Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lygčių sistemos ir lygtys

  Išspręskite lygčių sistemą. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Išspręsti lygtį. Nesprendžiant lygties parodyti, kad lygtis neturi šaknų. Nespręsdami lygties raskite jos šaknų kvadratų sumą. Išspręskite lygtį. Išspręskite lygtį. Išspręsti kvadratinę lygtį išskiriant dvinario kvadratą. Išspręskite lygčių sistemą. Išspręskite lygčių sistemą.
  Algebra, uždavinys(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Lygtys, nelygybės ir jų sistemos

  Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimai. Sąvokos. Lygtys. Trupmeninės lygtys. Bikvadratinės lygtys. Ekvivalenčios lygtys. Lygčių sistemos. Lygčių sistemų sprendimas grafiniu būdu. Nelygybės. Skaitinės nelygybės. Nelygybių sprendimas intervalų metodu. Nelygybių sistemos. Rekomenduojami uždaviniai.
  Algebra, uždavinys(33 puslapiai)
  2006-05-15
 • Logaritmai

  8 uždaviniai su sprendimais ir paaiškinimais.
  Algebra, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-03-01
 • Logika (16)

  Logikos ir metodologijos mokymo programos IV varianto uždavinių sprendimai. Sprendinys, jo struktūra ir rūšys. Formalizuokite. Įrodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Nustatykite, teisingas šis silogizmas (jei ne – paaiškinkite kodėl). Nustatykite apibrėžimo rūšį ir jo taisyklingumą (jei klaidingas – nurodykite klaidą). Nustatykite loginės klasės suskirstymo rūšį ir taisyklingumą. Atlikite konversiją šiam teiginiui.
  Logika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Logika (17)

  Suformalizuoti 5 laisvai pasirinkti CPK straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Loginėms formulėms sugalvoti ir parašyti jas atitinkantys sudėtiniai sakiniai. Panaudojus būtiną specialią literatūrą apibrėžtos duotos sąvokos ir nurodyta apibrėžimų rūšis. Apibendrintos ir susiaurintos 4 loginės klasės. Teisingumo lentelė. Nurodant atomų reikšmes, pagal pateiktą loginę struktūrą užrašytas samprotavimas ir laisvai pasirinktu samprotavimų analizės metodu nustatytas jo pagrįstumas.
  Logika, uždavinys(5 puslapiai)
  2007-01-23
 • Logika (18)

  Suformalizuoti 5 laisvai pasirinkti CPK straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Loginėms formulėms sugalvoti ir parašyti jas atitinkantys sudėtiniai sakiniai. Panaudojus būtiną specialią literatūrą apibrėžtos duotos sąvokos ir nurodyta apibrėžimų rūšis. Apibendrintos ir susiaurintos 4 loginės klasės. Teisingumo lentelė. 6. Nurodant atomų reikšmes, pagal pateiktą loginę struktūrą užrašytas samprotavimas ir laisvai pasirinktu samprotavimų analizės metodu nustatytas jo pagrįstumas.
  Logika, uždavinys(5 puslapiai)
  2007-01-23
 • Logika (19)

  Suformalizuoti 5 laisvai pasirinkti CPK straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau 4 atomų). Loginėms formulėms sugalvoti ir parašyti jas atitinkantys sudėtiniai sakiniai. Panaudojus būtiną specialią literatūrą apibrėžtos duotos sąvokos ir nurodyta apibrėžimų rūšis. Apibendrintos ir susiaurintos 4 loginės klasės. Teisingumo lentelė. Nurodant atomų reikšmes, pagal pateiktą loginę struktūrą užrašytas samprotavimas ir laisvai pasirinktu samprotavimų analizės metodu nustatytas jo pagrįstumas. Schemoms sugalvoti aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžiai. Nubrėžtos silogizmų figūros ir užrašytos išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne, paaiškinta kodėl.
  Logika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Logika (21)

  Logikos užduotys. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija. Žinios apie įrodymą ir argumentaciją. Svarbiausių logikos terminų žodynėlis.
  Logika, uždavinys(4 puslapiai)
  2007-03-06
 • Logika (22)

  Logikos užduotys. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija. Įrodymas ir argumentacija.
  Logika, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-01-23
 • Logika (23)

  Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį: Šventasis - tai tas, kuris daro gerus darbus". Nustatykite logines klasės suskirstymo taisyklingumą (raskite klaidas, jei yra): "Žmonės būna trumparegiai ir toliaregiai". Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius: "Nusikaltėlis", "Žmogus", "Vampyras". Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius. Pirmosios instancijos eismo nutartis, kuri negali būti skundžiama, įsiteisėja ir vykdoma po jos paskelbimo. Nutartį perduoti bylą nagrinėti teisme teisėjas priima tuo atveju, kai bylos aplinkybės nėra pakankamai aiškios ir kilusias abejones galima pašalinti tik nagrinėjimo teise metu. Nuo atėmimo teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą, ar užsiimti tam tikra veikla atleidžia prieš terminą apylinkės teismas, visuomeninės organizacijos ar darbo kolektyvo prašymu. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui: "Kai kurios nuomonės yra teisingos". Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl): Kiekvienas nusirašinėjantis yra sukčius. Kai kurie studentai nusirašinėja. Vadinasi. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą: "Ledą galima nešti rėtyje. Ledas yra sušalęs vanduo. Vadinasi, vandenį galima nešti rėtyje". Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentacija, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Raskite tezę , argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra): "Jei turi tai, ko nesi pametęs ir milijono litų dar nepametei – esi milijonierius". Įrodykite arba paneikite šią tezę "Žmogaus likimą lemia žvaigždės". Sudarykite trumpa svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų).
  Filosofija, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-01-28
 • Logika (25)

  8 užduotys su atsakymais. Iš mokslinės literatūros šaltinių išrinkite 10 sudėtinių teiginių ir juos suformalizuokite. Lietuvos Respublikos (LR) Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) straipsnių formalizavimas. Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius (būtinai užrašykite atomų reikšmes). Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Išanalizuokite samprotavimus. Duotoms schemos sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžius. Apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Įrodymas ir argumentacija.
  Logika, uždavinys(18 puslapių)
  2008-03-05
 • Logika (6)

  Logikos ir mokslo metodologijos užduočių sprendimai. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija.
  Logika, uždavinys(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Lošimų teorijos

  Užduotis: Raskite matricinio lošimo uždavinio su matrica sprendinį: Tikslųjį. Apytikslį Brauno – Robinsono metodu. Palyginkite gautuosius sprendinius. Tikslusis sprendimas. Apytikslis sprendimas. Palyginimas.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2008-12-24
 • Maisto pramonės srityje veikiančios bendrovės UAB "Skuodo pieninė" pardavimo valdymo ypatybės

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Teorinė dalis. Planavimas. Pardavimo programos struktūrą veikiantys elementai (schema). Pasirinktinos pardavimo strategijos priklausomybė nuo prekės ir rinkos naujumo laipsnio. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Praktinė dalis.
  Įmonių aprašymai, uždavinys(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Makroekonomika (42)

  Nacionalinis produktas. Apskaičiuoti BVP. Ar reikia išvengti kartotino prekių ir paslaugų apskaičiavimo nustatant BVP? Kodėl? Kaip tai atliekama? Grafike pavaizduokite trumpo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreives bei paaiškinkite skirtumus. Visuminė paklausa ir pasiūla. Visuminės paklausos ir pasiūlos modeliu pagrįskite, kaip šis dalykas paveiks realųjį bendrąjį vidaus produktą ir kainų lygį. Remdamiesi visuminės paklausos ir pasiūlos kreivėmis paaiškinkite, kaip atsiranda kaštų sukelta infliacija. Kokiu atveju nedarbą galima laikyti socialiai naudingu? "Politikai gali laikinai sumažinti natūralųjį nedarbo lygį, vykdydami skatinančiąją monetarinę politiką." Ar sutinkate su tokiu teiginiu? Nedarbas. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Gyventojų skaičius šalyse – 5000 tūkst. žmonių; asmenys, neturintys 16 metų, - 1000 tūkst. žm.; asmenys, esantys specialiose įstaigose (praradę darbingumą), - 200 tūkst. žm.; darbingi, bet darbo neieškantys asmenys,- 500 tūkst. žm.; pensininkai – 1000 tūkst. žm.; asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną, - 100 tūkst. žm.; bedarbiai – 230 tūkst. žm. Palūkanos. Apskaičiuoti, kuriam laikui reikia investuoti 4000 Lt sumą, kad gautumėte 7000 Lt sumą, kai paprastųjų palūkanų norma yra 15 procentų. Jūs galite savo išradimą parduoti arba įgyvendinti. Parduodamas iš karto gautumėte 500 000 Lt. Įgyvendindamas išradimą, jūs kas pusmetį 3 metus gautumėte po 100 000 Lt. pajamų. Kuris variantas naudingesnis, jei palūkanų norma lygi 8 procentai?
  Makroekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-11-16
 • Makroekonomika (54)

  Pateikti makroekonomikos rodikliai. Apskaičiuoti: BNP (pajamų ir išlaidų metodu), BVP, GNP, NP, AP, DP, santaupas, grynąjį eksportą, bendrąsias privačias bendrąsias investicijas. 2. Šalies vartojamosios išlaidos sudarė 3200 mlrd. Lt, investicijos – 800 mlrd. Lt, vyriausybės išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti – 1000 mlrd. Lt, o kapitalo sunaudojimo apimtys – 500 mlrd. Lt. Šalies užsienio prekybos balansas buvo neigiamas – deficitas siekė 2 % BVP. Pagal šiuos duomenis apskaičiuokite šalies BVP.3. Lentelėje pateikti duomenys apie BVP atitinkamų metų einamosiomis kainomis (nominalusis BVP) ir tų metų BVP defliatorius. Apskaičiuokite realųjį BVP (mlrd. Lt). 4. Užduotis nr. 5. Baikite pildyti lentelę, kurioje pateikti kai kurie duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios ekonomikos šalį. Planinės investicijos ir vyriausybės išlaidos yra pastovios ir atitinkamai lygios 15 mlrd. Lt ir 25 mlrd. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. Kokiam esant BNP bus šalies ekonomikos pusiausvyra. 5. Koks yra ryšys tarp valstybės skolos ir biudžeto deficito? 6. Uždarosios ekonomikos, į kurią nesikiša vyriausybė, šalyje vartojimas nustatomas pagal lygius C = 40 + 0,75 BNP. Planinės investicijos yra pastovios ir lygios 20 mlrd. Lt. Kokiam esant BNP faktinės investicijos 10 mlrd. Lt. Viršys planines? Kokie yra ribiniai polinkiai vartoti ir taupyti? 7. Šalys, turinčios vienodą technologiją ir gyventojų skaičiaus didėjimo norma, gali turėti skirtingą BVP vienam gyventojui dydį. Paaiškinkite kodėl. 8. Šalys, turinčios vienodą technologiją ir gyventojų skaičiaus didėjimo norma, gali turėti skirtingą BVP vienam gyventojui dydį. Paaiškinkite kodėl. 9. Koks yra ryšys tarp agreguotos paklausos ir infliacijos normos? Paaiškinkite naudodami Philipso kreivę. Nubrėžkite agreguotos pasiūlos kreivę, kai duota Philipso kreivė. 10. Išvardinkite pagrindines nedarbo priežastis Lietuvoje ir pavaizduokite grafiškai nedarbą, kuris atsirado Lietuvoje padidinus minimalią mėnesinę algą.
  Makroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • Makroekonomika (88)

  Pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius, apskaičiuokite bendrąjį nacionalinį produktą. Pajamų ir išlaidų būdais, grynąjį nacionalinį produktą, nacionalines pajamas, asmenines bei disponuojamas pajamas, mlrd. Lt. Hipotetinės ekonomikos gamybą apibūdina lentelėje pateikti duomenys. Apskaičiuokite ir aptarkite. Vartojimo prekių kainų indeksą. Bendrojo vidaus produkto defliatorių. Išvada. Taupymo funkcija apibūdinama lygtimi S=-50+0,15×Y, o privačios investicijos sudaro 5 mln. Lt. Atlikite šias užduotis: A) apskaičiuokite pusiausvyros nacionalinio produkto apimtį uždaroje privačioje ekonomikoje. B) investicijos pasikeitė ir sudaro 10 mln. Lt. Raskite naują pusiausvyros produktą ir apskaičiuokite investicijų multiplikatorių. C) papildykite ekonomikos modelį vyriausybės sektoriumi. Vyriausybės išlaidos yra 10 mln. Lt. Vyriausybės pajamos, gaunamos iš mokesčių, yra 10 mln. Lt. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą, jei investicijos yra pradinio lygio: I=5 mln. Lt. Paaiškinkite pusiausvyros produkto pasikeitimą lyginant su a punktu. D) tarkime, kad įvesta proporcingų mokesčių sistema, kurią apibūdina grynųjų mokesčių funkcija NT=0,35×Y. Kitos išlaidos išlieka tokios pačios kaip c punkte. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir, lygindami jį su a punkte paskaičiuotu pusiausvyros produktu, paaiškinkite tokio pasikeitimo priežastis. E) d punkte pateiktą modelį papildykite užsienio sektoriumi, tardami, kad eksportas yra autonominis ir sudaro 5 mln. Lt, o importą apibūdina funkcija Z=0,2×Y. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir multiplikatoriaus koeficientą atviroje ekonomikoje. Kiek ir kaip pasikeis pusiausvyros produktas, jei importas sumažės 5 mlrd. Lt. F) visas situacijas pavaizduokite grafike. Išvada.
  Makroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2010-05-10
 • Makroekonomika (89)

  3 uždaviniai. Namų darbas 2; 5 variantas. 1. Monetarinė politika. Uždarosios ekonomikos, į kurią nesikiša vyriausybė, šalies pinigų paklausą rodo lygtis MD=400-20×r, o pasiūla lygi 280 mlrd. Lt. Žinoma, kad palūkanų normos sumažėjimas 1 proc. padidina visumines išlaidas 5 mlrd. Lt, o ribinis polinkis vartoti yra 0,8. Ekonomikoje – nuosmukio fazė, BNP atotrūkis siekia 20 mlrd. Lt. Kiek šalies centrinis bankas turi padidinti pinigų pasiūlą, kad panaikintų NBP atotrūkį? (r – reiškiamas proc., o I – mlrd. Lt). 2. IS-LM modelis uždaroje ekonomikoje. Šalies ekonomiką apibūdina šie prekių ir pinigų rinkų duomenys: ; ; ; MS = 150; P = 1. Atlikite šias užduotis: 1) Parašykite IS ir LM lygtis ir nubrėžkite IS ir LM kreives. 2) Nustatykite IS-LM modelio pusiausvyros būseną. 3. Makroekonomikos bendroji pusiausvyra. Ar galima teigti, kad klasikinio modelio atveju, vykdant skatinančiąją monetarinę politiką (pvz., padidinus nominaliąją pinigų pasiūlą): 1) ekvivalenčiai padidėja procentinis nominalusis darbo užmokestis; 2) ekvivalenčiai padidėja procentinis kainų lygis; 3) nepakinta realioji pinigų pasiūla; 4) pakinta palūkanų norma; 5) sumažėja bendrojo vidaus produkto apimtis; 6) nepakinta užimtumo lygis; 7) nepakinta realusis darbo užmokestis; 8) makroekonomikos paklausos tiesė pasislenka aukštyn.
  Makroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2010-07-15
 • Makroekonomika (92)

  7 variantas. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite bendrąjį nacionalinį produktą pajamų ir išlaidų būdais, grynąjį nacionalinį produktą, nacionalines pajamas, asmenines bei disponuojamas pajamas, mlrd. Lt. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Lentelėje pateikti duomenys apie BVP atitinkamų metų einamosiomis kainomis (nominalusis BVP) ir tų metų BVP defliatorius. Apskaičiuokite realųjį BVP (mlrd. dol.). Pavaizduokite NBVP ir RBVP kitimą grafike. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Vartojimo funkcija apibūdinama lygtimi C=60+0,75×Y, o privačios investicijos sudaro 10 mln. Lt. Atlikite šias užduotis: apskaičiuokite pusiausvyros nacionalinio produkto apimtį uždaroje privačioje ekonomikoje; investicijos pasikeitė ir sudaro 20 mln. Lt. Raskite naują pusiausvyros produktą ir apskaičiuokite investicijų multiplikatorių; papildykite ekonomikos modelį vyriausybės sektoriumi. Vyriausybės išlaidos yra 20 mln. Lt. Vyriausybės pajamos, gaunamos iš mokesčių, yra 20 mln. Lt. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą, jei investicijos yra pradinio lygio: I=10 mln. Lt. Paaiškinkite pusiausvyros produkto pasikeitimą lyginant su a punktu; tarkime, kad įvesta proporcingų mokesčių sistema, kurią apibūdina grynųjų mokesčių funkcija NT=0,25×Y. Kitos išlaidos išlieka tokios pačios kaip c punkte. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir, lygindami jį su a punkte paskaičiuotu pusiausvyros produktu, paaiškinkite tokio pasikeitimo priežastis; d punkte pateiktą modelį papildykite užsienio sektoriumi, tardami, kad eksportas yra autonominis ir sudaro 10 mln. Lt, o importą apibūdina funkcija Z=0,2×(Y-NT). Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir multiplikatoriaus koeficientą atviroje ekonomikoje. Kiek ir kaip pasikeis pusiausvyros produktas, jei importas padidės 15 mln. Lt. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas.
  Makroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2011-12-05
 • Makroekonomika (93)

  7 variantas. Monetarinė politika. IS-LM modelis uždaroje ekonomikoje. Monetarinė politika. IS_LM modelis uždaroje ekonomikoje. Rasti: LM kreivės lygtį ir pavaizduoti ją grafiškai. Paskaičiuoti: pusiausvyros realųjį bendrąjį vidaus produktą ir palūkanų normą.
  Makroekonomika, uždavinys(4 puslapiai)
  2012-02-10
Puslapyje rodyti po