Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Judėjimo uždaviniai

  Įvadas ir tikslai. Uždaviniai. Sprendimai. Išvados.
  Algebra, uždavinys(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Jūrų teisė (2)

  Dviejų įvykių iš jūrų teises praktikos sprendimai. Pirmas įvykis. Išvados. Antras įvykis. Užduotis. Išvados.
  Teisė, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-09-19
 • Kainos nustatymas orientuojantis į sąnaudas

  1 Uždavinys. Kainos nustatymas bendrųjų kaštų (savikaina+pelnas) metodu. Reikia apskaičiuoti pasirinkto produkto kainą bendrųjų kaštų metodu. Pasirenkamas produktas (paslauga) – spausdintuvo modelio Hewlett Packard Laser Jet 1100 kasetės atnaujinimas. 2 Uždavinys. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Reikia apskaičiuoti HP LJ 1100 kasetės atnaujinimo kainą nenuostolingumo metodu.
  Mikroekonomika, uždavinys(2 puslapiai)
  2007-12-14
 • Kasybos inžinerija

  Užduotys ir jų sprendimai. Kelių tiesimo mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Vienakaušio ekskavatoriaus eksploatacinio našumo skaičiavimas ir ekskavatoriaus parinkimas. Buldozerių, savaeigių skreiperių ir vienkaušių ekskavatorių ekonominis palyginimas.
  Inžinerija, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-12-18
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys

  Įmonė gamina dviejų rūšių pyragus – paprastą obuolių ir obuolių su slyvomis. Pelnas už 20 kg obuolių pyrago su slyvomis yra 400 Lt, paprasto obuolių pyrago - 300 Lt. Turimi ištekliai - 8 mašinų darbo valandos, 10 nekvalifikuotų žmonių darbo valandos, 6 kvalifikuotų žmonių darbo valandos ir 3 kg slyvų. Kiek reikia gaminti abiejų rūšių pyragų, kad pelnas būtų maksimalus? Tikslo funkcija. Apribojimai. Atsakymas. Excell pagalba išspręstas uždavinys. Dualus uždavinys. Šešėlinės kainos.
  Statistika, uždavinys(5 puslapiai)
  2009-11-20
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys UAB "Dvarčionių keramika"

  Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį: atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Išvada. Priedai (3 psl.)
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2009-11-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: gamybos uždavinys UAB "Orfis"

  Gamybos ir transporto uždaviniai. UAB "Orfis" gamina daug įvairių statybai skirtų mišinių. Sudaryti ir ištirti gamybos planavomo uždavinį: Sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį (m≥3, n=2); atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Išvada.
  Statistika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-11-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: transporto uždavinys

  Įmonė užsiima šokoladų gamyba. Turime 3 sandėlius A1, A2 ir A3, kuriuose yra atitinkamai 180, 160 ir 94 vienetų šokolado plytelių. Jas reikia išvežioti į 4 parduotuves, esančias Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Alytuje. Į kiekvieną iš šių parduotuvių reikia nuvežti atitinkamai 86, 118, 120 ir 110 šokolado plytelių. Uždavinio tikslai – sudaryti tokią pervežimo programą, kad būtų: Mažiausios transportavimo išlaidos; Patenkinti visų taškų poreikiai;Visos sandėlių atsargos išvežtos. Tikslo funkcija. Apribojimai. Pradinio plano radimas mažiausios kainos metodu. Baziniai kintamieji. Optimalaus plano radimas potencialiu metodu.. Įvertinimų sigma γ ij apskaičiavimas. Pirmasis planas. Baziniai kintamieji. Antrasis planas. Baziniai kintamieji. Trečiasis planas. Baziniai kintamieji. Ketvirtasis planas. Baziniai kintamieji. Penktasis planas. Baziniai kintamieji. Šeštasis planas. Baziniai kintamieji. Optimali tikslo funkcijos reikšmė yra. Optimalus pervežimo planas.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-11-20
 • Kilogramų vertimas į svarus ir uncijas

  PASCAL programėlė, verčianti vienetus į kitą matų sistemą.
  Programavimas, uždavinys
  2005-02-24
 • Kintamieji. Konstantos

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Konstanta. Užduotys. Pradiniai duomenys, galutiniai duomenys. Kintamieji. Kintamųjų vardų sudarymo taisyklės. Reiškiniai.
  Programos, uždavinys(17 skaidrių)
  2007-01-17
 • Kišeniniai finansai

  Metų vidinis priskaičiavimas. Atsargų koeficientai. Investicijų pajamų ir investicijų santykis. Investicijų apyvartumas. Ieškinių žala pardavimams. Mokymosi kreivė.
  Finansai, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-12-29
 • Komandinis REXX tipo failas

  Programos kodas.
  Programavimas, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-02-28
 • Kombinatorika

  35 kombinatorikos uždaviniai ir jų sprendimai.
  Kombinatorika, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-09-01
 • Koreliacijos uždavinys

  Uždavinys. Duota dvimatė imtis, kurios duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę: Užrašykite komponenčių X ir Y statistinius skirstinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sandaugų) metodu apskaičiuokite komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y = kx + b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pačiame brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai. Sprendimas.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2009-10-27
 • Kūčios ir Kalėdos

  Kryžiažodis apie Kūčių ir Kalėdų šventę.
  Etninė kultūra, uždavinys(2 puslapiai)
  2006-06-14
 • Kūnų sąveika. Antrasis Niutono dėsnis

  Nr. 1. Kūno masės ir jo įgyto pagreičio sąryšis (Kūnų sąveika). Uždaviniai, teorija, pavyzdžiai. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai: 283: Valtyje stovintis žvejys traukia lyną, pritvirtintą prie didelės valties (barkaso). Valties ir žvejo masė 400 kg. Atstumas, kurį nuplaukia valtis ir barkasas, kol susitinka, atitinkamai lygus 8 m ir 2 m. Kokia yra barkaso masė? Vandens pasipriešinimo nepaisykite. Duota. Rasti: m2. Sprendimas. 286: Susiduria du tos pačios medžiagos rutuliukai, kurių vieno skersmuo 3 kartus didesnis už kito. Palyginkite rutuliukų pagreitį. Duota. Rasti. Sprendimas. Uždaviniai savarankiškam darbui. 277: Vežimėlis, riedėjęs horizontaliu paviršiumi 0,6m/s greičiu, susiduria su kitu vežimėliu, judančiu ta pačia kryptimi 1,8m/s greičiu. Po susidūrimo abu vežimėliai važiuoja ta pačia kryptimi vienodu 1,2m/s greičiu. Apskaičiuokite vežimėlių masių santykį. Duota. Rasti: m1/m2? 1281: 120t masės motorvežis stumtelėjo stovėjusį vagoną. Jų sąveikos metu vagono pagreičio modulis buvo 3 kartus didesnis negu motorvežio. Apskaičiuokite motorvežio masę. Duota. Rasti: m2? Antras Niutono dėsnis. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 312: 18 t masės vagonui pagreitį suteikia 1,8 kN jėga. Kokiu pagreičiu juda vagonas? Duota : m=18 t=18000 kg; F=1,8 kN=1800 N. Rasti: a? Sprendimas. 318: 500g masės kamuolys po 0,02 s trunkančio smūgio įgijo 8 m/s greitį. Apskaičiuokite vidutinę smūgio jėgą. Duota: m=500 g=0,5 kg; t=0,02 s; v0=0 m/s (suprantame, kad iki smūgio kamuolys nejudėjo); v=8m/s. Rasti: F? Sprendimas. 321: 1,2 t masės automobilis važiuoja 100 m spindulio kreivu keliu. Kokio didumo įcentrinė jėga veiks automobilį, važiuojantį 15 m/s greičiu? Duota: m=1,2 t=1200 kg; R=100 m; v=15 m/s. Rasti: F? Sprendimas. 324: Brėžinyje pavaizduotas 3 kg masės kūno greičio kitimo grafikas. Kokio didumo jėgos veikė šį kūną? Duota: m=3 kg. Iš brėžinio: v0=0 m/s; t0=0 s; v1=10 m/s; t1=10 s; v2=10 m/s; t2=20 s; v3=0m/s; t3=25 s. Rasti: F1; F2; F3? Sprendimas. 332: Veikiamas tam tikros jėgos, vežimėlis pajudėjo iš vietos ir nuvažiavo 50 cm atstumą. Padėjus ant jo 0,2 kg masės svarstį, vežimėlis per tą patį laiką įveikė tik 30 cm. Kokia vežimėlio masė? Duota: v01=0 m/s; s1=50 cm=0,5 m: m=0,2 kg; t1=t2; v02=0 m/s; s2=30 cm=0,3 m. Rasti: m1? Sprendimas.
  Fizika, uždavinys(10 puslapių)
  2011-01-11
 • Kuras (3)

  Teorinė užduotis. Lietuvoje gaminamų dyzelinų rūšys. Dyzelinų kokybę reglamentuojantys įstatymai. Lietuvoje gaminamų benzinų rūšys. Benzino kokybę reglamentuojantys standartai. Benzinų savybės. Alyvos 15W40 Savybės.
  Mechanika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-12-08
 • Laivo pagalbiniai mechanizmai

  Stūmoklinių siurblių panaudojimo sritis, konstrukcija, veikimo principas. Stūmokliniai siurbliai pagal pavaros tipą būna: Stūmoklinių siurblių detalių konstrukcija. Uždavinys: Paskaičiuoti krumpliaratinio siurblio sekundinį našumą. Paskaičiuoti pavaros variklio galingumą, būgno diametrą ir ilgį, vijų skaičių ant būgno, tralavimo lyno darbinį ilgį ant būgno.
  Laivininkystė, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-10-09
 • Lietuvių kalba (3)

  Lietuvių kalbos užduotys. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais. Pateiktoje lentelėje įrašykite vienintelį teisingą atsakymą žyminčią raidę A, B ar C. Įrašykite praleistas raides, skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite kartu arba atskirai. Pabraukite suskliaustuosius žodžius ir konstrukcijas, tinkamas vartoti šiuose sakiniuose. Įrašykite trūkstamus žodžius arba žodžių dalis. Atsakymai.
  Gramatika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-01-29
 • Lietuvių kalbos skaitinių atsakymai

  Klausimai ir atsakymai. Kalbos reikšmė ir kilmė. Pasaulio kalbos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos raida. Senųjų raštų kalba. Rašomosios kalbos sunykimas. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba.
  Kalbų studijos, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-11-22
Puslapyje rodyti po