Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tvermės dėsniai pagal Piaget

  Įvadas. Tyrimo objektas: 4 – 12 metų vaikų tvermės dėsnių suvokimo eiliškumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tvermės dėsnių suvokimas priklausomai nuo amžiaus ir lyties. Tvermės dėsnių suvokimas procentine išraiška atsižvelgiant į lyties ir amžiaus faktorius. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Tvermės dėsnių supratimo tyrimas, remiantis J. Piaget teorija

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Eksperimentais patikrinti, ar priešoperacinėje stadijoje esantys vaikai supranta konservacijos dėsnius. Suvokti šių dėsnių įsisąmoninimo tvarką. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Rezultatai. Išvados.
  Psichologija, tyrimas(16 puslapių)
  2005-10-21
 • Ukrainos ir Baltarusijos turistinė infrastruktūra

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Ukrainos ir Baltarusijos turistinę infrastruktūrą, bei parengti nuodugnią jos palyginamąją analizę. Ukrainos turistinė infrastruktūra. Baltarusijos turistinė infrastruktūra. Ukrainos ir Baltarusijos turistinės infrastruktūros palyginimo tyrimas. Tyrimo organizavimas ir eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Turizmas, tyrimas(19 puslapių)
  2010-09-23
 • Upelių buveinių kokybės vertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Priemonės. Darbo rezultatai ir jų analizė. Parametrų analizė. Išvados.
  Ekologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-07-17
 • Utenos kraštotyros muziejaus sociokultūrinis statusas visuomenėje

  Įvadas. Muziejaus teisinė bazė. Ryšiai su bendruomene. Anketa. Tyrimo lauko techninė ataskaita. Respondentų socialinė charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-05-21
 • Uždavinių sprendimo (mąstymo) ypatumų tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir atskleisti individualius tiriamųjų uždavinio sprendimo ypatumus, palyginti šiuos ypatumus jaunesnio bei vyresnio amžiaus tiriamųjų grupėse. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir eiga. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė. Rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2011-03-15
 • Užimtumas pramonėje

  Užimtumo pramonėje statistinis tyrimas. Įvadas. Statistinės lentelės. Santykiniai dažniai. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Sektorinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Dinamikos eilutės rodikliai. Duomenų sklaidos charakteristika. Prognozavimas. Dinamikos eilučių prognozavimas.
  Statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2006-09-22
 • Užsienio investicijų statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Dėstymas. Variacinė eilutė. Pagrindiniai imties parametrai. Imties empirinis vidurkis. Imties dispersija. Imties vidutinis kvadratinis nuokrypis. Intervalinė statistinė lentelė. Grafinis vaizdavimas. Santykinių dažnių stulpelinė diagrama. Vidurkis pagal sugrupuotus duomenis. Dispersija pagal sugrupuotus duomenis. Standartinis nuokrypis pagal sugrupuotus duomenis. Pasikliautinieji intervalai. Dinamikos eilutė. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Tiesinė regresija. Prognozė pagal lygtį. Koreliacija. Empirinis (imties) koreliacijos koeficientas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Užsienio kalbų mokėjimo svarba logistikos vadybininko veikloje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Sąvokos. Anketinė apklausa. Tyrimo duomenų aptarimas. Išvados. Priedas (apklausos anketa).
  Transportas ir logistika, tyrimas(11 puslapių)
  2008-03-15
 • Vaiko melas

  Įvadas. Melo sąvoka. Vaiko moralinės sąmonės formavimasis pagal Ž. Piažė Tyrimo, ar ikimokyklinio amžiaus vaikai supranta žodžių "melas" ir "apsirikimas" sąvoką, rezultatai. Pokalbio su ikimokyklinio amžiaus vaikais apie melo ir apsirikimo rezultatai ir interpretacija. Pokalbio su 5-7 m. vaikais apie melą ir apsirikimą rezultatų kiekybinė analizė. Išvados.
  Raidos psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-10-11
 • Vaiko motorikos tyrimas

  Penkių metų vaiko motorikos tyrimas. Teoriniai teiginiai. Berniuko charakteristika. Tyrimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Raidos psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-01-01
 • Vaiko pažintinės raidos tyrimas: 5 m. berniukas

  Įvadas. Suvokimo tyrimas. Paveikslo suvokimo tyrimas. Atminties tyrimas. Žodinės atminties tyrimas. Vaizdinės atminties tyrimas. Dėmesio tyrimas(2). Dėmesio patvarumo tyrimas. Rišliosios kalbos tyrimas. Kalbos tyrimas. Skaitymo prielaidų tyrimas. Mąstymo tyrimas. Priedai (5 psl.). Išvados. Rekomendacijos.
  Raidos psichologija, tyrimas(21 puslapis)
  2010-05-20
 • Vaikų globos namai

  Įvadas. Praktikos ataskaita. Tyrimo metodai. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Rezultatų analizė. Išvados. Anketa. Studento vertinimo komentaras.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių socialinės priežastys (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti vaikų ir jaunimo savižudybių socialines priežastis. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Vaikų savižudybės požymiai. Pagalba bandančiam nusižudyti. Savižudybių prevencijos galimybės Lietuvoje. Teorinės dalies išvados. Tyrimų rezultatų analizė. Metodologija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo išvados. Priedai (Išvados).
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2009-11-19
 • Vaikų, vengiančių lankyti mokyklą, veikla

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Dažniausia veikla, pabėgus vaikams iš mokyklos. Vaikų veikla pabėgus iš pamokų. Mergaičių ir berniukų praleidžiamas laikas prie kompiuterio. Veiklos skirtumai tarp mergaičių ir berniukų. Išvados. Priedai (2)
  Pedagogika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Vaistinės pasitenkinimo tyrimas: "Camelia"

  Įvadas. Tyrimo problema – neaiški vaistinės "Camelia" pozicija rinkoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodikos pasirinkimas. Imties, atrankos suformulavimas. Tyrimo plano parengimas. Tyrimo instrumento parengimas. Duomenų apdorojimas ir analizė. Vaistinių įvertinimas pagal kriterijus. Mažiausios kainos. Daug akcijų. Geografinis pasiskirstymas. Geriausias aptarnavimas. Kaip dažnais lankotės vaistinėje "Camelia"? Vyresnio amžiaus žmonių lankymasis vaistinėje. Kokios priežastys lemia jūsų apsilankymą vaistinėje? Kam dažniausiai perkate vaistus? Vaistinės "Camelia" įvertinimas pagal pateiktus kriterijus. Geografinė padėtis. Aptarnavimas. Ar sutinkate su pateiktais teiginiais? Vaistinėje "Camelia" mažiausios kainos. Vaistinė "Camelia" yra daug reklamuojama. Daug ir dažnai besikeičiančios akcijos. Didelės nuolaidos atsiskaitant nuolaidų kortele. Su kuriuo pateiktu šūkiu Jums asocijuojasi vaistinė "Camelia". Kryžminė respondentų amžiaus ir lyties lentelė. Variacinė vaistinės reklamos ir šūkių lentelė. Koreliacinė vaistinės vietos bei apsilankymo joje lentelė. Jūsų išsilavinimas. Jūsų pajamos. Jūsų socialinė padėtis. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2010-02-11
 • Vaizdinės atminties tyrimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tema – 5 - 6m. vaikų vaizdinė atmintis. Nevalingos atminties lavėjimas. Valingos atminties lavėjimas. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Rezultatų lentelė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-11-01
 • Vaizdinės atminties tyrimas (3)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Duomenų sutvarkymas. Rezultatų lentelė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-29
 • Vaizdinės atminties tyrimas (4)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Protokolas. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-22
 • Vaizdinės atminties tyrimas (5)

  Įvadas. Atmintis. Vaizdinė atmintis. Tyrimo tikslas: patyrinėti 6 metų amžiaus vaikų vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Darbo priemonės. Duomenų registravimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
Puslapyje rodyti po