Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: viešbutis "Nirvanda"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Viešbučio "Nirvanda" paslauga. Viešbučio charakteristika. Rinka. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Paslaugos realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Viešbučio organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Projekto atsipirkimo laikas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų ataskaita. Balansas.
  Verslo planai, analizė(21 puslapis)
  2008-04-18
 • Verslo plano struktūra ir turinys

  Įvadas. Verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojama pelno ataskaita. Prognozuojamas pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbų grafikas. Priedai.
  Verslo planai, analizė(13 puslapių)
  2006-11-29
 • Verslo struktūrų rodiklių bei gaminių gamybos analizė

  Įvadas. Pagrindinių verslo struktūros rodiklių analizė. Viešbučiai ir restoranai. Miškininkystė. Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai. Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas. Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla. Statyba. Švietimas. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas. Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla. Žuvininkystė. Kasyba ir karjerų eksploatavimas. Apdirbamoji pramonė. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Ekonominės veiklos rūšių dalis. Gaminių gamyba. Išvados.
  Ekonomika, analizė(24 puslapiai)
  2008-03-21
 • Vertybių raiška Igno Jurkūno-Šeiniaus švediškoje kūryboje

  Igno Jurkūno-Šeiniaus švediškos kūrybos analizė. Ignas Jurkūnas-Šeinius. Biografija. Kūryba.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2008-10-17
 • Vetti namo Pompėjoje analizė

  Įvadas. Kontekstas. Medžiagos, konstrukcijos, technikos. Paskirtis. Estetika. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, analizė(8 puslapiai)
  2011-12-22
 • Vydūno draminės trilogijos "Amžina ugnis" ištrauka "Namų ugnelė". Grožvydos paveikslas

  Vydūno draminės trilogijos "Amžina ugnis" ištrauka "Namų ugnelė". Kūrinio veikėjos Grožvydos charakteristika.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-01-15
 • Viduramžių žmogus (3)

  Pasaulio matymas. Prietaringumas. Krikščionybė. Viduramžių visuomenė. Žmogaus ryšys su gamta.
  Visuotinė istorija, analizė(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Vieno atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais

  Alkoholikų šeimos atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais. Atvejis. Rasos socialinių tinklų schema. Poreikių koncepcija socialinio darbo praktikoje.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2006-05-22
 • Viesulų – jaunystės paradigma K. Binkio poezijoje

  Kazio Binkio poezija. Viesulų – jaunystės paradigma poezijoje. Eilėraštis "Vėjavaikiškas vėjas". Eilėraštis "Vėjavaikis". Išnašos.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2007-09-18
 • Viešasis valdymas ir viešasis administravimas

  Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.
  Administracinė teisė, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-18
 • Vilniaus maitinimo įmonių analizė (2)

  Įvadas. "Temidė". "Stikliai". "Artistai". "Prospekto pub'as". Lentelė: Įmonės pavadinimas ir tipas. Adresas. Juridinis statusas. Darbo laikas. Personalo apranga. Salių skaičius. Restorano infrastruktūra. Restorano vidaus interjeras ir bendra tvarka. Išorinė aplinka. Sanitariniai – higieniniai reikalavimai. Vartotojų segmentacija. Organizuojamos pramogos. Reklama ir rėmimas. Valgiaraštis. Privalumai. Trūkumai. Konkurencinės situacijos tyrimas. Išvados, siūlymai. Išvados.
  Rinkodara, analizė(13 puslapių)
  2008-06-09
 • Virtuali biblioteka

  Įvadas. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektas. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) vystymo koncepcija. Pagrindiniai uždaviniai. Lietuvos virtuali biblioteka. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aukštųjų mokyklų bibliotekų statistika. Vaikų bibliotekos. Informacija, švietimas ir kultūra. Išvados.
  Bibliotekininkystė, analizė(9 puslapiai)
  2007-06-22
 • Visuomenės konflikto analizė

  Įvadas. Migracijos atsiradimo procesas. Migracijos, kaip visuomenės konflikto analizė. Išvados.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2008-10-16
 • Visuotinės kokybės vadyba (11)

  Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Suinteresuotųjų šalių poreikių patenkinimas. Nuolatinis tobulinimas. Visuotinas dalyvavimas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas.
  Kokybės vadyba, analizė(18 puslapių)
  2006-10-31
 • Vitaminai (14)

  Santrauka. Įvadas. Vitaminai. Tirpūs riebaluose vitaminai. Vandenyje tirpūs vitaminai. Išvados. Priedai (2).
  Biologija, analizė(29 puslapiai)
  2007-11-13
 • Vytautas Mačernis (5)

  Vytautas Mačernis (1921-1944). Vytauto Mačernio proza. Etiudas "Aš atnešiu jums saulėtą patekėjimą". Etiudas "Ramybės Bankas". Etiudas "Tuštybė".
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2007-10-15
 • Vytauto Kavolio kultūros tyrinėjimo koncepcijos

  Referatas-analizė, aptarianti žymaus išeivių kritiko Vytauto Kavolio literatūrinę koncepciją. V. Kavolio studijų objektas. V. Kavolio sociologiniai, kultūrologiniai, istoriniai ir filosofiniai literatūros aiškinimo principai.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Vytauto paveikslas Lietuvos renesanso publicistinėje ir grožinėje literatūroje

  Vyto paveikslas Renesanso literatūroje. Jono iš Vislicos poema "Bellum Prutenum" ("Prūsų karas"). Mikalojus Husovianas "Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę" ("De statura, feritate ac venatione bisontis carmen"). Timofejus "Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas".
  Lietuvių literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2007-05-25
 • Vulnarability analysis for North pacific lumber company

  Darbas anglų kalba. Pavojai, kylantys medžio pramonėje, pavojų sprendimo būdai. Introduction. Theoretical Part. Definition of Risk and Hazard. Risk Types. Steps of a Vulnerability Analysis. Risk Analysis. Product. The Forrest. Cut Trees as Raw Material. Final Product. Market. Competitors. Customers. Decreasing market prices and demand. Operation Facilities. Fire in Sawmills and Warehouses. Bad Processing Quality. Dangerous Machines and Equipment. Downtime of Machines. Harvesting Technologies. Breakdown of IT. Power Cuts. Organisation of Operations. Suppliers. Subcontractors. Internal Processes. Dimension and Location of Capacities. Personnel. Management and Marketing Mistakes. Violation. Bad Professional Skills. Stakeholders. Environmental Pressure Groups. Media. Legislation. Investors. Discussion. Product. The Forrest. Cut Trees as Raw Material. Final Product. Market. Competitors. Customers. Decreasing market price and demand. Operation Facilities. Fire in Sawmills and Warehouses. Bad Processing Quality. Dangerous Machines and Equipment. Downtime of Machines. Harvesting Technologies.Breakdown of IT. Power Cuts. Organisation of Operations. Suppliers. Subcontractors. Internal Processes. Dimension and Location of Capacities. Personnel. Management and Marketing Mistakes. Violation. Bad Professional Skills. Stakeholders. Environmental Pressure Groups. Media. Legislation. Investors. Conclusion.
  Vadyba, analizė(23 puslapiai)
  2007-06-04
 • W. Faulkner "A Rose for Emily"

  Viljamo Folknerio (William Faulkner) kūrinio "A Rose for Emily" analizė anglų kalba. Why William Faulkner’s "A Rose for Emily" Deserves to be described as Literature.
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2008-03-29
Puslapyje rodyti po