Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programavimas Pascaliu: žodžių skaičiavimas

  Pascal programa. Užduotis: parašyti paprogramę, kuri suskaičiuoja, kiek yra faile žodžių.
  Programos, uždavinys(1 puslapis)
  2006-12-22
 • Pusiausvyros ir atraminių reakcijų skaičiavimas

  14 variantas. M(TM-S) 1 uždavinys. Duota: P1 = 2 kN; P2 = 4 kN; M = 6 kNm; q = 2 kN/m; Rasti: RA; RB. Schema. Sprendimas.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-03-20
 • Regresinė analizė

  Ekonometrijos darbas: Regresinė analizė. Pasirinkti kintamieji: viešbučių ir motelių skaičius, BVP 1 gyv., turistų skaičius, aplankiusių Lietuvą. Pateikiamos hipotezės ir išvados.
  Makroekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-04-24
 • Ribų skaičiavimas. Apibrėžtiniai integralai. Funkcijos tyrimas

  Apskaičiuokite ribas. Kūrybinis darbas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2007-03-05
 • Riedmenų techninis eksploatavimas (2)

  Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys (charakteristika). Nagrinėjamojo kelio ruožo redukavimas. Pagrindinės traukinio judėjimo varžos apskaičiavimas. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio masės apskaičiavimas ir patikrinimas. Traukinio sustojimo kelio skaičiavimas. Traukinio judėjimo laikas tarp stočių A ir B. Degalų sąnaudos.
  Mechanika, uždavinys(13 puslapių)
  2009-01-14
 • Semantizmai (3)

  Praktinės užduotys. Pranešimas. Surinkite 20 savo specialybės terminų, nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite vietovardžius pavojinguose linksniuose. Pateikite 15 sakinių su netinkamai pavartotais tarptautiniais žodžiais. Norminį variantą užrašykite virš klaidingo. Raskite ir pabraukite kalbos kultūros klaidas, paliktas pateiktuose sakiniuose. Ištaisykite pabrauktąsias klaidas (galite teikti kelis taisymo variantus), norminį variantą rašydami virš klaidingo. Virš kiekvienos klaidos nurodykite jos rūšį (leksikos – L, morfologijos – M, sintaksės – S klaidas.). Parašykite savo gyvenimo aprašymą. Parašykite motyvacinį laišką savo pasirinktai darbo vietai užimti.
  Kalbos kultūra, uždavinys(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Skerspjūvio inercijos ir atsparumo momentų skaičiavimas

  14 variantas. 3 Užduotis: Apskaičiuoti brėžinyje parodytam skerspjūviui, turinčiam vieną simetrijos ašį ir sudarytam iš trijų valcuotų profilių, inercijos ir atsparumo momentus: nustatyti svorio centro koordinates; rasti ašinius ir išcentrinį inercijos momentus apie dvi tarpusavyje statmenas centrines svarbiausias ašis; apskaičiuoti atsparumo momentus apie svarbiausias ašis; rasti svarbiausių inercijos momentų spindulius. Sprendimas.
  Mechanika, uždavinys(5 puslapiai)
  2009-03-20
 • Socialinio išmokimo (išmokimo stebint) teorijos interpretavimo skirtumai prieinamose psichologijos vadovėliuose

  Įvadas. A.Banduros eksperimentai. Dėmesio stadija. Išlaikymo atmintyje stadija. Atgaminimo stadija. Motyvacijos stadija. Išvados.
  Psichologija, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Spartinančiosios atminties sandaros modeliavimas ir tyrimas

  Darbo tikslas. Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus ir charakteristikas bei ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui. Ištirti spartinančiosios atminties, sudarytos pagal bendrosios ir atskiros instrukcijų bei duomenų sandarą, našumą. Modeliuojamo kompiuterio atminties sistemos struktūrinės schemos.
  Elektronika, uždavinys(4 puslapiai)
  2009-12-17
 • Srieginiai sujungimai. Pleištiniai sujungimai. Išdrožiniai sujungimai

  Užduotis: Paaiškinti sujungimo sąlyginį žymėjimą. Nustatyti sriegio elementų nominalius matmenis. Nustatyti sriegio skersmenų ribines nuokrypas ir apskaičiuoti tolerancijas bei ribinius matmenis. Nubraižyti srieginio sujungimo tolerancijų laukų schemą ir joje pažymėti ribines nuokrypas bei ribinius matmenis. Nubraižyti srieginio sujungimo ir šio sujungimo detalių eskizus ir juose pažymėti suleidimą ir tolerancijas. Nustatyti prizminio pleištinio sujungimo elementus: b, h, l, t1, t2. Duotam pleištinio sujungimo tipui nustatyti: pleišto pločio b toleranciją; veleno išdrožos pločio toleranciją; įvorės išdrožos pločio toleranciją; pleišto aukščio h toleranciją; pleišto ilgio l toleranciją; pleišto išdrožos ilgio velene ir įvorėje tolerancijas. Nustatyti pleišto, veleno išdrožos ir įvorės išdrožos pločių tolerancijų ribines nuokrypas ir nubraižyti pleištinio sujungimo tolerancijų laukų schemą. Nubraižyti prizminio pleištinio sujungimo ir šio sujungimo detalių eskizus ir sužymėti juose tolerancijas ir suleidimus. Užduotis: Paaiškinti stačiakampio išdrožinio sujungimo sąlyginį žymėjimą. Nustatyti skersmenų (d ir D) ir išdrožų pločio (b) ribines nuokrypas. Nubraižyti išdrožinio sujungimo tolerancijų laukų schemą ir joje pažymėti nominalius matmenis ir ribines nuokrypas. Apibūdinti išdrožinį sujungimą pagal kiekvieną parametrą (d; D; b). Nubraižyti išdrožinio sujungimo ir jo detalių eskizus bei pažymėti juose matmenis ir tolerancijų laukus. Sprendimai.
  Inžinerija, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-04-20
 • Statistika (12)

  Statistikos uždaviniai ir jų sprendimai.
  Statistika, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-03-09
 • Statistika (14)

  Trys statistikos uždaviniai, jų sprendimas.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Statistika (23)

  Individuali statistikos užduotis. Aritmetinis vidurkis. Hormoninis vidurkis. Sklaidos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis. Sklaidos tiesinis koeficientas. Dispersija. Osciliacijos koeficientas. Sklaidos/variacijos koeficientas. Fišerio asimetrijos koeficientas. Tiesioginio trendo skaičiavimai.
  Statistika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-10-28
 • Statistika (25)

  1 uždavinys. 2000m. moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą. 93.7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42.6 tūkst. (45.5), vidurinį –32.7 tūkst. (34.9), aukštesnįjį –8.1 tūkst. (8.6), aukštąjį – 10.3 tūkst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. 2 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir Medianą. Sklaidos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, sklaidos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasiskirstymo asimetriškumą. Pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai. 3 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2004 m.(mėnesio pabaigoje tūkst.). Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L = 3). 4 uždavinys. Parduotuvės prekių apyvarta birželio mėn. sudarė 520 tūkst. Lt. o liepos mėn. – 550 tūkst. Lt. Parduotų prekių kiekis padidėjo 1.5%. Kaip pasikeitė parduotų prekių kainos?
  Statistika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-11-14
 • Statistika (31)

  1. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kiek laiko per mėnesį Lietuvos studentai prakalba mobiliuoju telefonu. Tyrimo aprašymas. Tyrimo duomenų analizė. 2. Puasono skirstinys. Stjudento skirstinys. χ2 skirstinys. Uždaviniai. Situacija vieno faktoriaus dispersinei analizei. Situacija dviejų faktorių dispersinei analizei. 3. Laipsninė kreivė. Rodiklinė kreivė. Laipsninė rodiklinė kreivė. Tiesinio trendo kreivė. Riboto augimo kreivė. Sezoniniai svyravimai ir trendo lygtis. Sklaidos diagrama. Prognozė.
  Ekonominė statistika, uždavinys(53 puslapiai)
  2007-03-27
 • Statistika (33)

  1. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (DI) ir pasiskirstymo tankį (FI/DI). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius dydžius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. 3. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L═3). 4. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: Prekių apyvartos, Kainų, Fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Statistika (36)

  1. Vilniaus, Alytaus, ir Kauno apskričių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2003 ir 2005 metais. 2. Lietuvos ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių rugių pasėlių plotai ir derlius 2005 m. Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. 3. Pagal 2 uždavinio duomenis kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės ūkio naudmenų našumo balo ir įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. 4. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės apibūdinančios fakulteto studentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2001/2005 metais maketą: a) tarinį išdėstant paprastai; b) tarinį išdėstant kombinuotai. Suformuluoti busimos lentelės pavadinimą. 2. Sudaryti grupinės suvestinės lentelės maketą, kurioje būtų pateikti duomenys apie "N" grupės studentų pasiskirstymą pagal kiekybinį požymį. Lentelėje turėtų būti duomenys apie bendrą grupės studentų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį 2004/2005 metais. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. 5. 2 ūkio žieminių rugių derlingumas. Apskaičiuoti faktinio derlingumo dinamikos planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius. Apskaičiuotus santykinius dydžius surašyti į lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. 1 lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 6. 11 ir 12 ūkininkų ūkių grūdų savikaina. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, surašyti į lentelę ir apibendrinti. 1 lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai stulpeline diagrama. 7. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti sektorinę diagramą vaizduojančią apskrities darbuotojų pasiskirstymą pagal savivaldybes. 8. Biržų rajono galvijų skaičius (sausio 1 d.). Apskaičiuoti koordinacijos ir struktūros santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą vaizduojančią galvijų ir tame tarpe karvių skaičiaus dinamiką. 9. N-tos apskrities 11-13 ūkių grūdų gamybiniai ir ekonominiai rodikliai 2006 m. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainos vidurkius. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 10. N apskrities 11 ir 12 ūkių grūdų auginimo ekonominiai rodikliai. Apskaičiuoti grūdų savikainos vidurkius 2005 m. ir 2006 m. bei savikainos vidurkio dinamikos santykinį dydį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 11. 11 AB darbuotojų skaičiaus pokyčiai. Apskaičiuoti AB kovo mėn. dirbusių darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 12. Lietuvoje registruotų "Isuzu" automobilių skaičius (tūkst.). Reikalinga: 1) apskaičiuoti užregistruotų "Isuzu" automobilių skaičiaus dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius; 2) analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę; 3) nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako užregistruotų automobilių kitimo tendenciją; 4) apskaičiuoti numatomą (prognozuojamą) užregistruoti "Isuzu" automobilių skaičių artimiausiems dviems metams; 5) faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 13. "11" ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pakito "11" ūkio gaminamų produktų savikaina 2006 m. lyginant su 2003 m. ir 2005 m. Nustatyti kiek pakitus savikainai pakito šių produktų gamybos išlaidos. 14. Naudojant 13 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito gamybos išlaidos 2005m. lyginant su 2004m. ir kokią įtaką tam turėjo: a) gamybos apimties pokyčiai; b) gaminių vieneto savikainos pokyčiai. Nustatyti absoliutines išlaidų pokyčių sumas. 15. 2006 m. lyginant su 2005 m. gamybos apimtys įmonėje nekito, o darbo sąnaudos gamyboje sumažėjo 12,7 proc. Kaip pakito darbo našumas šių produktų gamyboje? 16. "11" ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pakito darbo našumas šių produktų gamyboje 2006 m. lyginant su 2004 m. ir kiek dėl to pakito darbo laiko sąnaudos. 17. Naudojant 16 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito darbo laiko sąnaudos gaminant šiuos produktus 2006 m. lyginant su 2005 m. ir kiek jų pokyti paveikė gamybos apimties pasikeitimas. 18. "N" apskrities 11-17 ūkių bulvių savikaina ir darbo sąnaudos 2006 m. Reikalinga: 1) nustatyti bulvių savikainos priklausomybę nuo jų gamybos tiesioginių darbo sąnaudų; 2) Apskaičiuoti teorinę (hipotetinę) bulvių savikainą ir įvertinti kaip ūkininkai panaudojo darbo našumo didinimo galimybes mažinant bulvių savikainą; 3) Nustatyti ryšių glaudumą (stiprumą); 4) Patikrinti ar parinkta matematinė funkcija teisingai išreiškia priklausomybę tarp bulvių savikainos ir tiesioginių darbo sąnaudų; 5) Padaryti išvadas.
  Statistika, uždavinys(26 puslapiai)
  2007-09-18
 • Statistika (48)

  1. Sugrupuoti N apskrities respondentinius ūkininkų ūkius (13 - 52) pagal 2003 metais augintų kviečių pasėlių plotus (derlingumą). Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkių absoliutinius ir santykinius dažnius. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti trumpas išvadas. 2. Pagal pateiktus duomenis sudaryti: stulpelinę diagramą, vaizduojančią į Lietuvos universitetus 1997-1998 metais priimtų studentų skaičiaus pasiskirstymą pagal studijų pakopas; 1997-1998 priimtų studentų pasiskirsto pagal studijų pakopas sektorinę diagramą. 3. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti N-tosios seniūnijos 7 ūkininko ūkio bulvių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dažnius. Apskaičiuotus santykinius dažnius surašyti į lentelę ir sudaryti linijinę (stulpelinę) diagramą, vaizduojančią bulvių faktinio ir planinio derlingumo kitimą analizuojamu laikotarpiu. 4. Pagal duotus duomenis apskaičiuoti, kaip pakito ūkio bulvių ir pieno gamybos tiesioginės darbo sąnaudos 2003 metais, lyginant su 2001 metais, ir kokią įtaką tam turėjo gamybos apimties ir darbo našumo pokyčiai analizuojamu laikotarpiu. Darbo sąnaudų pokyčius nurodyti absoliutiniais dydžiais ir procentais. Padaryti išvadas. 5. Pagal duotus duomenis apie Lietuvoje registruotų automobilių skaičių apskaičiuoti Honda automobilių skaičius dinamikos rodiklius. Apskaičiuotus duomenis surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti išvadas. 6. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti: parduotų grūdų kainos vidurkį 5-7 ūkininkų ūkiuose; modinę kainą; medianinę kainą. Aptarti gautus rezultatus, įvertinant pasiskirstymo simetriškumą. 7. Pagal pateiktus duomenis apie žemės ūkio augalų derlingumą ir žemės kokybę (trešimą) nustatyti 13-22 ūkininkų ūkių, kviečių derlingumo priklausomybę nuo įterptų trąšų kiekio 2003 metais. Apskaičiuoti teorinį ( teorinį) kviečių derlingumą ir įvertinti, kaip ūkininkai panaudojo savo galimybes didinant kviečių derlingumą. Nustatyti ryšių glaudumą. Patikrinti teorinių ir faktinių reikšmių atitiktį bei ryšio glaudumo rodiklio statistinį reikšmingumą (ryšio realumą). Padaryti išvadas.
  Statistika, uždavinys(15 puslapių)
  2008-02-26
 • Statistika (50)

  Uždaviniai (4). Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Sprendimas. Amžiaus pasiskirstymas pagal išleidžiamų pinigų kiekį kalėdinėms dovanoms. Išvados. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius 1992 ir 2006 metų pradžioje (tūkst.): Apskaičiuoti santykinius rodiklius: Struktūros (pavaizduoti grafiškai), Dinamikos, Koordinacijos, Intensyvumo, Palyginimo. Sprendimas. Išvados. Duomenys apie prekių pardavimą. Apskaičiuoti. Bendrąjį kainų indeksą. Kiek % padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%. Paaiškinti ekonominę prasmę. Sprendimas. Išvada. Paltų, puspalčių, apsiaustų gamyba (tūkst. vnt.) Apibūdinti duotą statistikos eilutę, Apskaičiuoti ir paaiškinti. Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš žinomų būdų (L=3). Sprendimas. Išvados.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2008-03-25
 • Statistika (52)

  Uždaviniai (5). Duomenų grupavimas. Išvados. Maketai. Išvada. Grafinis statistinių duomenų pateikimas. Išvada. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Apskaičiuoti finansinių metų ilgalaikio turto struktūrą ir dinamikos santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti koordinacijos, intensyvumo, palyginimo santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti plano įvykdymo ir planinės užduoties 2003 metais santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti dinamikos santykinius dydžius. Išvada. Apskaičiuoti galimus santykinius dydžius. Išvada. Vidurkiai. Išvados.
  Statistika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-03-31
Puslapyje rodyti po