Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tanker Scheduling Problem

  Duota problema - Tanker Scheduling Problem. Greedy algoritmai. Tanker scheduling problem = greedy algoritmas activity-selection(darbų pasirinkimo) problemai. Požiūris į problemą. Problemos sprendimo realizavimas. Algoritmo sudėtingumas. Programos bandymas – duomenys ir rezultatai.
  Transportas ir logistika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Tarptautinė ekonomika (18)

  Įvadas. Lietuvos prekybos su Vokietija analizė. Dvišaliai ekonominiai santykiai. Prekių grupės ir investuotojai. Uždavinys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, uždavinys(15 puslapių)
  2009-12-16
 • Tarptautinė viešoji teisė (6)

  5 uždavinys. Uždavinio sąlyga. Uždavinio sprendimas: 1 etapas. Teisinių problemų uždavinyje indentinfikavimas. 2 etapas. Taikytinų tarptautinės teisės šaltinių nustatymas. 3 etapas. Atsakymas į konkrečius klausimus. Kokie tarptautiniai dokumentai (tiek universalūs, tiek regioniniai) reguliuoja nagrinėjamą atvejį? Argumentuokite atitinkamų tarptautinių dokumentų konkrečiomis nuostatomis. Kokių tarptautinių dokumentų pagrindu į kurias tarptautines institucijas dėl tariamai pažeistų teisių gali kreiptis ponia Guzel? Ar valstybės T pozicija atitinka tarptautinės teisės keliamus reikalavimus šiuo klausimu? Ar Ponios Guzel argumentas antroje uždavinio sąlygos pastraipoje pagrįstas tarptautinės teisės normų reikalavimais?
  Tarptautinė teisė, uždavinys(12 puslapių)
  2011-12-06
 • Tarptautinės prekybos pagrindai

  Suraskite kiekvieną sąvoką atitinkantį apibrėžimą. Išspręskite uždavinius. Kiekvienam pateiktam atvejui 1-4 lentelėse apskaičiuokite: a) absoliutų pranašumą; b) palyginamąjį pranašumą. Nurodykite,kurie iš pateiktų teiginių yra teisingi.
  Tarptautinė ekonomika, uždavinys(4 puslapiai)
  2009-08-18
 • Techninė mechanika

  Techninės mechanikos uždaviniai ir sprendimai.
  Mechanika, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-04-04
 • Teorinė mechanika (28)

  pdf byla. K1 Uždavinys 13 variantas. Užduoties duomenys. Užduotis : Rasti y=f(x), v, a, at, an, p, kai tl=1s. Nubraižyti taško judėjimo trajektoriją, parodyti taško padėtį ir apskaičiuotuosius greičius ir pagreičius. Sprendimas. Skaičiavimo rezultatai.
  Mechanika, uždavinys(2 puslapiai)
  2010-12-23
 • Teorinė mechanika (29)

  pdf byla. K2 uždavinys 13 variantas. Užduoties duomenys. Sąlyga: Pagal užduoties duomenis nubraižyti schemą, apskaičiuoti, kai yra žinoma kūno judėjimo lygtis. Užduoties schema. Skaičiuojamoji schema. Sprendimas. Atsakymų lentelė.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-12-23
 • Teorinė mechanika (30)

  pdf byla. K3 Uždavinys 13 variantas. Užduotis: Rasti taškų B ir E greičius ir taško B pagreitį. Duota: Plokščiasis mechanizmas, kurį sudaro trys grandys: skriejikas 1, švaistiklis 2 ir dviejų pakopų ritinys 3, kuris rieda plokštuma neslysdamas. Užduoties schema. Sprendimas. Skaičiavimo rezultatai.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-12-23
 • Teorinė mechanika (9)

  Teorinės mechanikos uždaviniai ir sprendimai.
  Mechanika, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-12-12
 • Termodinamika (14)

  Užduotis. Apibrėžti ir užrašyti: masinę specifinę šilumą, tūrinę specifinę šilumą, molinę specifinę šilumą. . Apibūdinti dujų izochorinį procesą: izochorinio proceso formuluotė, izochorinio proceso lygtis ir išvada, nubraižyti izochorinį procesą p-v ir T-s diagramose. Užduotis. Uždarame inde, kurio tūris yra oras slėgiu ir temperatūros. Ataušus indui, oras netenka šilumos. Jei specifinė oro šiluma pastovi, tai reikia apskaičiuoti koks bus slėgis ir temperatūra ataušus indui. Užduotis. Apskaičiuoti vidutinę specifinę oro šilumą, kai temperatūrų ribos.
  Termodinamika, uždavinys(4 puslapiai)
  2008-03-21
 • Tiesė

  Tiesė. Apibrėžimas. Teorema. Pavyzdžiai. Išvados.
  Algebra, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-12-08
 • Tiesinė algebra (4)

  Apskaičiuokite (matricų lygtys).Sprendimas. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu ir determinantų pagalba. Sprendimas. Patikrinimas. Sudarome gamybos planą. Sprendimas. Sudarykite gamybos planą, kurį realizavus gautume didžiausią pelną. Sprendimas. Kūrybinis darbas. Pateikite matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių. Sprendimas.
  Algebra, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-03-31
 • Tiesinė algebra. Vektorinės algebros ir analizinės geometrijos elementai

  9 Užduotis. Apskaičiuoti determinantą. Apskaičiuoti. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Kramerio formule ir atvirkštines matricos metodu. Kramerio Budu. Atvirkštinės matricos būdu. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Kokiomis reikšmėmis vektoriai yra statmeni? Parašyti tiesės kanonines lygtis. Parašyti lygtį apskritimo, jei jis eina per tašką A (5; 1), o centras yra taške (2; 3). Hiperbolės lygtis. Parašykite jos asimptočių lygtis ir apskaičiuokite ekscentricitetą.
  Matematika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-11-24
 • Tiesinio programavimo apribojimų sistemos suvedimas į vienetinę bazę Gauso ir Žordano metodu

  Darbo užduotis: Savarankiško darbo uždavinį išspręsti simplekso metodu. Tiesinio programavimo apribojimų sistemos suvedimas į vienetinę bazę Gauso ir Žordano metodu.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-11-25
 • Tikimybių teorija (9)

  1. Dėžėje yra 20 elektros lempučių, iš kurių 5 nestandartinės. Iš dėžės atsitiktinai imamos viena po kitos 4 lemputės, negrąžinant atgal. Raskite tikimybę, kad visos 4 lemputės bus: a) standartinės; b) nestandartinės. 2. Nustatyta, kad vidutiniškai 10% gaminamų gelžbetoninių blokų yra brokuoti. Apskaičiuokite tikimybę, kad patikrinę 500 blokų, rasime k brokuotų, kai: a) k=50; b) 50≤k≤60. 3. Diskrečiųjų atsitiktinių dydžių ζ ir η tikimybių skirstiniai pateikti lentelėmis. Sudarykite atsitiktinio dydžio ζ+η tikimybių skirstinį lentelės pavidalo ir patikrinkite lygybių teisingumą. 4. Raskite diskrečiojo atsitiktinio dydžio ζ įgyjančio dvi sveikas reikšmes x1 ir x2 (x1<x2) skirstinį, išreikštą lentele, kai duota vidurkis Mζ, dispersija Dζ ir reikšmės x1 įgijimo tikimybė p1. 5. Vienodo pajėgumo n brigadų atlieka montavimo darbus. Kiekviena brigade nepriklausomai nuo kitų, dienos užduotį įvykdo su tikimybe p. atsitiktinis dydis ζ – brigadų, įvykdžiusių dienos užduotį, skaičius. Raskite atsitiktinio dydžio ζ skirstinį, pasiskirstymo funkciją F(x), nubrėžkite F(x) grafiką, apskaičiuokite standartinį nuokrypį σζ. 6. Duota tolydžiojo atsitiktinio dydžio ζ pasiskirstymo funkcija. Raskite atsitiktinio dydžio ζ tikimybių tankio funkciją p(x), apskaičiuokite vidurkį Mζ, dispersiją Dζ ir tikimybę, kad atsitiktinis dydis ζ įgis reikšmes iš intervalo (0;α). 7. Duota funkcija p(x,a). Raskite tokią parametro a reikšmę, kad funkcija p(x;a) tenkintų atsitiktinio dydžio ζ tikimybių tankio funkcijos savybes. Raskite atsitiktinio dydžio ζ pasiskirstymo funkciją F(x) ir apskaičiuokite tikimybę P(ζ<a). 8. Atsitiktinis dydis ζ yra pasiskirstęs pagal normalųjį dėsnį su parametrais m ir σ. Raskite intervalą į kurį su tikimybe 0,997 paklius šio atsitiktinio dydžio reikšmės, apskaičiuokite tikimybę P(α<ζ<β).
  Matematika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-05-23
 • Tomas Akvinietis. Renė Dekartas

  Tomas Akvinietis (1225-1274). Metafizinė būties teorija. Pažinimo teorija ir žmogaus koncepcija. Etinė koncepcija. Teisinė ir politinė doktrina. Renė Dekartas (Rene Descartes) (1596-1650). Gyvenimo kelio pasirinkimas. Naujo mokslo ištakose. Filosofijos pradžios.
  Filosofija, uždavinys(8 puslapiai)
  2008-09-30
 • Transporto uždavinys

  Ekonometrijos namų darbas. Sąlyga: Sudaryti prekių pervežimo planą, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos Nr. Nr. 2. 38-1. Atraminio plano sudarymas. Skaičiuojame pirmąjį artinį. Skaičiuojame antrąjį artinį. Skaičiuojame trečiąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame ketvirtąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame penktąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame šeštąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame septintąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Skaičiuojame aštuntąjį artinį. Apskaičiuojame Sij. Atsakymas.
  Ekonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2010-04-02
 • Trečiasis Niutono dėsnis

  Iliustracijos, teorija, uždaviniai, pavyzdžiai. III Niutono dėsnis. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 336: Du berniukai tempia dinamometrą į priešingas puses. Ką rodys dinamometras, jei pirmasis berniukas gali tempti 300N jėga, o antrasis tik 250N jėga? Kodėl? Sprendimas. F? 338: Kodėl valtis nepajuda iš vietos, kai joje sėdintis žmogus ją spaudžia iš šonų ir pradeda judėti, kai išlipdamas atsispiria nuo jos? Sprendimas. 56: Tarp dviejų vežimėlių įtaisyta spyruoklė, surišta virvele (brėž. 5). Nukirpus siūlą, vežimėliai juda į priešingas puses. Apskaičiuokite: antrojo vežimėlio v2 greitį, jei v1=10m/s. Rasti: V2? Sprendimas.
  Fizika, uždavinys(6 puslapiai)
  2011-01-11
 • Trilaiptės distancinės apsaugos skaičiuotė

  RAA Trilaiptės distancinės apsaugos skaičiuotė. Pirminės komutacijos schema. Skaičiavimai.
  Elektronika, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-10-04
 • Ūkio statistika

  Ūkio statistikos pratybų uždaviniai. Bendrųjų indikatorių tyrimas. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. Namų ūkių statistinių tyrimų variacijos, koncentracijos ir diferenciacijos rodiklių apskaičiavimai. Išvados. Įvairaus tipo indeksų naudojimas (taikymas) kainų indeksams apskaičiuoti. Ūkio ciklai ir jų analizė.
  Statistika, uždavinys(14 puslapių)
  2005-11-06
Puslapyje rodyti po