Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Individualioji ugdymo programa

  Šiaulių globos namai "Šaltinis". Tiriamasis. Ugdymosi sunkumai šiai dienai. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Suvokimas. Komunikacija, kalba, tartis. Mąstymas. Pažinimas. Motorika. Individualioji mokymo programa. Tikslai ir užduotys. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Savitvarka. Savisauga. Suvokimas. Komunikacija, kalba, tartis. Mąstymas. Pažinimas. Motorika. Smulkioji motorika. Bendroji motorika.
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-05-15
 • Individualios įmonės veiklos analizė: draudimo įmonė

  Statistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Charakteristika. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelnas (nuostoliai). Parduotos produkcijos savikaina. Pardavimų pajamos. Veiklos sąnaudos. Vidurkių tyrimo analizė. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai, statistinis prognozavimas. Analitinis metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis, koreliacijos ir determinacijos koeficientai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Statistika, tyrimas(23 puslapiai)
  2012-03-29
 • Individualių uždavinių sprendimo ypatumai

  Įvadas. Atliktas neverbalinis tyrimas, kurio tikslas. Individualių uždavinio sprendimo ypatumų atskleidimas. Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti surinktą informaciją apie tiriamuosius. Nustatyti dažną kryžiažodžių sprendimo reikšmę duoto uždavinio sprendimui. Nustatyti uždavinių sprendimo kokybę(sprendimo greitį, klaidų skaičių, intelektinį aktyvumą, kurį rodo racionalių būdų uždaviniui spręsti naudojimas. Jis iš esmės prieštarauja kitam " klaidų ir bandymų būdui) atsižvelgiant į amžių, išsilavinimą, lytį. Metodika. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2010-02-09
 • Individualiųjų automobilių skaičius Utenos apskrityje ir jos rajonuose

  Įvadas. Statistika. Statistikos mokslo pradžia. Statistikos objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Pagrindinis statistikos tikslas. Darbo tikslas- naudojantis statistinės analizės metodais ištirti individualiųjų automobilių kitimo rodiklius duotajame laikotarpyje, išanalizuoti bei įvertinti sudarytas lenteles ir grafikus. Teorinė dalis. Statistikos grupavimas. Pagrindinės grupavimo rūšys. Statistinio grupavimo etapai. Pasiskirstymo eilutės ir jų rūšys. Pasiskirstymo eilučių elementai. Pasiskirstymo eilučių rūšys. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Dažniausiai naudojami diagramų tipai. Pagrindinės formulės naudojamos atliekant šį statistinį tyrimą. Intervalų apskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dinamikos eilučių lygio kitimo analizė (prognozavimas). Sąryšio tamprumo rodikliai. Metodinė dalis. Duomenų įvedimas ir grafikų braižymas. Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(30 puslapių)
  2009-03-06
 • Individualus socialinis darbas

  Asmuo. Rūpestis, poreikis, problema. Pagalbos pranašumai ir trūkumai. Problemos sprendimas.
  Socialinis darbas, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Inovacijos įmonėje

  Įvadas. Temos aktualumas. Temos problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Hipotezė. Teorinė literatūros analizė. Sąvokos.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-04-06
 • Inovacijos, inovacijų būklės organizacijoje tyrimas

  Įvadas. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos valdymo problematika. Inovacijų būklės organizacijoje tyrimas. Priedas (1). Išvados.
  Vadyba, tyrimas(14 puslapių)
  2008-02-18
 • Intelektų įvairovės įvertinimas

  Intelektas. Intelekto požymiai. Tyrimas. Anketa intelektų įvairovei įvertinti (pagal T. Armstrong, 1994). Kalbinis-verbalinis intelektas. Loginis-matematinis intelektas. Erdvinis intelektas. Muzikinis intelektas. Fizinis-kinestezinis intelektas. Vidinis-asmeninis intelektas. Tarpasmeninis intelektas.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-04-10
 • Internetas šiuolaikiniame pasaulyje

  Viešosios nuomonės tyrimai. Tema: internetas šiuolaikiniame pasaulyje. Tyrimo tikslas. Kokia yra interneto svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Kam asmenims reikalingas internetas. Išsiaiškinti, ar žmonėms bręstant, keičiasi jų požiūris į internetą. Imties apibūdinimas. Tyrimo laikas. Tyrimo vieta. Tiriama populiacija. Klausimynas: amžius, lytis, gyvenamoji vieta, išsilavinimas, Kiek laiko per dieną vidutiniškai praleidžiate naršydami internete?, Kur daugiausia naudojatės internetu?, Ar turite internetą namuose?, Įvertinkite interneto reikalingumą 10 balų skalėje, Ką daugiausia veikiate internete?, Kelerių metų pradėjote naudotis internetu?, Kaip manote, ar ateityje internetas pakeis knygas?. Apklausos rezultatai. Pradinė kintamųjų analizė. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2008-03-18
 • Internetinės pažintys

  Įvadas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Anketa. Rezultatų analizė. Grafikai.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2007-10-12
 • Internetinių pažinčių svetainių vartotojai Vilniuje

  Įvadas. Bendroji dalis. Tyrimo tikslas – ištirti apklaustųjų požiūrį į internetines pažinčių svetaines bei nustatyti priežastis, dėl kurių jie dažniau renkasi virtualų bendravimą nei bendravimą realiame gyvenime. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Anketa. Diagramos ir jų aptarimai. Išvados. Skyrelis "Aš kaltas".
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2011-03-29
 • Interneto naudojimosi pastovumo tyrimas

  Įvadas. Kompiuterinių tinklų apžvalga. Interneto naudojimosi pastovumo tyrimas. Pristatymas. Eiga. Anketa. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Interneto plitimas pasaulyje ir jo įtaka turizmui

  Įvadas. Interneto plitimas pasaulyje ir jo įtaka turizmui. Tinklapių bruožai. Įvadinis puslapis. Tinklalapio puslapių išvaizda. Bendra tinklalapio informacija. Interaktyvumas. Teigiami tinklalapio bruožai. Tinklalapių tyrimas. Vakarų Australijos tinklalapis. Ciuricho tinklalapis. Ispanijos tinklalapis. Kornvalio tinklalapis. Singapūro tinklalapis. Lietuvos tinklalapis. Anketų tyrimas. Anketų analizė. Pasiūlymai Lietuvos tinklalapiui. Išvados. Priedai.
  Turizmas, tyrimas(19 puslapių)
  2006-03-01
 • Interneto poveikis skirtingo amžiaus žmonėms

  Įvadas. Tyrimo rezultatai. Ar dažnai naudojatės internetu. Kokiais tikslais naudojatės internetu. Ar informacija internete yra patikima. Neigiamos informacijos samprata internete. Ar neigiama informacija internete daro jums įtaką. Ar neigiama informacija internete daro įtaką kitiems žmonėms. Kurią grupę labiausiai veikia neigiama informacija internete. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Interneto svetainių informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumo tyrimas: įdarbinimo agentūra "Minta" ir Lietuvos darbo birža

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti dviejų pasirinktųjų interneto interneto svetainių informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumą, atliekant jų tarpusavio palyginimą pasinaudojant SSGG, PEST, turinio analize. organizacijų pristatymas. Lietuvos darbo biržos pristatymas. Įdarbinimo agentūros "Minta" pristatymas. SSGG analizė. PEST analizė. Turinio analizė. Problemų sprendimai ir pasiūlymų pateikimai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, tyrimas(15 puslapių)
  2010-03-17
 • Investicinių bendrovių pajamų tiriamasis darbas

  Įvadas. Investicinių bendrovių pajamų statistinis tyrimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Investicinių bendrovių pajamų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Prognozavimas. Pajamų prognozavimas naudojant trendą. Investicinių bendrovių pajamų tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2007-02-01
 • Išgeriamo alaus kiekis Austrijoje

  Išgeriamo alaus kiekis Austrijoje (2002-2004 metais), tenkantis vienam žmogui per mėnesį. Dažnių lentelė. Skaitinės duomenų charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos plotis. Skaitmeninės sklaidos charakteristikos. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Išvestinių tyrimas

  Trijų išvestinių tyrimas. Pirma funkcija. Grafikas. Antra funkcija. Grafikas. Trečia funkcija. Grafikas.
  Matematika, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-03-02
 • It is easy to become a celebrity

  Tyrimas anglų kalba - kelias į populiarumą. Ways, which you have to go through if you want to be famous. Analysis of reality shows. Introduction. Methodology. Literature review. Results. Conclusion.
  Anglų kalba, tyrimas(10 puslapių)
  2007-04-16
 • Įvairių faktorių įtaka apdirbamų detalių tikslumui

  Darbo tikslas: Praktiniu būdu įtvirtinti teorines žinias, medienos apdirbimo tikslumo tyrimo srityse. Uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Kita, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po