Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Suaugusiųjų žmonių mityba ir sveikata

  Įvadas. Tyrimo metodai. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Literatūros apžvalga. Praktinės rekomendacijos.
  Medicina, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-03-24
 • Suicides in the modern world

  Tyrimas anglų kalba. Savižudybės. The Object of the report. The Aim. The Problem of the report. Research methods used. Introduction. Suicides in the modern world. Findings/ results. Keywords. Questionnaire.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-06-12
 • Sveikatos apsaugos sistema

  Įvadas. Programos tikslai. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Informuotumas sveikatos apsaugos sistema. Respondentų atsakymai. Santykis tarp valstybinių ir privačių gydymo įstaigų pasirinkimo. Veiksniai, turintys įtakos gydymo įstaigų pasirinkimui. Domėjimasis naujienomis sveikatos apsaugos srityje. Įrangos būklės vertinimas privačiose gydymo įstaigose. Įrangos būklės vertinimas valstybinėse gydymo įstaigose. Informuotumas Sveikatos apsaugos ministerijos programa "Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas". Informuotumo Sveikatos apsaugos ministerijos programa priklausomybė nuo respondentų socialinės padėties. Išryškėjusios problemos ir jų galimi sprendimai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-02-20
 • Sveikatos priežiūros ypatumai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kaip žmonės rūpinasi savo sveikata. Teoriniai tyrimo pagrindai. Kūno sociologija. Sportas – sveikata. Žalingi įpročiai ir kodėl jie kenkia sveikatai. Sveika gyvensena. Tyrimo rezultatų analizė. Apklausa. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-09-22
 • Sveikatos ugdymas: Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas

  Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Auklėjamosios klasės moksleivių veikla pertraukų metu. Klasių valymas bei tvarkymas. Valgyklos darbo grafikas. Moksleivių galimybės sveikai maitintis (švara ir tvarka valgykloje, praustuvai ir galimybės rankas plautis prieš valgį, patiekalų asortimentas). Auklėjamosios klasės pamokų tvarkaraštis ir jo įvertinimas (pateikti savaitinį pamokų tvarkaraštį ir atlikti jo higieninę analizę). Auklėjamosios klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje (mokykloje ir už jos ribų).
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Svetimybės statybininkų kalboje

  Įvadas. Barbarizmai. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo imtis. Iškeltos hipotezės. Anketų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Kalbos kultūra, tyrimas(16 puslapių)
  2007-05-25
 • Šalies apskričių nedarbo lygio statistinis įvertinimas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo samprata. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Bedarbiai. Bedarbiai ir jų struktūra. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Pagalba nedirbantiems. Statistinė analizė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Vilniaus apskritis. Šiaulių apskritis. Alytaus apskritis. Išvados.
  Statistika, tyrimas(45 puslapiai)
  2006-05-14
 • Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos mokinių vertybių tyrimas

  Įvadas. Tikslas - vadovaujantis M. Rokeach terminalinių ir instrumentinių vertybių testu, nustatyti kokios vertybės yra labiausiai toleruojamos Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos mokinių (paauglių) ir kokios mažiau. Tyrimo medžiaga ir eiga. Suaugusio žmogaus ir paauglio vertybinės orientacijos. Imlioji (receptive) vertybinė orientacija. Išnaudotojiška (exploitative) vertybinė orientacija. Kaupimo (hoarding) vertybinė orientacija. Rinkos (market) vertybinė orientacija. Produktyvioji vertybinė orientacija. Kaip koreguojamas ir palaikomas savasis įvaizdis, jo pateikimas kitiems. Paauglio vertybinės orientacijos. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2008-05-21
 • Šeima (5)

  Įvadas. Šeima. Tyrimo rezultatai. Tėvų ir vaikų konfliktai vaiko raidoje. Paauglystė – sunkiausias gyvenimo periodas. Konfliktai ir jų klasifikacija. Norų konfliktas. Priešingybių konfliktas. Nepriimtinų alternatyvų konfliktas. Tėvų ir vaikų bendravimas. Tyrimo procedūra. Tyrimo etapai. Tyrimo instrumentas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2007-05-03
 • Šeima (8)

  Įvadas. Šeima. Šeimos gyvenimas ir Biblija. Humanistų požiūris. Ikisantuokinio bendro gyvenimo motyvacijos tyrimo programa. Metodologinė programos dalis. Procedūrinė dalis. Anketa. Stochastinis tyrimo apibendrinimas.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-05-07
 • Šeimos poveikis pieno pirkimui

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tipiškus šeimos elgsenos niuansus, sprendimo priėmimo nuoseklumą, vienose ar kitose stadijose įtakos turinčius veiksnius. Šeima ir jos įtaka vartotojo elgsenai. Šeimos ir namų ūkio sampratos. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams. Šeimos pirkimo vaidmenys. Šeimos gyvenimo ciklas. Ankstesni tyrimai. Šeimos pieno produktų pirkimo tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas: Anketa (3 psl.).
  Kita, tyrimas(25 puslapiai)
  2009-10-16
 • Šiaulių miesto oro taršos problema (2)

  Šiaulių miesto oro taršos problema. Galimi sprendimo būdai pagrįsti įstatymais.
  Ekologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Šiaulių profesinio rengimo centro paslaugų kokybės vertinimo tyrimo projektas

  Įvadas. Darbo tema. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie kokybės vadybos elementai yra Šiaulių profesinio rengimo centro rengiamuose kursuose ir kaip paslaugų gavėjai vertina teikiamų paslaugų kokybę. Uždaviniai. Darbo objektas. Šiaulių profesinio rengimo centro mokymo paslaugų kokybės vertinimo tyrimo projektas. Tyrimo rezultatai. Faktorinė analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, tyrimas(12 puslapių)
  2009-05-05
 • Šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų išsiskyrimo tyrimas

  Ekonominės statistikos modulio individualus darbas. Santrauka. Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo samprata. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms tirti naudojamos lentelės. Dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrimui naudojami grafikai. Formulių pritaikymas dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrime. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo metodika. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo rezultatai. Analizės grupių sudarymas. Analizė ir jos rezultatai. Prognozės. Apibendrinimas. Priedai (4).
  Statistika, tyrimas(37 puslapiai)
  2012-03-20
 • Širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinis palyginimas: Lietuva ir Prancūzija 1990-2000 metais

  Įvadas. Mano darbo tikslas yra išnagrinėti širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir Prancūzijoje 1990 – 2000 metais. Demografinė ir geografinė padėtis. ŠKL, 100000 gyventojų (0-64 metų). ŠKL, 100000 gyventojų (0-64 metų). ŠKL, 100000 gyventojų (0-64 metų). ŠKL, 100000 vyrų. Mirtingumas nuo ŠKL 100000 moterų. Cigarečių suvartojimas % per dieną ( >15 m. amžiaus). Grynojo alkoholio suvartojimo kiekis litrais ( >15 metų).
  Ligos ir traumos, tyrimas(10 puslapių)
  2010-11-09
 • Širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinis palyginimas: Lietuva ir Vokietija

  Širdies ir kraujagyslių ligų epidemiologinis palyginimas Lietuvoje ir Vokietijoje 1995-2005 metais. Darbo tikslas: Įvertinti Lietuvos ir Vokietijos epidemiologinę širdies ir kraujagyslių ligų situaciją 1995-2005 metais. Įvadas. Demografinė situacija. Lietuvos Respublika (Lietuva). Vokietijos Federacinė Respublika. Sveikatos priežiūros sistema. Analizuojami rodikliai. Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL), 100000 gyventojų (0-64metų). Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL), 100000 gyventojų (0-64metų). Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL), 100000 gyventojų (0-64metų). Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) 100000 MOTERŲ. Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) 100000 vyrų. Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL), 100000 gyventojų (65+ metų). Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL), 100000 gyventojų (65+ metų). Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL), 100000 gyventojų (0-64 metų). Išvados.
  Ligos ir traumos, tyrimas(10 puslapių)
  2008-04-14
 • Šiuolaikinės visuomenės požiūris į santuoką

  Įvadas. Tyrimo techninė ataskaita. Anketa. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų socialinės ir demografinės charakteristikos. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-02-08
 • Šiuolaikinio jaunimo piniginės išlaidos

  Tyrimo programa. Pinigų istorinė raida. Pinigai Lietuvoje. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Popieriniai pinigai. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai ir hipotezės. Rezultatų nagrinėjimas. Hipotezių analizė.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-09-05
 • Šlapimo nuosėdų tyrimas, galimos klaidos, vertinimas, ligų diagnostika

  Tikslai ir uždaviniai. Mikroskopinis šlapimo nuosėdų tyrimas. Šlapimo nuosėdų mikroskopija. Šlapimo nuosėdų charakteristika. Šlapimo analizatoriaus ir šlapimo nuosėdų mikroskopijos rezultatų "neatitikimai" ir paaiškinimai. Išvada.
  Medicina, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-04-22
 • Šnipiškių seniūnija

  Įvadas. Socialinės demografinės situacijos aprašymas. Transportas. Rizikos faktoriai. Institucijų tinklas. Juridines paslaugas teikiančios institucijos. Socialines paslaugas teikiančios institucijos. Sveikatos priežiūros institucijos. Švietimo įstaigos. problemos, jų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(18 puslapių)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po