Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Studentų gyvenančių bendrabutyje požiūris į sveikatą

  Darbo tikslas: sužinoti studentų požiūrį į sveikatą. Kaip vertinate savo sveikatą? Kaip vertinate savo gyvenimo kokybę? Ar rūpinatės savo sveikata? Kaip rūpinatės savo sveikata? Ar stengiatės reguliuoti savo mitybą? Kiek kartų valgote per dieną? Ar sportuojate? Jeigu sportuojate, tai kiek kartų per mėnesį? Ar turite žalingų įpročių? Kaip dažnai lankotės pas gydytojus? Ar dažnai sergate? Ką darote, kai jaučiatės blogai? Kokie negalavimai Jus dažniausiai kamuoja? Kaip dažnai vartojate medikamentus? Išvados.
  Sveika gyvensena ir higiena, tyrimas(10 puslapių)
  2010-05-28
 • Studentų ir dėstytojų klausymosi įgūdžių tyrimas

  Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. Praktinis dėstytojų ir studentų klausymosi įgūdžių tyrimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-04-26
 • Studentų išlaidų krepšelis

  Anotacija. Įvadas. Vartojimo prekių ir paslaugų grupės bei jų analizė. Studentų išlaidų pasiskirstymo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Studentų komunikabilumo tyrimas

  Įvadas. Komunikabilumas. Anketos rezultatų analizė. Anketos pristatymas. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-30
 • Studentų laiko biudžetas

  Įvadas. Žmogaus gyvenimiškosios veiklos rūšių atlikimo trukmės tyrimų atsiradimas ir raida. Žmogus ir laikas. Pirmieji studentų gyvenimiškosios veiklos rūšių atlikimo trukmės ir pasiskirstymo laike tyrimai Lietuvoje. Kauno aukštųjų mokyklų studentų savaitės laiko biudžetai. Studentų laisvalaikis. Universitetas ir studentai. "Studentų laiko biudžeto" darbo analizė. Išvados. Grafikai.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2005-12-19
 • Studentų laisvalaikis

  Įžanga. Studentiškas gyvenimas. Bendravimas. Sportas. Kelionės. Tyrimas.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2007-01-30
 • Studentų maitinimosi įpročiai

  Anketa. 15 klausimų. Santrauka. Tikslas. Hipotezė. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo. Tyrimo imtis. Įvadas. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-30
 • Studentų mitybos įpročiai

  Įvadas. Anketa. Tyrimo duomenų analizė. Duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Studentų nuomonės tyrimas: kavinės paslaugų paklausa

  Įvadas. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti kavinės paslaugų paklausą bei įvairių kursų studentų nuomonę. Tyrimo metodologija. Anketoje pateikiami tokie klausimai. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2010-04-26
 • Studentų nuomonių apie narkotikus tyrimas

  Sociologijos tariamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti X universiteto X studentų nuomonę apie narkotikus. Sociologiniai tyrimai. Metodologijos supratimas. Tyrimo metodai ir procedūros. Narkotiniu medžiagų rūšys. X universiteto studentų tyrimo analizė. Studentų pasiskirstymas pagal išsakytą požiūrį į narkotikus. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2011-01-10
 • Studentų nuomonių tyrimas: religija

  Studentų nuomonių tyrimo metodika. Tyrimas buvo atliktas internetu, naudojant internetinės apklausos programas, apklausa buvo atlikta 2008 metais. Anketą sudarė dvidešimt klausimų, kurie turėjo padėti atskleisti žmonių požiūrį į religiją, tikėjimą. Išsiaiškinti apklaustųjų religiją, bei požiūrį į kitą religiją išpažįstančius žmones, taip pat buvo siekiama išsiaiškinti žmonių nuomonę apie religines sektas. Tyrimo rezultatų aptarimas.
  Religija, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Studentų pažangumo priklausomybė nuo lankomumo ir laiko skirto savarankiškam darbui

  Įvadas. Pažangumas. Skolų kiekis per semestrą. Per savaitę savarankiškam darbui studentai skiria. Lankomumas. Priežastys, dėl kurių studentai nevaikšto į paskaitas. Atliekant užduotis studentai naudojasi. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-12-18
 • Studentų pilietinio aktyvumo raiška Šiaulių universitete

  Politinės sociologijos tyrimas. Įvadas. Tikslas. Išsiaiškinti Šiaulių universiteto studentų pilietinio aktyvumo lygį. Tyrimo teorinės prielaidos. Pilietinis dalyvavimas ir jo teisinis reglamentavimas. Jaunimo dalyvavimo ypatumai ir reglamentavimas. Šiaulių universiteto studentų visuomeninis dalyvavimas ir jo raiška. Dalyvaujančių studentų pilietinis aktyvumas ir pasiskirstymas pagal organizacijų tipu. Studentų visuomeninio aktyvumo/pasyvumo motyvai. Asmeninės dalyvavimo paskatos. Bendruomeninės dalyvavimo paskatos. Dalyvavimas pilietinėse akcijose ir rinkimuose. Studentų ir valdžios santykiai. Aktyvaus piliečio charakteristikos. Aktyvaus Lietuvos Respublikos piliečio tapsmo sąlygos. Studentų pilietinis aktyvumas. Aktyvus dalyvavimas kaip studentas – pilietis. Studentas aktyvus kaip Lietuvos Respublikos (LR) pilietis ar pilietis – studentas. Domėjimasis vykstančiais įvykiais. Įtakos turėjimas savo valstybėje. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2010-01-18
 • Studentų požiūris į santuoką

  Anketa (8 klausimai). Atsakymų rezultatai. Lentelėje pateikti respondentų atsakymai į anketos klausimus. Lyčių proporcijos. Apklaustųjų amžius. Apklaustieji nesusituokę. Tinkamiausias amžius santuokai. Kaip vertinat poligamiją. Požiūris į homoseksualų santuoką. Požiūris į sugyventinius. Ar norėtumėt tradicinių vestuvių. Respondentų išsilavinimas. Požiūris į poligamiją priklausomai nuo jų išsilavinimo. Vyrų ir moterų požiūris į sugyventinius. Požiūris į homoseksualų santuoką pagal išsilavinimą. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-09-24
 • Studentų požiūris į šiuolaikinį mokytoją kaip specialistą

  Sociologinis tyrimas. Įžanga. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti būsimų pedagogų požiūrį į šiuolaikinį mokytoją, kaip specialistą. Mokytojo socialinė atsakomybė. Pageidaujamos mokytojo savybės. Tyrimas. Rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-04-21
 • Studentų žinių vertinimo objektyvumas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Empirinis tyrimas. Studentų žinių vertinimo objektyvumas. Išvados. Priedas. Tyrimo anketa.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Studijuoti įgalinanti edukacinė aplinka: realizavimas ir reikšmė studento studijoms

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti KTU PI studentus įgalinančią aplinką. Aukštosios mokyklos edukacinė aplinka. Studijuoti įgalinanti aplinka (samprata). Paramos teikimas. Įgalinančios aplinkos esmė ir bruožai. Studijuoti reikalingų sąlygų pagrindimas. Pradinių sąlygų užtikrinimas. Studento kompetencija. Sėkminga studento adaptacija. Organizacinių-materialiųjų sąlygų struktūra. Studijuoti įgalinanti edukacinė aplinka: realizavimas ir reikšmė studento studijoms. Įgalinančios aplinkos tyrimas. Tyrimo kriterijai Kompetencinių sąlygų kriterijai. Psichologinių sąlygų kriterijai (adaptacija). Materialiųjų sąlygų kriterijai. tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai(1).
  Sociologija, tyrimas(41 puslapis)
  2007-10-09
 • Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose – mada ar būtinybė?

  Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti studijuojančių Lietuvos žmonių požiūrį į studijas. Ar tai būtinybė, ar mada atsižvelgiant į visas kitas studijavimo priežastis.
  Sociologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-02-03
 • Suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių tyrimas

  Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodai. Duomenys apie respondentus. Tyrimo rezultatų vertinimas. Sveikatos būklės vertinimas. Rūkymo paplitimas. Alkoholio vartojimas. Narkotinių medžiagų vartojimas. Fizinis aktyvumas. Depresijos paplitimas. Migdomųjų, raminamųjų vaistų vartojimo paplitimas. Sveikatos informacijos šaltiniai. Gyvensenos keitimas. Dalyvavimas sveikatos ugdymo renginiuose. Išvados. Summary.
  Sociologija, tyrimas(42 puslapiai)
  2005-09-23
 • Suaugusiųjų savišvietos poreikiai ir galimybės

  Įvadas. Teorinė dalis. Suaugusiųjų savišvieta - žinių visuomenės sąlyga. Prielaidos įtakojančios suaugusiųjų savišvietai. Savišvietos apimtis. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos poreikiai ir galimybės. Mokymosi poreikis ir prieinamumas. Savišvietos trukdžiai. Suaugusiųjų švietimas – lygiateisė viso švietimo grandis. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(45 puslapiai)
  2007-03-07
Puslapyje rodyti po