Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis tyrimas: popamokinė veikla

  Statistiniai duomenys apie popamokinę mokinių veiklą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Statistinis tyrimas: populiariausias prekybos centras

  Įžanga. Anketa. Kur dažniausiai apsiperkate? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kodėl renkatės šį prekybos centrą? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kiek vidutiniškai pinigų maistui išleidžiat per savaitę? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kokių prekių perkate daugiausiai? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Išvados.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-05-29
 • Statistinis tyrimas: prekių importas

  Prekių importas. Prekių importo variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė ir prognozavimas. Prekių eksportas. Statistinių dydžių tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2012-03-05
 • Statistinis tyrimas: santuokų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Gyventojų santuokų statistinis tyrimas. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams pagal vidutinį didėjimo tempą. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams pagal tiesinį trendą. Prognozės pagal tiesinį trendą patikimumas.
  Ekonominė statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2009-06-01
 • Statistinis tyrimas: specialistų paklausa

  Specialistų paklausos statistinis tyrimas. Įvadas. Dėstymas. Pagrindinių formulių aptarimas sudarant dinamikos eilutę. Pateikiu duomenis, su kuriais bus atliekami veiksmai. Sudarysiu dinamikos eilutę. Padidėjimas (∆y). Didėjimo tempas (Td,%). Padidėjimo tempas (Tp,%). Padidėjimo tempo (Tp,%) absoliuti reikšmė (∆1%). Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Grafinis duomenų vaizdavimas. Prognozė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-02-08
 • Statistinis tyrimas: užimtų gyventojų išsilavinimas pagal lytį

  Įvadas. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių sudarymo principai. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių duomenų grupavimas. Grupių (intervalų) sudarymas. Grupavimų rūšys. Antrinis grupavimas. Absoliutiniai dydžiai ir jų pagrindinės rūšys. Santykiniai dydžiai ir jų rūšys. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų analitiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Indeksai. Išvada.
  Statistika, tyrimas(26 puslapiai)
  2006-12-01
 • Statistinis tyrimas: užsienio prekyba

  Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų grupavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Praktinė dalis. Užsienio prekybos statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Ekonominio augimo santykiniai dydžiai. Užsienio prekybos variacijos matavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užsienio prekybos prognozavimas. Išvados
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-09-27
 • Statistinis tyrimas: vidutinė senatvės pensija

  Įvadas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykinai dydžiai. Struktūros santykinai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidutinės senatvės pensijos variacijos matavimas. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinės senatvės pensijos prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Vidutinės senatvės pensijos prognozavimas naudojant trendą. Vidutinės senatvės pensijos tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-05-29
 • Statistinis tyrimas: vieno mėnesio namų ūkio išlaidos

  Namų ūkio tipas. Vieno mėnesio keturių asmenų šeimos namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Namų darbo užduotis. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos vidurkio paskaičiavimas. Išlaidų ribų apskaičiavimas visiems matams su tikimybe 0,954. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-13
 • Statistinis tyrimas: viešųjų maitinimo įmonių situacija Klaipėdos regione

  Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Anketa. Įvairios charakteristikos: dažnių lentelės, padėties ir sklaidos charakteristikos, grafikai. Koreliacinis laukas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2006-10-12
 • Statistinis tyrimas: Vilniaus Kolegijos, elektronikos ir informatikos fakulteto, II kurso studentų mokymosi trukmės apklausos duomenys

  Darbo tikslas: išsiaiškinti, kiek vidutiniškai laiko Vilniaus Kolegijos, elektronikos ir informatikos fakulteto, II kurso studentai vidutiniškai skiria: darbui kompiuteriu, mokymosi tikslams, savarankiškam studijavimui, laboratorinio darbo ataskaitos ruošimui, referato rašymui, pasiruošti kontroliniam darbui, skaitykloje ieškodami ir konspektuodami informacija, paskaitom pasiruosti, ieškodami informacijos šaltinių internete, pasiruošti egzaminui.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Statistinis tyrimas: visuomeninio transporto paslaugų kokybė

  Įvadas. Darbo objektas: Visuomeninio transporto teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Darbo tikslas: sužinoti kokia yra gyventojų nuomonė apie visuomeninio transporto teikiamas paslaugas bei jų kokybę ir apibendrinti viską, kas su tuo susiję: viešojo transporto prieinamumą, patogumą, iškylančias problemas. Dėstymas. Problema: Prieinamas miesto transportas. Tyrimo metodologija. Anketos klausimai. Anketa. Tyrimo rezultatai. Apklaustųjų lytis. Apklaustųjų amžius. Išsilavinimas. Ar naudojatės visuomeninio transporto teikiamomis paslaugomis? Kaip dažnai naudojatės visuomeniniu transportu? Kokiu tikslu dažniausiai naudojatės visuomeniniu transportu? Kokias visuomeninio transporto priemones renkatės dažniausiai? Kodėl naudojatės būtent šitomis visuomeninio transporto priemonėmis? Ar Jus tenkina visuomeninio transporto teikiamos paslaugos? Nepatogumai iškylantys naudojantis visuomeninio transporto paslaugomis. Kaip manote, kas nulemia visuomeninio transporto paslaugų kokybę? Ar saugu važinėti visuomeniniu transportu? Ar Jums užtenka informacijos apie visuomeninio transporto tvarkaraščius? Ar Jūsų manymu turėtų būti kuriamos ir populiarinamos geresnės keleivių informavimo paslaugos? Ar ką nors girdėjote apie elektroninio bilieto įdiegimą? Visuomeninio transporto prieinamumas. Jei dažniau važinėjate nuosavu automobiliu nei visuomeniniu transportu, nurodykite pagrindinę priežastį? Koks turėtų būti visuomeninis transportas, kad jis taptų populiaresnis? Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(36 puslapiai)
  2008-06-20
 • Stereotypes and prejudices among students from India

  Introduction. Problem definition. Theoretical framework. Stereotypes. Prejudices. Method. Results. Analysis. Conclusion. Reference. Appendix (1).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Stiklo lūžio rodiklio nustatymas mikroskopu

  Priemonės. Darbo teorija. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, tyrimas(2 puslapiai)
  2007-03-16
 • Styvenso dėsnio patikrinimas

  Įvadas. Metodika. Darbo tikslas: nustatyti, ar atliekant šį eksperimentą galioja Styvenso dėsnis: pojūčio stiprumas yra proporcingas stimulo intensyvumui, pakeltam tam tikru laipsniu. Taip pat išsiaiškinti, ar tyrimo rezultatus įtakoja tiesių parametrai. Tiriamasis. Naudota aparatūra. Naudotos programos. Instrukcija tiriamajam. Tyrimo charakteristika. Rezultatai bei jų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2008-01-02
 • Stomatologinių paslaugų rinkos tyrimas

  Įžanga. Bendra rinkos charakteristika. Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Savikaina. Vartotojų pajamos. Sezonas. Kaina. Pasiūlos tyrimas. Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų galimybių analizė. Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir kainos. Dantų gydymas. Protezavimas. Chirurginis gydymas. Higienistų paslaugos. Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos. Kainų tyrimas. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Stoop efekto tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslai. Įrodyti Strūpo efektą. Nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo prasmę, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai nesutampa. Nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo spalvą, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai nesutampa. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1 psl.).
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-02-12
 • Struktūrizuoto darbo paskirstymas: stiklo paketų gamyba UAB "Sabonio klubas"

  Įvadas. Struktūrizuoto darbo paskirstymo tyrimas. Darbų paskirstymas. Darbuotojų užimtumo tyrimas. Ryšiai tarp darbuotojų. Darbuotojų darbo veiklos įvertinimas. Informaciniai ryšiai stiklo paketų padalinio darbuotojų. Išvados bei pasiūlymai, remiantis atliktais tyrimais. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, tyrimas(13 puslapių)
  2008-10-30
 • Students nourishment habits

  Darbas anglų kalba. Studentų valgymo įpročiai. Introduction. Students nourishment habits. Research. Written tests information. Results in diagram. Short written tests generalization.
  Anglų kalba, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-05-10
 • Studentų gyvenamosios vietos pasirinkimo privalumai, trūkumai bei priežastys

  Įvadas. Rezultatų aptarimas. Diagramos. Grafikai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-07
Puslapyje rodyti po