Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (112)

  Tema: Tikslai. 5. Užduotis. Iš pateikto ekonominių veiklų sąrašo pasirinkite dvi ir išvardinkite, kokie galėtų būti funkcionuojančių minėtose šakose organizacijų strateginiai, taktiniai ir operatyviniai tikslai? Tema: Planavimas. 6. Užduotis. Kokie turėtų būti AB "Kvietelis" trumpalaikiai planai, jeigu bendrovė nusprendė pradėti gaminti naują produktą? (Paskutiniuosius trejus metus buvo kepami duonos ir pyrago gaminiai). Tema: Organizavimas. 5 Užduotis: Mažmeninės prekybos organizacija, kuriai vadovauja prekybos direktorius, turi 7 skyrius (statybinių medžiagų, dažų, elektros prekių, namų apyvokos daiktų, santechnikos įrengimų, buitinės technikos, durų užraktų). Kiekvienam skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jis paskirsto užduotis pardavėjams, organizuoja ir kontroliuoja darbą. Tema: Motyvacija. 8. Užduotis. Kokią procentinę darbo užmokesčio dalį, Jūsų nuomone, turėtų sudaryti skirtingą darbo užmokesčio dydį sąlygojantys kriterijai? Argumentuokite gautus tyrimo rezultatus. Tema: Vadovavimas. 8. Užduotis. Jūsų darbo grupė – tai labdaros organizacijos komitetas, kasmet apdovanojantis 50000 Lt verslo organizaciją, kuri tais metais geriausiai vykdė savo socialinius įsipareigojimus. Jūs turite nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkamos organizacijos premijai gauti, ir ištirti kelių atrinktų organizacijų veiklą. Išskirkite organizaciją kandidatę ir pasistenkite apginti savo pasirinkimą grupės susirinkime. Kokia Jūsų manymu, šios organizacijos veiklos motyvacija? Ar Jūs pritartumėte šiai motyvacijai? Tema: Kontrolė. 6. Užduotis. Sudarykite darbuotojų (direktoriaus pavaduotojo gamybai, administratoriaus, vyr.technologo, ekonomisto, vairuotojo ekspeditoriaus) darbų kontrolės vertinimo skalę, kurioje atspindėtų Jūsų požiūris, į kokias savybes reikia atsižvelgti kontroliuojant ir vertinant darbuotojų veiklą? Apibūdinkite keliais aspektais kiekvieną skalės padalą, kad būtų aiškūs vertinimo kriterijai.
  Vadyba, uždavinys(7 puslapiai)
  2010-11-30
 • Vadybos ekonomika

  Namų darbas. 10 variantas. 1 Problema. Per tam tikrą laikotarpį vartotojas perkamą benzino kiekį padidina nuo 100 iki 120 litrų, benzino kainai sumažėjus nuo 1,50 Lt iki 1,25 Lt. Apskaičiuokite ribines vartotojo išlaidas; Apskaičiuokite benzino paklausos elastingumą kainai. Koks būtų benzino paklausos elastingumas kainai, jei vartotojas už 1,25 Lt pirktų ankstesnį benzino kiekį? Kaip pasikeistų faktinės vartotojų išlaidos c atveju? Kaip keičiasi bendros vartotojų išlaidos, keičiantis prekės kainai, kai paklausa yra elastinga ir kai neelastinga? 2 Problema. "Minolos" bendrovė pasamdė konsultantą, kad šis nustatytų ryšį tarp pelno (PL) ir gamybos apimties (Q). Konsultantas nustatė, kad sąveika yra tokia: PL = -10 - 6Q + 5,5Q2 - 2Q3 + 0,25Q4. A. Konsultantas tvirtina, jog, norint gauti maksimalų pelną, firmos Q turi būti lygi 1. Ar tikrai dPL/dQ = 0, kai Q = 1? Ar kaina K yra maksimali, kai Q = 1 ? B. "Minolos" viceprezidentas teigia, kad firmos pelnas yra maksimalus, kai jos Q = 2. Ar tai teisinga? C. Bendrovės generalinis direktorius mano, jog firmos pelnas maksimalus, kai Q = 3. Ar jis teisus? D. Kaip galima apibendrinti jų teiginius? 3 Problema. Bendrovė "Ion Generating, Inc." gamina jonų generatorius ir jų kontrolės prietaisus pramoniniam naudojimui, pavyzdžiui, cheminėms laboratorijoms. Ji svarsto galimybę išplėsti veiklą ir įeiti į šalies saugos priemonių rinką, imant gaminti dūmų detektorių, kurio gamyba remtųsi esama technologija ir kainuotų 50 dol. Kiekvieno tokio detektoriaus pagaminimui reikėtų 20 dol. vertės medžiagų ir 0,5 vai darbo, kurio kaina 20 dol. už valandą. Energija, cechinės išlaidos ir kiti kintamieji pridėtiniai kaštai sudarytų 10 dol. vienetui. Buhalterija nustatė, kad, atsižvelgiant į padidėsiančius pastoviuosius kaštus, šiam gaminiui tenkantys pastovieji pridėtiniai kaštai būtų 7,50 dol. vienam detektoriui (jei jų būtų gaminama 300 000 vnt.). A. Kokia yra "Ion Generating" firmos dūmų detektorių gamybos apimtis (vnt) lūžio taške?. B. Apskaičiuokite veiklos proporcingumo laipsnį (VPL) numatomos 300 000 vnt gamybos apimties atveju ir paaiškinkite, ką reiškia tas VPL. 4 Problema. Įrankių gamybos įmonių asociacija neseniai paskelbė tokius plaktukų paklausos ir pasiūlos santykių apskaičiavimus: QD = 60 000 -10 000K (Paklausa). Qs = 20 000K (Pasiūla). A. Apskaičiuokite pusiausvyros kainos ir gamybos apimties derinį tobulos konkurencijos šakoje. B. Dabar tarkime, kad šaka organizuota kaip kartelis. Apskaičiuokite šakos produkcijos kainos ir gamybos apimties derinį, užtikrinantį pelno maksimumą kartelio nariams. (Patarimas: šakos, kaip kartelio, RP = 6 - 0,0001Q.) C. Palyginkite savo atsakymus į klausimus A ir B. Apskaičiuokite kartelio susidarymo pasekmes plaktukų kainai ir kiekiui. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas.
  Vadyba, uždavinys(5 puslapiai)
  2009-05-21
 • Vaiko sveikata (2)

  Vaiko sveikos gyvensenos modelis. Organizmo augimo raidos panašumai ir skirtumai. Laikysenos sutrikimai. Nervų sistemos amžiaus tarpsnių ypatumai. Vaikų ir suaugusiųjų analizatorių panašumai ir skirtumai. Vaiko širdies treniravimo modelis. 4-5 širdies treniravimo etapų planas. Kvėpavimo pratimų kompleksas. Racionalios mitybos principai. Paros racionas, maisto davinio kalorijos. Vaikų ir suaugusiųjų šalinimo sistemos, panašumai ir skirtumai. Odos pakenkimai. Apibūdinti lytinį brendimą ir auklėjimą. Lytinio auklėjimo planas. Grūdinimosi procedūrų kompleksas 10–16 metų vaikams. Desmurgija. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai. Sveikatos apsaugos modelis.
  Pedagogika, uždavinys(15 puslapių)
  2008-02-18
 • Valdymo apskaita (14)

  Uždavinys. Apskaičiuoti gamybinę savikainą. Sudaryti pagamintos produkcijos ataskaitą. Parengti pajamų ataskaitą. Uždavinys. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką vienetais. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Paskaičiuoti pastovias išlaidas renkantis alternatyvą. Uždavinys. Atlikti nulinio, pirmojo ir antrojo lygio biudžeto analizę. Padaryti išvadas. Uždavinys. Apskaičiuoti gamybiniams gaminiams padaliniams tenkančias funkcinių padalinių išlaidas. Priskirti netiesiogines išlaidas gaminiams C ir D. Sprendimai.
  Apskaita, uždavinys(12 puslapių)
  2008-02-29
 • Valdymo apskaita (17)

  Valdymo apskaitos namų darbas. 1 užduotis. UAB "Paslauga" gamina gaminius – staltieses. 2008 metų vasario mėnesio pradžioje buvo surinkta tokia informacija. Reikia: Apskaičiuoti tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidas. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą. Parengti pajamų ataskaitą. 2 užduotis. UAB "Banga" gamina maistą katėms. Yra žinomi tokie 2008 metų duomenys. Reikia. Apskaičiuoti 2008 metų įmonės grynąsias pajamas. Apskaičiuoti, kokios būtų 2008 mwtų grynosios pajamos, jeigu įmonė išleistų 100 000 lt reklamai. Ar jūs siūlytumėte didinti reklamos išlaidas. 3 užduotis. UAB "Banga" pateikti metų biudžetiniai ir faktiniai duomenys. Reikia: Sudaryti nulinio,pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Atlikti biudžetų analizę. 4 užduotis. UAB "Vilija" per tris 2008 metų mėnesius patyrė tokias remonto išlaidas. Reikia: Pasinaudojant aukščiausio – žemiausio lygio metodu, apskaičiuoti kintamas vienos įrengimų valandos išlaidas ir pastovias mėnesio išlaidas. Paruošti įmonės remonto išlaidų formulę. Apskaičiuoti, kokios bus patirtos remonto išlaidos, jeigu balandžio mėnesį planuojama dirbti 10000 įrengimų valandų. 5 užduotis. UAB "Banga" gamina ir parduoda vienos rūšies gaminius.Įmonės gamybos išlaidos. Reikia: Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant pilnąją savikainos skaičiavimo sistemą. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant ribinę savikainos skaičiavimo sistemą.
  Apskaita, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-11-10
 • Valdymo apskaita (4)

  Uždavinių sprendimas ir analizė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaitos paaiškinimas. Kintamų išlaidų skaičiavimas. Ribinė kaina ir išlaidos. Asortimento formavimas pagal gaminio dalinio pelno koeficientą. Lūžio taškas. Nulinio lygio analizė. Pirmo lygio analizė. Antro lygio analizė. UAB "Rytas" veiklos duomenys. Lankstus biudžetas. Išlaidų biudžetas. Paskirstymo bazė. Užsakymo Nr. 555 savikainos skaičiavimas.
  Apskaita, uždavinys(10 puslapių)
  2005-10-22
 • Valdymo apskaita (8)

  10 valdymo apskaitos uždavinių su sprendimais. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Apskaičiuojame pridėtinių išlaidų sumą. Apskaičiuojame vieno gaminio dalinio pelno koeficientą. Apskaičiuojame gamybos pajėgumo laipsnį. Apskaičiuojame lūžio tašką vienetais. Apskaičiuojame ribinę gaminio kainą. Apskaičiuojame ribines kintamas išlaidas. Apskaičiuojame saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kainą. Apskaičiuojame saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kintamas išlaidas. Apskaičiuojame gaminio pastovias išlaidas. Nulinio lygio analizė. Pirmojo laipsnio analizė. Antrojo laipsnio analizė.
  Apskaita, uždavinys(15 puslapių)
  2006-10-10
 • Vandens gerinimo įrenginiai

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti planuojamos įrengti naujos vandenvietės statybos kaštus, skaičiuojant jos eksploatacines išlaidas vieneriems metams. Vandens tiekimo tinklų, įrenginių ir medžiagų specifikacija. Vandens tiekimo tinklų, įrenginių ir medžiagų sąmata. Vandens gerinimo įrenginių statybinė vertė. Išlaidos eksploataciniam personalui. Išlaidos reagentams. Siurbliui sukti reikalinga galia. Elektros energijos sunaudojimas apšvietimui. Siurblio variklio galia. Siurbliams sukti sunaudotas elektros energijos kiekis. Išlaidos instaliuotai galiai. Išlaidos už elektros energiją. Išlaidos amortizaciniams procesams. Išlaidos einamajam remontui. Išlaidos kurui. Metinės eksploatacinės išlaidos. Vandens savikainos nustatymas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Mikroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-06-04
 • Vartotojų elgsena

  I užduotis — situacijos pateikimas (vartotojų teisių pažeidimas). II užduotis — prekių poreikių patenkinimas, televizijos reklama, pardavėjų elgesys parduotuvėse. III užduotis-vartojamų prekių pasikeitimas.
  Vadyba, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-06-05
 • Veiksmai su matricomis

  Veiksmai su matricomis. Sudėtis. Atimtis. Daugyba. Atvirkštinė matrica. Ketvirtos eilės determinantas stulpeliu. Lygčių sistemos. Kramerio metodu. Gauso metodu. Atvirkštinės matricos metodu. Atvirkštinės matricos elementariu pertvarkymo metodu. Ekonominės sistemos balanso matematiniu metodu. Gamybinių sąnaudų matrica. Optimizavimo uždavinys esant 5 apribojimams. Transporto uždavinys: 6 sandėliai ir 5 užsakovai. Sandėliai. Pasiskirstymų punktai.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-08-29
 • Verslo ekonomika (5)

  Verslo ekonomikos uždaviniai. Atskirų gaminių mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Darbininkų, administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamos darbininkų atlyginimas tenkantis 1m3 dailylenčių bei visiems gaminiams. Tiesiogiai priskirtas socialinis draudimas. Medžiagų poreikis ir išlaidos metiniai gamybos programai vykdyti. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė. Gamybinės paskirties plotas. Sandėlių plotas. Bendras pastatų plotas bei vertė. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Įplaukos už parduotą produkciją. Per metus parduodamos produkcijos savikaina. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, uždavinys(25 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo ir finansų matematika

  Verslo ir finansų matematikos savarankiško darbo 16 variantas. Pradinio kapitalo skaičiavimas. Projektų pelningumas. Periodinės įmokos. "Reklamos biudžeto sudarymas".
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-10-04
 • Vienu galu įtvirtinto tempiamo-gniuždomo strypo stiprumo skaičiavimas

  14 variantas. Užduotis. Apskaičiuoti brėžinyje parodytą vienu galu įtvirtintą tempiamą-gniuždomą strypą: Sudaryti įrąžų – ašinių jėgų (N), normalinių įtempimų (Q) ir skerspjūvių pasislinkimo (w) diagramas, nepaisant strypo savojo svorio jėgų įtakos. Rasti strypo laisvojo galo pasislinkimą, įvertinant strypo savojo svorio jėgas. Apskaičiuoti stiprumo atsargos koeficientą. Duomenys. Sprendimas.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-03-20
 • Žiniasklaida (7)

  Žiniasklaida. Pasigirsta nuomonių, kad lietuvių žiniasklaida nepakankamai atsižvelgia į jos įvairovę.
  Lietuvių kalba, uždavinys(1 puslapis)
  2007-05-09
Puslapyje rodyti po