-05-17
 • Regioninės politikos raida Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Regioninės politikos raida Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos istorija. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Finansavimas pagal tikslus. Pasirengimo narystei Europos sąjungoje programos. Socialiniai ekonominiai skirtumai po Europos Sąjungos (ES) plėtros. Lietuvos, Danijos ir Švedijos regioninė politika ir teritorinis planavimas. Lietuvos regioninė politika. Lietuvos, Danijos ir Švedijos regionų teritorinis planavimas. Danijos ir Švedijos partnerystės reikšmė Lietuvai. Politinės Danijos ir Švedijos partnerystės reikšmė Lietuvai. Ekonominės Danijos ir Švedijos partnerystės reikšmė Lietuvai. Bendradarbiavimas įgyvendinant regioninę politiką. Ignalinos atominės elektrinės, Bornholmo ir Skonės regionų atvejai. Ignalinos atominės elektrinės regiono atvejis. Skonės regiono (Švedija) atvejis. Bornholmo regiono (Danija) atvejis. Partnerystė regioninėje plėtroje. Partnerystės tarp regionų pradžia. Verslo ir pramonės vystymas regionų plėtroje. Verslas ir pramonė Bornholmo regione. Verslas ir pramonė Skonės regione. Verslas ir pramonė Ignalinos atominės elektrinės regione. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui Bornholme ir Ignalinos atominės elektrinės regione. Paslaugų verslui tinklo įstaigų veikla Ignalinos atominės elektrinės regione. Bornholmo verslo centras. Bornholmo paramos pradedantiems verslininkams tinklas. Išvados.
  Politologija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2006-01-13
 • Reklaminio-vizualinio teksto suvokimo ypatumai trečioje klasėje

  Įvadas. Teoriniai reklamos nagrinėjimo aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir reikšmė. Reklamos istorijos apžvalga. Reklamos teorijų apžvalga. Reklamos sklaidos galimybės. Reklamos įtaka vaikų psichikai. Reklamos įtaka suaugusiems. Reklamoje vyraujantys portretai. Tyrimo metodika ir rezultatai. III klasės mokinių perkeltinės prasmės suvokimo ypatumai. Tėvų nuomonė apie reklamos poveikį vaikams. Mokytojų nuomonė apie reklamos poveikį pradinukams. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2007-08-20
 • Reklamos internete formos ir jų panaudojimo galimybės "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu

  Įžanga. Reklamos internete teoriniai aspektai. Marketingo komunikacijų galimybės Internete. Reklamos Internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Reklamos Internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Pagrindinės reklamos Internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklama Interneto svetainėse. Reklaminiai skydeliai. Reklama paieškos svetainėse. Nuorodos. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklama elektroniniu paštu. Reklamos Internete panaudojimo galimybės Lietuvoje "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu. Reklamos Internete panaudojimo galimybių Lietuvoje "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu metodikos pagrindimas. Reklamos Internete panaudojimo galimybių Lietuvoje analizė. Reklamos Internete panaudojimo galimybės "Elektroninių sprendimų centro" pavyzdžiu. "Elektroninių sprendimų centro" veiklos apžvalga. "Elektroninių sprendimų centro" teikiamų reklamos Internete paslaugų analizė. Išvados. Priedai.
  Rinkodara, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2006-03-01
 • Reklamos įtakos vartotojų elgsenai tyrimas Klaipėdos miesto viešbučių rinkoje

  Įvadas. Reklaminės veiklos reglamentavimo problemos. Reklamos sąvoka, terminologija. Reklaminės veiklos reglamentavimo patirtis Europoje ir kitose šalyse. Reklaminės veiklos reglamentavimas Lietuvoje. Reklamos svarba viešbučių rinkoje. Sprendimo pirkti paslaugą priėmimo procesas. Vartotojų elgsenos modelis. Populiariausios reklamos rūšys viešbučių versle. Reklama televizijoje. Reklama spaudoje. Demonstracinė reklama. Kitos reklamos rūšys. Reklamos įtakos vartotojų elgsenai tyrimas Klaipėdos miesto viešbučių rinkoje. Klaipėdos miesto viešbučių reklaminės veiklos tyrimas. Dažniausiai Klaipėdos miesto viešbučių rinkoje naudojamos reklamos priemonės. Klaipėdos miesto viešbučių reklaminės kampanijos biudžeto formavimas. Klaipėdos miesto viešbučių apyvartos priklausomybė nuo investicijų į reklamą. Klaipėdos miesto viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos modelis. Vartotojų segmentavimas. Klaipėdos miesto viešbučių vartotojų elgsenos modeliavimas. Išvados. Priedai (4).
  Rinkodara, diplominis darbas(70 puslapių)
  2007-01-29
 • Reklamos poveikio vartotojams analizė

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Reklamos samprata ir teoriniai aspektai. Reklamos proceso sudėtis, funkcijos, tipai ir tikslai. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Žmogaus psichinių procesų pažinimas reklamoje. Reklamos poveikis vartotojams analizė. Reklamos svarba ir poveikis vartotojams. Svarbiausių reklamos priemonių poveikis vartotojams. Pagrindiniai psichologiniai reklamos poveikio aspektai vartotojams. Psichinių procesų poveikis vartotojams. Reklamos poveikio tobulinimas. Reklamos priemonių tobulinimas. išvados ir pasiūlymai. Žodynas. Priedas (anketa).
  Rinkodara, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-09-06
 • Reklamos priemonių parinkimas UAB "Nestanda ir partneriai" paslaugoms

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą pristatant reklamos priemones, pateikiant teorinę medžiagą. Remiantis teorija įvertinti reklamos priemones, kurias taiko UAB "Nestanda ir partneriai" paslaugoms ir pateikti praktines rekomendacijas dėl sistemos gerinimo. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų parinkimo kriterijai. Pagrindinės reklamos priemonės. Spausdinta reklama. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Spausdinta smulkioji reklama. Transliacinė reklama. Televizija. Radijas. Internetas. Tiesioginė reklama. Lauko reklama. Reklama pardavimo vietose. Kitos reklamos priemonės. Rėmimas. Reklamos skleidimo priemonių parinkimo kriterijai. Reklamos veiksmingumo vertinimas. UAB "Nestanda ir partneriai" taikomos reklamos priemonės ir jų įvertinimas. UAB "Nestanda ir partneriai" įmonės aprašymas. Įmonės valdymo hierarchija. Įmonės mikro ir makro aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. UAB "Nestanda ir partneriai" reklamos priemonių taikymas. UAB "Nestanda ir partneriai" naudojamų reklamos priemonių įvertinimo tyrimo aprašymas. Imties dydžio nustatymas. UAB "Nestanda ir partneriai" reklamos priemonių pasirinkimo vertinimas. UAB "Nestanda ir partneriai" reklamos priemonių pasiekiamumas, dažnumas ir poveikis. Reklamos priemonių pasirinkimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Vadyba, diplominis darbas(70 puslapių)
  2011-02-10
 • Reklamos specifika Europos Sąjungos (ES) šalyse: turizmo organizatorius AB "Rojaus kampelis"

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti reklamos ypatumus ir nustatyti turizmo produkto reklamos pobūdį. Įvadas. Reklamos samprata ir teoriniai aspektą. Reklamos samprata. Reklamos tikslai funkcijos ir tipai. Reklamos priemonės Europos Sąjungos (ES) šalyse. Kelionių reklamos rūšys. reklamos iššūkiai tarptautinėje rinkoje. Lietuvos vartotojų požiūris į tarptautinę reklamą. Teisės aktų analizė Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. AB "Rojaus kampelis" reklama tarptautinėje erdvėje. AB "Rojaus kampelis" veikla. Turizmo verslo efektyvumas Europos Sąjungos (ES) šalims. Lietuvos ir kitų šakių palyginimas. AB "Rojaus kampelis" reklama. Reklamos būdai internete. Reklamos poveikis vartotojams, analizė. AB "Rojaus kampelis" tarptautinės reklamos tobulinimo planas. Reklamos priemonių tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9psl.).
  Rinkodara, diplominis darbas(90 puslapių)
  2009-06-22
 • Rinkodaros aplinkos įtaka įmonės veiklai: UAB "Darmelita"

  Įvadas. Paslaugų rinkodaros teoriniai aspektai. Rinkodaros aplinkos samprata. Makroaplinkos veiksniai. Ekonominė aplinka. Socialinė -kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tarpininkai. Tiekėjai. Bendrovė. Kontaktinės auditorijos. Rinkodaros aplinkos įtaka UAB "Darmelita" veiklai. UAB "Darmelita" pristatymas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. UAB "Darmelita" mikroaplinkos įtaka veiklai. Vartotojų tyrimas. Konkurentų tyrimas. Tarpininkai. Tiekėjai. Kontaktinės auditorijos. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba.
  Rinkodara, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2006-03-17
 • Saugomų teritorijų teisinis reglamentavimas

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Saugomų teritorijų vystymosi raida. Saugomų teritorijų sistema ir jų veiklos teisinis reglamentavimas. Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos. Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos. Kompleksines apsaugos prioriteto teritorijos. Saugomų teritorijų steigimas, apskaita, apsauga ir tvarkymas. Valstybinė saugomų teritorijų kontrolė. Atsakomybė už saugomų teritorijų pažeidimus. Darbo metodai ir priemonės bei rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija.
  Teisė, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-04-21
 • Sausinimo priemonių projektavimas poilsiavietėje prie Kadrėnų tvenkinio

  Lietuvos gamtinės sąlygos ir sausinimo pagrindimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Drenažo taikymo sritys Lietuvoje. Drenažo apibūdinimas. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo klasifikavimas. Plotų su želdiniais sausinimas. Statybinių objektų drenažas. Įvairios paskirties objektų drenažas. Sausinimo priemonių projektavimas. Bendroji Ukmergės rajono charakteristika. Kaimo turizmo plėtojimas Ukmergės rajone. Pasirinkto objekto charakteristika. Pagrindinių teritorijų projektavimas poilsiavietėje prie Kadrėnų tvenkinio. Esamo kelio sutvarkymas. Sausinimo priemonės masinių renginių ir aktyvaus poilsio zonoje. Paplūdimio įrengimas. Parko projektavimas. Numatomos poilsiavietės sutartiniai ženklai. Įvadas.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-22
 • Savarankiška veikla mokykloje

  Įvadas. Saviraiškos svarba ir galimybės. Savarankiškos veiklos formų mokykloje tyrimas. Visuomenei naudingos veiklos formų mokykloje tyrimas. Mokyklos Savivaldos moksleivių gyvenime tyrimas. Projektinės veiklos įvairovės mokykloje tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2008-11-26
 • Seimo kontrolieriai kaip konstitucinis žmogaus teisių gynimo institutas

  Įvadas. Žmogaus teisių sistemos apibūdinimas. Žmogaus teisių samprata. Lietuvos žmogaus teisių gynimo institucinio mechanizmo analizė. Nuomonė apie tai, ar Lietuvoje žmogaus teisės yra pažeidžiamos? Ombudsmeno institucijos prigimtis ir trumpa Seimo kontrolierių institucijos raidos Lietuvoje apžvalga. Seimo kontrolierių, kaip žmogaus teisių apsaugos Konstitucinio garanto, bruožai bei vieta valstybės valdžios institucijų sistemoje. Seimo kontrolierių santykis su Seimu. Veiklos nepriklausomumas ir atskaitingumas. Seimo kontrolieriai ir administraciniai teismai – kurią iš institucijų žmogus pasirinks savo teisių gynimui? Specializuotų ombudsmenų institucijų ir Seimo kontrolierių santykis. Seimo kontrolierių įtaka įgyvendinant teisę į tinkamą viešąjį administravimą. Seimo kontrolierių darbo ginant žmogaus teises efektyvinimas ir rekomendacijų socialinio teisinio poveikio tendencijos. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Summary.
  Teisė, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2010-09-21
 • Sekcijos "Laima" gamyba ir įvedimas į prekybą: AB "Freda"

  Literatūros apžvalga. Projektavimo pradinių duomenų pagrindimas. Gaminio paskirtis, konstrukcija, išorinis sprendimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Projekto techninė užduotis. Tiriamoji dalis. Metodika. Tamprumo, lenkiant plokštumoje, modulio ir stiprio lenkiant bandymas (standartas EN 310). Stiprio tempiant statmenai plokštės plokštumai bandymas (standartas EN 319). Tyrimo rezultatų statistinis apdorojimas. Tyrimų rezultatai. Tiriamosios dalies rezultatų apibendrinimas. Technologinė dalis. Technologinis srautas, įrengimai ir jų paskirtis AB "Freda". Gaminamos produkcijos charakteristika, technologinio proceso schema, konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Gaminamos produkcijos charakteristika, gaminio karkaso schema. Skydinių elementų unifikacija. Junginių ir konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Technologinio proceso schema. Kvalitetų ir suleidimų parinkimas, suleidimų tarpų ir įvaržų skaičiavimas. Gaminio įpakavimas. Gamybos apimtis, medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų panaudojimas. Įrengimų, įrankių parinkimas ir skaičiavimas. Technologinių įrengimų efektyvaus metinio darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių skaičiavimas. Produkcijos kokybė, techninė kontrolė. Gamybinių plotų ir sandėlių skaičiavimas. Cecho, įmonės transportas. Energetiniai skaičiavimai. Elektros sąnaudų skaičiavimas. Vandens sąnaudų skaičiavimas. Darbo apsauga. Rizikos veiksnių įvertinimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento pagalba. Statybinė ir santechninė dalis. Šildymo sistema. Vėdinimas ir oro kondicionavimas. Patalpų apšvietimas. Vandentiekis. Kanalizacija. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Techniniai ekonominiai darbo rodikliai. Gaminio techninis gamybos rengimas. Konstruktorinis gamybos rengimas. Sąlyginis detalių apskaičiavimas. Konstruktorinio gamybos rengimo darbo imlumas. Konstruktorinio gamybos rengimo išlaidos. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijų ruošimo darbo imlumas. Darbo imlumas įrangai konstruoti. Technologinio gamybos rengimo išlaidos. Techninio gamybos rengimo išlaidos. Gaminio kainos nustatymas. Kritinio gamybos taško apskaičiavimas. Reziume.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2007-12-29
Puslapyje rodyti po