Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tėvystės atostogos Lietuvoje

  Įvadas. Problema. Galimybe išeiti tėvystės atostogų Lietuvoje pasinaudojo vos 1 % vyrų. Tyrimo tikslas. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti vyrų požiūrį į galimybę išeiti tėvystės atostogų. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Teorinė darbo dalis. Metodinė darbo dalis. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(23 puslapiai)
  2010-03-16
 • The effect of levels of processing on the retention of words

  Abstract. Introduction. Aim: to investigate how the retention of words depends on the levels those words were processed of among Vilnius lyceum youth. Method. Design. Participants. Materials. Procedure. Results. Discussion. Appendices (7 pages)
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(15 puslapių)
  2010-03-23
 • The role of online marketing on the future

  Darbas anglų kalba. Internetinė rinkodara. Introduction. Online marketing channels. Segments of e-commerce. The online consumer. The benefits of online marketing. How to Create an e-Mail Marketing Campaign. Creating an electronic online presence. Advertising on Internet. Public policy and ethical issues in direct marketing. Irritation, unfairness, deception and fraud. Invasion of privacy. Conclusion. Definitions.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2007-06-28
 • Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis ir analizė

  Įvadas. Tikslas: atlikti tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinę analizę ir padaryti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje prognozę. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų kitimo 2000–2007 metais apžvalga ir analizė. Veiksnių, lemiančių tiesiogines užsienio investicijas, analizė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Bendrasis vidaus produktas.Infliacija. Nedarbo lygis. Tiesioginių užsienio investicijų duomenų charakteristikos. Koreliacijos koeficientas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Modelio sudarymas ir prognozė. Tiesinės regresijos lygties sudarymas. Determinacijos koeficientas. Prognozė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(23 puslapiai)
  2008-10-23
 • Tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę

  Tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę. Įvadas. Tyrimų rezultatai. Išvados. Priedai (anketa).
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-03-31
 • Tiriamasis darbas: balsavimas internetu

  Įvadas. Tyrimo metodinis pagrindas. Tyrimų rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Tiriamasis darbas: Paslaugų sferos darbuotojų požiūris į neblaivius klientus

  Įvadas. Neblaivių klientų lankymasis paslaugų sferos įstaigose. Kodėl neblaivūs klientai lankosi paslaugų sferos įstaigose? Kaip atpažinti neblaivų klientą? Kokios gali būti neblaivaus kliento apsilankymo įstaigoje pasekmės? Paslaugų sferos darbuotojų požiūrio į neblaivius klientus, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tyrimas: "Atlyginimai vokeliuose"

  Statistinių duomenų analizė apie atlyginimus vokeliuose. Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į atlyginimą "vokelyje" ir įvertinti tokios praktikos paplitimo Lietuvoje mastus. Tyrimo duomenų analizė. Kaip Jūs vertinate atlyginimą "vokelyje", kuris nėra apskaitomas buhalterijoje ir nuo kurio yra nesumokami mokesčiai? Kiek, Jūsų žiniomis, yra paplitusi tokia praktika Lietuvoje, kai įmonės gauna atlyginimus "vokeliuose"? Ar Jūs asmeniškai gavote atlyginimą "vokelyje" per paskutinius 12 mėn.? Kiek kartų per paskutinius 12 mėn. Jūs asmeniškai gavote atlyginimą "vokelyje"? Kiek Jums sumokėjo už dirbtus viršvalandžius paskutinį kartą? Išvados.
  Politologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-11-24
 • Tyrimas: abiturientų socializacija

  Įvadas. Bendraklasių socializacija. Visuomenės, draugų, šeimos įtaka. Visuomenė. Bendraamžiai. Šeimos vaidmuo. Bendraklasių socializacijos tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo imtis. Aukštosios institucijos. Gyvenamoji vieta. Norima specialybė ir darbas. Aukštųjų institucijų pasirinkimo priežastys. Mokymosi būdai aukštojoje institucijoje ir mokykloje. Pirmoji sesija. Pinigai ir mokslas. Santykiai su bendrakursiais. Nauji draugai. Santykiai su dėstytojais. Namai. Darbas. Susitikimai su buvusiais klasės draugais. Buvusi mokykla. Apibendrinimas. Literatūra. Priedas.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-02-17
 • Tyrimas: apsisprendimas studijuoti Vilniaus universitete

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų interpretavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo objektų atranka. Anketa.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-08-29
 • Tyrimas: būsto pritaikymas neįgaliesiems

  Įvadas. Problema ir jos aktualumas. Probleminis klausimas: Kokie yra neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai susiję su būsto pritaikymu? Tyrimo objektas – neįgaliųjų poros gyvenimiškieji lūkesčiai, susiję su būsto pritaikymu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokie yra neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai, kurie susiję su būsto pritaikymu. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai: būsto pritaikymas. Apibendrinimas. Refleksija. Rekomendacijos tėveliams ugdant vaiką namuose. Interviu protokolas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Tyrimas: elektroniniai bibliotekų katalogai

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti ar iki šiol yra nusistovėjęs neigiamas bibliotekininko įvaizdis; ar gyvenant jau XXI a., informacinėje visuomenėje, bibliotekininku laikomas protingas, linksmas, darbštus ir geranoriškas darbuotojas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Bibliotekininkystė, tyrimas(10 puslapių)
  2009-12-30
 • Tyrimas: jaunimo emigracija

  Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti, ką jaunimas ir dėstytojai galvoja apie emigraciją. Hipotezės. Teorinė dalis. Tyrimo techninė ataskaita. Tyrimo rezultatų analizė. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Priedai: anketos (4 psl.).
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-06-10
 • Tyrimas: Mėgstamiausios pamokos

  Pagrindinis tyrimo tikslas – nuosekliai išsiaiškinti kokią pamoką labiausiai mėgsta mūsų klasiokai, septintos klasės pabaigoje ir visą sukauptą informaciją patekti variacinėje eilutėje, dažnių lentelėje ir diagramoje. Merginų mėgstamiausios pamokos. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagrama. Vaikinų mėgstamiausios pamokos. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagrama. Išvada.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-10-13
 • Tyrimas: mokinių temperamentas

  Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos biuro veiklos tvarkytojo specialybės mokinių temperamento tyrimas. Įvadas. Tyrimo medžiaga ir eiga. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(13 puslapių)
  2009-01-23
 • Tyrimas: Pirkti ar nuomoti?

  Tyrimo prielaidos. Tyrimas. Grafikas. Tyrimo rezultatai.
  Finansai, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-08-24
 • Tyrimas: Požiūris į vyrų ir moterų seksualinį priekabiavimą

  Įvadas. Seksualinio priekabiavimo sąvoka. Respondentų charakteristika. Statistinė duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedas (anketa).
  Psichologija, tyrimas(13 puslapių)
  2008-11-28
 • Tyrimas: studentų kelionės

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti studentų kelionių prisiminimus. Turizmo raida Europoje. Tyrimo organizavimas. Apklausa atlikta 2008 metais Šiaulių. Universiteto Socialinių mokslų fakultete. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedas: anketa (2 psl.).
  Turizmas, tyrimas(20 puslapių)
  2009-02-20
 • Tyrimas: Sudėtingos analogijos

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokios tiriamojo galimybės suprasti sudėtingus loginius santykius ir abstrakčius ryšius. Tiriamieji ir jų atranka. Įvertinimo būdai. Procedūra. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-04-03
 • Tyrimas: šokolado populiarumas Utenos mieste

  Marketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Individualaus indėlio vertinimas. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslai. Atlikti šokolado populiarumo tyrimą Utenos mieste. Išsiaiškinti ar šokolado populiarumui turi įtakos reklama. Problemos apibrėžimas ir sprendimo būdai. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2009-05-28
Puslapyje rodyti po