Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo referatai

Viešojo administravimo referatai (179 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Motyvacijos teorijų ir jų taikymo programų analizė

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Tikslų sudėtingumas ir užduoties sudėtingumas. Tikslų specifiškumas. Skatinimo vaidmuo tikslų iškėlime. Įsipareigojimas tikslams. Paramos teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Motyvacijos programos ir jų taikymas. Darbuotojų pripažinimo programa. Darbuotojų įtraukimas į valdymą. Kintamo atlygio programos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2011-11-04
 • Naujasis viešasis administravimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: panagrinėti naujojo viešojo administravimo sampratą. Naujasis viešasis administravimas. Naujojo viešojo administravimo raida. Naujojo viešojo administravimo ir naujosios viešosios vadybos sąvokų reikšmė. Naujosios viešosios vadybos modelis, jo esmė. Naujosios vadybos principai. Teorijos įtakojusios naujosios viešosios vadybos atsiradimą. J.Q. Wilson biurokratija. D. Osborne ir T. Gaebler antrepreneriška valdžia. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2010-05-26
 • Naujoji viešoji vadyba (5)

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos samprata. 10 valdžios reformų principų. Naujosios viešosios vadybos idėjos. Naujosios viešosios vadybos diskusiniai aspektai. Naujosios viešosios vadybos ištakos. Naujosios viešosios vadybos teoriniai pamatai. Viešasis pasirinkimas. Menedžerizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-30
 • Naujoji viešoji vadyba (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti naujosios viešosios vadybos teorines ištakas. Naujosios viešosios vadybos sąvoka ir charakteristikos. Naujoji institucinė ekonomika ir menedžerizmas. Ch. Hood išskirtos doktrinos. Klasikiniai naujosios viešosios vadybos pagrindai. Naujosios viešosios vadybos diskusiniai aspektai. NVV (Naujosios viešosios vadybos) kritinis įvertinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-17
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (8)

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) sąvokos pagrindiniai principai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) ištakos. Viešasis pasirinkimas. Menedžiarizmas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) reformų esmė ir pagrindinės doktrinos. Naujosios viešosios vadybos (NVV) kritika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-03
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (9)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos pagrindus ir taikymo galimybes. Naujosios viešosios vadybos samprata ir ypatumai. Valdžios reformos principai. Naujosios viešosios vadybos elementai ir pagrindai. Trūkumai naujojoje viešojoje vadyboje. Naujosios viešosios vadybos taikymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujosios viešosios vadybos charakteristikos

  Įvadas. Tikslas. Mūsų darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos principus ir jos charakteristikas. Naujosios viešosios vadybos raida. Pagrindiniai naujosios viešosios vadybos principai. Naujoji viešoji vadyba efektyvumo metodologijoje. Strateginio valdymo viešajame sektoriuje principai. Naujosios viešosios vadybos perspektyvos Lietuvoje globalizacijos sąlygomis. Naujosios viešosios vadybos pliusai ir minusai. Naujosios viešosios vadybos taikymas. Naujosios viešosios vadybos teoriniai pagrindai ir taikymas. Naujosios viešosios vadybos kritika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2010-10-11
 • Naujosios viešosios vadybos idėjos Lietuvos valstybės tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindines viešosios vadybos idėjas bei plačiau išanalizuoti privatizacijos principo taikymą bei bendruomenės valdžią sutinkamą Lietuvos Valstybės tarnyboje. Naujosios viešosios vadybos samprata ir bruožai. Privatizacija Lietuvos valstybės tarnyboje. Valdžios įstaigoms orientuojantis į rinką. Bendruomenės valdžia: seniūnaitijos ir seniūnaičiai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-09-30
 • Naujosios viešosios vadybos idėjų taikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos pagrindus ir taikymo galimybes Lietuvos valstybės tarnyboje. Naujosios viešosios vadybos (NVV) samprata ir struktūriniai elementai. Naujojoje viešojoje vadyboje išskiriami šie elementai. Privataus sektoriaus valdymo metodai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) idėjų taikymas valstybės tarnyboje. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo problemos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir pranašumai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos ir Naujosios valstybės tarnybos skirtumus ir pranašumus naujosios viešosios vadybos elementai ir pagrindai. Naujosios viešosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos (NVV) ir Naujosios viešosios valstybės tarnybos (NVVT) skirtumai ir pranašumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujosios viešosios vadybos samprata

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos susiformavimo prielaidos. Naujosios viešosios vadybos samprata. Viešojo ir privataus sektoriaus sąveika. Naujosios viešosios vadybos vertinimas ir su juo susijusios problemos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-04-04
 • Neigiamas policijos įvaizdis visuomenės akyse ir sprendimo būdai šiai problemai spręsti

  Įvadas. Neigiamas policijos įvaizdis visuomenės akyse. Visuomenė nepasitiki policija. Priežastys lemiančios neigiamą požiūrį į policiją. Sprendimo būdai didinti neigiamą policijos įvaizdį. Visuomenės pasitikėjimas – bendromis pastangomis. Priemonės, daromos kelti visuomenės pasitikėjimo policija. Pasiūlymai, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą policija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2008-01-28
 • Nesankcionuota protesto akcija

  Įvadas. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Agresyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-06
 • Organizacijos kultūra (10)

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros sampratos bendrieji bruožai. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros formavimas, išsaugojimas ir keitimas. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos istorija. Aplinka. Bendrieji OK aspektai ir nacionalinė kultūra. Personalo valdymo pobūdis. Socializacija. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros struktūra ir reikšmė. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijų subkultūros ir kontrkultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros tipai. Ouchi organizacijos kultūros modelis. Organizacijos kultūros charakteristikos. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-21
 • Organizacijos vizija, misija, tikslai

  Įžanga. Strategijos tikslinė orientacija. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-24
 • Partinės sistemos formavimasis Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos partinės sistemos bruožai. Svarbiausi partinės sistemos formavimosi etapai Lietuvoje. 1896-1940 metų partinės sistemos formavimosi etapas. 1994-1997 metų partinės sistemos formavimosi etapas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2009-05-12
 • Pasaulinių tendencijų, valstybinių programų įtaka savivaldai

  Įvadas. Vietos savivaldos įstatymas. Bendrosios nuostatos. Savivaldybių funkcijos. Viešųjų paslaugų teikimas. Savivaldybių institucijos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendrovėms. Turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis. Savivaldybių teisinės garantijos ir administracinė priežiūra. Savivaldybių atributika ir raštvedyba. Vietos gyventojų apklausa. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(30 puslapių)
  2006-02-01
 • Pensijiniai fondai Lietuvoje: valdymo problemos ir įtaka valstybės finansams

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti pensijų fondų veiklą ir valdymo problemas Lietuvoje bei įtaką valstybės finansams. Trijų pakopų pensijos sistema Lietuvoje. Antros pakopos pensijų fondas. Trečios pakopos pensijų fondai. Sudėtinių palūkanų efektas. Pensijų fondų valdymo problemos. Gyvenimo ciklo fondai – vienas iš būdų problemoms spręsti. Pensijų fondų veiklos rezultatų apžvalga. Pensijų sistemos Lietuvoje ir pasaulyje. Išvados. Priedai (2).
  Viešasis administravimas, referatas(30 puslapių)
  2011-01-14
 • Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas

  Valstybės tarnybos savarankiškas darbas Nr. 1. Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata ir klasifikacija. Piliečio kaip kliento identifikavimas. Teigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2012-06-10
 • Piliečių dalyvavimas priimant sprendimus viešajame sektoriuje

  Nevyriausybinių organizacijų viešojo valdymo sistemoje referatas. Įvadas. Tikslas yra aptarti piliečių dalyvavimo galimybes priimant sprendimus viešajame sektoriuje. Teisinės galimybės. Piliečių dalyvavimo viešajame sektoriuje formos. Sprendimų priėmimo būdai. Tiesioginiai sprendimų priėmimo būdai. Netiesioginiai sprendimų priėmimo būdai. Seniūnaičiai ir seniūnaitijos. Tyrimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-10-21
Puslapyje rodyti po