Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šokių klubai

  Įvadas. Šokių muzikos klubų renginių ypatumai. Šokių muzikos klubų teisinis statusas. Šokių muzikos klubų tikslai. Šokių muzikos klubų veikla. Šokių muzikos klubų specifika. Šokių muzikos klubų raida Lietuvoje. Šokių muzikos klubų vadybos lyginamoji analizė. Reklaminės kampanijos organizavimas. Patalpų disponavimas renginiams. Techninės bazės panaudojimo ypatumai. Šokių muzikos klubų rentabilumas. Prekyba šokių muzikos klubuose. Šokių muzikos klubų programos kultūra. Sociologinė šokių muzikos klubų lankytojų apklausa. Šokių muzikos klubų populiarumo analizė. Lankytojų vertinimo kriterijai. Kiti anketos duomenys. Klubinių renginių lankomumas. Veiksniai apsprendžiantys klubinių renginių pasirinkimą. Informacijos apie klubinius renginius gavimo būdai. Klubinių renginių lankytojų pageidavimai. Klubinių renginių lankytojų poreikių tenkinimas. Apklausos duomenų išvados. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Taikomoji statistika

  Tyrimo tikslas: apklausti Klaipėdos Universiteto studentus, siekiant nustatyti koks laisvalaikio praleidimo būdas tarp jų populiariausias. Tyrimo eiga. Anketa. Duomenų lentelė. Duomenų lentelės kodai. Koreliacija. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Taikomųjų tyrimų metodologija: "Santuokinis ir nesantuokinis gyvenimas"

  Įvadas. Tyrimo problema. Hipotezė. Kintamieji. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Metodai. Tyrimo organizavimo etapai. Klausimynas. Klausimyno atsakymų suvestinė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-28
 • Taikomųjų tyrimų metodologija: dujos

  Tema: dujų alternatyva benzinui. Įžanga. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai arba praktinės rekomendacijos.
  Elektronika, tyrimas(4 puslapiai)
  2005-09-20
 • Tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas Marijampolės savivaldybėje

  Įvadas. Valstybės tarnybos kvalifikacijos tobulinimo samprata. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikio reikšmė. Teisės aktai reglamentuojantys kvalifikacijos tobulinimą. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo apklausos metodologija Marijampolės savivaldybėje. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(12 puslapių)
  2006-01-30
 • Tarpininkų teikiamų paslaugų pardavimų analizė: PZU "Lietuva"

  Įvadas. Rinkos tyrimų ypatumai. Rinkos tyrimų samprata ir rūšys PZU "Lietuva" tarpininkų teikiamų paslaugų pardavimų analizė. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2011-05-23
 • Tarpinio įsiminimo tyrimas, naudojant L.S. Vygotskio metodiką

  Įvadas. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-06-27
 • Tarptautinės prekybos apskaita ir analizė

  Užduoties tikslas: išanalizuoti pasirinktos prekės šiuo atveju Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai (KN2) importo/įvežimo ir eksporto/išvežimo srautus. Uždaviniai: Apskaičiuoti ir pateikti pirmąjį duomenų rinkinį apibūdinančias skaitines charakteristikas: vidurkį, dispersiją (parodo duomenų sklaidą (variable)), modą (dažniausiai pasikartojantis), medianą (vidurinis variacinės eilutės narys), kvartilius (variacinės eilutės ketvirčiai), pirmą ir paskutinį variacinės eilutės narius. Trumpai pakomentuoti gautas reikšmes. Išanalizuoti, ar Lietuvos Respublikos stojimas į Europos Sąjungą (ES) turėjo įtakos prekių srautams: ar Lietuvos Respublikai (LR) įstojus į Europos Sąjungą (ES), pakito tabako importo/įvežimo ir eksporto/išvežimo srautų didėjimo/mažėjimo laike tendencijos. Išanalizuoti 2004–2007 metais importuotų/įvežtų ir eksportuotų/išvežtų tabako prekių procentinį pasiskirstymą pagal šalis. Palyginti, ar statistiškai reikšmingai skiriasi vidutiniai mėnesio srautai iš dviejų šalių, iš kurių importuojama/įvežama daugiausia atitinkamų prekių ir srautai į dvi šalis, į kurias daugiausia atitinkamų prekių eksportuojama/išvežama. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(11 puslapių)
  2008-10-08
 • Tautinių simbolių internalizacija jaunimo tarpe

  Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo problemos, objekto ir dalyko nustatymas. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamojo objekto prašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų atranka. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-10-16
 • Technologijų perdavimo svarba nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste

  Tarptautinio verslo samprata. Nacionalinio verslo samprata. Technologinė verslo aplinka. Technologijų perdavimo procesas. Technologijų perdavimo būdai. Technologijos sudėtingumas. Sąlygos perduodančioje ir perimančioje šalyje. Multinacionalinių kompanijų galia. Vietinių kompanijų galia. Technologinių mainų kainodara. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas "Technologijų perdavimas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų interpretacija. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(19 puslapių)
  2007-04-04
 • Teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: kaimo turizmo sodyba "Miškiniškės"

  Įvadas. Kaimo turizmo sodybos paslaugų apibūdinimas. Kaimo turizmo sodybos paslaugų kokybės anketinės apklausos rezultatai. Išvados.
  Kokybės vadyba, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-06-12
 • Televizija ir reklama

  Individualus tiriamasis darbas apie reklamas per televizija. Tyrimo tikslas – gauti patikimus duomenis apie tiriamą reiškinį ar procesą, šiuo atveju surinkti ir užfiksuoti duomenis apie rodomų reklamų skaičių per komercines televizijas bei per nacionalinę skirtingu paros metu – dieną ir vakare – ir palyginti juos. Metodas. Metodai. Stebėjimas. Stebėjimas nedalyvaujant. Pagrindinės sociologinio stebėjimo funkcijos. Reikalavimai stebėjimo metodui. Stebėjimo procedūros etapai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Empirinis sociologinio tyrimo procesas ir tyrimo analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-09-25
 • Televizija šešiolikmečių akimis

  Įvadas. Apklausa. Lalaila. Vakaras su Marijonu. Okna. Žurnalas vyrams "Ragai". Dangus. Kelias į žvaigždes. TV3 žinios. Ar programos rodomos tinkamu laiku? Kiek laiko praleidžiama prie televizoriaus? Fizika ir televizija. TV laidų aptarimas ir vertinimas. Ateities televizijos vaizdinys.
  Žiniasklaida, tyrimas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Televizijos daroma įtaka vaikų ugdymui

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti televizijos daromą įtaką vaikų ugdymui. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo struktūra. Teoriniai televizijos sampratos aspektai. Televizijos sąvoka. Televizijos poveikis vaikų sveikatai. TV programų nauda vaikams. Pagrindinės poveikio formos – teoriniai modeliai. Televizijos daroma žala vaikams. Televizijos daromos įtakos vaikų ugdymui tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-03-03
 • Televizijos ir kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai

  Įvadas. Televizijos reikšmė mūsų gyvenime. Formuoja elgesio modelius. Užgrūdinti smurtui Televizijos mylėtojai – peštukai? Televizijos poveikis vaiko sveikatai. Kompiuteriniai žaidimai. Kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai televizijos ir kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Požymių ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(12 puslapių)
  2009-11-25
 • Telšių miesto gyventojų požiūris į organų donorystę

  Įvadas. Tikslas - sužinoti ar Telšių miesto žmonės žino kas yra donorystė, ar jiems užtenka informacijos apie donorystę. Sąvokų paaiškinimas. "Donoro kortelės" išsiėmimas. Transplantacijos istorija. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-01-16
 • Telšių rajono moksleivių gyvenančių daugiau kaip tris kilometrus nuo mokyklų vežiojimo analizė

  Įvadas. Telšių rajono administracijos švietimo skyrius. Operatyvinis Telšių švietimo skyriaus valdymas. Bendrojo lavinimo mokyklos Telšių rajone. Moksleivių gyvenančių daugiau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos vežiojimas. Mokyklinių ir "geltonųjų" autobusiukų išlaikymas. "Geltonųjų" autobusiukų išlaidų struktūra. Mokyklinių autobusiukų išlaidų struktūra. "Geltonųjų" ir mokyklinių autobusiukų išlaikymo vidutinių išlaidų palyginimas. Naujojo "geltonojo" autobusiuko optimalaus maršruto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-09-15
 • Temperamento tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Metodika. Aizenko temperamento testas. Ekstraversijos, intraversijos ir emocinio stabilumo ryšys su temperamento tipais.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-05-03
 • Teodolito tikrinimas

  Teodolito paruošimas darbui. Teodolito 2T30 geometrinių sąlygų tikrinimas ir reguliavimas. Horizontaliojo skritulio gulsčiuko ašis turi būti statmena vertikaliajai teodolito sukimosi ašiai. Vertikalusis siūlelių sankirtos siūlelis turi būti statmenas žiūrono sukimosi ašiai. Žiūrono vizavimo ašis turi būti statmena jo horizontaliajai sukimosi ašiai. Žiūrono sukimosi ašis turi būti statmena teodolito sukimosi ašiai.
  Geodezija, tyrimas(3 puslapiai)
  2008-10-21
 • Teritorijos tinkamumas gydymui

  Aplinkos tinkamumo balneologinei rekreacijai tyrimų metodologija. Balneologija. Klimato terapija. Purvas. Aplinkos tinkamumas mineralinių vandenų kurortui. Aplinkos tinkamumas purvo kurortui. Aplinkos tinkamumas klimatoterapijos kurortui. Aplinkos tinkamumo balneologinei rekreacijai tyrimų metodikos sudėtinės dalys. Teisinė gydomųjų išteklių tvarkymo aplinka. Mineralinių vandenų tinkamumo rekreacijai tyrimai. Purvo tinkamumo rekreacijai tyrimai. Klimatoterapijos tinkamumo rekreacijai tyrimai.
  Turizmas, tyrimas(12 puslapių)
  2008-01-15
Puslapyje rodyti po