Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologiškų maisto produktų poreikio tyrimas: Utenos miestas

  Ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimą. Ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. 1 marketingo tyrimų reikšmė. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimo procesas. Ekologiškų maisto produktų tyrimas. Kas yra ekologiški produktai? Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Darbe atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2010-03-02
 • Ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo motyvų nustatymas

  Įvadas. Tyrimo vietų eksterjero (išorės) ir interjero (vidaus) įvertinimas. Vilijampolės turgavietės eksterjero įvertinimas. Parduotuvės "Express Market" eksterjero įvertinimas. Vilijampolės turgavietės interjero įvertinimas. Parduotuvės "Express Market" interjero įvertinimas. Klientų aptarnavimas parduotuvėje ir turguje. Tiriamų objektų ir jų kainų palygimas turguje ir parduotuvėje. Svogūnų ir jų kainų palyginimas. Obuolių ir jų kainų palyginimas. Dešrelių ir jų kainų palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2007-01-15
 • Ekonometrinis butų kainų tyrimas Vilniuje

  Ekonominis etapas. Statistinis etapas. Statistinė kiekybinių duomenų analizė. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos parinkimas. Multikolinearumo tikrinimas. Įverčių skaičiavimas MKM metodu. Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimo procedūra. Heteroskedastiškumo tikrinimas. Autokoreliacijos tikrinimas. Gauto ekonometrinio modelio taikymas analizei. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2007-10-22
 • Ekonomikos situacijos tyrimas

  Ekonomikos pagrindų realios situacijos tyrimas. 1 užduotis. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis, apskaičiuokite ribinį darbo produktą MPL ir vidutinį darbo produktą APL. Duomenis surašykite į 1 lentelę. Nustatykite, kada pradeda veikti mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis? 2 užduotis. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (1 paveikslas), ribinio ir vidutinio darbo produktų kreives (2 paveikslas), paaiškinkite jų tarpusavio ryšį. 3 užduotis. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. 4 užduotis. Įmonė išlaidas, perkant gamybos veiksnius rinkoje, apibūdina šie duomenys. Paskaičiuokite įmonės gamybos kaštus ir duomenis surašykite į 2 lentelę. 5 užduotis. Nubraižykite bendrųjų kintamųjų kaštų TVC, bendrųjų pastoviųjų kaštų TFC ir bendrųjų kaštų TC kreives (3 paveikslas). 6 užduotis. Apskaičiuokite šios įmonės vidutinius kaštus ir ribinius kaštus MC. Duomenis surašykite į 3 lentelę. 7 užduotis. Nubraižykite vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų MC kreives (4 paveikslas). ( ATC, AVC ir MC grafinis pavaizdavimas 12 puslapyje). 8 užduotis. Nustatykite, kas rodo vidutinius fiksuotus kaštus nubražydami 4 paveiksle?
  Ekonomika, tyrimas(12 puslapių)
  2011-12-09
 • Ekonominių teorijų bruožai, leidžiantys modeliuoti tolydžią ekonominę plėtrą

  Įvadas. Tolydžios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Kelias link plėtros. Neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Termino "plėtra" supratimas. Diskusijos apie ekonominio augimo ir aplinkos santykį. Tolydžios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Aplinkos ir ūkio sąveikos vertinimo paradigmos. Aplinkos erdvės atskiriems ištekliams skaičiavimo teoriniai principai. Energija. Gėlas vanduo. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Žemės ūkio ištekliai. Medienos ištekliai. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(29 puslapiai)
  2007-02-22
 • Ekonominių veiksnių pokyčių įtaka pirkėjų elgsenai turguje

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti ar šalyje vyraujanti ekonominė krizė, turėjo įtakos turgaus pirkėjų įpročiams. Teorinė dalis. Tiriamoji dalis. Tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-05
 • Elektrocheminis DNR nustatymas naudojant polipirolu modifikuotus elektrodus

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Šiuo metu elektrai laidūs polimerai (ELP) jau taikomi. Perspektyvos. Kai kurių elektrai laidžių polimerų cheminės struktūros. Elektrocheminės polipirolo sintezės schema. DNR jutikliai. DNR imobilizavimas potencialo impulsais formuojant polipirolo sluoksnį. DNR imobilizacija į polipirolo sluoksnį. DNR nustatymas. Sąveikos tarp DNR pradmens ir DNR taikinio schema. Elektrocheminių signalų registravimas. Tyrimo metu naudoti metodai. Rezultatų vaizdavimas IA ir EIS metodais. Tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Genetika, tyrimas(17 skaidrių)
  2008-04-14
 • Elektroninė bankininkystė (6)

  Įvadas. Pagrindinė dalis. Metodologija. Aprašomasis metodas. Klausimai. Rezultatai. Ribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Rinkodara, tyrimas(23 puslapiai)
  2007-09-25
 • Elektroninės bankininkystės privalumai ir naudojimasis

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti: elektroninės bankininkystės sistemos privalumus; kokiomis teikiamomis bankų paslaugomis žmonės naudojasi daugiausia; ar visuomenėje internetinė bankininkystė yra populiari; kas daugiausiai įtakoja pasirinkimą. Ar žmonės yra informuoti apie internetinę bankininkystę? Internetinės bankininkystės vartotojų kiekis. Kodėl žmonės nesinaudoja bankais internete? Kokiomis internetinėmis paslaugomis yra naudojamasi? Elektroninės bankininkystės sistemos rizikos. Elektroninės bankininkystės sistemos saugumas. Išvados.
  Finansai, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-04-20
 • Elektroninių bibliotekų vaidmuo šiandieninėje visuomenėje

  Įvadas. Elektroninių bibliotekų vaidmuo ir kūrimo tikslai. Elektroninių bibliotekų paplitimas šiandieninėje visuomenėje. Elektroninių bibliotekų teikiamos paslaugos. Išvados. Priedai (1).
  Bibliotekininkystė, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-03-06
 • Elektroninių leidinių technologijų ir rinkos analizė

  Įvadas. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Elektroninių leidinių tipai. Elektroninių periodinių leidinių tematika ir paskirtis. Elektroninių leidinių kalba. Makroaplinka. Elektroninių leidinių rinkos analizė, lyginant su tradiciniais leidiniais. Internetinių naršyklių palyginamoji analizė. Leidėjų charakteristika. Elektroniniai leidiniai Kauno Technologijos Universitete (KTU). Elektroniniai leidiniai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Elektroniniai leidiniai Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Lietuvos interneto reklamos rinka. Europos Sąjungos (ES) šalių gyventojų naudojimasis internetu. Išvados. Priedas (anketa).
  Žiniasklaida, tyrimas(34 puslapiai)
  2006-09-19
 • Elektronų judėjimo magnetrone tyrimas (3)

  Darbo tikslas: - elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetrono metodu. Darbo eiga. Elektrono specifinio krūvio nustatymas. Teorinių priklausomybių skaičiavimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, tyrimas(2 puslapiai)
  2007-03-30
 • Elektros energijos suvartojimas ūkyje kilovatvalandėmis

  Ekonometrika S180B003. Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Išskirčių nustatymas. Heteroskedastijos įvertinimas. Liekamųjų paklaidų autokoreliacija. Laiko eilutės stacionarumo tikrinimas. Laiko eilučių regresijos modelis. Modelio formulavimas. Modelio įvertinimas. Laiko eilutės glodinimas. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Trendo modelio sudarymas. Trendo modelio charakteristikų įvertinimas. Laiko eilutės prognozuojamų reikšmių apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonometrija, tyrimas(21 puslapis)
  2011-10-06
 • Empirinis tyrimas: Laikraščio "Lietuvos rytas", išleisto 2005 metų lapkričio 19 dieną, skelbimų skilties analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimas. Skelbimų grupės. Siūlomi darbai. Nekilnojamasis turtas. Parduodami pastatai. Siūlomų pirkti automobilių markės ir kiekiai. Pažintys. Norinčių susipažinti amžius. Paslaugos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-04-21
 • Empirinis tyrimas: skelbimai laikraštyje "Alio reklama"

  Šiame darbe yra pateiktas laikraščio "Alio reklama" 2004 m. kovo 29d. Nr. 79 empirinis tyrimas. Šiuo tyrimu norima parodyti kokių skelbimų yra daugiausiai ir mažiausiai, kokias siūlo paslaugas. Darbo eiga: suklasifikuoti skelbimus, suskaičiuoti skelbimus, sudaryti skelbimų lenteles, nubraižyti diagramas, padaryti išvadas apie kiekvieną skelbimų tipą. Skelbimų klasifikacija. Butai. Namai. Sodybos. Patalpos. Sodai, sklypai. Garažai. Statybinės medžiagos. Įrenginiai, mechanizmai, santechnika. Statybos, remonto paslaugos. Prekybos, pramonės, gamybos įrenginiai. Organizacinė technika. Baldai. Buitinė technika. Garso aparatūra. Vaizdo aparatūra. Muzikos instrumentai. Drabužiai, avalynė, medžiagos. Maisto produktai. Fotoprekės. Knygos, periodika. Kuras. Namų apyvokos reikmenys. Ūkininkams, sodininkams. Sporto, turizmo, poilsio prekės. Prekės vaikams. Pranešame, informuojame. Įvairūs. Ieško darbo. Siūlo darbą. Paslaugos. Fauna, flora. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(14 puslapių)
  2008-10-14
 • Enterpreneur - the case study

  Darbas anglų kalba. Verslininko aprašymas. The case study of enterpreneur. Introduction. Personality and family. Education. Work experience. Present business. Finance details.
  Vadyba, tyrimas(3 puslapiai)
  2007-04-07
 • Ergoterapinių priemonių panaudojimas koreguojant rankų funkciją sergant reumatoidiniu artritu

  Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. reumatoidinio artrito samprata. Etiologija. Patogenezė. Diagnozė. Reumatoidinio artrito klinika. Ryškios klinikos stadijos. Gydymas. Gydymo programa. Prognozė. Sergančiųjų reumatoidiniu artritu reabilitacija. Ergoterapinių priemonių taikymas, pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu (RA). Pagalbinės priemonės. ergoterapijos programa. Vertinimas. Ergoterapeutui svarbūs principai. Sąnarių apsaugos principai. Specialių pratimų kompleksas plaštakos funkcijai palaikyti, sergant reumatoidiniu artritu (RA). Ergoterapeuto rekomendacijos. Tyrimo aprašymas. Tyrimo metodika (procedūros). Rezultatai ir jų aptarimas. Rezultatų apibendrinimas. Priedai (2). Išnašos.
  Ligos ir traumos, tyrimas(41 puslapis)
  2008-03-14
 • Etiketas (7)

  Įvadas. Kūno kalba. Pagrindiniai kūno kalbos tipai. Tyrimo programa. Tikslas. Objektas. Uždaviniai. Metodai. Anketa. Anketos atsakymų suvestinė.
  Etiketas, tyrimas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Euro integration

  Darbas anglų kalba apie euro įvedimą Lietuvoje. Introduction. Research methods. Results. Charts. Conclusions.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Filtrų gaminimo mašinos mechatroninės sistemos tyrimas

  Įvadas. Tikslas. Vartotojo reikalavimai gaminiui. Įrengimo aprašymas. Karštų tirpių medžiagų aplikatorius (MX 3400). Atestavimo pagrindai. Darbo diapazonas. Atestavimo metu naudoti bandymų įrengimai ir instrumentai. Operacijų seka. Veikimo parametrų nustatymas. Atlikti matavimai.
  Mechanika, tyrimas(14 puslapių)
  2006-01-27
Puslapyje rodyti po