Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dviatramės sijos skaičiavimas

  14 variantas. Užduotis. Dviatramei sijai atlikti šiuos skaičiavimus. Sudaryti įrąžų – lenkimo momentų (mb) ir skersinių jėgų (q) diagramas. Parinkti sijai dvitėjinio profilio skerspjūvį ir patikrinti jį tangentinių įtempimų veikimui. Duomenys. Sprendimas. Skaičiuosime lenkimo momentus būdinguosiuose pjūviuose. Apskaičiuojame skersines jėgas būdinguose pjūviuose. Apskaičiuojame fiktyviuosius lenkimo momentus. Apskaičiuojame tangentinius įtempius.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-03-20
 • Ekonometrija (12)

  Ekonometrijos namų darbas. Namų darbas Nr. 1. Transporto uždavinių sprendimas. Nr.2.41-2. Sudaryti pervežimų planą, kai duoti ištekliai sandėliuose ir parduotuvių poreikiai, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sprendimas. Atsakymas.
  Ekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2009-11-27
 • Ekonometrija (4)

  1 uždavinys. N metais 10-yje namų ūkių buvo tirta disponuojamos pajamos Lt (x) ir vartojimo išlaidos maisto produktams ir gaiviesiems gėrimams Lt (y). Naudojant duotus sudaryti y priklausomybės nuo x regresijos modelį ir jį įvertinti. Norint sudaryti daugiamatį regresijos modelį reikia apskaičiuoti nežinomus regresijos parametrus bo ir b1. Santykinio x poveikio y įvertinimui apskaičiuoti naudojamas elastingumo koeficientas. Modelio kokybinis įvertinimas. Regresijos parametrų statistinis reikšmingumas. 2 uždavinys. Turimi duomenys apie 10-ties ūkių grūdų savikainą Lt/t (y), apie grūdų derlingumą t/ha (x1) ir tiesiogines darbo sąnaudas (x2). Sudaryti ekonometrinį modelį grūdų savikainos priklausomybės nuo grūdų derlingumo ir tiesioginių darbo sąnaudų įvertinti. Išsiaiškinama ar patys duomenys nėra išsibarstę. Elastingumas. Daugiafaktorinė analizė. Modelio kokybinis vertinimas. Regresijos parametrų statistinis reikšmingumas įvertinamas t-kriterijaus pagalba, patikrinant nulinę prielaidą (H0), kad b1=0; b2=0. 3 uždavinys. Naudojant duotus duomenis apie išlaidų ledams dydį metų kiekvieną pusmetį modelį, įvertinantį sezoniniams svyravimams, sudaryti išlaidų kitimą kiekvieną pusmetį bei vidutiniškai visiems ar vienam laikotarpiui modelius. Apskaičiuoti kiekvienam pusmečiui sezoninius nuokrypius. Pavaizduoti grafiškai pradinius duomenis ir išlaidų kitimą kiekvieną pusmetį bei vidutiniškai pagal sudarytus modelius. Įvertinti modelio tikslumą. Prognozuoti išlaidų dydį, sekančių metų antram pusmečiui.
  Statistika, uždavinys(3 puslapiai)
  2007-10-02
 • Ekonomika (111)

  23 uždaviniai su atsakymais. Nacionalinio biudžeto metų pajamos 9274618 tūkstančių litų. Kokios buvo tų metų išlaidos, jeigu nacionalinis biudžetas buvo...? Mokesčio už aplinkos teršimą įkainiai atskiroms degalų rūšims už toną yra: 21Lt benzinui, 22 Lt dyzeliniam kurui, 20 Lt suskystintoms naftos dujoms, 16 Lt suslėgtosioms gamtinėms dujoms. Apskaičiuokite, koks bus mokestis už aplinkos teršimą įsigijus 60 kg: a)benzino b)dyzelinio kuro c) suslėgtųjų gamtinių dujų d)suskystintųjų naftos dujų. Prekyviečių mokestis priklausomai nuo miesto ir vietovės yra 1-6 Lt už 1m2 per mėnesį. Nuo kiek iki kiek litų sumokama prekyviečių mokesčio per pusę metų Lietuvoje už turgavietę, kurios plotas yra: a) 20 arų b)0,35 hektaro? Akcizo mokestis ne senesniems kaip 5 metų ypač prabangiems automobiliams yra 15% automobilio kainos, viršijančios 60000 litų. Kokia automobilio kaina, jeigu kartu su akcizu už jį sumokėta: a)94500Lt b)887500Lt. Miško žemės hektaro bazinė kaina yra 3000 Lt. Atsižvelgiant į vyraujančias medžių rūšis, bazinė kaina dauginama iš tokių koeficientų: 5,0- ąžuolynams ir uosynams, 4,0- pušynams, 3,5- eglynams, 2,0- beržynams ir juodalksnynams, 1,5- drebulynams, 0,5-1,0- kitiems miškams. Kokia žemės kaina už 2,4 ha: a) pušyno b) drebulyno c)uosyno d) eglyno? Apdrausdamas savo automobilį nuo avarijos vairuotojas sumokėjo 168Lt, o tai sudarė 4,2% draudimo sumos. Po avarijos automobilio remontas kainavo: a) 3990 Lt b) 4005 Lt Ar užteko iš draudimo kompanijos gautos visos draudimo sumos remonto išlaidoms padengti? Pramonės, statybos ir visų rūšių paslaugų įmonės moka kelių mokestį lygų 0,5% gautų pajamų už parduotą produkciją. Kiek litų kelių mokesčio reikia mokėti įmonei, jeigu jos per savaitę gautos pajamos yra: a)385000Lt b)125000Lt. Bankas moka 6% metinių sudėtinių palūkanų ir skaičiuoja jas kas metai. Į banką padėta 15000Lt. Kiek pinigų bus sąskaitoje po: a)4metų b) 6 metų. Bankas moka 7,5% metinių sudėtinių palūkanų. Kokią sumą reikia padėti į banką, kad po 4 metų sąskaitoje būtų: a) 50000 Lt b) 60000 Lt. Bankas moka 5% metinių sudėtinių palūkanų. Kokią sumą reikia padėti, kad po 5 metų būtų priaugę: a) 500 Lt b) 555 Lt palūkanų? Jonaitis į banką padėjo 10000 Lt ketveriems metams. Bankas moka 6% metinių sudėtinių palūkanų. Už kokią paprastųjų palūkanų norma (tūkstantosios tikslumu) tam pačiam laikotarpiui Jonaitis turėtų paskolinti šia sumą kimono, kad gautų tiek pat palūkanų? Apskaičiuokite, kokia suma susidarys banke po 4 metų, jeigu šiandien į banką padėsite 500 Lt, po metų- 600 Lt, o po dviejų- dar 700 Lt. Banko metinės sudėtinės palūkanos yra: a) 5% b) 6%. Į banką, kuris skaičiuoja 5% metinių sudėtinių palūkanų, metų pradžioje padėta 20000 Lt. Po vienerių metų ir kiek kitų metų pradžioje indėlio turėtojas pasiima iš banko vis 20% sąskaitos sumos. Kiek pinigų bus likę sąskaitoje po: a) 2 metų b) 3 metų c) 4 metų? Bankas už pirmus du metus skaičiuoja 6% metinių sudėtinių palūkanų, o už kitus- 7% metinių sudėtinių palūkanų. Į ši banką šiandien padėta 10000Lt. Kokia suma bus sąskaitoje po: a) 2 metų b) 5 metų? Tris kartus po 7,5% sumažinus prekės kainą ji dabar kainuoja: a)118,72Lt b)158,29Lt. Kokia buvo pradinė prekės kaina? Už 40000 Lt pirkto automobilio vertė po dviejų metų buvo 28900 Lt. Po kiek procentų kasmet sumažėjo automobilio vertė, jeigu žinoma, kad ji kasmet mažėjo tuo pačiu procentu? Keturis kartus po tiek pat procentų atpiginus prekę, jos kaina krito nuo 250 Lt iki: a) 195,19 Lt b) 187,01 Lt. Po kiek procentų (vienetų tikslumu) kiek kartų atpigo prekė? Jonaičių šeima loterijoje išlošė 15000 Lt. Kultūrinėms reikmėms šeima nusprendė kas mėnesį panaudoti 2% likutinės laimėjimo sumos. Kiek litų šeima galės panaudoti kultūrinėms reikmėms šešta mėnesį? Video aparatūra buvo pirkta už 1500 Lt. Per pirmus metus ji nuvertėjo 15% aparatūros vertės metų pradžioje, o per kiekvienus kitus po: a)9% b)11%. Kokia bus video aparatūros vertė po 10 metų? Prekė atpigo tris kartus iš eilės po 4%, po to pabrango du kartus iš eilės po 6%. Kaip ir kiek procentų pakito prekės kaina palyginus su pradine kaina? Prekė pabrango tris kartus iš eilės po 5%, po to atpigo du kartus iš eilės p 7,5%. Kaip ir kiek procentų pakito prekės kaina palyginus su pradine kaina? Miško sklype medienos prieaugis per metus sudaro 8%. Medienos kiekis sklype dabar apytiksliai lygus 3,5104 m3. Kiek medienos sklype: a) buvo prieš 4 metus b) bus po 4 metų? Du kartus po 50% sumažinus vasarojaus plotą, jis buvo lygus 4 ha. Koks buvo vasarojaus plotas iš pradžių ir kiek procentų jis sumažėjo?
  Ekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2008-02-10
 • Ekonomika (12)

  Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Kalendoriniai – spinduliniai, kalendoriniai – linijiniai grafikai. Lūžio taško skaičiavimas. Amortizaciniai atskaitymai.
  Ekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-11-03
 • Ekonomika (13)

  Užduotys su pateiktais atsakymais. Temos: pasiūla ir paklausa, pasiūlos ir paklausos elastingumas, vartotojo elgsena, firmos gamybos kaštai.
  Ekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-11-17
 • Ekonomika (18)

  Ekonomikos uždaviniai, testai. Parinkite teisingą atsakymą. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Ekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Ekonomika (5)

  Užduotys ir jų sprendimas. Ekonomikos teorijos objektas. Ribotumas ir pasirinkimas. Pagrindinė ekonomikos problema. Rinka. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Išlaidos. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Monopolija.
  Ekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2005-07-31
 • Ekonomika (67)

  Ekonomikos uždaviniai. Duomenys pateikti šioje lentelėje. Nubraižykite gamybos galimybių kreivę; apibūdinkite gamybą , kai ji yra vykdoma pagal variantą C; kaip pasikeitė antrojo produkto gamyba, jei pirmojo produkto gamyba sumažėjo nuo 250+ r iki 200+ r. 2. Informacija pateikta šioje lentelėje. Nubraižyti pasiūlos ir paklausos kreives; nustatyti rinkos pusiausvyros kainą ir kiekį; kai kaina lygi 30+ r Lt/ vnt., kas būdinga rinkai: perteklius ar trūkumas? Kokia jos apimtis ? Pavaizduokite grafiškai; kai kaina lygi 60+ r ., kas būdinga rinkai: perteklius ar trūkumas? Kokia jos apimtis? Pavaizduokite grafiškai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75 Lt, 100 Lt, 150 Lt? Lūžio taške gamyba lygi 60 vnt. , pastovieji kaštai – 2400 Lt, kintamieji kaštai -3000 Lt. Kokia produkto vieneto kaina, jei įmonė nori gauti 20+0,2r Lt pelno už produkto vienetą? Kokią gamybos apimtį ji turi pasirinkti? Vidutiniai gamybos kaštai nepriklauso nuo gamybos apimčių. 5. Žemės pasiūla yra 5000+10r ha , o paklausą galima išreikšti lygtimi P= 12000-1,4Q. Kokia yra žemės kaina ? Koks yra nuomos mokestis, jei palūkanų norma lygi 8 procentams? 6. Įstojusiam į universitetą studentui dėdė pasiūlė: arba duoti kiekvienų metų pabaigoje po 4000-2r litų per keturis studijų metus, arba padėti į jo sąskaitą 15000 litų, už kuriuos bankas mokės po 8 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų kas metai. Iš šios sąskaitos studentas kiekvienų metų pabaigoje galės paimti po 4000 litų. Kuris variantas naudingesnis studentui? 7. Įmonė gali gauti kreditą iš banko dviem sąlygom: 50000+15r litų metams su 21 procentu metinių palūkanų arba 70000+10r litų diskontuotą paskolą su 25 procentų diskontu. Kuris variantas naudingesnis įmonei? 8. Įmonės įstatinis kapitalas susideda iš 1 milijono akcijų, kurios priklauso valstybei. Vienos akcijos vertė – 2 litai. Įmonė pardavė 900000-40r akcijų, tačiau šiuo metu jau supirko 50000+8r akcijų. Apskaičiuokite, kiek akcijų šiuo metu yra apyvartoje? Kokį maksimalų pajamų kiekį gali sukaupti įmonė, jei akcijas parduotų po 3,5 lito už akciją?
  Ekonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-05-03
 • Ekonominė statistika (6)

  10 uždavinių su sprendimais. Žinoma: Užmokesčio grupė, darbo užmokesčio koeficientas, darbuotojų skaičius. Apskaičiuoti: vidutinį tarifų lygį; vidutinį tarifo koeficientą. Duota: Veiklos, Planas, Faktas. Apskaičiuoti: darbo laiko koeficientą pagal vidutinį skaičių planą ir faktą, vidutinį darbininko darbo dienų skaičių pagal planą ir faktą, kiek vienam darbuotojui, pagal darbo dienų skaičių, tenka darbo laiko (procentais), apskaičiuoti vienos darbo dienos trukmę, pagal planą ir faktą, vieno darbuotojo darbo laiko trukmę, vienos dienos darbo trukmę. Duota: simbolis, rodikliai. Apskaičiuoti: kiek pasikeitė produkcijos apimtis per metus, produkcijos augimo dydį didėjant darbo našumui, gamybos produkcijos augimą, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, atsižvelgiant į darbo našumą, apskaičiuoti ekonomikos augimo perspektyvų darbą (procentais), atsižvelgiant į darbo našumą, apskaičiuoti, kiek išaugo darbuotojų skaičius (procentais). Duota: rodikliai, pradinė vertė, likutinė vertė. Apskaičiuoti: Absoliutinis statistini pokytį, Augimo tempą, Augimo tempą pagal absoliutinį pokytį, Koeficiento atnaujinimą, Išlaidų koeficientą, Koeficiento nusidėvėjimą metų pradžioje, Koeficiento nusidėvėjimą metų pabaigoje, Naudingumo koeficientas metų pradžioje, Naudingumo koeficientas metų pabaigoje. Duoti tokie šalies ekonominiai rodikliai (tūkst.lt.). Apskaičiuoti: Bendrąjį vidaus produktą (BVP). Grynąsias nacionalines pajamas (GNP). Nacionalines pajamsa (NP). Asmenines pajamas (AP). Disponuojamąsias pajamas (DP). Bendrąjį likvidumą (BL). Kryptinį likvidumą (KL). Pagal duotus duomenis nustatykite balansinę sąskaitą prekių gamybos ir paslaugų (mln. lt.). Nustatykite "Draudima" gamintojo kainas, pagrindines kainas, pridėtinės vertės kainą, pagal duotus duomenis. Duota: Metų pradžioje šalyje gyventojų skaičius buvo 150mln. žmonių. Metų pabaigoje žmonių skaičius padidėjo iki 164 mln. žmonių. Praėjusiais metais gimė 15 mln. žmonių, žuvo 11 mln. žmonių. Nedarbingų žmonių šalyje yra 56 mln. žmonių. Bedarbių šalyje 12 mln. žmonių. Apskaičiuoti: Šalyje esantį nedarbo lygį. Migracijos koeficientas. Koeficientas gyventojų (natūralaus) judėjimo, ekonominės gamybos apyvartos. Gyventojų šalies koeficientą. Įmonė, kuri gamina masinės paklausos prekes, nori pakelti šių prekių kainas. Eilėje prekybos taškų, buvo atliktas eksperimentas. Gauti rezultatai charakterizuojantys prekių pardavimo apimtis, atsižvelgiant į kainų padidinimo tempus. Duota: bulvių gamyba. Atlikti bulvių auginimo regiono nuo 1995-2000 m. analizę.
  Ekonominė statistika, uždavinys(12 puslapių)
  2010-01-15
 • Ekonominės sistemos balanso Leontjevo modelis

  Ekonominės sistemos balanso Leontjevo modelis. Pavyzdžiai.
  Ekonominės teorijos, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-11-22
 • Elektra (4)

  Fizikos elektros kurso išspręsti uždaviniai. Raskite srovės tankio modulį, kai 2 cm2 skerspjūvio laidininku per valandą prateka 7,2 C elektros krūvis. Vario 1 m3 laisvųjų elektronų skaičius yra 1028. Rasti kryptingo elektronų judėjimo vidutinį greitį varyje 4,0 mm2 skerspjūvio plote, per kurį teka 32 A srovė. Raskite kvadrato su įstrižainėmis tipo vielinės figūros pilnutinę varžą, kai ji įjungta į grandinę, kaip parodyta 1 paveikslėlyje. 283 K temperatūroje tam tikro lydinio rezistoriaus varža 150 Ω. Raskite, kiek kartų padidėtų rezistoriaus varža, jei jį pakaitintume iki 293 K temperatūros. Temperatūrinis varžos koeficientas šiam lydiniui 0,01 K-1.Varinės vielos sruoga yra 0,89 kg masės ir 6,8 Ω varžos. Nustatykite vielos skerspjūvio plotą, jei vario savitoji varža 1,7 ∙ 10-18 Ω∙m ir 8,9 g/cm3 tankis. Į 250 V tinklą įjungta 25 lempučių girlianda ir 25 A srovės stiprio naudotojas. Nustatykite vienos lemputės varžą, jei lemputės sujungtos lygiagrečiai. Grandinės dalį sudaro 3 nuosekliai sujungti laidininkai, kurių varžos 5 Ω, 10 Ω ir 15 Ω (1 pav.). Raskite įtampos kritimą grandyje, jei srovės stipris 10 Ω laidininke lygus 1,2 A. Grandinė sudaryta iš 4 Ω rezistoriaus, prijungto nuosekliai su 8 Ω ir 16 Ω rezistoriais, kurie tarpusavyje sujungti lygiagrečiai (2 pav.). Nustatykite įtampą 4 Ω rezistoriuje, jei 8 Ω rezistoriuje teka 10 A srovė. Nustatykite srovės šaltinio EVJ ir vidinę varžą žinant, kad, kai teka I2 = 15 A stiprio srovė ant išorinio rezistoriaus išsiskiria P1 = 9,5 W, o kai srovės stipris I2 = 7 A išsiskiria P2 = 12,6 W. Vidinės varžos naudinga galia pasiekia didžiausią 12 V vertę, esant 3 A srovės stipriui. Raskite srovės šaltinio elektrovarą. Prijungus 5 Ω varžos rezistorių, elementų baterija duoda 2 A srovės stiprį. Baterijoje trumpojo sujungimo srovės stipris 10 A. Apskaičiuokite baterijos didžiausią naudingą galią. Galia, išsiskyrusi laidininke, priklausanti nuo srovės stiprio, kinta pagal dėsnį P = 15,4 ∙ I2, kur I - srovės stipris amperais, P - galia vatais. Nustatykite laidininko varžą. Dvi kartu dirbančios 80 ir 40 W spiralės, pašildo vandenį per 30 min. Kiek kartų padidėtų šildymo laikas, jeigu antroji spiralė perdegtų po 15 min. nuo šildymo pradžios? Prijungta prie akumuliatoriaus 2,5 Ω varžos lempute teka 8 A srovės stipris. Kiek kartų sumažės akumuliatoriaus energija per 30 minučių? Akumuliatoriaus vidinės varžos ir sujungtų laidų varžos nepaisyti. Kokiu atstumu galima perduoti elektros energiją iš 10 kV elektrovaros šaltinio laido pagalba, kad 12,5 Ω apkrova išsiskirtų 2,5 kW galia? Laido savitoji varža 2,5 ∙ 10-8 Ω∙m, skerspjūvio plotas 1,25 mm2. Šaltinio vidinės varžos nepaisyti. Kiek prireiktų 2 V elektrovaros ir 0,2 Ω vidinės varžos galvaninių elementų, kad gautume 20 V elektrovaros ir 0,02 Ω vidinės varžos bateriją? Esant trumpam srovės šaltinio sujungimui, per 6 Ω varžos bateriją teka 1 A srovės stipris. Raskite trumpojo sujungimo srovės stiprį, kai baterijos vidinė varža 1,5 Ω. Srovės šaltinio elektrovara 18 V. Nustatykite srovės šaltinio gnybtų įtampą, jei šaltinio vidinė varža du kartus mažesnė nei išorinėje grandinėje. Du 1,2 V ir 4,8 V elektrovaros bei 0,3 Ω ir 0,6 Ω vidinėmis varžomis elementai sujungti vienodais poliais (1 pav.). Raskite srovės stiprį grandinėje. Miliampermetras, kurio vidinė varža R0 = 9,9 Ω, skirtas ne stipresnėms kaip 10 mA srovėms matuoti. Ką reikia padaryti, kad šį prietaisą būtų galima naudoti, matuojant sroves iki 1 A? Pagal 2 uždavinio sąlygą nustatykite ką reikia padaryti, kad šį prietaisą būtų galima naudoti, matuojant įtampas iki 1 V? Nustatykite mokyklinio galvanometro šunto varžą, kuriuo matuojamas srovės stipris iki 1 A, jeigu galvanometro varža be šunto – 25 Ω, o skalė apskaičiuota 2,5 mA. Voltmetras, apskaičiuotas matuoti įtampą iki 90 V, turi 3 kΩ vidinę varžą. Kokią papildomą varžą reikia prijungti prie voltmetro, kad juo būtų galima matuoti 450 V įtampą? Kiek laiko prireiks tam, kad nikeliuojant 120 cm2 paviršiaus ploto gaminį, jis pasidengtų 30 μm nikelio sluoksniu? Įtampa tarp vonelės gnybtų – 1,8 V, tirpalo varža – 3,75 Ω. Kiek energijos šiam procesui bus sunaudojama?3 cm x 4 cm matmenų plonos stačiakampės plokštelės dvi kraštinės padengtos 10 μm storio aukso sluoksniu. Kiek laiko elektrolitu tekėjo 1,5 A srovės stipris?
  Elektromagnetizmas, uždavinys(12 puslapių)
  2006-09-26
 • Elektrodinamika (3)

  Begaliniu cilindriniu laidininku, kurio spindulys R, teka nuolatinė srovė. Raskite atstumą nuo laidininko ašies iki taškų, kuriuose magnetinio lauko stiprumas yra n kartų mažesnis už stiprumą atstume R/2. Pabraižykite H(r), B(r). Apskaičiuokite sukauptos magnetinės energijos priklausomybę nuo R. Plokščioji elektromagnetinė banga sklinda medžiaga, kurios parametrai ε, µ, σ. Raskite šitos medžiagos Zb, φz. Nustatykite bangos ilgį ir greitį toje medžiagoje. Perpus sumažinus žadinančio generatoriaus dažnį, bangos ilgis stačiakampio skerspjūvio bangolaidyje padidėjo trigubai. Raskite bangolaidžio matmenį a, jei b=a/2 ir pradinis generatoriaus dažnis f.
  Elektronika, uždavinys(4 puslapiai)
  2009-01-20
 • Elektrodinamika (4)

  Elektrodinamikos namų darbas Nr. 1. Uždavinio sąlyga: variantas 10. Begaliniu vamzdžio pavidalo laidininku, kurio skerspjūvio spinduliai R1=10cm ir R2=15cm, teka nuolatinė srovė I=1A. Raskite atstumą nuo laidininko ašies iki taškų, kuriuose magnetinio lauko stiprumas yra n=5 kartų mažesnis negu jo reikšmė vamzdžio sienelės viduryje. Apskaičiuokite ilgio vieneto magnetinę energiją. Namų darbas Nr2. Uždavinio sąlyga(Nr4). Plokščioji harmoninė elektromagnetinė banga sklinda sausa dirva, kurios parametrai. Rasti slopinimo konstantą, fazinį greitį, fazės konstantą,bangos ilgį, banginę varžą esant tokiems dažnumams f: a) 15 kHz. b) 1.5 MHz. c) 0.15 GHz. Rasti atstumą, kurį nusklidus bangos amplitudė sumažėja kartų. Rasti slinkties ir laidumo srovių amplitudžių santykį. Elektrodinamikos namų darbas Nr.3. Uždavinio sąlyga (nr40). Išaiškinti kas vyksta bangolaidyje sužadinus jame bangas ilgesnes už kritines. Kokia šiuo atveju bangos sklidimo koeficiento fizikinė prasmė? Kam jis lygus, jei?
  Elektronika, uždavinys(6 puslapiai)
  2011-04-29
 • Elektromechaninė pavara, skirta užkardos atidarymui ir uždarymui

  Elektromechaninė pavara, skirta užkardos atidarymui ir uždarymui. Užduotis ir sprendimas.
  Matematika, uždavinys(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Elektronika (5)

  Elektronikos užduotys. Kristalinė gardelė – deimanto tipo, jos konstanta a. Raskime atomų skaičių, tenkantį gardelės narveliui, atstumą tarp artimiausių atomų ir atominį spindulį; Raskime ilgius atkarpų, kurias koordinačių ašyse atkerta kristalografinės plokštumos, kurių indeksai (213) ir (210); Raskime tikimybes, kad 300 K temperatūroje energijos lygmenys yra užpildyti elektronų; Raskime metalo elektrono vidutinę kinetinę energiją absoliučiojo nulio temperatūroje; Vario tankis – 8920 kg/m3, atominė masė – 63,54. Kiekvienas vario atomas sukuria vieną laidumo elektroną. Raskime vario Fermio energiją ir vidutinę elektrono energiją absoliučiojo nulio temperatūroje; Raskime grynojo silicio laisvojo elektrono vidutinę kinetinę energiją ir vidutinį kvadratinį greitį 0 K ir 300 K temperatūrose; Išveskime neišsigimusios sistemos dalelės tikimiausios kinetinės energijos išraišką; Apskaičiuokime didžiausią elektronų koncentraciją, kuriai esant kietojo kūno elektronai 300 K temperatūroje sudaro neišsigimusią sistemą; Raskime germanio ir silicio savųjų krūvininkų koncentracijų santykį 300 K temperatūroje; Apskaičiuokime, kiek kartų pakis silicio savųjų krūvininkų koncentracijos kylant temperatūrai nuo 20 iki 100 0C. Silicio plokštelė legiruota fosforu. Fosforo koncentracija 1015 cm–3. Raskime elektronų, skylių koncentracijas ir Fermio lygmens padėtį 300 K temperatūroje. Germanio plokštelė legiruota boru. Boro koncentracija 1016 cm–3. Raskime elektronų ir skylių koncentracijas puslaidininkyje 300 K temperatūroje. Silicis legiruotas fosforu ir boru. Fosforo koncentracija – 1017 cm–3, boro – 1016 cm-3. Raskime krūvininkų koncentracijas 300 K temperatūroje. Elektronų judrumas grynajame silicyje 300 K temperatūroje yra 1500 cm2/(Vs). Laikydami, kad elektrono efektinė masė lygi jo ramybės masei, apskaičiuosime vidutinį laisvąjį elektrono kelią ir palyginsime jį su gardelės konstanta a=0,543 nm. Apskaičiuokime grynojo silicio savitąjį laidumą ir savitąją varžą 300 K temperatūroje. Kaip ir kiek kartų pakistų grynojo silicio, n silicio ir vario bandinių varžos kylant temperatūrai nuo 300 iki 340 K? Silicio dreifinio npn tranzistoriaus bazėje priemaišų koncentracija kinta eksponentiniu dėsniu. Bazės storis – 1 m. Įvertinkime elektrinio lauko stiprį tranzistoriaus bazėje. Silicio pn sandūra – staigi. Apskaičiuokime kontaktinį potencialų skirtumą ir potencialo barjero aukštį pn sandūroje, kai T=300 K. Kiek kartų germanio diodo soties srovė stipresnė už tokio pat silicio diodo soties srovę 300 K temperatūroje? Tekant per puslaidininkinį diodą 5 mA srovei, pn sandūroje krinta 0,7 V įtampa. Diodo p ir n sričių varža – 20. Raskime diodo tiesioginę įtampą. Silicio pn sandūroje krinta 0,7 V tiesioginė įtampa. Kiek kartų tekanti per pn sandūrą srovė stipresnė už soties srovę, kai T=300 K? Apskaičiuokime staigiosios silicio pn sandūros storį, kai .. Silicio bandinyje tarp sričių, kuriose priemaišų koncentracijos ir sudaryta staigioji pn sandūra, kurios plotas – 0,1 mm2. Kaip ir kiek kartų pakis sandūros barjerinė talpa atgalinei įtampai pakilus nuo 1 iki 5 V? 300 K temperatūroje per silicio pn sandūrą, veikiant 0,8 V tiesioginei įtampai, teka 10 mA srovė. Krūvininkų gyvavimo trukmė – 1 s. Apskaičiuokime pn sandūros difuzinę talpą. Sandūra sudaryta tarp metalo ir n puslaidininkio. Elektronų išlaisvinimo iš metalo darbas – 1,4 eV, išlaisvinimo iš puslaidininkio darbas – 1 eV. Prijungus tarp puslaidininkio ir metalo sričių 0,4 V įtampą, 300 K temperatūroje teka 0,1 A srovė. Koks būtų srovės stipris, pakeitus įtampos poliškumą?
  Elektronika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-02-24
 • Elektronika (6)

  Elektronikos užduotys. Elektronų judrumas grynajame silicyje 300 K temperatūroje yra 1500 cm2/(Vs). Laikydami, kad elektrono efektinė masė lygi jo ramybės masei, apskaičiuosime vidutinį laisvąjį elektrono kelią ir palyginsime jį su gardelės konstanta a=0,543 nm; Apskaičiuokime grynojo silicio savitąjį laidumą ir savitąją varžą 300 K temperatūroje; Kaip ir kiek kartų pakistų grynojo silicio, n silicio ir vario bandinių varžos kylant temperatūrai nuo 300 iki 340 K?; Silicio dreifinio npn tranzistoriaus bazėje priemaišų koncentracija kinta eksponentiniu dėsniu. Bazės storis – 1m. Įvertinkime elektrinio lauko stiprį tranzistoriaus bazėje; Silicio pn sandūra – staigi. Apskaičiuokime kontaktinį potencialų skirtumą ir potencialo barjero aukštį pn sandūroje, kai T=300 K. Kiek kartų germanio diodo soties srovė stipresnė už tokio pat silicio diodo soties srovę 300 K temperatūroje? Tekant per puslaidininkinį diodą 5 mA srovei, pn sandūroje krinta 0,7 V įtampa. Diodo p ir n sričių varža – 20. Raskime diodo tiesioginę įtampą. Silicio pn sandūroje krinta 0,7 V tiesioginė įtampa. Kiek kartų tekanti per pn sandūrą srovė stipresnė už soties srovę, kai T=300 K? Apskaičiuokime staigiosios silicio pn sandūros storį, kai... Silicio bandinyje tarp sričių, kuriose priemaišų koncentracijos ir sudaryta staigioji pn sandūra, kurios plotas – 0,1 mm2. Kaip ir kiek kartų pakis sandūros barjerinė talpa atgalinei įtampai pakilus nuo 1 iki 5 V? Sandūra sudaryta tarp metalo ir n puslaidininkio. Elektronų išlaisvinimo iš metalo darbas – 1,4 eV, išlaisvinimo iš puslaidininkio darbas – 1 eV. Prijungus tarp puslaidininkio ir metalo sričių 0,4 V įtampą, 300 K temperatūroje teka 0,1 A srovė. Koks būtų srovės stipris, pakeitus įtampos poliškumą?
  Elektronika, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-02-24
 • Elektronikos matavimai

  Kaip patikrinti voltmetro tikslumo klasę? Tikrinimo schema. Paklaidų skaičiavimas. Elektroninio voltmetro vidutinės išlygintos vertės detektorius. Veikimo principas pagal laiko diagramas. Impulsinio signalo impulso trukmės matavimas oscilografu. Ommetrai. Nuosekli ir lygiagreti schema. Privalumai ir trūkumai. Skaitmeninio dažniamačio struktūrinė schema. Veikimo principas.
  Elektronika, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Elektrotechnika (23)

  1. Pagal savo varianto duomenis nubraižyti individualią elektrinės grandinės schemą. Pažymėti schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikydami Omo dėsnį, apskaičiuoti sroves šakose ir įtampą UAB. Apskaičiuokite imtuvo R4 galią P4. 2. Nubraižyti individualią elektrinės grandinės schemą. Pažymėti srovių kryptis šakose ir apskaičiuoti jas Kirchhofo dėsnių metodu. Sudaryti galios balansą. 3. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis 50 Hz, prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuokite srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galias. Parinkite mastelius ir pagal apskaičiuotus duomenis kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižykite tris vektorines diagramas. Apskaičiuokite tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidintas nuo 50Hz iki 200Hz. Raštu paaiškinkite ar visų imtuvų varžos ir srovės priklauso nuo dažnio? 4. Prie kintamos įtampos U prijungta elektrinė grandinė, kurios elementų varžos, kai f=50Hz duotos. Nubraižyti individualią elektrinę schemą. Apskaičiuoti grandinės galios koeficientą, aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, atskirų elementų įtampas ir nubraižyti srovės bei įtampų vektorinę diagramą. Po to apskaičiuoti dažnį f0, kuriam esant grandinėje įvyktų įtampų rezonansas. Šiam atvejui apskaičiuokite srovę, atskirų elementų įtampas ir nubraižyti vektorinę diagramą. 5. Prie kintamos įtampos U prijungta grandinė, kurios elementų varžos duotos. Nubraižykite individualią elektrinę schemą. Kompleksiniais skaičiais apskaičiuokite sroves (pažymėkite jas schemoje), grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias. Nubraižykite įtampos ir srovių vektorinę diagramą.
  Elektronika, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-03-05
 • Elektrotechnika (31)

  Uždavinys. Apskaičiuokite, kokia srovė prateka paveiksle nubraižyta elektros grandine. Apskaičiuokite visų pažymėtų taškų potencialus ir pagal juos nubraižykite potencialinę diagramą. Sprendimas. Apskaičiuoti grandinės ekvivalentinę varžą Re; sroves, pratekančias per kiekvieną Varžų; įtampą kiekviename varžoje. Sprendinį patikrinti pagal I ir II Kirchhofo dėsnius, taip pat pagal galių balansą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Duota. Sprendimas. Patikrinimas. Apskaičiuoti nurodytos elektros grandinės ekvivalentinę varžą ir šaltinio naudojamą srovę, kai žinoma visų rezistorių varžos ir šaltinio elektrovara. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui. Sprendimas. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Braižykite tuos elementus kurie duoti Jūsų variante. Spręsti šiais metodais. Sprendimas. Kaitrinė lemputė prijungta lygiagrečiai tiesiniai pastoviai varžai R2. Nubraižyti grandinės ekvivalentinės varžos R priklausomybę nuo jos gnybtų įtampos U R(U). Lempos voltamperinė priklausomybė duota lentelėje. Sprendimas.
  Elektronika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-05-22
Puslapyje rodyti po