Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tyrimas: UAB "Utenos duona" produktų paklausa Utenos mieste

  UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas Utenos mieste. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimą Utenos mieste. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Apklausų tipai. Apklausos tyrimų privalumai. UAB "Utenos duona" produktų paklausos tyrimas. UAB "Utenos duona" pristatymas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo pristatymas ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2009-05-28
 • Tyrimas: visuomenės požiūris į vaikų globos namus

  Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa, 2 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2009-04-21
 • Tyrimo anketa

  Verslininkų tyrimo "Verslo sąlygos, pasitikėjimas" anketa.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2005-12-07
 • Tyrimo ataskaita: "II klasės mokinių žinių apie veiksmą, būdą ir daiktą reiškiančių žodžių įsisavinimo lygis"

  Tyrimo ataskaita: "II klasės mokinių žinių apie veiksmą, būdą ir daiktą reiškiančių žodžių, bei ilgųjų ir trumpųjų balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimo lygis". Įvadas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo analizė. Mokinių gebėjimai rašyti veiksmo žodžius. Mokinių gebėjimai rašyti būdo žodžius. Mokinių gebėjimai skirti veiksmą, daiktą ir būdą reiškiančius žodžius. Mokinių gebėjimai skirti ilguosius ir trumpuosius balsius (i-y, u-ū). Bendras mokinių žinių apie veiksmo, daikto ir būdo žodžių ir balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimas. II klasės mokinių žinių apie veiksmo, daikto ir būdo žodžių, bei balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimas pagal bendruosius 2003 m. išsilavinimo standartus. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-01-13
 • Tyrimo metodai: Televizijos reikšmė vaikų laisvalaikiui

  Televizijos reikšmė vaikų laisvalaikiui. Problema ir jos aktualumas. Tyrimo tikslai, uždaviniai. Empirinė dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-02-07
 • Tyrimo metodologija: miškų naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo problema. Tyrimo metodai. informacinių šaltinių apžvalga. darbo metodai ir priemonės. Klausimynas. Literatūros žemėlapis.
  Teisė, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-03-03
 • Tyrimo objektas: pradinių klasių mokinių savęs vertinimas

  Įvadas. Tyrimo objektas: pradinių klasių mokinių savęs vertinimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo analizė. Pradinės klasės mokinių savęs vertinimas. Berniukų savęs vertinimas. Mergaičių savęs vertinimas. Mokiniams būdingiausios charakterio savybės. Mokinių išskiriamos gero žmogaus charakterio savybės. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-01-13
 • Tyrimo rezultatų pristatymas: "Aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste (darbdavių ir absolventų apklausos duomenimis)"

  2004 metų tyrimo tikslas. Tyrimo metu buvo įgyvendinti šie uždaviniai. Absolventų sociologinės apklausos rezultatai. Pasirengimo profesinei veiklai vertinimas. Absolventų stokojamos dalykinės kompetencijos vertinimas. Absolventų ir darbdavių nuomonės apie tai, ko absolventams labiausiai stinga profesinio pasirengimo požiūriu. Bendrųjų kultūros dalykų trūkumo vertinimas, absolventų ir darbdavių akimis. Atsakymų į klausimą "Ar įsidarbinote?" pasiskirstymas. Atsakymų į klausimą "Ar Jūs dirbate pagal įgytą profesinę kvalifikaciją?" pasiskirstymas. Atsakymų į klausimą "Jei įsidarbinote, tai kada?" pasiskirstymas. Absolventų neįsidarbinimo priežastys. Atskirų darbo rinkos rodiklių pasiskirstymas pagal studijų programas (programų grupes). Darbdavių sociologinės apklausos rezultatai. Teorinės profesinės žinios, kurių stigo 1996-2003 m. įdarbintiems absolventams. Bendrojo universitetinio išsilavinimo dalykų stygius 1996-2002 m. įdarbintiems absolventams. Respondentų (darbdavių) atsakymų į klausimą "Ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie specialistų rengimą aukštosiose mokyklose?" pasiskirstymas. Respondentų (darbdavių) atsakymų į klausimą "Ar Jūs kaip darbdavys (darbdavio atstovas), norėtumėte dalyvauti rengiant ir vertinant studijų programas?" pasiskirstymas. Darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu, kurių kvalifikaciją reikėtų tobulinti, dalis apklaustose įmonėse.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-05-17
 • Tyrimų metodologija: narkomanijos prevencija

  Įvadas. Anketa. Narkotikų vartojimo prevencija. Kokių priemonių imamasi šiai problemai spręsti. Problema ir situacijos analizė. Narkomanijos prevencija jaunimo akimis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-17
 • Tyrimų metodologija: nepakankamo užimtumo įtaka narkomanijos plitimui studentų tarpe

  Nepakankamas užimtumas įtakoja narkomanijos plitimą studentų tarpe. Įvadas. Tyrimo rezultatai pateikiami diagramų pavidalu. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-02-06
 • Tyrimų programa ir metodika: Veiksniai, lemiantys sėmeninių linų morfogenezę mezginių kultūroje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bandymo schema ir jos detalės. Bandymo parametrai. Tyrimų atlikimo vieta, sąlygos, laikas. Tyrimo įrengimas ir atlikimas. Atliekamos analizės ir stebėjimai, jų metodika. Tyrimo duomenų statistinės analizės metodo parinkimas. Duomenų pateikimas (būsimų lentelių ir grafikų projektai). Bandymo planelis. Tyrimų vykdytojai.
  Žemės ūkis, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-03-15
 • Tradicinės fotografijos padėtis šiandien

  Įvadas. Laboratorijose daro vis mažiau nuotraukų. Fotolaboratorijos ir jų paslaugų kainos. Eurokos fotografija. Copy 1. Fotservisas. Fotoprizmė. Fujifilm. Suvestinė ir analizė. Juostinių fotoaparatų gerbėjų visada bus. Išvados.
  Ekonomika, tyrimas(11 puslapių)
  2008-10-29
 • Trauktinių asortimento vertinimas: AB "Stumbras"

  Trauktinės paklausa. Įvadas. Teorinė analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rinkos duomenų analizė. Respondentų lyties duomenys. Respondentų amžiaus duomenys. Respondentų socialinės padėties duomenys. Respondentų mėnesinių pajamų duomenys. Respondentų šeimos narių skaičiaus duomenys. Respondentų trauktinių vartojimo duomenys. Respondentų trauktinių vartojimo dažnumo duomenys. Respondentų vartojamų trauktinių stiprumo duomenys. Respondentų pasirenkamos išpilstymo taros duomenys. Respondentų trauktinių aspektų vertinimo duomenys. Respondentų dažniausių trauktinių įsigyjimo vietų duomenys. Ar respondentai kreipia dėmesį į trauktinių sudėtį? Respondentų pasirenkamo trauktinių skonio duomenys. Ar respondentai kreipia dėmesį į trauktinės spalvą. Kokios pardavimo skatinimo priemonės įtakoja respondentų pasirinkimą pirkti trauktines? Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2011-12-16
 • Trumpalaikės atminties apimties tyrimas skaičių ir raidžių įsiminimo ir atgaminimo būdu

  Įvadas. Darbo tikslas: Tiksliai nustatyti subjektyvią trumpalaikės atminties apimtį. Metodika. Pirmojo etapo rezultatai. Pirmojo etapo rezultatų aptarimas. Antrojo etapo rezultatai. Trečiojo etapo rezultatų aptarimas. Visų trijų etapų palyginimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-05-17
 • Trumpalaikės atminties tyrimas

  Įvadas. Tyrimas nr. 1. Tyrimo tikslas: nustatyti trumpalaikės atminties apimtį pagal Džekobso metodiką. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Rezultatų analizė. Tyrimas nr. 2. Tyrimo tikslas: nustatyti darbinės atminties apimtį. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Rezultatų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-25
 • Tualetinio popieriaus rinkos dydžio įvertinimas

  Marketingo tyrimai. Įvadas. Metodologija. Importas. Tualetinio popieriaus importas. Tualetinio popieriaus importas pagal šalis. Eksportas. Tualetinio popieriaus eksportas. Tualetinio popieriaus eksportas pagal šalis. Tualetinio popieriaus gamybos apimtys Lietuvoje 2008-2010 metais. Tualetinio popieriaus rinkos dydis Lietuvoje.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2011-12-08
 • Turizmo sektoriaus paslaugų vertinimas: Lietuvos ir Norvegijos kempingų palyginamoji analizė

  Įvadas. Kempingų klasifikavimo reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Inžineriniai reikalavimai. Patalpų ir bendro naudojimo įrenginių reikalavimai. Teikiamų paslaugų bei saugumo reikalavimai. Reikalavimai darbuotojams. Klasifikavimo reikalavimai nameliams Norvegijoje. Kempingų statistinė analizė. Kempingų skaičius Lietuvoje 2003 – 2008 metais. Vietinių vienadienių lankytojų skaičius Lietuvos kempinguose 2005 – 2007 metais. Vietų skaičius Lietuvos kempinguose 2002 – 2007 metais. Apgyvendintų svečių skaičius 2003 – 2008 metais. Iš kur atvykę svečiai? Svečių užimtumas ir trukmė. Paslaugų vertinimas. Druskininkų kempingo teikiamų paslaugų analizė. Norvegijos kempingo "Etne camping" kokybės analizė. Išvados. Priedai: Klausimynas.
  Turizmas, tyrimas(20 puslapių)
  2009-12-15
 • Turizmo statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(23 puslapiai)
  2007-02-23
 • Turizmo statistinis tyrimas (3)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Priedas (1).
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Tvermės (konservacijos) dėsnių supratimo tyrimas, remiantis J. Piaget teorija

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Nustatyti ikioperacinio mąstymo ypatumus, konservacijos dėsnio supratimą. Tyrimo uždavinys. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Priemonės. Instrukcija vaikui. Rezultatai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-03-02
Puslapyje rodyti po