Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrotechnika (36)

  12 uždavinių. 1. Pažymėti schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikant omo dėsnį, apskaičiuoti sroves šakose ir įtampą, bei imtuvo galią. 2. Pažymėti srovių kryptis ir apskaičiuoti jas Kirchofo lygčių metodų. Sudaryti galios balansą. 3. Prie kintamosios įtampos prijungti idealūs imtuvai. Apskaičiuoti kiekvienos grandinės kompleksinę srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galią. Parinkti mastelius ir pagal apskaičiuotus duomenis kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižyti tris įtampos ir srovės vektorių diagramas. Apskaičiuoti tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas. 4. Kintamosios įtampos dažnis grandinėje. Pažymėti srovės ir įtampų kryptis. Apskaičiuoti grandinės kompleksines varžą ir srovę, galios koeficientą, aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, atskirų elementų kompleksines įtampas. Nubraižyti atskirų elementų kompleksinių įtampų vektorinę diagramą ir rasti rezonansinį dažnį. 5. Grandinė prijungta prie kintamosios įtampos. Pažymėti srovių kryptis, apskaičiuoti kompleksines sroves, grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias. Nubraižyti įtampos ir srovių vektorių diagramą. 6. Pažymėti fazinių įtampų ir srovių kryptis. Apskaičiuoti kompleksines fazines sroves ir neutraliojo laido kompleksinę srovę. Apskaičiuokite kiekvienos fazės ir visos sistemos aktyviąją, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galią. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorinę diagramą. 8. Įmonės aktyvioji galia P=250kW, vidutinis galios koeficientas. Įmonė prijungta prie trifazio tinklo. Siekiant sumažinti linijos nuostolius prijungta kondensatorių baterija (sujungta žvaigžde) dėl ko įmonės galios koeficientas padidėjo. 9. Trifazio vienpusio lygintuvo apkrovos galia, išlygintos įtampos vidutinė vertė. Apskaičiuoti išlygintos srovės vidutinę vertę ir diodo srovės vidutinę vertę, išlygintos įtampos pulsacijos amplitudę ir diodo atgalinę įtampą. Parinkti tinkamą diodą, užrašyti jo tipą ir vardinius duomenis. Apskaičiuoti transformatoriaus antrinę įtampą, srovę, pilnutinę galią ir antrinės apvijos išnaudojimo koeficientą 11. Trifazio transformatoriaus vardinė galia, vardinės linijinės įtampos ir tuščiosios veikos nuostolių (magnetolaidžio) galia, trumpojo jungimo nuostolių (apvijų) galia . Apvijų jungimo būdas Y/Y. Apskaičiuoti. 13. Nuolatinės srovės lygiagretaus žadinimo variklio įtampa, atiduodama galia, sūkių dažnis, naudingumo koeficientas, inkaro grandinės varža, ir žadinimo grandinės varža. 14. Trifazis asinchroninis narvelinio rotoriaus variklis dirba prie 220/380V įtampos. Tinklo linijinė įtampa, variklio atiduodama galia, sūkių dažnis, galios koeficientas, naudingumo koeficientas. Maksimalaus ir vardinio sukimo momentų santykis, paleidimo ir vardinio sukimo momentų santykis, paleidimo ir vardinės srovių santykis. 15. Duoti staklių apkrovos duomenys. Apskaičiuoti.
  Elektronika, uždavinys(19 puslapių)
  2009-06-10
 • Elektrotechnika (38)

  6 uždavinys. Trifazio tinklo linijinė įtampa. Apskaičiuokite kompleksines fazines sroves ir neutraliojo laido kompleksinę srovę. Apskaičiuokite kiekvienos fazės ir visos sistemos aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę galią. Kompleksinėje plokštumoje nubraižykite įtampų ir srovių vektorių diagramą. Iš vektorių diagramos gautą neutraliojo laido srovę palyginkite su srove gauta skaičiuojant. 7 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: magnetinę indukciją; magnetinio lauko stiprius; absoliutinę ir santykinę magnetinę skvarbą plačiojoje (antrojoje) magnetolaidžio dalyje; magnetovarą, srovę pilnutinį srautą ir ritės induktyvumą. 8 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: linijines sroves prieš kondensatorių prijungimą ir po jų prijungimo; vieno linijos laido varžą ir linijos nuostolių galią po kondensatorių prijungimo; metinę ekonomiją litais , kai įmonė dirba dienų (čia N varianto Nr., N=8 ), n pamainų po 8 valandas, o elektros energija kainuoja 0,29 Lt/kWh. Apskaičiuokite vienos kondensatorių baterijos fazės talpą C. Nubraižykite vienos fazės įtampos ir srovių vektorių diagramą. 9 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: išlygintos srovės vidutinę vertę; diodo srovės vidutinę vertę; išlygintos įtampos pulsacijos amplitudę; diodo atgalinę įtampą. 10 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: kolektoriaus grandinės varžą; bazės srovę; bazės grandinės varžą; kolektoriaus (tranzistoriaus) galią; kolektoriaus (tranzistoriaus) galią kai kolektoriaus srovė.
  Elektronika, uždavinys(11 puslapių)
  2010-03-09
 • Elektrotechnika (38)

  3 uždaviniai. 1. Uždavinys. Pagal duotus duomenis nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Pažymėkite schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikant Omo dėsnį, apskaičiuoti sroves visose šakose ir įtampą tarp taškų AB (UAB), imtuvo R5 galią P5. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. 2 Uždavinys. Prie standartinio dažnio kintamosios įtampos U prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuoti elektros srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galias. Apskaičiuoti tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai, dažnis f = f2. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. 3 Uždavinys. Prie standartinio dažnio kintamosios srovės įtampos U prijungti imtuvai, kurių elementų varžos pateikiamos 4 lentelėje. Apskaičiuoti grandinės galios faktorių , aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias ir atskirų elementų įtampas. Uždavinio sprendimas. Atsakymas.
  Elektronika, uždavinys(6 puslapiai)
  2010-06-02
 • Elektrotechnika (39)

  2 uždaviniai. Elektrotechnikos kontrolinis darbas 13 variantas. Užduotis Nr. 1. Duota: R1=5Ω; R2=6Ω; R3=8Ω; R4=3Ω; R5=10Ω; UCD=24V. Rasti visus U ir I. Užduotis Nr. 2. Duota: R1=3Ω; R2=1Ω; XL1=4Ω; XL2=2Ω; XC1=3Ω; I=2A. Apskaičiuoti: 1) pilnutinę grandinės varžą Z; Įtampą U; fazės poslinkį φ; aktyvinę P, reaktyvinę Q ir pilnutinę S grandinės naudojamą galią.
  Elektronika, uždavinys(3 puslapiai)
  2012-01-17
 • Energijos transformavimo mašinos

  Užduotys: Norint apskaičiuoti grotelių išeigos koeficientą, bandymais nustatyta garo išeiga G, stabdymo prieš groteles parametrai: slėgis 0 ir temperatūra ir slėgis už grotelių p1. Koks bus išeigos koeficientas esant tokiam režimui, kai bendras tiriamų kanalų išėjimo plotas yra A1. Nustatykite reaktyvinės pakopos (ρ=0,5) su nebandažuotomis tūtos ir darbinėmis mentimis santykinius nutekėjimo nuostolius ir santykinį vidinį naudingumo koeficientą, kai radialinis tarpelis yra δτ. Žinoma, matmenys l1 ir d (žr. 1.13 pav.), greičių santykis u/cf, santykinis mentinis naudingumo koeficientas η. Kondensatoriaus šilumą perduodantis plotas yra A, šaldymo agento virimo temperatūra – t0, o į kondensatorių įsiurbiamo garo temperatūra – ts, vandens tiekiamo iš riboto našumo šaltinio temperatūra – tw1. Šaldymo mašinoje naudojamas freonas R22. Mašina vienos pakopos. Koks šiuo atveju pasiekiamas šaldymo našumas Q0 ir aušinimo vandens išeiga? Kondensatorius horizontalus. Jį sudaro apgaubtas vamzdis. Vandens energija. Potvyninės elektros stotys (PES).
  Mechanika, uždavinys(11 puslapių)
  2006-01-05
 • Energijos transformavimo mašinos (3)

  Nustatykite garo išeigą turbinoje ir kondensatoriuje. Sprendimas. 2. Nustatykite santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius, susidariusius dėl garo parcialinio tiekimo į aktyviąją vieno vainiko garo turbinos reguliavimo pakopą. Sprendimas. 3. Nustatyti santykinį masės šalčio našumą, santykinę atiduodamą kondensatoriuje šilumą ir šaldymo koeficientą, jei žinoma kad, šaldymo mašina, naudojanti amoniaką, dirba pagal atvirkštinį Karno ciklą. 4. Nustatykite dviejų pakopų ciklo su nevisišku tarpiniu aušinimu ir vienos pakopos droseliavimu naudojimo vietoj vienos pakopos ciklo galimybę amoniaką naudojančioje šaldymo mašinoje, skirtoje tam tikrai temperatūrai šaldymo kameroje palaikyti; vandens, tekančio iš artezinio gręžinio į tarpinį šaldymo agento šaldytuvą, temperatūra. Sistemų paverčiančių saulės energiją elektros energija nagrinėjimas. Fotoelektrinių įrenginių taikymo analitinė apžvalga. Saulės elementų formavimosi technologijos. Saulės jėgainė 1Ah talpos akumuliatoriams krauti. Saulės jėgainė 50Ah talpos akumuliatoriams krauti. Ar Lietuva tinkamas kraštas saulės šviesą versti elektra?
  Mechanika, uždavinys(22 puslapiai)
  2007-03-27
 • Energijos transformavimo mašinos (5)

  4 užduotis. Variantas 2. 1 Uždavinys. Nustatykite teorinį garo išėjimo iš tūtos grotelių greitį c1t, kai turimas šilumos perkritis. 2 Uždavinys. Sudarykite reaktyvinės pakopos greičių trikampius. Sprendimas. 3 Uždavinys. Atlikite šaldymo mašinos, kurioje naudojamas amoniakas, ir veikiančios pagal tikrąjį ciklą, šiluminį skaičiavimą. Mašinoje naudojamas stūmoklinis kompresorius, patenkančio į kompresorių iš peršaldytuvų vandens temperatūra; oro temperatūra kameroje laikoma naudojant orinius aušintuvus. Taip pat nustatykite lyginamąjį šaldymo našumą. Sprendimas. 4 Uždavinys. Nustatykite dviejų pakopų ciklo su nevisiškų tarpiniu aušinimu ir vienos pakopos droseliavimu naudojimo vietoj vienos pakopos ciklo galimybę amoniaką naudojančioje šaldymo mašinoje, skirtoje lentelėje nurodytai oro temperatūrai, šaldymo kameroje palaikyti; vandens, patenkančio į kondensatorius ir per šaldytuvą, temperatūra, vandens patenkančio iš artezinio gręžinio į tarpinį šaldymo agento aušintuvą, temperatūra. Sprendimas. Priedai (grafikas).
  Mechanika, uždavinys(7 puslapiai)
  2010-03-18
 • Erdvės geometrija ir tyrimo uždaviniai

  Tiesių nagrinėjimas. Dviejų tiesių tarpusavio padėtis erdvėje. Kampas tarp prasilenkiančių tiesių. Tiesė ir plokštuma erdvėje. Dviejų plokštumų tarpusavio padėtis. Kampas tarp plokštumų. Kubas. Taisyklingoji šešiakampė prizmė. Tetraedras. Kūgis. Nupjautinė piramidė. Nupjautinis kūgis. Tyrimo uždaviniai. Kur tiesa? Dirichlė principas. Kraštinio elemento metodas. Išvados. Įvadas.
  Geometrija, uždavinys(10 puslapių)
  2006-02-01
 • Ergonomika (26)

  Įvadas. Užduotis. Suprojektuoti kompiuterizuota darbo vietą pagal HN 32:2004 bei darbo vietų įrengimo bendruosius reikalavimus ir savuosius antropometrinius parametrus. Darbo vieta. Parenkamas stalas. Parenkama kėdė. Parenkama klaviatūros, pelės, monitoriaus vieta bei aukštis. Orgtechnikos parinkimas ir išdėstymas darbo vietoje. 2 užduotis: Įvertinti krovinių kėlimo rankomis darbo sunkumą. 3 užduotis: Apskaičiuoti rekomenduojamą keltinio krovinio svorį ir darbo bei poilsio pertraukų trukmę.
  Ergonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-05-05
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (6)

  Užduotis. Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos Parlamentą pateikti peticijas? Nurodykite konkretų Europos Bendrijos (EB) teisės aktą, konkretų straipsnį, kuris suteikia tokią teisę. Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos ombudsmeną? Nurodykite konkretų Europos Bendrijos (EB) teisės aktą, konkretų straipsnį, kuris suteikia tokią teisę. Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos Komisiją (EK)? Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos Sąjungos teismines instancijas? Atribokite jų kompetenciją.
  Teisė, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-03-20
 • Finansai

  14 uždavinių. Įmonės finansai, uždaviniai ir jų sprendimai. 1 užduotis: Balansas. 2 užduotis: Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B . Palyginti šių projektų rizikingumą. 3 užduotis: Lūžio taškai. 4 užduotis: Kiek šiandien reikėtų įdėti pinigų, kad gaučiau po trijų metų 1500 Lt. 5 užduotis: Reikia nustatyti, kokia bus gražinamos sumos esamoji vertė, jei skolinsime pirmam paprašiusiam. 6 užduotis: Palūkanos. 7 užduotis. Akcijų pirkimas. 8 užduotis: Apskaičiuoti akcijos vertę. 9 užduotis: Metinio mokėjimo suma (PMT). 10 užduotis: Įvertinti projektus atsipirkimo laiko metodu, susumuoti pinigų srautus. 11 užduotis: Ieškosiu pradines NPV. 12 užduotis: Kapitalo kaštų svertinis vidurkis. 13 užduotis: Kiek įmonė turi pasiskolinti iš banko. 14 užduotis: Apskaičiuoti, kokią sumą reikės grąžinti bankui.
  Finansai, uždavinys(16 puslapių)
  2005-04-21
 • Finansai (15)

  41 finansų uždavinys. Sprendimai. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Dps); pageidaujama pelno norma (Kps). Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 0,3 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(25 puslapiai)
  2006-04-13
 • Finansai (16)

  Įvadas. 1 uždavinys. Vertikali balanso analizė. Išvados. Horizontali balanso analizė. Išvados. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Koeficientų analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. 2 uždavinys. Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (linijinis). Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (anuitetinis). Išvada. 3 uždavinys. Kreditinė linija (palankumo kreditas). Išvados.
  Finansai, uždavinys(17 puslapių)
  2006-04-14
 • Finansai (19)

  Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai n yra duota.
  Ekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-07-12
 • Finansai (26)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Dps); pageidaujamą pelno normą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą. Atlikite rodiklio formulės modifikaciją ir raskite faktorius, veikiančius ROA. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite akcinių bendrovių, esančių Oficialiajame ir A sąraše, rodiklius. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2006-11-03
 • Finansai (38)

  9 užduotis: Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 250 000 Lt. Lėšas reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per keturis metus padengiamą, paskolą, kurios metinė palūkanų norma 5 proc., o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. 10 užduotis: Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ar B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 10 bei planuojate iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt. 11 užduotis: Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, kapitalo kaštai yra 8%. 12 užduotis: Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vykdyti reikalingus 100000 Lt planuojama sukaupti taip: išleidus 20% paprastųjų akcijų ir 10% privilegijuotų akcijų, 40% paėmus paskolą, 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 15%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 3%. Sekančiais metais numatoma mokėti 10% dividendus. Be to laukiama, kad kasmet jie didės po 3%. Paskola suteikiama už 16% palūkanas. 13 užduotis: Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 10% nuolaidų procentais ir reikalaujama 5% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 150 000 Lt? 14 užduotis: Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 20 000Lt. paskolą, gautą su 12% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus, išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį?
  Finansai, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Finansai (4)

  13 uždavinių. Išlyginamųjų kursų studentams Vasiliauskaitės duodamo namų darbo sprendimas. Išanalizavus ir įsisavinus visus šiuos uždavinius egzaminas bus išlaikytas. Projekto pelningumas. Lūžio taškai. Gamybos sverto lygiai. Pardavimų apimtis. Palūkanos. Obligacijos. Akcijos. Paskolos. Kapitalo kaštai.
  Finansai, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-10-02
 • Finansai (45)

  Finansų kontrolinis darbas. Finansų uždaviniai. Apskaičiuoti privilegijuotosios akcijos vertę (kainą). Apskaičiuoti skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuoti bendrą likvidumo koeficientą. Apskaičiuoti padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuoti grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuoti grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuoti grynąjį pelningumą. Apskaičiuoti bendrąjį pelningumą. Apskaičiuoti vidutinio turto grąžą. Apskaičiuoti vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuoti skolos koeficientą. Apskaičiuoti skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuoti finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuoti paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuoti privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuoti ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuoti palūkanų koeficientą. Apskaičiuoti atsargų apyvartumą. Apskaičiuoti gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuoti grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuoti ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuoti turto apyvartumą. Apskaičiuoti kapitalizaciją. Apskaičiuoti pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuoti vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuoti akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuoti kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuoti dividendus akcijai. Apskaičiuoti pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuoti dividendinį pajamingumą. Apskaičiuoti dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuoti kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuoti vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(19 puslapių)
  2007-11-18
 • Finansai (48)

  Savarankiškas darbas. 41 uždavinys. 1. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Вps); pageidaujamą pelno normą (Kps). 2. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (acid test (quick) ratio). 3. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (current ratio). 4. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (cash ratio). 5. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (net working capital). 6. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (net working capital to assets). 7. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (net profit margin). 8. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (gross profit margin). 9. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (return on average assets, ROA). 10. Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (return on average equity, ROE). 11. Apskaičiuokite skolos koeficientą (total debit ratio). 12. Apskaičiuokite skolos- nuosavybės koeficientą (debit equity ratio). 13. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (financial leverage ratio). 14. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). 15. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). 16. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). 17. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). 18. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). 19. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). 20. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). 21. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). 22. Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). 23. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt (Capitalization, LTL). 24. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). 25. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary shares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. 26. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). 27. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price-book value ratio P/BV). 28. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). 29. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). 30. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Divident yield). 31. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). 32. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). 36. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). 37. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). 38. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 14 metų laukia dividendų po 4,2 ct ir po 14 metų tikisi parduoti už 1,4Lt? 39. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. 40. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę. 41. Apskaičiuokite: Kontribuciją. Visų parduotų vienetų kontribuciją. Visus kintamus kaštus, kai jie kaupiasi laipsniškai. Bendrus kaštus. Pardavimus. Lūžio tašką kiekine išraiška. Lūžio tašką vertine išraiška.
  Finansai, uždavinys(26 puslapiai)
  2007-12-16
 • Finansai (50)

  19 finansų užduočių. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos–nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). Apskaičiuokite dividendų pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earning P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 3,48 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 1,16 Lt. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2008-01-23
Puslapyje rodyti po