Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis tyrimas: Alantos vidurinė mokykla

  Įžanga. Tikslai. Įvadas. Alantos vidurinė mokykla. Darbo eiga ir priemonės. Duomenų analizė. Išvados. Žmonės, kurie padėjo. Santrauka anglų kalba. Santraukos santrauka rusų kalba.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Statistinis tyrimas: ar telefonas kenkia sveikatai?

  Įvadas. Darbo objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimų metodai ir procedūros. Tiriamųjų kontingentas. Mobiliųjų telefonų įtaka vaikų sveikatai. Mobiliųjų telefonų populiarumas vaikų tarpe. Telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Išvados. Anketa.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-10-15
 • Statistinis tyrimas: bedarbių skaičius

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos atliekant bedarbių skaičiaus statistinį tyrimą Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse. Statistinė lentelė. Grafikai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių ir variacijos rodiklių apskaičiavimas. Grafinis duomenų pateikimas ir jų analizė. Duomenų įvesties lentelė. Linijinė palyginamoji diagrama. Stulpelinė diagrama. Histograma. Skritulinė diagrama. Sklaidos diagrama. Erdvinė stulpelinė diagrama. Box-xhisher sklaidos diagrama. Box-xhisher diagrama. Variacijos rodikliai. Grafinis prognozės vaizdas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-04-24
 • Statistinis tyrimas: bendrasis vidaus produktas (BVP)

  Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto ypatumai. Veiksniai įtakojantys BVP (bendro vidaus produkto) dinamiką. Bendro vidaus produkto (BVP) trūkumai. BVP (bendro vidaus produkto) kitimą lemiantys veiksniai. Praktinė dalis. Koreliacijos tyrimas. Prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2005-05-23
 • Statistinis tyrimas: cigarečių "L&M Super Light" kainų skirtumai

  Kainų kitimo tyrimas pirmajame sektoriuje. Sklaidos rodiklių skaičiavimas. Cigarečių "L&M Super Light", įvairiose prekybos vietose, kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Statistiniai duomenys. Išvados.
  Statistika, tyrimas(25 puslapiai)
  2006-05-24
 • Statistinis tyrimas: emigracija

  Įvadas. Emigracijos statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Emigruojančiųjų struktūros paskaičiavimas. Emigrantų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Emigrantų variacijos matavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Emigracijos prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-09-26
 • Statistinis tyrimas: gimstamumas Lietuvoje

  Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas. Gimstamumo tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2007-03-15
 • Statistinis tyrimas: gyvenimas Lietuvoje ir užsienyje

  Statistinis tyrimas. Tiriama žmonių nuomonė apie gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje. Pateikiama su įvairiomis lentelėmis ir diagramomis. Duomenų analizė. Pagrindinių duomenų lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Respondentų nuomonė apie gyvenimo lygį Lietuvoje. Respondentų noras gyventi Lietuvoje ir užsienyje. Respondentų kelionės į užsienį ir jų tikslas. Respondentų nuomonė apie galimybes Lietuvoje ir užsienyje.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2005-09-23
 • Statistinis tyrimas: gyventojų skaičius Lietuvoje 2001-2004

  Įvadas. Gyventojų statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų skaičiaus prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2006-05-29
 • Statistinis tyrimas: kiek kainuoja merginų grožis?

  Darbo tema: Kiek kainuoja merginų grožis? Įvadas. Naudotos formulės. Kada merginos naudoja kosmetiką? Kokį tušą naudoja merginos? Kodėl merginos naudoja kosmetiką? Iš kur merginos gauna kosmetikos. Kiek laiko merginos užtrunka dažydamosis? Kiek pinigų merginos išleidžia kosmetikai kas mėnesį? Ar merginos jaučiasi nuskriaustos dėl to, kad turi dažytis kiekvieną dieną, o vyrams to daryti nereikia? Kokią pudrą naudoja merginos? Ką merginos naudoja lūpoms? Populiariausia kosmetika. Išvados. Anketa.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2006-02-08
 • Statistinis tyrimas: kiek kartų per dieną žmonės valgo?

  Diagramos. Tyrimas "kiek kartų per dieną žmonės valgo?". Kada valgyt? Kalėdinės užduotys.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-04-19
 • Statistinis tyrimas: kiek laiko mokiniai keliauja iki mokyklos?

  Statistinis tyrimas. Apklausos anketa. Apklausa žodžiu. Kiek laiko moksleiviai eina iki mokyklos? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Imties plotis. Mediana. Vidurkis. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Tyrimo išvados.
  Statistika, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-03-07
 • Statistinis tyrimas: kiek pinigų Omnitel klientai išleidžia už mobilaus ryšio paslaugas?

  Pagrindiniai duomenys. 1 dalis. Pasikliautinas intervalas. 2 dalis. T-kriterijus priklausomoms imtims. T – kriterijus nepriklausomiems duomenims. 3 dalis. Mūsų pasirinkti duomenys. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2012-05-09
 • Statistinis tyrimas: kiek sveria 8 klasės mokiniai?

  Įžanga. Duomenų rinkimas. Duomenų eilutė. Surinktų duomenų tvarkymas. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Duomenų charakteristikų radimas. Imties dydis. Imties vidurkis. Mediana. Imties plotis. Duomenų grupavimo intervalais pateikimas lentele. Išvados.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Statistinis tyrimas: kokias rekreacines įstaigas renkasi paaugliai

  Įvadas. Anketos pavyzdys. Duomenų lentelė. Pradinė kintamųjų analizė. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. dažnių lentelė. Koreliacija.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2006-05-15
 • Statistinis tyrimas: mobiliųjų telefonų pardavimas

  Įvadas. Tyrimo objektas – mobiliųjų telefonų, pardavimas viename "Bitės" salone Plungėje. Tyrimas atliktas naudojant 2006 metų telefonų pardavimų duomenis. Statistinis stebėjimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2008-01-04
 • Statistinis tyrimas: namų ūkio išlaidos

  Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas. Vieno mėnesio namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas. Namų ūkio tipas. Lapkričio mėnesio jaunos poros namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos išlaidų aritmetinio vidurkio paskaičiavimas. Išlaidų variacijos rodikliai. Išlaidų ribų apskaičiavimas visiems metams su tikimybe 0,954. 9. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais (Lt). Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Statistinis tyrimas: Nusikalstamumas Šiaulių rajone

  Įvadas. Aptarnaujamos teritorijos kriminogeninės situacijos charakteristika. Nusikalstamumo būklė. Bendro nusikaltimų skaičiaus 10000 gyventojų palyginimas. Kriminalinių nusikaltimų skaičiaus 10000 gyventojų palyginimas. Viešosios tvarkos ir visuotinės rimties užtikrinimas. Nepilnamečių padarytų nusikaltimų analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistinis tyrimas: pieno produktų suvartojimas

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos atliekant pieno produktų suvartojimo tyrimą. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Pieno produktų suvartojimo prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Statistinis tyrimas: Policijos pareigūnų skaičius

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti Lietuvos policijos pareigūnų skaičiaus kitimo tendencijas per pastaruosius keturis metus. Policijos pareigūnų statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Policininkų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Policijos pareigūnų skaičiaus prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų skaičiaus prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2010-04-22
Puslapyje rodyti po