Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologinis tyrimas: Gydytojo-akušerio darbas, asmeninė patirtis, bei pasiekimai

  Įvadas. Uždaviniai. Objektas. Dalykas. Struktūrizuoti interviu. Grupiniai interviu (focus grupės). Nestruktūriniai interviu. Tyrimas. Tyrimo uždaviniai. Biografija. Darbas. Asmeninė patirtis. Pasiekimai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Sociologinis tyrimas: moterų ir merginų požiūris į abortą

  Įvadas. Įvado įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Išvados. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Sociologinis tyrimas: požiūris į Kauno miesto policiją

  Įvadas. Kauno m. gyventojų požiūrio į Kauno m. policiją sociologinės apklausos analizė, rezultatai. Saugumo jausmas. Pasitikėjimas policija. Visuomenės ir policijos santykiai.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Sociologinis tyrimas: požiūris į kohabitaciją

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie kohabitaciją. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Empirinė dalis. Anketos pristatymas. Duomenų pristatymas. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninį statusą. Požiūris į kohabitaciją. Požiūrio į kohabitaciją pasiskirstymas pagal lytį. Požiūrio į kohabitaciją pasiskirstymas pagal amžių. Kodėl požiūris į kohabitaciją teigiamas? Kodėl požiūris į kohabitaciją yra neigiamas? Kohabitacijos paplitimas. Kaip visuomenė supranta, kas yra kohabitacija? Požiūris į gyvenimą kartu prieš santuoką. Požiūris į gyvenimą kartu kaip alternatyvą tradicinei santuokai. Ar santuoka - atgyvenęs reiškinys? Pagrindinė motyvacija renkantis kohabitaciją. Kieno nuomonė svarbiausia renkantis kohabitaciją? Kaip kohabitacija vertinama pagal šeimyninį statusą? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-10
 • Sociologinis tyrimas: savižudybė

  Įvadas. Problemos aktualumas. Literatūros apžvalga. Tyrimo dalykas. Lietuvos piliečių požiūris į savižudybę. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų interpretacija.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Sociologinis tyrimas: smurtas prieš vaikus

  Įvadas. Bausmės – kas tai? Ar jos tikrai reikalingos? Smurtas – kas tai? Ką Jūs žinote apie vaikus ir smurtą? Smurtas namuose. Nėra pasiteisinimų dėl smurto prieš vaikus niekur ir niekada! Ką jūs galite padaryti? Šeimyninis smurtas. Ką Jūs galite padaryti. Smurtas mokykloje. Ką Jūs galite daryti? Jei Jūsų vaikas buvo užpultas... Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje ir mokykloje statistika. Moksleivių apklausos rezultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Smurto poveikis tolimesniam vaiko vystimuisi. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-01-05
 • Sociologinis tyrimas: studentų nuomonė apie Europos šalis

  Įvadas. Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie Europos šalis. Tyrimo duomenys. Socialinė – demografinė respondentų charakteristika. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Papildomi apklausos rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-12-29
 • Sociologinis tyrimas: studentų nuomonė apie gyvenimą bendrabutyje

  Teorinė dalis. Tyrimo problematika. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Hipotezės. Techninė ataskaita. Respondentų socialinė ir demografinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Bendrieji klausimų pasiskirstymai. Rezultatai. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Sociologinis tyrimas: šiuolaikinio jaunimo (studentų) požiūris į internetines pažintis

  Įvadas. Tyrimo planas. Metodinė dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Sociometrika

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo metodai. Darbo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-23
 • Sociometrinis tyrimas (11)

  Klasės sociometrinis tyrimas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Poilsio kriterijaus išvados. Mokslo kriterijaus išvados. Fantastikos kriterijaus išvados. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-02-09
 • Sociometrinis tyrimas (13)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Darbo eiga. Sociometrinė kortelė. Tiriamųjų sąrašas. Duomenų apdorojimas. Sociometrinė matrica. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Pogrupiai gauti pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-03-17
 • Sociometrinis tyrimas (14)

  Įžanga. Uždaviniai ir tikslai: Nustatyti kiekvieno grupės nario statusą; Nustatyti vyraujančius pogrupius grupėje; Nustatyti vyraujančius ryšius grupėje. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Eiga. Duomenų sutvarkymas. I lentelė. Su kuo norėtum sėdėti viename suole? I lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. II lentelė. Su kuo norėtum praleisti kartu laisvalaikį? II lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-14
 • Sociometrinis tyrimas (15)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti grupės narių tarpasmeninių santykių struktūrą. Metodikos. Sociometrinė kortelė atrodo taip. Rezultatų tvarkymas. Sociograma. Kriterijus- mokymasis. Sociograma. Kriterijus - laisvalaikis. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2011-01-14
 • Sociometrinis tyrimas (3)

  Sociometriniam tyrimui pasirinkta ikimokyklinė vaikų darželio grupė. Tyrimo objektas - lyčių tolerancija.
  Socialinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-12-16
 • Sociometrinis tyrimas (4)

  Tyrimo tikslas. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Tyrimo eiga. Grupės sutelktumas. Grupės integratyvumas. Rezultatų analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-04-06
 • Sociometrinis tyrimas (5)

  Įvadas. Sociometrinis metodas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Duomenų susisteminimas. Sociograma. Sociometrinės matricos. Tyrimo eiga. Tyrimui buvo pateikti šie klausimai. Tiriamųjų sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Sociograma remiantis laisvalaikio kriterijumi. Diados grandinė pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Sociometrinis tyrimas (6)

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokslo kriterijaus išvados. Poilsio kriterijaus išvados. Pasitikėjimo kriterijaus išvados. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-06-07
 • Sociometrinis tyrimas (7)

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika. Tiriamųjų sąrašas. Sociogramos. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Sociometrinis tyrimas (8)

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Darbo kriterijaus matrica. Poilsio kriterijaus matrica. Pasitikėjimo kriterijaus matrica. Išvados. Moksleivių pasirinkimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po