Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuolatinės srovės elektrinė grandinė: mišriai sujungti elementai

  Uždavinys 2. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Šaltinio vidaus varža lygi 0. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Srovių ir įtampų indeksus žymėkite pagal varžų indeksus. Apskaičiuokite ekvivalentinę varžą Re; sroves, pratekančias per kiekvieną rezistorių; įtampą kiekviename rezistoriuje. Sprendinį patikrinti pagal I ir II Kirchhofo dėsnius, taip pat pagal galių balansą. Schemos. I Kirchhofo dėsnis. II Kirchhofo dėsnis. Išvados.
  Elektronika, uždavinys(2 puslapiai)
  2011-02-03
 • Nusidėvėjimo nustatymo metodai

  Nusidėvėjimo nustatymas. Skaičiavimai. Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodoma.
  Finansai, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-12-30
 • Optika (6)

  Optikos uždaviniai. Šviesos spindulys krinta iš oro į lygiagrečių plokščių paviršių stiklinę plokštelę 45o kampu. O iš stiklo patenka į skystį. Raskite lūžio kampą skystyje. Skysčio lūžio rodiklis 1,41. Šviesos spindulys krinta iš terpės, kurios lūžio rodiklis 1,25, į terpę, kurios lūžio rodiklis 1,75. Kampas tarp atspindėto ir lūžusio spindulių lygus 90o. Raskite spindulio kritimo kampo į dviejų terpių ribą tangentą. Šviesos spindulys išsiskleidžia į 187,5 m ilgio optinį pluoštą per 1,25 μs. Raskite visiško atspindžio kampą riboje pluoštas - vakuumas. Šviesai pereinant iš pirmos terpės į antrą, lūžimo kampas lygus 45o, o pereinant iš pirmos į trečią - 30o (esant tam pačiam kritimo kampui). Raskite visiško atspindžio kampą spinduliui krintant iš trečios terpės į antrą. Šviesos spindulys krinta į stiklinę plokštelę kampu, kurio sinusas lygus 0,8. Stiklinės plokštelės lūžio rodiklis 1,7. Išėjęs iš plokštelės spindulys nukrypsta 3 cm. Koks plokštelės storis, jei ji yra ore. Į stiklinę prizmę, kurios laužiamasis kampas 30o, statmenai šoninei sienai krinta spindulys. Apskaičiuokite, kokiu kampu nukryps spindulys (spindulio nuokrypio kampą) išeidamas iš prizmės, jei jos lūžio rodiklis 1,6. Prizmė yra ore. Žmogus, kurio ūgis 1,7 m, eina 1 m/s greičiu gatvės žibinto link. Vienu laiko momentu žmogaus šešėlio ilgis 1,8 m, o po 2 s - 1,3 m. Kokio aukščio gatvės žibintas? Žmogus, stovintis ant aukšto ežero kranto, seka skrendantį paukštį. Vienu laiko momentu paukštis matomas 30o kampu virš horizonto, o jo atvaizdas vandenyje - 45o horizonto atžvilgiu. Raskite aukštį, kuriame stebėjimo momentu yra paukštis, jei žmogaus akys yra 5 m aukštyje virš ežero paviršiaus. Lėktuvas praskrenda virš panirusio į nedidelį gylį povandeninio laivo aukštyje 1,5 km. Kokiame aukštyje skrenda lėktuvas, stebint iš povandeninio laivo? Vandens lūžio rodiklis 4/3. Apskaičiuokite stiklo absoliutinį lūžio rodiklį, jei šviesa stikle sklinda greičiu v = 2•108 m/s. Šviesos spindulys stikle (lūžio rodiklis 1,5) pereina 0,2 m atstumą. Kokį atstumą šviesos spindulys pereis per tą patį laiką vakuume? Raskite taškinio šviesos šaltinio atvaizdų skaičių, gautų dviem plokščiaisiais veidrodžiais, tarp kurių 90o kampas. Veidrodį pasuko 30o kampu atžvilgiu ašies, einančios per jos plokštumą. Raskite veidrodžio atspindėto spindulio posūkio kampą, išreikštą laipsniais, jeigu krintančio spindulio kryptis pastovi. Plokščias veidrodis AB gali suktis apie ašį O. Šviesos spindulys krinta į veidrodį kampu α. Kokiu kampu pasisuks atsispindėjęs spindulys, jei veidrodis pasisuks 150o kampu? Atstumas nuo daikto iki jo atvaizdo plokščiame veidrodyje 3,14 m. Raskite atstumą nuo plokščio veidrodžio iki daikto atvaizdo. Duotas 2l1 pločio veidrodis. Šalia jo, stovi žmogus A. Kitas žmogus B eina statmenai veidrodžio centrui C. Koks turi būti didžiausias atstumas nuo žmogaus B iki veidrodžio, kad A ir B pamatytų vienas kitą veidrodyje? Atstumai l1 = CD, l2 = DE ir l3 = EA. Glaudžiamuoju lęšiu, kurio kreivumo spinduliai R1 = 15 cm ir R2 = 25 cm, gaunamas tikrasis daikto atvaizdas 50 cm atstumu nuo lęšio. Atstumas tarp daikto ir lęšio lygus 25 cm. Raskite lęšio: a) laužiamąją gebą; b) lūžio rodiklį šimtųjų tikslumu. Lęšis yra ore. Siaurėjantis spindulių pluoštas krinta į sklaidomąjį lęšį taip, kad visų spindulių tęsiniai susirenka taške, esančiame 15 cm atstumu nuo lęšio. Raskite lęšio židinio nuotolį, jei lūžę spinduliai susikerta taške, kuris yra 60 cm atstumu nuo lęšio. Siauras lygiagrečių spindulių pluoštas krinta į lęšį sudarydamas su pagrindine optine ašimi 5o kampą. Raskite lęšio židinio nuotolį, jei spinduliai susikerta 14 cm atstumu nuo pagrindinės optinės ašies. 10 cm ilgio daiktas yra glaudžiamojo lęšio, kurio židinio nuotolis 40cm, pagrindinėje optinėje ašyje. Kiek kartų atvaizdas didesnis už daiktą, jei artimiausias daikto taškas nuo lęšio yra 50 cm atstumu? Lempa yra 2 m atstumu nuo ekrano. Kokiu atstumu nuo lempos reikia padėti glaudžiamąjį lęšį, kurio židinio nuotolis 0,4 m, kad ekrane stebėtumėme padidintą lempos atvaizdą? Šviečiantis daiktas yra 4,2 m atstumu nuo ekrano. Kur reikia padėti glaudžiamąjį lęšį, kad gautume 20 kartų padidintą atvaizdą? Raskite lęšio optinę gebą. Šviečiantis daiktas ir ekranas yra 120 cm atstumu vienas nuo kito. Tarp jų padėtas glaudžiamasis lęšis. Esant tam tikrai lęšio padėčiai nuo ekrano, jame gaunamas ryškus padidintas atvaizdas. Kai lęšis pastumiamas 90 cm, ekrane gaunamas ryškus sumažintas atvaizdas. Raskite lęšio židinio nuotolį.
  Elektromagnetizmas, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Optika (9)

  Išspręsti 8 optikos ir 8 atomo fizikos uždaviniai.
  Elektromagnetizmas, uždavinys(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniai metodais

  Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniai metodais. Įmonėje yra keturi sektoriai, kurie gamina rozetes ir jungiklius. Reikia sudaryti tokį gamybos planą, kad atidavus gaminius būtų gautas didžiausias pelnas. Uždavinio matematinį modelį nusako tiesinių nelygybių sistema. Išvada.
  Matematika, uždavinys(3 puslapiai)
  2008-01-28
 • Optimalus gamybos planas

  Įvadas. Uždavinio sąlyga: UAB "Valdo kompiuterinės sistemos" gamina modernius nešiojamuosius kompiuterius ir spausdintuvus. Vienam kompiuteriui pagaminti reikia – 1 900 Lt išleisti medžiagoms ir 300 Lt darbo užmokesčiui gamybos darbininkams, o vienam spausdintuvui atitinkamai – 650 ir 50 Lt. Pagamintų gaminių kainos: Kompiuterio – 3 500 Lt; Spausdintuvo – 1 200 Lt. Reikia sudaryti gamybos planą, kuris duotų didžiausią pelną, atsižvelgiant į šiuos apribojimus: Darbo užmokesčio fondas yra 150 000 Lt. Medžiagoms galima išleisti nedaugiau 1 350 000 Lt. Sprendimas. Išvados.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2007-07-03
 • Pagrindinių metalų gamyba

  Finansinė analizė: "Pagrindinių metalų gamyba". Įmonės veiklos rezultatai ir jų pasikeitimas laikotarpio pabaigoje. Grynasis pelnas. Visos sąnaudos. Pardavimų bendrasis pelningumas. Pardavimų grynasis pelningumas. Veiklos rentabilumas. Turto grynasis pelningumas. Nuosavo kapitalo grynasis pelningumas. Turto pelningumas. Išvada. Įmonės finansinė būklė ir jos pasikeitimas laikotarpio pabaigoje. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Įsiskolinimo koeficientas. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Einamojo likvidumo koeficientas. Greitojo likvidumo koeficientas. Išvada. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai ir pasikeitimas laikotarpio pabaigoje. Atsargų apyvartumas. Turto apyvartumas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Trumpalaikio turto apyvartumas. Administracinių išlaidų koeficientas. Išvada.
  Finansai, uždavinys(5 puslapiai)
  2007-10-10
 • Pajamos ir pelnas

  PowerPoint pristatymas. Pajamos. Pelnas. Uždavinys. Sprendimas.
  Algebra, uždavinys(7 skaidrės)
  2007-01-31
 • Paklaidų skaičiavimas. Standartinės ir absoliučios paklaidos

  1 UŽDUOTIS. Manometrinis slėgis matuojamas pavyzdiniu manometru, kurio tikslumo klasė 0,12. Maksimalus manometro matavimo slėgis – 10 kPa. Manometro skalė sudalyta į 150 padalų. Suskaičiuoti kokia bus manometro sisteminė maksimali absoliuti ir santykinė paklaidos, jeigu manometras rodo 125 padalas. Sprendimas. 2 UŽDUOTIS. Debito matuoklio tikslumo klasė, nurodyta ant prietaiso yra 2,3. Kokia bus sisteminė absoliuti prietaiso paklaida, jeigu jo matavimo ribos pase nurodytos nuo 3 iki 15 l/s? Nustatykite sisteminę maksimalią santykinę paklaidą, jeigu debitas buvo matuojamas nuo 5 iki 7,5 l/s intervale. Sprendimas. 3 UŽDUOTIS. Apvaliu vamzdžiu prie 2 kPa slėgio teka vanduo, kurio temperatūra - 12 oC. Debitas buvo nustatytas pagal diafragmos parodymus pagal formulę. Sprendimas. 4 UŽDUOTIS. Nustatykite atskiro temperatūros matavimo eksperimentinį standartinį nuokrypį S ir eksperimentinį standartinį vidurkio nuokrypį s, jeigu mes turime atlikę 21 matavimą. Matavimo rezultatai pateikti lentelėje. Atsakymas.
  Inžinerija, uždavinys(5 puslapiai)
  2011-11-17
 • Pascal programavimo kalba: dvejetainė paieška

  Rūšiavimas dvejetaine paieška Pascal kalba. .pas byla.
  Programos, uždavinys
  2006-10-31
 • Pascalis

  Pascalio užduotys ir atsakymai. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų funkcijos reikšmę: kai x>0, tai y=1, jei x kita reikšmė, tai y=2. b) Jei 5>x>0, tai y=1, kai 10>x>=5, tai y=2, kai x>=10, tai y=4. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų stačiakampio žemės sklypo plotą. Ilgis ir plotis įvedami iš klaviatūros. Parašykite programą, kuri tikrintų, ar galima iš trijų klaviatūros įvestų kraštinių ilgių sudaryti trikampi. Trečioji kraštinė negali būti didesnė už kitų dviejų sumą. Parašykite programą , kuri apskaičiuoja dviženklių, t.y. nuo 10 iki 99 skaičių sumą. Parašykite programą, kuri skaičiuoja iš klaviatūros įvesto sveiko teigiamo nelygaus nuliui ir mažesnio už 17 skaičiaus faktorialą. Parašykite programą kuri, šimtą kartų atspausdintų žodį "Labas!". Parašykite programą kuri, apskaičiuoja visų teigiamų triženklių skaičių (100-999) sumą. Parašykite programą kuri, suskaičiuoja visu vienženklių skaičių (0-9) sumą. Parašykite programą kuri, skaičiuoja visu teigiamų lyginiu dviženklių skaičių sumą. Parašykite programą kuri skaičiuoja visu teigiamų nelyginių dviženklių skaičių sumą.
  Programavimas, uždavinys(5 puslapiai)
  2008-01-14
 • Pelno maksimizavimas (2)

  Pelno maksimizavimo uždavinys. Sprendimo eiga. Trijų analitinių paklausos kreivių išraiškų skaičiavimas. Paklausos grafikų tarpinių taškų reikšmių skaičiavimas. Paklausos grafikų braižymas. Firmos bendrųjų kaštų analitines išraiškos skaičiavimas. Firmos pelno, esant skirtingoms pardavimo kainoms, skaičiavimas. Pelno priklausomybės nuo pardavimo kainos grafikų braižymas. Racionalios prekių pardavimo kainos nustatymas. Išvados.
  Finansai, uždavinys(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Perkelties metodas

  Uždavinio formulavimas, Triįstrižainių sistemų sprendimo paaiškinimas ir algoritmas, Programos sudarymas, Kontrolinio uždavinio sprendimas ir rezultatų pateikimas.
  Algebra, uždavinys(3 puslapiai)
  2005-03-10
 • Planimetrija

  11 planimetrijos uždavinių, skirtų 9 - 11 klasės mokiniams. Sprendimai su paaiškinimais, brėžiniais.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-07-03
 • Prekybos įmonių ekonomika

  Apibūdinkite, kas yra verslas ir kokias funkcijas atlieka verslas? Ko reikia, kad įmonė veiktų? Apskaičiuokite įrenginio: Pilnąją pradinę vertę; Metinius nusidėvėjimo atskaitymus; Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos; Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Kokia darbo apmokėjimo sistema taikoma Jūsų įmonėje. Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17 %. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? Sudarykite įmonės išlaidų projektą metams. Įmonės ataskaitinių metų išlaidų dydis ir sudėtis atsispindi lentelėje. Planiniais metais įmonės numato prekių apyvartos apimtį padidinti 13,3 %. Bendras išlaidų lygis padidės 1,2 punkto. Personalo išlaidų suma padidės 5%, transporto išlaidų lygis padidės 0,004 punkto, remonto – 0,02 punkto, reklamos išlaidų – 0,5 punkto. Likusių išlaidų straipsnių lyginamasis svoris bendrose išlaidose liks nepakitęs. Paaiškinkite, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonės darbo laikas? Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 15 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Ponas Jonas ketina pasamdyti pagalbinį darbininką, kuriam mokės 600 Lt per mėnesį; krosnies nusidėvėjimas – 5000, kiosko nuoma – 2800, o patentas gamybai ir prekybai – 2000 Lt per metus. Jis planuoja parduoti po 200 pyragų per dieną ir prekiauti 250 dienų per metus. Apskaičiuokite: Vieneto kintamąsias išlaidas; Pastovių išlaidų sumą; Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį?
  Ekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2008-03-28
 • Prekybos įmonių ekonomika (2)

  2 variantas. Užduotis: kokie yra įmonės socialiniai tikslai? Užduotis: Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad jos veikla būtų efektyvi? Užduotis: Apskaičiuoti įrenginio: Pilnąją pradinę vertę, Metinius nusidėvėjimo atskaitymus, Likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos, Likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti parduotuvės praėjusių ir ataskaitinių metų prekių atsargų vidutinį apyvartumą dienomis ir kartais. Sprendimas. Užduotis: Įmonė 2007 metais realizavo produkcijos už 716,8 tūkst. Lt, o 2006 metais — už 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamą laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16% (1,16 kainų indeksas). Išanalizuoti pardavimo kitimą atsižvelgiant į infliacijos lygį. Sprendimas. Užduotis: Apskaičiuoti bendrą darbininko užmokestį. Darbininkas per mėnesį pagamino 400 detalių. Vienos detalės įkainis 0,8 Lt. Įvykdžius mėnesio užduotis numatyta 20% vienetinio uždarbio premija. Užduotis: Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planuojamų metų darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. Sprendimas. Užduotis: Paaiškinti, kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalusis ir realus įmonės darbo laikas. Užduotis: Apskaičiuoti įmonės planuojamą išlaidų sumą ir lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, o faktinė išlaidų suma 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %(1,18), o išlaidų suma padidės 12% (1,12). Sprendimas. Užduotis: Prekeivis, pirkęs prekes už 4 000 Lt, jas pardavė su 25 % antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei, be 15 % pelno mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 Lt? Sprendimas. Užduotis: Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Apskaičiuokite. Vieneto kintamąsias išlaidas. Pastovių išlaidų sumą. Kiek reikia iškepti pyragų per metus, kad būtų pasiektas rentabilumo slenkstis? Kiek ponas Jonas galėtų uždirbti per mėnesį?
  Ekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-10-08
 • Programavimas (2)

  Programavimo Pascalyje užduotys ir programos.
  Programos, uždavinys
  2006-02-11
 • Programavimas Pascaliu: mažiausio skaičiaus kvadratas

  Pascal programa. Uždavinys: įvesti 3 sveikuosius skaičius, mažiausią skaičių pakelti kvadratu.
  Programos, uždavinys(1 puslapis)
  2006-12-22
 • Programavimas Pascaliu: skaičių suma

  Pascal programa, kuri suskaičiuoja sekoje esančių visų sveikų skaičių sumą.
  Programos, uždavinys(1 puslapis)
  2006-12-22
 • Programavimas Pascaliu: teigiamų skaičių skaičius

  Pascal programa, kuri suskaičiuoja, kiek sekoje yra teigiamų skaičių.
  Programos, uždavinys(1 puslapis)
  2006-12-22
Puslapyje rodyti po