Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimas bibliotekose

  Įvadas. Profesinė etika. Apklausos apibūdinimas. Bibliotekininkių apklausos duomenys. Vartotojų apklausos duomenys. Apklausos rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-12-22
 • Bendravimo etika

  Įvadas. Tiriamojo reiškinio pristatymas. Empirinis tyrimas. Tyrimo kriterijų apibrėžtys. Tyrimo procedūra. Tyrimo rezultatai ir jų analizė Išvados.
  Etika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-01-11
 • Bendravimo ypatumų įmonėje tyrimas

  Atliktas tyrimas. Tyrimo ataskaita. Grafikai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-01-30
 • Bendravimo kultūros ir etikos UAB "Baltik Vairas" įvertinimas

  Įvadas. Bendravimo kultūra ir etika. Bendravimo samprata bei lygmenys. Bendravimo ir etikos reikšmė įmonėje. Organizacijos kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Bendravimo kultūra. Anketavimas. Bendravimo kultūros etikos įvertinimas UAB "Baltik Vairas". Informacija apie respondentus. Respondentų bendravimo kultūros ir etikos vertinimas įmonėje "Baltik Vairas". Išvados ir rekomendacijos.
  Etika, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-02-05
 • Bendravimo psichologija (10)

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti savo dominuojantį temperamento tipą ir ryškiausius temperamento bruožus. Literatūros apžvalga. Kaip pažinti? Tyrimo metodika: Eysenck temperamento testas. Belovo temperamento testas. Tiriamasis. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų, integruotai ugdančių vaikus su regėjimo sutrikimais, informacijos poreikio ir specialiosios pagalbos teikimo kompetencijos tyrimas

  Įvadas. Tiriamieji ir tyrimo eiga. Tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Apibendrinamosios išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-05-05
 • Bendruomenės veikla kaimo vietovėse: Antašavos miestelis

  Įvadas. Tikslas – ištirti kokia veikla užsiima Antašvos miestelio bendruomenė. Bendruomenė. Bendruomenės apibrėžimas. Bendruomenių tipai ir rūšys. Bendruomenės reikšmė žmogaus gyvenime. Antašavos miestelio bendruomenė. Antašavos miestelio įsikūrimo istorija. Antašavos miestelio bendruomenės susikūrimas. Susikūrusios bendruomenės atlikti darbai. Tyrimo metodas. Anketų rūšys. Anketos rengimas. Anketinės apklausos privalumai. Anketinės apklausos trūkumai. Tyrimo metodo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2010-03-20
 • Bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Ištirti Klaipėdos verslo ir technologijų bibliotekos teikiamas paslaugas, bei jų kokybę. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodas. Anketinės apklausos apie bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę analizė. Gautų duomenų apibendrinimas. Išvados. Priedas (anketa). Darbas iliustruotas paveikslėliais (10).
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2008-11-24
 • Bučinys, jo reikšmė lietuvių kultūroje

  Įvadas. Klausimynas. Duomenys apie pateikėją Nr. 1. Atsakymai į klausimus. Duomenys apie pateikėją Nr.2. Atsakymai į klausimus. Duomenys apie pateikėją Nr. 3. Atsakymai į klausimus. Duomenys apie pateikėją Nr. 4. Atsakymai į klausimus. Duomenys apie pateikėją Nr. 5. Atsakymai į klausimus. Apibendrinimas. Ataskaita.
  Lietuvių kalba, tyrimas(28 puslapiai)
  2009-02-21
 • Bulvių rinkos tyrimas Lietuvoje

  Tyrimo metodologija. Bulvių rinka. Bulvių gamyba. Bulvių pasėlių plotai, derlingumas ir derlius. Bulvių pardavimo kainos ir jų kaita. Bulvių importas. Bulvių suvartojimas. Bulvių suvartojimo, supirkimo ir jo kainų kaita Lietuvoje. Bulvių eksportas. Bulvių rinkos analizės ir tyrimo rezultatai.
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2006-01-04
 • Burnos higiena

  Tikslas: išsiaiškinti 5 klasės mokinių supratimą apie burnos priežiūrą. Uždaviniai. Darbo eiga. Reikalavimai burnos priežiūrai. Anketa. Respondentų atsakymai.
  Fiziologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-08-20
 • Būsimų vartotojų nuomonė: akiniai "Klik"

  Įvadas. Tikslas – sėkmingai įvesti prekę į rinką. Tiriamoji dalis. Produkto aprašymas. Duomenų rinkimo ir tyrimo metodai. Tyrimo respondentų pasirinkimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2010-04-06
 • Buvusių kalinių integracija į visuomenę ir įsidarbinimo galimybės

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti buvusių kalinių integracijos problematiką ir įsidarbinimo galimybes. Buvusio kalinio biografija. Nusikaltimų socialiniai veiksniai. Teistų asmenų integracija. Buvusių kalinių įsidarbinimo galimybės. Buvusio kalinio apklausos rezultatų interpretacija. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2009-09-10
 • Can the smoking ban help individuals to give up their smoking habits

  Sociologinis tyrimas anglų kalba. Aims and objectives. Introduction. History of smoking. Smoking ban worldwide. Smoking ban in ireland. Methodology. Results and findings. Conclusion. Recommendations.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Colonizing Venus

  Darbas anglų kalba. Veneros kolonizavimo galimybės, būdai, privalumai ir trūkumai. Possibilities, methods, advantages and disadvantages of colonizing Venus. Literature review. Results and findings. Conclusions. Appendix (1). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Astronomija, tyrimas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Darbe patirtų traumų statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbe patirtų traumų skaičius. Santykinių dydžių skaičiavimas. Struktūros santykiniai dažniai. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos rodikliai. Audinių gamybos prognozavimas. Dinamikos eilutės ekstrapoliacija. Patirtų traumų darbe prognozavimas naudojant trendą. Traumų skaičius darbe ir gyventojų skaičiaus tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslėliais.
  Ekonominė statistika, tyrimas(24 puslapiai)
  2008-11-22
 • Darbo jėgos motyvavimas ir finansinių rodiklių prognozavimas: naftos importo–eksporto terminalas

  Įvadas. Tyrimo "Darbuotojų motyvavimas" atlikto naftos importo–eksporto Būtingės terminale rezultatų analizė. Tyrimo problematika (aktualumas), tikslai ir uždaviniai, metodai, priemonės. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Santykiniai variacijos rodikliai. Požymių tarpusavio ryšys (koreliacija). Tyrimo išvados. Būtingės terminalo finansinių rodiklių prognozė. Būtingės terminalo veiklos aprašymas. Bazinių ir grandininių dinamikos eilutės rodiklių analizė. Įmonės veiklos finansinių rodiklių prognozė. Tyrimo išvados. Išvados. Priedas (Anketa).
  Personalo vadyba, tyrimas(24 puslapiai)
  2011-04-29
 • Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos statistinis įvertinimas (2)

  Įvadas. Sąvokos. Darbo rinkos samprata, pasiūla ir paklausa. Darbo išteklių rodikliai. Lietuvos darbo rinka. Analizė. Darbo jėgos paklausos analizė. Darbo jėgos pasiūlos analizė. Paklausiausios profesijos 2004 m. Išvados.
  Statistika, tyrimas(33 puslapiai)
  2006-07-31
 • Darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Sąvokų samprata. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Maslow poreikių hierarchija. D.C.McClelland poreikių teorija. F.Herzberg dviejų veiksnių teorija. Proceso teorijos. V.Vroom’o lūkesčių teorija. Teisingumo motyvacijos teorija. E.Lawler – L.Porter modelis. Darbuotojo motyvavimas. Tyrimas. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai, hipotezės. Tiriamieji ir tyrimo eiga. Tyrimo išvados. Rezultatų aptarimas. Apibendrinimas.
  Organizacinė psichologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-04-06
 • Darbuotojų motyvavimo tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti kokius būdus ir priemones naudoja darbdaviai, kad motyvuotų savo darbuotojus. Tyrimo metodologija. Anketoje pateikiami tokie klausimai. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Priedas (5).
  Personalo vadyba, tyrimas(29 puslapiai)
  2010-04-26
Puslapyje rodyti po