Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaizdinės atminties tyrimas (6)

  Įvadas. Vaizdiniai. Vaizdinė atmintis. Tyrimo tikslas: tirti vaizdinę atmintį naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-04-04
 • Vaizdinės atminties tyrimas (7)

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: tirti vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Tiriamieji: 5 – 6 metų amžiaus vaikai, 5 mergaitės ir 5 berniukai. Tyrimo eiga (2 serijos). Duomenų sutvarkymas. Rezultatų lentelė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-09-17
 • Vaizdinio mąstymo tyrimas

  Įvadas. Mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Konkretusis vaizdinis mąstymas. Veiksminis mąstymas. Tyrimo tikslas: tirti 7 metų amžiaus vaikų sugebėjimą diferencijuoti bendrus esminius požymius ir tuo pagrindu atlikti objektų klasifikavimo veiksmus. Metodika. Darbo priemonės. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Vaizduotės proceso tyrimas. Asmenybes temperamento tyrimas

  Vaizduotė. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizdinių formavimosi tyrimas. Vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių atkuriamosios vaizduotės tyrimas. Vidutininiojo mokyklinio amžiaus mokinių erdvinės vaizduotės tyrimas. Vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių erdvinės vaizduotės turimas. Vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių kurybinės vaizduotės tyrimas. Įvairaus amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Išvados. Temperamentas. Tipologinių vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių savybių tyrimas. Išvada.
  Psichologija, tyrimas(15 puslapių)
  2010-10-14
 • Valgymo sutrikimai (4)

  Tiriamojo darbo tikslas – įvertinti vyresniųjų klasių merginų žinias apie valgymo sutrikimus. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrumpos ir svarbiausių sąvokų žodynėlis. Įvadas. Literatūros studijavimas. Paauglystė ir valgymo sutrikimai. Nervinė anoreksija. Nervinės anoreksijos diagnostiniai kriterijai. Nervinė bulimija. Nervinės bulimijos diagnostiniai kriterijai. Kūno vaizdas ir jo suvokimas. Kūno sudėjimo pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį. Tinkami paauglių mitybos principai. Mitybos režimas. Tyrimo metodika. tiriamųjų imtis. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Pasiūlymai. Išnašos.
  Ligos ir traumos, tyrimas(33 puslapiai)
  2008-03-14
 • Valstybinės įmonės

  Tyrimo objektas, tikslai, uždaviniai. Įvadas. Juridinio asmens statuso įmonės. Juridinių asmenų steigimo įstatymas. Valstybinės įmonės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas. Valstybės turto sandara. Valstybės ir savivaldybių turto įgijimas. Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2006-01-23
 • Vartotojo krepšelio statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti 2 pasirinktus požymius iš vartotojo krepšelio. Vartotojo krepšelio statistinis tyrimas. Vartotojo krepšelio statistinio tyrimo rodiklių analizė. Santykinių dydžių analizė. Vidurkiu analize. Variacijos rodiklių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Vidutinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2010-04-02
 • Vartotojo pasirinkimas pirkti

  Teorinė dalis. Pirkėjo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pasirinkimo kriterijų pavyzdžiai. Durų pasirinkimo kriterijai. Siurblio pasirinkimo kriterijai. Grandininio pjūklo pasirinkimo kriterijai. Stogo dangos pasirinkimo kriterijai. Elektronikos komponentų pasirinkimo kriterijai. Būsto pasirinkimo kriterijai. Reklamos nešėjų pasirinkimo kriterijai. Kriterijai, kuriais remiantis galima rinktis universitetus Jungtinėje Karalystėje. Apklausos klasifikacija pagal apklausos pobūdį. Anketos skalės. Praktinė dalis. Vartotojo nuomonė pasirenkant šokoladą. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, tyrimas(54 puslapiai)
  2008-10-01
 • Vartotojų elgsenos tortų rinkoje marketingo tyrimas

  Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti tortų pasirinkimo kriterijus ir veiksnius. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. Perkamiausia torto rūšis. Tortų perkamumo dažnumas parduotuvėse. Tortų perkamumo dažnumas tam tikromis progomis. Kainų įtaka perkant tortus. Reklamos skatinimas pirkti tortus. Tortų perkamumas firminėse parduotuvėse. Tortų perkamumas pagal išankstinius užsakymus. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2011-01-17
 • Vartotojų poreikis aukštos kokybės burnos higienos priemonei-dantų pastai

  Statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas išsiaiškinti kokie yra burnos higienos priemonės – dantų pastos - vartotojų poreikiai. Aprašomoji statistika. Kiekybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamasis požymis - lytis. Antrasis tiriamas požymis yra amžius. Trečiasis nagrinėjamas požymis – šeimyninė padėtis. Ketvirtasis – turimi vaikai. Penktasis – socialinė padėtis. Šeštasis požymis – pajamos. Septintasis nagrinėjamas požymis yra kriterijai, renkantis dantų pastą. Aštuntasis požymis tiria dantų pastos. naudojimo dažnumą. Devintasis – Brangesnė dantų pasta – geresnė kokybė? Dešimtasis - populiariausia dantų pasta. Vienuoliktasis požymis – kokybė. Dvyliktasis požymis – išleidžiamos lėšos dantų pastai. Paskutinysis požymis –produkto įsigijimo vieta. Kiekybinių duomenų analizė. Pirsono χ2 (Chi-square) kriterijaus taikymas. Koreliacinė analizė. Hipotezės tikrinimas naudojant Pirsono koreliacijos koeficientą. Regresijos lygtis. Hipotezės tikrinimas naudojant Spearmen koreliacijos koeficientą. Pajamų kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Išvados.
  Statistika, tyrimas(34 puslapiai)
  2011-03-29
 • Vartotojų požiūrio į interneto teikiamas paslaugas vertinimas

  Įvadas. Vartotojų lytis, amžius ir gyvenamoji zona. Interneto tiekėjas. Interneto sparta. Interneto kaina. Ar norėtumėte keisti savo tiekėją? Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Vartotojų požiūris į UAB "Lintel" teikiamą paslaugą 118

  Įvadas. Paslauga. Kokybės samprata ir jos reikšmė paslaugų valdyme. Bendravimo su vartotojais svarba. Paslaugų kokybės kriterijų vertinimo analizė. Trumpa UAB "Lintel" charakteristika. Vartotojų požiūrio tyrimas į UAB "Lintel" teikiamas paslaugas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(13 puslapių)
  2007-04-08
 • Vėberio–Fechnerio dėsnio nustatymas

  Pažinimo procesų laboratorinis darbas NR. 1. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Pirmosios serijos rezultatai. Serija. Antrosios serijos rezultatai. 2 serija. Pirmosios ir antrosios serijų rezulatatų palyginimas. Konstanta. Išvados.
  Psichologija, tyrimas(17 puslapių)
  2012-03-21
 • Veiksniai turintis įtakos tarpusavio santykiams studentams gyvenantiems bendrabutyje

  Įvadas. Temos pasirinkimo motyvai. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto hipotezės. Tyrimo metodika. Projekto eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo uždavinys. Hipotezė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2007-12-18
 • Vertės inovacijos galimybės: siuntų gabenimas UAB "Gabenta"

  Įvadas. UAB "Gabenta" – tai tarptautinė skubių verslo siuntų gabenimo kompanija, teikianti dokumentų, siuntinių ir krovinių pristatymo "nuo taško A iki taško B" paslaugas visame pasaulyje. UAB "Gabenta" apibūdinimas. UAB "Gabenta" sėkmės veiksniai. Tiekėjų įtaka įmonės konkurencingumui. Konkurentų analizės metodai. UAB "Gabenta" vertės kreivė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-02-10
 • Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės tyrimas

  Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės priklausomybės nuo kūdikių iki 1 metų mirtingumo bei visuminių išlaidų sveikatai tyrimas. Ekonometrinis modelis. Įvadas. Metodologija. Ekonometrinio modelio sudarymas. Ekonominis etapas. Pradiniai statistiniai duomenys. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos parinkimas. Nepriklausomų kintamųjų multikolinearumo tyrimas. Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimas. Parametrų įverčių skaičiavimas ir modelio matematinės išraiškos užrašymas. Parametrų statistinio reikšmingumo tikrinimas. Modelio patikimumo tikrinimas. III. Ekonometrinis etapas. Ekonominės-socialinės problemos analizė ir tyrimo išvados. Prognozavimas regresija.
  Ekonominė statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2007-09-21
 • Vidutinis darbuotojų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 periodams į priekį. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2009-03-01
 • Vieno mėnesio namų ūkio išlaidų tyrimas

  Namų darbo užduotis. Tiriamojo namų ūkio pristatymas. Kovo mėnesio kiekvienos savaitės išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelė. Pirmos savaitės vienos dienos vidutinės išlaidos. Mėnesio vienos dienos vidutinės išlaidos. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Stulpelinė ir sektorinė mėnesinių išlaidų diagramos. Dienos išlaidų sugrupavimas į 8 grupes ir nuokrypų nuo dienos vidurkio skaičiavimas. Išlaidų modos ir medianos nustatymas. Variacijos rodiklių paskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių paskaičiavimas. Dienos išlaidų ribos visiems metams skaičiavimas su tikimybe 0,954. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Vieno mėnesio studentų išlaidų ir pajamų biudžeto tyrimas: KTU socialinio mokslo fakulteto studentai

  Darbo aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas – šimtas KTU socialinio mokslo fakulteto bakalauro dieninių studijų studentai. Tyrimo dalykas. Tyrimo hipotezė. Darbo tyrimo tikslai: Rinkti informaciją apie studentų pajamas ir išlaidas, Naudoti surinktos informacijos apdorojime ir analizėje įvairius būdus ir išsiaiškinti pačius tinkamiausius, Išsiaiškinti ar studentų išlaidos viršija pajamas ir ar studentams pakanka jų pajamų. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Anketos apibūdinimas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Metodinė dalis. Pirmas klausimas - Jūsų amžius. Antrasis anketos klausimas buvo: Jūsų lytis. Trečiajame klausime respondentai prašomi pateikti savo kursą. Ketvirtas klausimas apie respondentų šeimyninę padėtį. Penktu anketos klausimu analizuosime studentų gyvenamąją vietą. Šeštas klausimas respondentų pajamos per mėnesį. Septintu klausimu bandėme išsiaiškinti, iš kokių šaltinių ir kiek pajamų gauna studentai. Aštuntuoju klausimu norėjome sužinoti ar respondentai ėmė banko paskolą. Devintajame klausime bandėme išsiaiškinti, kam buvo paimtos paskolos. Dešimto klausimas: Išlaidų šaltiniai ir išlaidos. Vienuoliktame anketos klausime norėjome sužinoti kur respondentai išleistų papildomus 100 Lt. Dvyliktas anketos klausimas: "Kiek, Jūsų manymu, Jums reikėtų pinigų mėnesiui, kad gyventumėte geriau?". Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2010-10-18
 • Viešbučio marketingo tyrimas: "Vilnoja"

  Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Kainų politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Įmonės marketingo planas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-12-20
Puslapyje rodyti po