Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociometrinis tyrimas (9)

  Įvadas. Sociometrinis metodas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodika. Mokinių sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Anketa.
  Socialinė psichologija, tyrimas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Sociometrinis tyrimas: Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, 9b klasė

  Įvadas. Tyrimo eiga. Rezultatų tvarkymas. Sociometriniai indeksai. Glaudumas ir integralumas. Sociogramos. Laisvalaikio kriterijus. Mokslo kriterijus. Žiedinė sociograma. Piramidės formos sociograma. Rezultatų aptarimas. Laisvalaikio kriterijaus rezultatų aptarimas. Mokslo kriterijaus rezultatų aptarimas. Darbas iliustruotas schemomis.
  Socialinė psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2008-01-09
 • Sociometrinis tyrimas: grupės tarpusavio santykiai

  Tyrimo tikslas buvo nustatyti grupės tarpusavio santykius, išsiaiškinti, kas klasėje yra lyderiai, mėgstamieji, priimtieji, izoliuotieji, atstumtieji. Nustačius grupės lyderius galima į juos orientuotis siekiant vienaip ar kitaip paveikti grupės narius. Sociometrija. Metodika. Pagrindiniai duomenys. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-05-16
 • Sociometrinis tyrimas: Mokyklos grupė

  Tyrimui atlikti pasirinkta vidurinės mokyklos 7A klasė. 7A klasės apibūdinimas pagal grupės požymius, bruožus. Sąveika tarp asmenų. Bendrumas, paremtas bendru tikslu, motyvais, interesais. Stebimos klasės normos, taisyklės. Grupinė dinamika. Auklėtojo vaidmuo, funkcijos. Raidos stadijos, kurios perėjo ši klasė. Sunkumai, su kuriais susidūrė ši grupė. Grupės ir asmenybių joje tarpusavio ryšiai. Komformizmo atvejai. Socialinio palengvinimo bei dykinėjimo reiškiniai klasėje. Tirti sociometrijos metodu klasės tarpasmeninius santykius. Pogrupių ir asmenybės statuso išskyrimas. Grupės integralumas, glaustumas, konfliktiškumas ir ekspansyvumas. Tarpgrupiniai santykiai. Lyderiavimo ypatumai klasėje. Lyderių rūšis klasėje. Klasės vadovo ir lyderių santykiai. Masiniai ir stichiniai grupinės psichikos reiškiniai. Minios ypatumai klasėje. Mėgdžiojimo atvejai. Taikytų mokymosi metodų analizė. Pasirinkto metodo psichologiniai kriterijai. Vieno iš tradicinių metodų kriterijai. Netradiciniai mokymosi metodai. Pasirinktos grupės darbo vertinimas. Priedai (1).
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2011-01-14
 • Sociometrinis tyrimas: S. Daukanto vidurinė mokykla, IV b klasė

  Įvadas. Sociometrinių tyrimų metodai. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodika. Darbo kriterijus. Duomenų apdorojimas: I kriterijaus (mokslo) apskaičiavimai. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Pirmojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai I kriterijaus. Laisvalaikio kriterijus. Duomenų apdorojimas: II kriterijaus (laisvalaikio) apskaičiavimai. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Antrojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai II kriterijaus. Pasitikėjimo kriterijus. Duomenų apdorojimas. III kriterijaus ( pasitikėjimo) apskaičiavimai. Statusas. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Trečiojo kriterijaus sociograma. Abipusiai pasirinkimai III kriterijaus. Bendri visų III kriterijų pasirinkimai. Visų trijų kriterijų (darbo, laisvalaikio ir pasitikėjimo) apskaičiavimai. Statusas. Tikrojo grupės nario rango apskaičiavimas. Rangavimas. Vidurkio apskaičiavimas. Visų trijų kriterijų sociograma. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(25 puslapiai)
  2006-05-23
 • Sociometrinis tyrimas: tarpusavio santykiai vaikų darželio grupėje

  Įvadas. Darbo tikslas: Taikant sociametrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius vaikų darželio grupėje; Suprasti psichologinius procesus, vykstančius grupėje; Analizuoti asmenybės ir grupės santykius, pateikti konstruktyvius pasiūlymus nepalankaus statuso grupėje keitimui. Teorinė medžiagos analizė. Sociometrinio tyrimo kriterijai ir atlikimo būdai. Metodologinė dalis. Metodika. rezultatai ir jų analizė. Kiekvieno grupės nario sociometrinis statusas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2011-01-11
 • Sociometrinis tyrimas: Vilniaus Gerosios Vilties mokyklos 7 klasė

  Įvadas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimas. Tyrimo eiga. Tiriamųjų sąrašas. Rezultatų tvarkymas. Sociometrinė matrica. Sociogramos. Sociometrinio tyrimo išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-09-22
 • Soliariumo paslaugos Panevėžio apskrityje

  Įvadas. Verslo idėjos(-ų) specifika bei ekonominis apibūdinimas. Šią paslaugą(-as) teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika per 5 metus. Identifikuoti pasirinktų paslaugų vartotojus. Kuris bendrosios suvoktos analizuojamos paslaugos kokybės elementas, Jūsų nuomone, lemiamas aptariamame versle. Išryškinkite (Jūsų subjektyvių ir tyrimo metu išryškintu objektyviu požiūriu) išvadas dėl paslaugų paklausos formavimosi prielaidų ir veiksnių. Jūsų nuomone, kokią gyvavimo ciklo stadiją apskrityje yra pasiekusi analizuojamos paslaugos raida? Kaip ši situacija veikia ar galėtų veikti kitas verslo šakas (paslaugas ar gamybą?). Argumentuokite kuriuo modeliu remtumėtės prognozuodami aptariamos paslaugos plėtotės galimybes, neišvengiamai atsižvelgdami į šių paslaugų elastingumą (jei esamu laikotarpiu tai perspektyvu ir įmanoma). Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2007-03-30
 • Specialybių kalbos kultūra

  Įvadas. Lietuvių kalbos raida. Pirmoji lietuviška knyga ir tolesnė kalbos raida. Leksika. Nevartotinos svetimybės arba barbarizmai. Vertalai arba neteiktini vertiniai. Semantizmai. Teisininkų kalbos kultūra. Teisės terminai ir terminų žodynai. Administracinės kalbos kultūra. Anketų analizė. Procentinis klaidų skaičius. Išvados.
  Kalbos kultūra, tyrimas(18 puslapių)
  2006-03-06
 • Specialiųjų poreikių asmenys

  Įvadas. Darbe pažvelgiama, kas yra pasiekta specialių poreikių žmonių labui, su kokiomis problemomis jie susiduria. Kokios pagalbos jiems reikia, kad taptų pilnaverčiais valstybės piliečiais. Atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 10 asmenų. Neįgalusis ir visuomenė. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymas. Specialiųjų poreikių asmenų saviintegracijos keliai. Specialiųjų poreikių asmenų integracija. Tyrimas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Socialinis darbas, tyrimas(13 puslapių)
  2011-03-15
 • Sporto ir sveikatingumo centro kūno modeliavimo paslaugos teikimo vertinimas ir charakterizavimas

  Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo tema. Tyrimo objektas. Organizacijoje veikianti aplinka. Organizavimas. Vadovavimas. Planavimas. Išvados.
  Vadyba, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-03-29
 • Statistikos tyrimas: bedarbių išsilavinimas

  Bedarbių išsilavinimas per pasirinktą laikotarpį. Uždaviniai. Duomenų lentelė. Dažnių lentelė. Moda. Poslinkio charakteristikos. Vidurkis. Mediana. Sklaidos charakteristikos. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Sklaida. Variacijos koeficientas. Trendo funkcija. Prognozavimas.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Statistikos tyrimas: klausomiausios radijo stotys

  Darbo tikslas: ištirti labiausiai klausomas radijo stotis tarp studentų. Radijo stočių klausomumas. Imties tūris. Imties moda. Imties vidurkis. Imties plotis. Imties centras. Mediana. Dažnių lentelė. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Diagrama. Poligonas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Statistinė apklausa: vaikų žaidimai

  Vaikų apklausa apie žaidimus. Tavo nuomone, kas tai yra žaidimas? Kokius žaidimus žaidžiate namie, kieme? Kokius žaidimus žaidžiate per pamokas? Kokius žaidimus žaidžiate pertraukų metu? Kokie žaidimai labiausiai patinka? Kaip manote, kas būtų, jei nebūtų žaidimų? Darbas iliustruotas diagramomis.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Statistinė duomenų analizė: nepilnamečių šalyje nusikalstamumas 2004 – 2006 metais

  Įvadas. Nusikalstamumo samprata. Nepilnamečių nusikalstamumas dabartinėje visuomenėje. Veiksniai, turintys įtaką nepilnamečių nusikalstamumui. Nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Individualios asmens savybės. Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas. Nepilnamečių nusikalstamos veikos. Įkalinti nepilnamečiai. Nepilnamečių nusikalstamumas pagal teritorijas. Išvados. Priedai (3).
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2009-02-09
 • Statistinės duomenys apie "Coca-cola Plaza" kino namus

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas. Statistinių duomenų skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Statistinis projektas: Lietuvos darbuotojų vidutinis mėnesinis atlyginimas

  Tyrimo tikslas. Darbų pasiskirstymas. Duomenų rinkimas. Surinktų duomenų sutvarkymas. Dažnių lentelė. Grafinis duomenų vaizdavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(3 puslapiai)
  2006-05-02
 • Statistinis tyrimas Molėtų gimnazijoje (2)

  Darbo tikslas yra išsiaiškinti ar Molėtų gimnazijos ketvirtokų laikas, skiriamas namų darbams, priklauso nuo laiko, skiriamo darbui/žaidimams ar kitai veiklai prie kompiuterio. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Matematika, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-12-19
 • Statistinis tyrimas: "Darbuotojų motyvacija"

  Įvadas. Motyvacijos metodai teoriniu aspektu. Statistinis tyrimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(16 puslapių)
  2006-04-14
 • Statistinis tyrimas: aktualiausi klausimai Vilniaus gyventojams

  Tema. Mėgstamiausias kompiuterinių žaidimų žanras. Mėgstamiausia futbolo komanda. Mėgstamiausia diena. Mėgstamiausia sporto šaka. Išvados.
  Statistika, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-06-07
Puslapyje rodyti po