Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globos namuose gyvenančių vaikų požiūris į ateities perspektyvas

  Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Vaikų, gyvenančių globos namuose, ateities planavimas. Neigiamų socialinių faktorių įtaka vaikų ateities planavimui. Aspektai padėsiantys vaikams kurti šeimą ir savarankišką gyvenimą. Tyrimo rezultatai. Jų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-12-06
 • Gotų gyvenimo būdas ir mąstysena

  Įvadas. Tyrimo programa. Anketa. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Anketa. Techninė ataskaita. Rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2010-03-22
 • Gotų subkultūros pasaulėžiūra ir jos atspindys žiniasklaidoje

  Įžanga. Problema. Kuo skiriasi gotų pasaulėžiūra nuo žiniasklaidoje pateiktų duomenų apie šią subkultūrą? Uždaviniai. Hipotezės. Metodas. Tiriamoji atranka. Kokybinė turinio analizė. Gotų subkultūros pasaulėžiūra ir jos atspindys žiniasklaidoje. Duomenys apie tyrimo objektą. Žiniasklaidos formuojama visuomenės nuomonė apie gotų subkultūrą. Žiniasklaidos reakcija į išvaizdą. Žiniasklaidos reakcija į elgesį. Žiniasklaidos reakcija į vertybes. Gotų subkultūros pasaulėžiūra. Gotų išvaizda pagal gotus. Gotų elgesys pagal gotus. Gotų vertybės pagal gotus. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Grybai (7)

  Tikslas. Uždaviniai. Įžanga. Iš grybų istorijos. Grybų kategorijos. Grybų toksinai. Valgomųjų grybų radiacinė tarša. Apsinuodijimai. Pirmoji pagalba apsinuodijus grybais. Grybų reikšmė mityboje. Grybų išlaikymo būdai. Priedai (3). Išvados.
  Biologija, tyrimas(21 puslapis)
  2007-12-19
 • Grožio kultas visuomenėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Empirinė dalis. Tyrimas: kas įtakoja žmones darytis plastines operacijas? Tyrimas: grožis – dalis gyvenimo sėkmės. Projekto išvados.
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2006-01-16
 • Grupės tyrimas sociometriniu metodu

  Įvadas. Sociometrinis metodas. Tyrimo tikslas – taikant sociometrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Tyrimo instrukcija. Sociometrinės kortelės pavyzdys. Rezultatų tvarkymas. Pirmasis kriterijus – mokslas: "Su kuo norėtum ruošti namų darbus?". Antrasis kriterijus – poilsis: "Su kuo norėtum eiti į klasės žygį?". Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-01-22
 • Healthy lifestyle (2)

  Introduction. I feel happy abou what I do. I like learning new things. I have motivation to realize my plans. I avoid to excess of salt, sugar and saturated fat. I eat meat less than three times a... I drink less than three cups of tea or coffee a day. During my usual day, I am physically active. During my usual day, I take time to stretch and to relax. I exercise at least once a week. Once I get to bed, I fall asleep easily. I am satisfied with my relationships. I am satisfied with the way I spend my leisure time.
  Anglų kalba, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-11-16
 • Homogeninio ir heterogeninio triukšmo įtaka veiklos efektyvumui

  Įvadas. Nevalingas dėmesys. Valingas dėmesys. Savaiminis dėmesys. Dėmesio intensyvumas (koncentracijos laipsnis). Dėmesio paskirstymas. Dėmesio perkėlimas (dėmesio objekto pakeitimas). Dėmesio patvarumas. Emocijos. Asmenybės kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Individualios psichinės savybės. Metodika. Darbo tikslas: nustatyti homogeninio ir heterogeninio triukšmo įtaką veiklos (šiuo atveju elementarių aritmetinių operacijų atlikimui) efektyvumui. Tiriamasis. Aparatūra. Darbo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentele ir grafikais (3).
  Organizacinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Idealaus vyro ir idealios moters samprata

  Įvadas. Tikslas - nustatyti 7-9 klasių mokinių idealios moters ir vyro sampratas. Teorinė dalis. Diagramų analizė. Klausimas "Bendraujant su žmogumi man svarbiausia". Klausimas "Ideali moteris turėtų būti". Klausimas "Idealus vyras turėtų būti". Klausimas "Moteris, kuria žaviuosi labiausiai" Klausimas "Vyras, kuriuo žaviuosi labiausiai". Klausimas "Idealios moters išvaizda turėtų būti". Klausimas "Idealaus vyro išvaizda turėtų būti". Klausimas "Idealios moters charakteris". Klausimas "Idealaus vyro charakteris". Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-05-29
 • Imigracijos raida Lietuvoje

  Tiriamasis darbas: Imigracijos raida Lietuvoje. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti imigracijos procesus Lietuvoje laiko perspektyvoje. Darbo uždaviniai. Tiriamoji terpė. Etninės grupės. Etninės mažumos. Lietuvos etninė sudėtis. Lietuvos etninių grupių kategorijos. Lietuvos etninės sudėties kitimo prognozės. Integracijos procesas. Akultūracinė strategija. Akultūracijos procesas. Lietuvos etninių grupių padėtis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-07-09
 • Įmonės asortimento, aplinkos bei teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: tinklas UAB "Čilija"

  Įvadas. Viešojo maitinimo tinklas UAB "Čilija". Istorija. Pirmosios picerijos "Čili pica" pripažinimas. Sparti plėtra ir nauji tinklai. "Čilija" valdo didžiausią viešojo maitinimo tinklą Lietuvoje ir Latvijoje. Vertybės. Kokybė. Techninė dalis. Rezultatų analizė. Žvalgybinis tyrimas. Respondentų, kurie lankosi "Čili", procentas. Lankymosi kavinėse bei picerijose dažnumas. Labiausiai lankomos picerija/kavinė. Pagrindinis tyrimas. Respondentų laisvalaikio leidimo įpročiai kavinėse. Dažniausiai lankomos tinklo UAB "Čilija" kavinės. Motyvai, lemiantys kavinės pasirinkimą. Aptarnavimas. Respondentų nuomonė apie aptarnavimą, kaip apie svarbų kriterijų. Respondentų susidūrimas su prastu aptarnavimu. Vietos, kur pasitaikė prastas aptarnavimas. Asortimentas. Gėrimų ir maisto asortimento įvertinimas. Labiausiai pasigendami dalykai asortimente. Specifiniai pageidavimai. Muzika bei aplinka. Nuomonė apie kavinėse bei picerijose grojamą muzika. Pasigendamų muzikos stilių sąrašas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2007-02-21
 • Įmonės darbuotojų motyvavimo analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: pateikti X įmonės darbuotojų motyvacijos analizę, įvertinti probleminius šios srities aspektus. Teorinė dalis. Motyvavimo samprata. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. Praktinė dalis. Tyrimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Tyrimo metodika. Tyrimo pobūdis (bendroji charakteristika). Tyrimo apribojimai. Tyrimo populiacija. Tyrimo imtis. Tyrimo metodo charakteristika. Tyrimo eiga. Tyrimo etikos principų užtikrinimas. Tyrimo išoriniai faktoriai. Klausimyno charakteristika. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, tyrimas(27 puslapiai)
  2010-04-26
 • Įmonės galimybių Lietuvos rinkoje tyrimas: statybos įmonė UAB "Strateksas"

  Įvadas. Lietuvos statybų rinkos apžvalga. Galimybės įmonės viduje. Galimybės įmonės išorėje. Statybų rinkos tyrimas Lietuvoje. Įmonės vadovo nuomonė dėl perspektyvų 2003 metams. Išvados. Pasiūlymai. Priedai.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2006-03-17
 • Įmonės marketingo analizė: alaus darykla UAB "Utenos alus"

  Darbo tikslas. Marketingo veikla produkto politika (darykla, istorija, technologijos, alaus rūšys, apdovanojimai). Kainų politika. Paskirstymo politika (populiariausi barai). Rėmimo politika. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-03-10
 • Įmonės produkcijos pasiūlos tyrimas: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Pasiūla ir ją veikiantys veiksniai. Pasiūla ir jos apimtis. Pasiūlą veikiantys veiksniai. Prekių asortimento pasiūla. Pasiūlos struktūra. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Tyrimo metodologija. AB "Pieno žvaigždės" produkcijos pasiūlos tyrimas. Tyrimo organizavimo etapai. Problemos apibrėžimas. Tyrimų projekto rengimas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Surinktų pirminių duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(23 puslapiai)
  2006-11-21
 • Įmonės produktų tyrimo projektas: UAB "Naujasis Nevėžis"

  Problemos identifikavimas. Tyrimo projekto parinkimas. Duomenų rinkimo metodų identifikavimas. Duomenų registracijos formų parengimas. Imties projektavimas ir duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Ataskaitos parengimas. Priedas.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2006-10-30
 • Įmonės reklamos technologijos: UAB "Vavira"

  Įžanga. Internetas kaip reklamos priemonė. UAB "Vavira" reklama internete. Mikromarketingas – efektyvi, fokusuota interneto reklama. Reklamos rodikliai žiniasklaidoje. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2006-03-30
 • Įmonės tyrimo analizė: langų gamyba UAB "Fauga"

  Įvadas. UAB "Fauga" produkcijos vartotojų nuomonės tyrimas. Tyrimo tema. Tikslas: Išsiaiškinti vartotojų nuomonę pasirenkant UAB "Fauga" gaminamą produkciją. Uždaviniai. Hipotezės. Problemos apibrėžimas. Tyrimo strategija. Tyrimo planas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-12-16
 • Importo ir eksporto statistinis tyrimas

  Importo ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto prognozavimas. Importo ir eksporto prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-01-31
 • Importo statistinis tyrimas

  Įvadas. Importas pagal valstybes. Importas ir eksportas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Importo kombinuotų prekių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Importo kombinuotų prekių nomenklatūros variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Importo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Importo kombinuotų prekių prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2006-01-03
Puslapyje rodyti po