Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo praktinės užduotys

  Marketingo kompleksas. Mikroaplinkos svarbiausi veiksniai. Rinkos dydžio nustatymas. Vartotojų poreikių analizė. Marketinginės veiklos teisinis reglamentavimas. Pirkimo proceso stebėjimas. Prekės pozicionavimo žemėlapio sudarymas. Prekės teikiamos naudos matrica. Prekės ženklo vertinimas. Prekės paskirstymo plano rengimas. Rėmimo priemonės projekto rengimas. Prekės pardavimo kainos nustatymas. Marketingo plano ir biudžeto sudarymas.
  Rinkodara, uždavinys(22 puslapiai)
  2010-02-02
 • Maršruto planavimas AutoRoute: 15 dienų kelionė po Europą

  Įvadas. Informacija apie automobilį. Kelionės maršrutas su Microsoft AutoRoute. Kelių planavimo panelė (Route Planner). Kelionės maršrutas. Lankytini objektai. Išvados.
  Programos, uždavinys(27 puslapiai)
  2009-05-14
 • Mašinos ir mechanizmai

  Buldozerio eksploatacinio našumo skaičiavimas ir buldozerio parinkimas. Kelių tiesimo mašinų techninės priežiūros metinio plano sudarymas.
  Mechanika, uždavinys(11 puslapių)
  2005-12-06
 • Matematika (16)

  Matematikos namų darbai. Apibrėžtiniai ir neapibrėžtiniai integralai. Diferencialinės lygtys. Matricos.
  Matematika, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Matematika (21)

  Matematikos užduotys, jų sprendimai. 1. Iš banko pasiskolinta 2400 Lt su 8% pastoviųjų metinių palūkanų norma. Paskolą reikia gražinti per du metus, kas pusmetį mokant po 600 Lt ir palūkanas. Apskaičiuokite, kiek litų teks mokėti bankui kas pusmetį. 2. Kubo sienos plotas yra 4 cm2. Raskite kubo tūrį. 3. Lygčių sprendimai. 4. Sinusų/kosinusų skaičiavimai. 6. Suraskite trikampio kraštinę b ir kampus A, B, kai duota kraštinė a=18; c=25; kampas C=80o. 7. Nelygybės. 8. Apskaičiuokite perimetrą keturkampio ABCD, kai AE=6cm, PABE=14cm, BE=AB. 10.Tėvai leido Grytei pasirinkti tik vieną užklasinio darbo formą. Mokykloje veikia 5dalykiniai būreliai, 3 sporto sekcijos ir 2 darbščiųjų rankų būreliai. Kiek galimybių pasirinkti turi Grytė?
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Matematika (25)

  Matematikos uždaviniai (du variantai po 9 uždavinius). Sprendimai ir atsakymai.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-05-20
 • Matematika (31)

  Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Tiesinių lygčių sistema atvirkštinės matricos metodu. Tiesinių lygčių sistema Gauso metodu. Tiesinių lygčių sistema taikant Kramerio metodu. Pavaizduokite grafiškai nelygybių sistemos sprendinių aibę. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Dviejų gamintojų ekonominė matrica. Jei cukriniuose runkeliuose yra 20% cukraus, tai norint gauti 60 t. cukraus, runkelių reikės.
  Matematika, uždavinys(10 puslapių)
  2006-10-20
 • Matematika (35)

  Mokytoja ir mokytoja metodininkė turi vienodą darbo stažą – po 7 metus. Kiek mažiau uždirba mokytoja už mokytoją metodininkę, jeigu abi turi po 22 savaitines pamokas? Kiek litų didesnį atlyginimą gauna mokytoja ekspertė už paprastą mokytoją, jeigu abiejų stažas po 14 metų ir abi turi po 20 savaitinių pamokų pradinėse klasėse? Mokyklos direktoriaus atlyginimas yra 8,5 BMA. Kokį gauna direktorius atlyginimą turėdamas metodininko kvalifikaciją, 11 metų stažą ir 8 savaitines pamokas? Dalykinėje sistemoje dirbančios mokytojos, kurios stažas 17 metų, pagrindinis atlyginimas 931Lt. Koks jos savaitinis pamokų krūvis? Kiek skiriasi gaunamas atlyginimas pradinių klasių mokytojos, turinčios 5 metų stažą , nuo mokytojos, turinčios 15 metų darbo stažą, jeigu abi turi po 20 savaitinių pamokų? Kokį atlyginimą gauna mokyklos direktoriaus pavaduotojas, turintis 11 metų stažą ir 8 pamokas, jei jo atlyginimas yra 7,65 BMA? Su kelių paprastųjų procentų palūkanomis buvo paskolinti pinigai, jei reikėjo mokėti tokia palūkanas? Laikas čia skaičiuojamas pagal taisyklę "30/360". Kokiomis periodinėmis įmokomis R galima grąžinti kreditą B, jei įmokos mokamos m kartų per metus kiekvieno periodo pradžioje? Kokią sutaupysime finansinę renta S, jei įmokos C mokėsime kiekvienų metų gale?
  Matematika, uždavinys(12 puslapių)
  2006-11-22
 • Matematika (38)

  Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite matricinę lygtį AX=B. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą pagal Kramerio formules ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite lygiagretainio ABCD plotą, jei A (2;0;1), B (3;1;-1) ir C (-1;2;-3). Parašykite lygtį tiesės, einančios per tašką A(4;3) ir per tiesių 2x+5y-8=0 ir x-3y+4=0 susikirtimo tašką. Elipsės židiniai yra taškuose..., o ekscentricitetas lygus... Parašykite jos kanoninę lygtį. Raskite parabolės ir tiesės 9x-2y+2=0 susikirtimo taškų koordinates.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-12-05
 • Matematika (5)

  Matematikos kontrolinis darbas. Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuoti plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių. Parašyti kraštinės AB lygtį ir rasti taškus, kuriuose ji kerta koordinačių ašis. Parašyti vidurinės linijos, lygiagrečios kraštinei AB lygtį. Apskaičiuoti trikampio ABC vidaus kampus ir jų sumą. Apskaičiuoti trikampio ABC plotą. Kompleksiniai skaičiai. Apskaičiuoti ribą. Tetraedro skaičiavimai. Ištirti funkciją ir nubraižyti grafiką.
  Matematika, uždavinys(12 puslapių)
  2005-10-28
 • Matematika (52)

  Uždavinių sprendimas. Gauso-Žordano metodu išspręskite lygčių sistemą. Kramerio arba atvirkštinės matricos metodu išspręskite sistemą. Sudarykite lygtį plokštumos, einančios per tašką M(-1;4;2) statmenai tiesei. Raskite atstumą nuo taško M(0;3;4) iki plokštumos einančios per taškus A(0;3;1), B(2;-1;4) ir C(1;0;3). Žinomos trikampio ABC viršūnės A(-1;7;-1), B(5;1;-1), C(7;6;3). Raskite kraštinės AC, aukštinės BD ir pusiaukraštinės BE lygtis, kampo DBE didumą, taško D atstumą iki pusiaukraštinės BE. Nustatykite, kokią kreivę nusako lygtis. Nubrėžkite šios kreivės grafiką. Apskaičiuokite ribas. Apskaičiuokite funkcijų išvestines bei diferencialus. Raskite funkcijos dalines išvestines.
  Matematika, uždavinys(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Matematika (54)

  3 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą: atvirkštinės matricos metodu; Gauso metodu; taikydami Kramerio formules. Pavaizduokite grafiškai nelygybių sistemos sprendinių aibę. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Sugalvokite bei užrašykite uždavinį su palūkanomis arba procentais ir jį išspręskite.
  Matematika, uždavinys(10 puslapių)
  2007-06-27
 • Matematika (57)

  Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite patricinę lygtį. Išspręskite tiesinių lygčių sistema pagal – Kramerio formule ir atvirkštinės matricos metodų. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite vektorius. Duotos trikampio viršūnės A, B ir C. Parašykite pusiaukraštinės AD lygtį. Parašykite apskritimo lygtį, jei jo centras sutampa su apskritimo centru, o spindulys dvigubai didesnis už duoto apskritimo spindulį. Raskite hiperbolės viršūnių ir židinių koordinates ir ekscentricitetą. Parašykite asimptočių lygtis.
  Matematika, uždavinys(5 puslapiai)
  2007-12-27
 • Matematika (58)

  8 uždaviniai su sprendimais. Temos: Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Temos: Normaliojo skirstinio. Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis Q žinomas. Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kaiQ nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Nornaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento p pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento p reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Matematika, uždavinys(17 puslapių)
  2008-02-04
 • Matematika (59)

  Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą: a) atvirkštinės matricos metodu; b) Gauso metodu; c) taikydami Kramerio formules. Pavaizduokite grafiškai nelygybių sistemos sprendinių aibę. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Dviejų gamintojų ekonominės sistemos technologinė matrica. Patikrinkite ar ekonominė sistema su šia matrica produktyvi. Duotos aibės.
  Matematika, uždavinys(29 puslapiai)
  2008-02-11
 • Matematika (65)

  Skaičiavimas kvadratinės paklaidos. Tinklo ėjimai. Matricos sudarymas. Vieno dydžio vienodo tikslumo daugkartinių matavimo rezultatų apdorojimas. Vieno dydžio nevienodo tikslumo daugkartinių matavimo rezultatų apdorojimas. Matavimo rezultatų tikslumo įvertinimas iš dvigubų matavimų skirtumų. Išmatuotų dydžių funkcijos tikslumo įvertinimas. Niveliacijos tinklo, turinčio vieną mazginį tašką, išlyginimas ir tikslumo skaičiavimas.
  Matematika, uždavinys(11 puslapių)
  2009-03-12
 • Matematika (72)

  Apskaičiuoti neapibrėžtinius integralus. Atsakymai. Apskaičiuoti apibrėžtinius integralus. Atsakymai. Rasti pirmos eilės diferencialinių lygčių bendruosius sprendinius. Rasti antros eilės diferencialinių lygčių atskiruosius sprendinius, tenkinančius nurodytas pradines sąlygas. Rasti antros eilės tiesinių nehomogeninių diferencialinių lygčių bendruosius sprendinius. Su dvilypiu integralu rasti plotą srities, apribotos duotomis kreivėmis. Apskaičiuoti dvilypį integralą, nubrėžti integravimo sritį. Apskaičiuoti kreivinį integralą, nubrėžti integravimo kelią.
  Matematika, uždavinys(14 puslapių)
  2010-10-29
 • Matematika (73)

  6 variantas. Raskite kompleksinio skaičiaus realiąją ir menamąją dalis. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir rodikline forma; apskaičiuokite jo n-ąjį laipsnį. Raskite kompleksinio skaičiaus šaknies visas reikšmes ir pavaizduokite jas geometriškai. Išspręskite lygtį.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2011-03-18
 • Matematika (74)

  pdf byla. 1 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistema Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą (4 eilės matrica). Išspręskite tiesinių lygčių sistemą a) atvirkštinės matricos metodu b) taikydamai Kramerio formules. Darbininko atlyginimas buvo padidintas 10%, o po kurio laiko sumažintas 5%. Keliais procentais pasikeitė darbininko atlyginimas (lyginant su pradiniu)?Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Ekonominę sistemą sudaro 2 gamintojai. Jų produkcijos paklausos vektorius c=(180; 100), o gamybos technologinė matrica A=0,25 0 0,25 0,5. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Duotos aibės A {1; 2; 3; 4; 5} ir B {2; 5; 8; 10}. Raskite A B, A B, AB ir BA, A×B. Žmogus padėjo į banką 20 000 Lt indėlį su 12 metine palūkanų norma. Palūkanų periodas – 4 mėnesiai. Po metų jis atsiėmė 10 000 Lt, o po antrųjų metų įnešė 5 000 Lt. Koks jo kapitalas po trejų metų (nuo sąskaitos atidarymo)? Kiek palūkanų per tą laiką susikaupė? Tarkime, kad gaminių kokybės rodiklių X ir Y koreliacinė lentelė tokia.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2011-10-10
 • Matematika (75)

  13 variantas. Matematikos kontrolinis darbas. Suintegruokite. Raskite tūrį sukinio, kurį sudaro kreivės apsuktos apie Ox ašį. Raskite plotą figūros, apribotos kreivėmis. Išspręskite diferencialines lygtis. Ištirkite eilučių konvergavimą. Raskite eilutės konvergavimo spindulį. Išskleiskite Makloreno eilute funkciją. Pirmos eilės homogeninės diferencialinės lygtys. Jų sprendimas. Pavyzdžiai.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2012-01-17
Puslapyje rodyti po