Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (51)

  8 uždaviniai su spendimais. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Atsakymas. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 220 000 Lt paskolą, gautą su 6% metinėmis palūkanomis reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas ketvirtį? Sprendimas. Atsakymas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 800 000 Lt, įmonės B 200000 Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 15 Lt, o įmonėje B – 10 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu a) pardavimų apimtys išaugo 7% ir b) kainas tenka sumažinti 5%. Sprendimas. Atsakymas. Ar verta investuoti 200 Lt, jeigu po trijų metų gausite 280 Lt. Palūkanų norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami a) esamąsias vertes ir b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Atsakymas. Atsakymas. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 3000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 3800 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 800 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Sprendimas. Atsakymas. Išleista 6 metų trukmės 1000 Lt nominalo obligacija. Jos palūkanų norma 4%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 5 %. Kokią sumą galėtume gauti už obligacijas, jeigu ją parduotume po metų? Sprendimas. Atsakymas. Akcijos parduodamos po 16 Lt. Praėjusiais metais joms išmokami 3 Lt dividendai. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 3%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 1%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas 4%. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Atsakymas. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 10 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais – 21 Lt, antrais metais – 22 Lt, trečiais metais – 24 Lt, ketvirtais metais – 19 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 1% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 6%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Sprendimas. Atsakymas.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2008-02-07
 • Finansai (54)

  Finansų užduotys. Aprašykite finansų ministerijos veiklos barus (sritis) ir uždavinius. Įvardykite pagrindines mokesčių inspekcijos funkcijas. Nurodykite Lietuvos muitinės veiklą finansų srityje. Išnagrinėti draudimo rinką Lietuvoje. Išnagrinėkite valstybės biudžetą, remiantis Finansų ministerijos informacija. Išnagrinėti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros bei biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymus ir jais remiantis aptarti 2006m. Sodros biudžetą. Išmokti apskaičiuoti Valstybinio Socialinio Draudimo (VSD) įmokų dydį. Išmokti apskaičiuoti našlės(-io) ir našlaičio pensiją. Išmokti apskaičiuoti netekto darbingumo pensiją. Išmokti apskaičiuoti ligos pašalpą. Išmokti apskaičiuoti motinystės pašalpą. Išmokti apskaičiuoti motinystės (tėvystės) pašalpą. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčius ir įmokas pagal įvairius požymius. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčių naštą. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčių sistemos vertinimo rodiklius. Susipažinti su Lietuvos finansų institucijomis.
  Finansai, uždavinys(30 puslapių)
  2008-03-02
 • Finansai (55)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 0,3 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(26 puslapiai)
  2008-03-06
 • Finansai (64)

  1. Apskaičiuokite įmonės "Klasta" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. Sprendimas. 2. Apskaičiuokite įmonės "Nova" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. 3. Apskaičiuokite įmonės "Saulė" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. 4. Apskaičiuokite įmonės "Jovas" laukiamo pelningumo dydį pagal pateiktus duomenis lentelėje. 5. Apskaičiuokite įmonės "X" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 22%, faktinis pelningumas 40%, įvykio tikimybė lygi 15%(0,15). 6. Apskaičiuokite įmonės "Simas" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 15%, faktinis pelningumas 30%, įvykio tikimybė lygi 25%(0,25). 7. Apskaičiuokite įmonės "Žvaigždė" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 5%, faktinis pelningumas 20%, įvykio tikimybė lygi 20%(0,2). 8. Apskaičiuokite įmonės "XX" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 20%, faktinis pelningumas 100%, įvykio tikimybė lygi 5%(0,05). 9. Apskaičiuokite įmones "Jovas" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 11,5%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 23,5%. 10. Apskaičiuokite įmones "BLIS" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 15,8%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 55,5%. 11. Apskaičiuokite AB "Dangus" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 10%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 33,5%. 12. Apskaičiuokite UAB "Jot" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 20%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 43%. 13. Jonas turi 8500lt, kuriuos ruošiasi investuoti į akciją A – 4000 Lt, o likusią sumą 4500 Lt pasidėti į banką. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 15%, o bankas moka 7,5% palūkanų kasmet. 14. Turiu 50000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 10000 Lt., į akciją B – 15000 Lt., į akciją C – 25000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 12%, iš akcijos B – 15%, o iš akcijos C – 18%. 15. Turiu 5000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 1500 Lt., į akciją B – 500 Lt., į akciją C – 3000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 20%, iš akcijos B – 10%, o iš akcijos C – 20%. 16. Tomas turi 15000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 5000 Lt., į akciją B – 10000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 27%, iš akcijos B – 16%. 17. Turime 2000 Lt., kuriuos pasidedame į banką ir tikimasi gauti 6,5% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turėsime sąskaitoje po 2 metų. 18. Petras turi 9000 Lt., kuriuos pasideda į banką ir tikisi gauti 5% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turės Petras sąskaitoje po 7 metų. 19. Turiu 20000 Lt., kuriuos pasidedu į banką ir tikiuosi gauti 9% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turėsiu sąskaitoje po 20 metų. 20. Rokas turi 7000 Lt., kuriuos pasideda į banką ir tikisi gauti 7,7% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turės Rokas sąskaitoje po 6 metų. 21. Ko šiandien yra verti Tomo 5000 Lt., kuriuos jis gaus po 5 metų, jei jų diskonto norma yra 7%? 22. Renata televizijos žaidime laimėjo 10000 Lt. ir jai pasiūlė arba pasiimti 10000 Lt. dabar arba po 8 metų 20000 litų. Abiem atvejais diskonto norma lygi 13%. Apskaičiuokite, kuris variantais jai yra tinkamiausias. 23. Ko šiandien yra verti 15000 Lt., kuriuos gausiu po 10 metų, jei diskonto norma lygi 9,9%? 24. Paulius laimėjo loterijoje 2000 Lt. ir jam pasiūlė 2 variantus, kaip atsiimti laimėjimą : Pasiimti 2000 Lt. iš karto; Gauti 3950 Lt. po 2 metų. Abiem atvejais diskonto norma yra 5,8%. Kurį variantą pasirinkti Pauliui? 25. Tėvai 1999 m. pradėjo rinkti vaiko fondą studijoms. Kasmet pervesdami po 500 Lt. (įskaitant ir pačius 1999 m., bet neįskaitant 2010m.). Bankas moka 11% palūkanų. Apskaičiuokite kokia suma bus sąskaitoje 2010 metais. 26. Tomas banke pradėjo taupyti pinigus. Kasmet metų pabaigoje jis perveda po 200 Lt. Bankas moka 7% palūkanų. Apskaičiuokite kiek jis turės pinigų savo sąskaitoje po 7 metų. 27. Ona pasirašė pensijų fondo sutartį su banku "xXx", kuris mokės jai 12% palūkanų. Kasmet Ona bankui metų pabaigoje perveda po 1000 Lt. Apskaičiuokite kiek ji turės pinigų sąskaitoje po 30 metų. 28. Ernestas nusprendė taupyti pinigus banke kasmet metų pabaigoje pervesdamas po 2000 Lt. Apskaičiuokite, kiek Ernestas turės pinigų savo sąskaitoje po 10 metų, jei bankas mokės 8,8% palūkanų. 29. Tomas laimėjo Teleloto ir jam žaidimo organizatoriai pasiūlė atsiimti pinigus dviem būdais: 10 metų periodiškai gauti po 2000 Lt; Išmokant pinigus iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą gautų 11% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 30. Ernestas laimėjo aukso puodą ir jam pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 20 metų periodiškai gauti po 2000 Lt. Atsiimant prizą iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą jis gautų 9% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 31. Rimas laimėjo loterijoje ir jam pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 6 metus periodiškai gauti po 5000 Lt; atsiimant prizą iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą jis gautų 15% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 32. Ramunė laimėjo loterijoje ir jai pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 10 metų periodiškai gauti po 1000 Lt; atsiimant prizą iš karto. Pasirinkus bet kurį būdą ji gautų 10% palūkanų. Rasti, kokią sumą jai sumokėtų iš karto.
  Finansai, uždavinys(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Finansai (65)

  7 uždaviniai su atsakymais. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Sprendimas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 55 tūkst. litų, įmonės B 11 tūkst. litų. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 1,1 litų, o įmonėje B 1,5 litų. Abi įmonės Prekę X parduoda po 2,5 litus. Apskaičiuoti lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 15% ir (b) kainas tenka sumažinti 3%. Sprendimas. Atsakymas. Ar verta investuoti 1700 litų, jeigu po trijų metų gausime 2000 Lt. Pelno norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias ir (b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Atsakymas. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 7000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 7600 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1850 Lt. Palūkanų norma lygi 10%. Sprendimas. Atsakymas. Akcijos parduodamos po 76 Lt Praėjusiais metais joms buvo išmokami 4 Lt dividendai. Šių akcijų β=0,9 Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 5 %. Laukiamas dividendų prieaugis yra 2%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas yra 6%. Pasakyti ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Atsakymas. Prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais – 21 Lt, antrais metais – 16 Lt, trečiais metais – 15 Lt, ketvirtais metais – 14 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 2% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 10%. Kokios procentinės pajamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais. Sprendimas. Atsakymas.
  Finansai, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-01-26
 • Finansai (66)

  5 uždaviniai. Galime pirkti stakles už 38610 lt dabar, arba nuomoti 3 metus ir paskui nusipirkti už 50000 lt. Prie kokių palūkanų šie du variantai yra vienodai patrauklūs? Baziniais metais dividendai 8lt, pirmais metais 10lt, antrais – 12lt, trečiais – 13lt, o vėliau kasmet +3%. Pelno norma 10%. Kokias procentines pajamas iš akcijų gaus 1 ir 2 metais. Įmonė išleido obligacijas 8% kupono palūkanų norma, 4 metų trukmės, 1000lt nominalios vertės obligacijas. Palūkanos mokamos kasmet. Rinkos pelno norma 15%. Kokia obligacijos rinkos vertė? Kokia suma reikia pasiskolinti jeigu mokėjimams atlikti reikalinga 80000lt. Palūkanos 9%, reikalaujama kompensacinio likučio 3%.
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-01-29
 • Finansai (68)

  Remdamiesi pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis (UAB "Dextera") parenkite šios įmonės finansinės būklės (vertikalią ir horizontalią balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitą analizes, bei santykinių rodiklių analizę), analizę pateikite argumentuotas išvadas. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 500000 Lt, įmonės B – 100000 Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 10 litų, o įmonėje B 15 litų. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 litus. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 2% ir (b) kainas tenka sumažinti 10%. Ar verta investuoti 1200 litų, jei po trijų metų gausite 1500 Lt. Pelno norma 6%, mokėjimai vykdomi kas pusmetį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias vertes ir (b) būsimąsias vertes. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 5000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 6000 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1450 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Išleista trijų metų trukmės 1000 Lt nominali obligacija. Jos kupono palūkanų norma 3%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 6%. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotume po pusmečio. Akcijos parduodamos po 26 Lt. Praėjusiais metais joms buvo išmokami 3 Lt dividendai. Šių akcijų β = 1,3. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 8%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 5%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas 13%. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 18 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmaisiais metais – 20 Lt, antraisiais metais – 16 Lt, trečiais metais – 17 Lt, ketvirtais metais – 19 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 3% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 5%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais bei antraisiais metais?
  Finansai, uždavinys(20 puslapių)
  2009-04-16
 • Finansai (73)

  5 uždaviniai. Šeima pasiskolino 20000 Lt mašinai pirkti. Skola turi būti grąžinta per 5 metus lygiomis ketvirtinėmis įmokomis su metine 18 proc. palūkanų norma. Kiek palūkanų buvo sumokėta per antruosius metus? Jonas nuo 2000 06 30 iki 2005 12 31 kas trys mėnesiai į taupomąją sąskaitą padėdavo po 2000 Lt, o nuo 2006 09 30 kiekvieną ketvirtį paimdavo 3000 Lt. Kokia suma liks sąskaitoje po 2009 06 30 pinigų paėmimo, jei iki 2004 03 31 buvo mokama 11 proc. metinė palūkanų norma, o vėliau 9 proc. metinė palūkanų norma? Verslininkas pasirašė sutartį, pagal kurią jis turi iš karto sumokėti 10000 Lt ir penkerius metus kiekvieną mėnesį mokėti po 600 Lt. Metinė palūkanų norma yra 12 proc. Palūkanos mokamos kas mėnesį. Trijų kambarių butas prestižiniame mikrorajone šiandien kainuoja 350000 Lt. 35% dalis sumos sumokama pasirašant sutartį, o likusią dalį su 12proc. metinėmis palūkanomis reikia išmokėti vienodomis sumomis kiekvieną mėn. per 20 metų. Pakomentuokite situaciją, remiantis galiojančia paskolų suteikimo tvarka pasirinktame banke (remtis verslo dienraščiais, informacija gauta banko skyriuose ir t.t.). Koks bus mėnesinis mokestis? Kiek bus sumokėta palūkanų per visą paskolos laikotarpį? Jei praėjus 2/3 paskolos termino, buto pirkėjas norėtų likusią skolą grąžinti iškart, kokią sumą jis turėtų sumokėti? Rimantė mąsto apie savo dukros išsilavinimą. Jos dukrai dabar suėjo 5 metų, o studijas universitete ji turėtų pradėti būdama aštuoniolikos. Kiekvieniems bakalauro studijų metams (keturiems iš viso) jai reikėtų po 2500 Lt. Dukrai pabaigus studijas, Laura norėtų jai nupirkti butą už 150000 Lt. Šis pirkinys kartu būtų ir 22-ojo gimtadienio dovana. Šiandienai Rimantė jau yra sutaupiusi 5000 Lt. Be to, po devynerių metų iš gyvybės investicinio draudimo ji gaus 25000 Lt sumą, kurią taip pat paskirs dukros išsilavinimui. Jei Rimantė tikisi gauti 10% palūkanų normą, kokią sumą ji turi atidėti kiekvienų metų gale artimiausius 17 metų?
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-06-08
 • Finansai (9)

  6 finansų namų darbų uždaviniai su sprendimais. Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 950000 Lt. Lėšas, reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 4 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 14 %, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B, ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, kapitalo kaštai yra 12,5 % Apskaičiuoti kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 100000Lt planuojama sukaupti taip: - išleidus 22% paprastųjų akcijų ir 10% privilegijuotų akcijų. - 38% paėmus skolą, - 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 30%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 0,1%. Sekančiais metais numatoma mokėti 2% dividendus. Be to laukiama, kad kasmet jie didės po 6%. Paskola suteikiama už 7% palūkanų. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 16% nuolaidų procentais ir reikalaujama 2% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 120000 Lt.?
  Finansai, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-01-11
 • Finansinių sprendimų pagrindai (11)

  Sąlygos. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 34 000 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius – 5%. 1. 34 000 litų paskola. Skolą padengiame lygiais periodiniais mokėjimais: Y = 3000 Lt, mokant metų pabaigoje. Palūkanų norma – 5%. Klausymas: Rasti trukmę n? 2. Sąlyga: 34000 litų paskola su 5% metinių palūkanų suteikta 10 metų, palūkanos mokamos kasmet. Tam tikslui formuojamas skolos padengimo fondas praėjus vieneriems metams nuo paskolos gavimo. Už suformuotą padengimo fondą priskaičiuojama 2% metinių palūkanų. Klausimas: kokie turi būti kasmetiniai periodiniai mokėjimai į fondą, jei kiekvienas mokėjimas didesnis už buvusį 400 Lt.,(t. y. kinta pagal aritmetinę progresiją su skirtumu 400 Lt.). 3. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-03-30
 • Fizika (119)

  8 fizikos uždaviniai ir sprendimai. 1. uždavinys. 70 kg masės žmogus vertikaliai kyla liftu tolygiai lėtėjančiai su 1 m/s2 pagreičiu. Kokia jėga žmogus slegia lifto grindis? Sprendimas. 2 uždavinys. Iš indo, kuriame yra nedaug 0o C temperatūros vandens, sparčiai siurbiamas oras. Vanduo staigiai garuoja ir dėl to palaipsniui sušąla į ledą. Kuri iš pradžių buvusio vandens dalis gali šitaip virsti ledu? Sprendimas. 3 uždavinys. Du taškiniai krūviai, 3,7 ir -13,3 nC, yra 5 cm atstumu vienas nuo kito. Koks yra elektrinio lauko stiprumas taške, nutolusiame 3 cm nuo teigiamo krūvio ir 4 cm nuo neigiamo krūvio? Sprendimas. 4 uždavinys. Ekraną apšviečia dvi vienodos elektros lempos, stovinčios greta 1 m atstumu nuo ekrano. Kiek reikia priartinti ekraną, kad liktų toks pat apšviestumas, vieną lempą užgesinus? Sprendimas. 5 uždavinys. Į stiklo, kurio lūžio rodiklis 1,5, plokštelę krinta šviesos spindulys. Koks yra jo kritimo kampas, jeigu kampas tarp atsispindėjusio ir lūžusio spindulių lygus 90o (3 pav.)? Sprendimas. Termodinamika. 1 uždavinys. 3.5 kg azoto dujų izobariškai plečiasi iki būklės 2, vėliau adiabatiniu procesu plečiasi iki būkles 3. Sprendimas. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis. 3 uždavinys. Srovės šaltinio elektrovara 18 V. Nustatykite srovės šaltinio gnybtų įtampą, jei šaltinio vidinė varža du kartus mažesnė nei išorinėje grandinėje. Niutono dėsniai. 4 uždavinys. Svarelis pririštas prie 30cm ilgio siūlo, sukasi horizontalioje plokštumoje 15cm spindulio apskritimu. Koks jo sukimosi dažnis? Sprendimas. Einšteino lygtis. 5 uždavinys. Šviesos, krintančios ant metalo plokštelės, bangos ilgis sumažėjo nuo 500 nm iki 250 nm. Nustatykite elektrono išlaisvinimo darbą, jeigu žinoma, kad maksimali elektronų kinetinė energija tada padidėjo 2,5 karto. Sprendimas.
  Fizika, uždavinys(19 puslapių)
  2007-10-10
 • Fizika (120)

  Fizikos uždaviniai su sprendimais. Gaisrinis siurblys išmeta vandens srovę į 19,6m aukštį. Kokiu greičiu siurblys išmeta vandenį? Vandens kibiras sukamas vertikalioje plokštumoje. Virvutės ilgis l=0,5 m. Kokiu mažiausiu greičiu reikia sukti kibirą kad vanduo neišsilietų? Atstumas tarp stovinčios bangos antrojo ir šeštojo pūpsnių lygus 20cm. Koks stovinčios bangos ilgis? Pradinės temperatūros ir 1117 Pa slėgio vandens garai buvo atšaldyti iki 7 C, nekintant turiniui koks pasidarė jų slėgis? Koks yra vidutinis kvadratinis dujų molekulinis greitis , jei jų tankis 1,8kg/m3, o slėgis 1,5at? Ore yra du vienodi 1 g masės rutuliukai. Kokiu krūviu reikia įelektrinti kiekvieną rutuliuką, kad elektrinė stūmos jėga atsvertų gravitacinę tarpusavio traukos jėga? 10-8 g masės dulkelė kybo tarp orinio plokščiojo kondensatoriaus elektrodų, prie kurių prijungta 5kV įtampa. Atstumas tarp elektrodų 5cm. Koks yra dulkelės krūvis? Vienalyčiame magnetiniame lauke yra plokščia 10cm2 ploto vija, kurios plokštuma statmena lauko indukcijos linijoms, Kokio stiprumo srovė tekės vija, jei lauko stiprumas mažės 8kA/ms greičiu? Vijos varža 10 omų. Ar pasikeičia šviesos spindulio bangos ilgis ir dažnis jam pereinant iš vakuumo į kokią nors medžiagą? Kalio fotoefekto raudonoji riba atitinka 0,577 m . Koks elektrodų potencialų skirtumas sustabdytų elektronų emisiją iš kalio paviršiaus, apšvietus kalio katodą šviesa, kurio bangos ilgis 0,4 pi m? Atsakymai.
  Fizika, uždavinys(11 puslapių)
  2008-06-25
 • Fizika (51)

  Fizikos uždaviniai ir jų sprendimai. Daugiakampio m, kurio kraštinės lygios a, m-1 viršūnėse yra vienodo dydžio krūviai q. paskaičiuoti elektrinio lauko stiprumą laisvoje viršūnėje ir nubraižyti vektorinę diagramą. Paskaičiuokite srovės stiprį grandinėje ir atskiruose jos šakose, esant duotiems E, R1, R2, R3, R4. Vienalytis geležinis laidininkas, kurio ilgis l, prijungtas prie nuolatinės srovės šaltinio U; prijungimo laikas t. Paskaičiuoti laidininko temperatūros pakitimą. Varžos kitimo nuo temperatūros neįskaityti. Paskaičiuoti solenoido su geležies šerdimi viduje magnetinę indukciją, jei solenoido ilgis l, vielos vijų skaičius N. Solenoidu teka J srovė, geležies magnetinė skvarba 183. Kokiu būdu perduodama įtampa iš transformatoriaus pirminės apvijos į antrą? Kodėl karštą dieną negalima laistyti augalų? Kodėl trumpo jungimo metu srovės stipris grandinėje maksimalus, o įtampa artima 0? Kuo skiriasi elektrostatinis laukas nuo elektrodinaminio? Apibūdinkite elektromagnetinį lauką.
  Fizika, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-04-04
 • Fizika (70)

  Fizikos uždaviniai su sprendimais. Kūnas turi elektrinį krūvį. Jis aplink save sukuria elektrinį lauką, kuo toliau nuo krūvio, tuo laukas silpnesnis. Apskaičiuoti elektrinio lauko stiprumą atstumu. Trys kondensatoriai, kurių talpa, sujungti lygiagrečiai. Prijungta įtampa. Koks kiekvieno kondensatoriaus ir koks bendras jų sukauptas elektros krūvis? Laidininko rėmeliu teka srovė. Rėmelį statmenai kerta magnetinio lauko indukcijos linijos. Rėmelio ilgis, plotis. Apskaičiuokite rėmelį veikiančių magnetinio lauko jėgų momentą. Apskaičiuoti virpesių dažnį; periodą. Kiek fotonų turi energijos, kai spindulių bangos ilgis...? Susijungiant vienam izotopui deuteriui, su kitu jo izotopu – tričiu susidaro helis. Koks energijos kiekis išsiskiria susidarant masei helio?
  Fizika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-08-09
 • Fizika (77)

  Fizikos uždaviniai su sprendimais. Kūnų slenkamojo ir judamojo judėjimo kinematinių ir dinaminių charakteristikų skaičiavimas ir dėsnių praktinis taikymas. Idealiųjų dujų molekulių judėjimo, pernašos reiškinių ir termodinaminių procesų dėsningumai.
  Fizika, uždavinys(20 puslapių)
  2006-10-09
 • Fizika (78)

  Fizikos uždaviniai su sprendimais. Akustinių ir elektromagnetinių bangų parametrų skaičiavimo uždaviniai. Fotometrijos ir šiluminės spinduliuotės dėsnių taikymo uždaviniai.
  Fizika, uždavinys(20 puslapių)
  2006-10-09
 • Fizika (80)

  Taško judėjimo lygtis x=7+4y ir y=2+3t (SI vienetais). Koks taško judėjimo greitis? Kokiu kampu į horizontą reikia mesti kūną, kad skrydžio nuotolis būtu 4 kartus didesnis už didžiausią pakilimo aukštį? Rasti trajektorijos kreivumo radiusą viršutiniame taške. Kūno pradinis greitis Vo=20. Lekianti (30o kampu į sienos normalę) greičiu 400 masės g molekulė tampriai atsimuša į sieną ir atšoka. Nustatyti jėgos impulsą kurį gauna siena. 1m ilgio ir 1kg masės strypas gali suktis apie horizontalią ašį, praeinančią pro strypo galą. Į kitą strypo galą pataiko 5g masės horizontaliai lekianti kulka ir įstringa jame. Rasti kulkos pradinę kinetinę energiją, jeigu strypas atsilenkia kampu. Kokiu greičiu juda Žemė aplink Saulę? Laikyti, kad Žemė juda apskritime orbita. 350cm2 tūrio kolboje yra 18oC temperatūros dujos, jų slėgis 750 mm Hg. Nustatyti, kiek molių ir kiek molekulių yra kolboje. Tikimiausias deguonies molekulių greitis, kai slėgis 240mm Hg, yra 160. Kam lygus molekulių skaičius 100cm3.
  Fizika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-10-29
 • Fotoefektas

  Fotoefekto uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 1. Šviesos, krintančios ant metalo plokštelės, bangos ilgis sumažėjo nuo 500 nm iki 250 nm. Nustatykite elektrono išlaisvinimo darbą, jeigu žinoma, kad maksimali elektronų kinetinė energija tada padidėjo 2,5 karto. 2. Koks maksimalus elektronų, išplėštų iš platinos paviršiaus, greitis, apšviečiant jį 100 nm bangos ilgio šviesa? 3. 1 μF talpos metalinio šrato krūvis lygus 6,3 μK. Nustatykite, kiek padidės šrato krūvis ilgai švitinant jį elektromagnetiniu spinduliavimu, kurio vieno fotono energija lygi 7,2 eV. Elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas lygus 1,6 eV. 4. Nustatykite kalio raudonąją fotoefekto ribą. 5. 5,3 eV energijos fotonas išplėšia iš metalinės plokštelės paviršiaus elektroną. Kokią energiją turi turėti fotonas, krintantis į šį paviršių, tam, kad maksimalus išlekiančių elektronų greitis padidėtų 1,5 karto. Raudonoji fotoefekto riba 325 nm. 6. Cezio raudonoji fotoefekto riba 653 nm. Raskite fotoelektronų, išmuštų švitinant cezį violetine šviesa, greitį. Violetinės šviesos bangos ilgis 400 nm. Elektrono masė m = 9,1 ∙ 10-31 kg. 7. 64 W galios monochromatinės šviesos šaltinis kas sekundę išspinduliuoja 1020 fotonų, dėl kurių ant plokštelės gaunamas fotoefektas. Iki kokio potencialo ilgai švitinant užsikraus plokštelė?
  Elektromagnetizmas, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-01
 • Funkcijos (4)

  Įrodyti, kad F(x) yra funkcijos f(x) pirmykštė. Rasti F(x). Rasti F(x), einančią per duotą tašką. Apskaičiuokite neapibrėžtą integralą. Apskaičiuokite apibrėžtą integralą. Rasti šios funkcijos pirmykštę funkcija, einančią per tašką (-2;0). Apskaičiuoti plotą figūros, ribojamos tiesinės funkcijos ir jos pirmykštės funkcijos. Pilant smėlį gaunamas kalnas, kurio kraštas atitinka funkciją. Apskaičiuokite figūros plotą, apribotą duotomis funkcijomis. Raskite figūros tūrį, funkciją intervale [-2;2] apsukus abscisės ašimi. Įrodyti, kad F(x) yra funkcijos f(x) pirmykštė. Rasti F(x). Rasti F(x), einančią per duotą tašką. Apskaičiuokite neapibrėžtą integralą. Apskaičiuokite apibrėžtą integralą. Duotas tiesinės funkcijos grafikas. Pilant smėlį gaunamas kalnas, kurio kraštas atitinka funkciją. Kokį tūrį smėlio reikia supilti, kad gautųsi 15m aukščio kalnas? Kokio aukščio kalnas gausis supylus 144 m3 smėlio? Koks bus šio aukščio kalno plotis? Apskaičiuokite figūros plotą, apribotą duotomis funkcijomis x = 4 , x = 0 , y = 0. Raskite figūros tūrį, funkciją intervale [0;4] apsukus abscisės ašimi.
  Algebra, uždavinys(16 puslapių)
  2009-04-23
 • Funkcijos tyrimas (2)

  Duota funkcija. Randame funkcijos apibrėžimo sritį. Ištiriame ar funkcija lyginė ar nelyginė. Randame susikirtimo su koordinačių ašimis taškus. Ieškome didėjimo ir mažėjimo intervalų (ekstremumų). Randame funkcijos asimptotes. Braižome funkcijos grafiką.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2007-10-19
Puslapyje rodyti po