Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė

Bibliotekininkystė (161 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bibliotekų paslaugų problematika profesinėje/mokslinėje spaudoje

  Įvadas. Bibliotekų paslaugų problematika profesinėje/mokslinėje spaudoje. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-15
 • Bibliotekų vaidmuo informacinės atskirties mažinime

  Pratarmė. Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip bibliotekos padeda informacinę atskirtį patiriantiesiems integruotis į visuomenę. Bibliotekos vaidmuo informacinės atskirties mažinimo procese. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2010-06-02
 • Bibliotekų valdymo problemos bibliotekoms vadovaujančių institucijų požiūriu

  Įvadas. Esminės bibliotekų valdymo problemos problemos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-02
 • Biblioterapija

  Įvadas. Biblioterapija. Tikslas – išsiaiškinti kokia nauda gydyme kartu taikant biblioterapiją kartu su teatro terapija. Biblioterapija ir teatro terapija. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, referatas(5 puslapiai)
  2008-02-06
 • Dalijimasis žiniomis J. Lankučio viešojoje bibliotekoje

  Dalijimosi žiniomis praktikos analizė J. Lankučio viešojoje bibliotekoje. Dalijimasis žiniomis organizacijoje. Dalijimasis žiniomis bibliotekoje.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-23
 • Didžiosios Britanijos archyvai

  Archyvai Didžiojoje Britanijoje iki pirmojo pasaulinio karo. Valstybiniame archyve visi dokumentai buvo padalinti i du didelius skyrius. Šiuolaikinė veikla. Nacionalinis archyvas sėkmingai dirba verčiant archyvo dokumentus. Nacionalinio D. Britanijos archyvo tikslas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-02-22
 • Didžiosios Britanijos Muziejaus Bibliotekos istorija

  Įvadas. Seras Hans Sloane. Britanijos muziejus ir biblioteka. Muziejus šiandien. Išvados. Priedai (9).
  Bibliotekininkystė, namų darbas(10 puslapių)
  2008-04-02
 • Dokumentotyra

  Dokumentotyros raida. Dokumentotyros objektas. Dokumentotyros ryšiai su kitais mokslais. Dokumentų klasifikavimas. Pirminiai ir antriniai dokumentai. Dokumentavimas ir dokumentų kaupimas. Dokumentų apdorojimas. Dokumentų platinimas. Dokumentų paieška. Knygotyros raida. Knygotyros struktūra. Knygotyros ryšiai su kitomis disciplinomis. Knygotyros tyrimų metodologija. Knygos apibrėžimai. Knygos socialinės funkcijos. Knyga kaip dokumento tipas. Knygos elementai. Iškiliaspaudė. Plokščiaspaudė grafika. Spaustuvinis šriftas. Knygų prekyba. Knygų reklama. Knyga ir masinės komunikacijos priemonės. Leidiniai Brailio raštu. Skaitmeninės/elektroninės/virtualios knygos. Optiniai dokumentai. Norminiai techniniai dokumentai. Patentinė dokumentacija. Kartografiniai leidiniai. Gaidų leidiniai. Izografiniai dokumentai. Nepublikuoti dokumentai. Archyviniai dokumentai. Raštvedybos dokumentai. Garsiniai(nekompiuteriniai) dokumentai, jų rūšys. Vizualiniai (nekompiuteriniai) dokumentai. Skaidrės. Mikroformos, jų rūšys. Garsiniai ir vaizdiniai (nekompiuteriniai) dokumentai. Vaizdajuostės. Holografija.
  Bibliotekininkystė, konspektas(22 puslapiai)
  2009-08-19
 • Ekstensyvi paslauga — biblioteka ligoninėje

  PowerPoint pristatymas. Ekstensyvios veiklos samprata. Ekstensyviai paslaugai reikia. Paslaugų sėkmės veiksniai. Bibliotekų ir informacijos paslaugų ligoninėms infrastruktūra. Ligoninės bibliotekos vartotojai. Kodėl ligoniams būtinos bibliotekos paslaugos? Tai kokia gi ta paslauga? Kitos paslaugos. Renginiai. Iš kur gauti knygas? Iš kur gauti pinigų knygoms? Ligoninės bibliotekos pranašumai. Ligoninės bibliotekos trūkumai. Mūsų siūloma priemonė knygoms gabenti per palatas. Kitos ekstensyvios paslaugos ligoninėje pavyzdys.
  Bibliotekininkystė, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-10-06
 • Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla

  Įvadas. Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla. Ekstensyvių viešųjų bibliotekų paslaugų vartotojai. Ekstensyvios bibliotekos veiklos formos. Mobilios bibliotekų paslaugos. Aptarnavimas institucijose. Speciali pasiūla bibliotekoje. Informacijos bei komunikacijos technologijų taikymas socialinei atskirčiai įveikti. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-04
 • Ekstensyvios bibliotekos paslaugos

  Ekstensyvios bibliotekų paslaugos (EBP) samprata. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų (EBP) vartotojai. EBP veiklos formos. Socialinė ir ekstensyvi bibliotekų veikla. EBP: istorijos bruožai. Mobilios bibliotekų paslaugos. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai Lietuvoje. Mobilios bibliotekų paslaugos: knygnešystė. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusų ir knygnešystės skirtumai. Institucijų bibliotekos. Specialios pasiūlos leidiniai. Specialios pasiūlos leidiniai: kalbančios knygos ir knygos kasetės. Specialios pasiūlos leidiniai: lengvai skaitomos knygos. Specialios pasiūlos leidiniai: knygos padidintu šriftu. EBP: tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Sutrikusio regėjimo žmonių informacinis aptarnavimas Lietuvoje: Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla. Kurčiųjų bibliotekos. Aklųjų aptarnavimo sistema ir paslaugos. Tarptautinė patirtis, tenkinant žmonių su negalia informacinius ir komunikacinius poreikius: Lenkijos atvejis. Tarptautinė patirtis, tenkinant žmonių su negalia informacinius ir komunikacinius poreikius: Švedijos atvejis. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų būklė Lietuvoje ir jų plėtros galimybės. Tarptautinės organizacijos ir projektai: jų indėlis organizuojant informacinį žmonių su negalia aprūpinimą.
  Bibliotekininkystė, špera(5 puslapiai)
  2007-10-05
 • Ekstensyvių paslaugų informacijos įstaigose apžvalga

  Ekstensyvių paslaugų informacijos įstaigose. Apžvalga remiantis šaltiniais. Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas. Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose: Europos sąjungos projekto Pulman gairės. Socialinės atskirties mažinimas. Prieiga ir paslaugos neįgaliems žmonėms. Viešųjų bibliotekų paslaugų plėtra. Calimera sėkmingos veiklos gairės.
  Bibliotekininkystė, konspektas(18 puslapių)
  2009-12-02
 • Elektroninės informacijos prieigos tendencija ir ateitis bibliotekose

  Įvadas. Tikslas - Išanalizuoti elektroninės informacijos prieinamumą bibliotekoje. Elektroninės informacijos ištekliai bibliotekoje. Elektroninės informacijos samprata. Elektroninės informacijos raida ir istorija. Elektroninės informacijos įtaką bibliotekų veiklai. Elektroninės informacijos prieinamumas. Elektroninės informacijos prieigos problemos bibliotekoje. Elektroninės informacijos prieinamumą įtakojantys veiksniai. Elektroninių išteklių tendencija Lietuvoje. Organizacijų ,eIfl.net ,LMBA, eLABA veikla ir jų projektai, susiję su elektroninės informacijos prieiga. eIFL projekto apžvalga. Lietuvos mokslinių bibliotekų. asociacija(LMBA) projekto apžvalga.b eLaBa projekto apžvalga. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-03-02
 • Elektroniniai ištekliai Lietuvos bibliotekose

  Kursinio darbo tikslas – pristatyti vartotojams Lietuvos bibliotekų elektroninius išteklius, jų rūšis. Įvadas. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai. Informacijos išteklių samprata, rūšys. Elektroniniai informacijos ištekliai. Elektroninių išteklių klasifikavimas Duomenų bazės. Elektroninių informacijos išteklių atranka ir komplektavimas. Derybos. Licencijavimas. Konsorciumai. Elektroniniai ištekliai Lietuvos bibliotekose. Konsorciumai ir elektroniniai ištekliai Lietuvoje. Elektroniniai ištekliai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekoje. Elektroniniai ištekliai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Elektroniniai ištekliai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Elektroniniai ištekliai Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-12-23
 • Elektroninių bibliotekų vaidmuo šiandieninėje visuomenėje

  Įvadas. Elektroninių bibliotekų vaidmuo ir kūrimo tikslai. Elektroninių bibliotekų paplitimas šiandieninėje visuomenėje. Elektroninių bibliotekų teikiamos paslaugos. Išvados. Priedai (1).
  Bibliotekininkystė, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-03-06
 • Elgesio etiketas: literatūra Lietuvos bibliotekose

  Pratarmė. Tikslas surinkti naujausią literatūrą etiketo klausimais, todėl bibliografiniai įrašai apima 2005-2009 metus. Naudoti informacijos šaltiniai. Knygos, garso įrašai bei elektroniniai ištekliai atrinkti iš suvestinio LIBIS katalogo, straipsniai – iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuriamo Nacionalinės bibliografijos duomenų banko straipsnių duomenų bazės. Bibliografijos priemonė. Bendrieji etiketo klausimai. Aprangos etiketas. Bendravimo ir elgesio etiketas. Stalo etiketas. Asmenvardžių rodyklė (lotyniškąja abėcėle). Asmenvardžių rodyklė (kirilicos abėcėle). Chronologinė rodyklė.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(14 puslapių)
  2010-06-02
 • Europiniai projektiniai fondai

  Europiniai projektiniai fondai. Europos struktūriniai fondai sudaryti iš trijų pagrindinių fondų. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Prioritetas. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Prioritetas. Žmogiškųjų išteklių plėtra. Gamybos sektoriaus plėtra. Kaimo plėtra ir žuvininkystė.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-30
 • Genovaitė Raguotienė ir jos veikla

  Įvadas. Vaikystės sodai. Studijų metai. Mokslinis ir visuomeninis darbas. Vaikų knygų aukso fondas. Išvados. Priedai (Svarbiausi G. Raguotienės mokslo darbai).
  Bibliotekininkystė, referatas(11 puslapių)
  2009-04-02
 • Informacijos ištekliai

  Informacijos išteklių teorija. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo principai, kriterijai ir fondo branduolio. formavimas. Bibliotekos dokumentų fondas kaip sistema. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo planavimas. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo metodai. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai. Bibliotekos dokumentų apskaita. Dokumentų išdėstymo būdai: pagal turinį. Bibliotekos fondų sauga - bibliotekos fondo kaita. Bibliotekos fondų patikimumas. Vieningų bibliotekų fondų ir informacijos išteklių kūrimas. Bibliotekų fondų komplektavimo koordinavimas. Įvairių tipų (viešųjų, akademinių, mokslinių, vaikų ir mokyklų, specialiųjų, valstybinės reikšmės) bibliotekų fondai, jų turinys ir formavimo ypatumai. Atviri ir uždari fondai. Sovietmečio specfondai, jų likimas. Bibliotekų dokumentų fondų senėjimo dėsningumai Skaitmeninių bibliotekų kūrimas. Lietuvos bibliotekų fondų nuostatai ir standartai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(8 puslapiai)
  2009-06-04
 • Informacijos ištekliai (2)

  Įvadas. Elektroniniai ištekliai. Elektroninės bibliotekos. Elektroninės enciklopedijos. Elektroniniai žodynai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-08
Puslapyje rodyti po