Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės adaptacijos ypatumai

  Darbe tiriama kaip adaptavosi pirmakursiai Šiaulių universiteto studentai. Tyrimo tikslas – nustatyti Šiaulių universiteto (ŠU) studentų socialinės adaptacijos pirmame kurse ypatumus. Adaptacijos sąvokos apibrėžimas. Socialinė studentų adaptacija. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2008-01-04
 • Socialinės adaptacijos ypatumai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti vaikų, patyrusių laikiną išsiskyrimą su tėvais, socialinės adaptacijos ypatumus. Tyrimo objektas: Druskininkų "Saulės" pradinė mokykla. Adaptacijos sampratos paaiškinimas. Tėvų požiūris į išsiskyrimą. Svarbiausios vertybės vaiko gyvenime. Vaikų reakcija į pasikeitusias gyvenimo sąlygas. Tyrimas. Ar esate patyrę laikiną išsiskyrimą su tėvais? Kas prižiūrėjo jus tėvams išvykus į užsienį? Kuriam laikui tėvai buvo išvykę dirbti į užsienį? Ar dažnai bendraudavote su tėvais jiems nesant namuose? Ar pasikeitė jūsų elgesys per tą laikotarpį kai tėvų nebuvo šalia? Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-01-06
 • Socialiniai tinklai: UAB "Neo Aljansas" sporto klube "Impuls plius"

  Įvadas. Teorinis tyrimo pagrindas. Tyrimo objektas. Tyrimo medžiagos analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (10).
  Vadyba, tyrimas(19 puslapių)
  2008-05-07
 • Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje

  Tyrimo projektas. Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagoginio darbo ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje tyrimo metodologija. Tyrimo logika. Apklausos raštu metodologija. Individualaus interviu metodologija. Priedai (2).
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2011-03-17
 • Socialinių gebėjimų ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas

  Tyrimo aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Anketa. Rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-03-09
 • Socialinių ir demografinių pokyčių identifikavimas kaime

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti socialinius ir demografinius pokyčius Lietuvos kaime, jų priežastis. Socialinių pokyčių samprata. Socialinių pokyčių rūšys. Socialinių pokyčių šaltiniai. Socialinių pokyčių teorijos. Demografinių pokyčių samprata. Gyventojų skaičius ir jo augimo tendencijos. Gyventojų sudėtis ir pagrindiniai jos analizės kriterijai. gyventojų dinamika ir jos veiksniai. Socialinių ir demografinių pokyčių kaime priežastys. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2009-12-07
 • Socialinių mokslų fakulteto studentų profesijos pasirinkimo motyvacija ir pasitenkinimas pasirinkta profesija

  Įvadas. Literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizė. Profesijos pasirinkimo motyvacija. Pasitenkinimas pasirinkta profesija. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Socialinių tyrimų metodologija: lūkesčiai

  Kokius lūkesčius STM modulio studijų atžvilgiu išreiškia Šiaulių Universiteto Socialinių mokslų fakulteto 3 kurso VA-3 grupės studentai? Įvadas. Teoriniai tyrimo aspektai. Tyrimo metodai. Tyrimo metodikos aprašymas. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Sociologijos projektas: vairuojančios moterys

  "Kuo labiau pasitikėti kelyje: vyru ar moterimi?". Paneigti visuomenėje susiformavusią nuomonę, kad moterys yra prastos vairuotojos ir jos, o ne vyrai, dažniausiai būna kaltos dėl eismo įvykių. Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Tyrimo rezultatų analizė. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Sociologijos tyrimas: abortai

  Įvadas. Įvado įvadas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Klausimas. Atsakymų procentas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-09-25
 • Sociologijos tyrimas: kavos gėrimo įpročiai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti kavos gėrimo įpročius. Sąvokų paaiškinimas. Kavos istorija. Arabika. Robustos. Tirpi kava. Kava be kofeino. Kofeinas už ir prieš. Kofeino poveikis žmogaus organizmui. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2010-10-29
 • Sociologijos tyrimas: maisto papildų pasirinkimą įtakojantys veiksniai

  Tyrimo objekto aprašymas ir problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tikslas – maisto papildų (riebalų degintojų) pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2010-10-28
 • Sociologijos tyrimas: moterų ir merginų požiūris į abortą

  Įvadas. Įvado įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Išvados. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Sociologijos tyrimas: nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybė

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti Klaipėdos miesto Nakvynės namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Nakvynės namai – trumpalaikė socialinė globa. Benamystės samprata. Nakvynės namų specifika. Asmenys, gyvenantys nakvynės namuose. Nakvynės namuose teikiamos socialinės paslaugos. Nakvynės namų gyventojų apklausos rezultatų trijų klausimų analizė. Tyrimo išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-08-24
 • Sociologijos tyrimas: studentų nuomonė apie narkotikų vartojimo priežastis ir pasekmes

  Įžanga. Teorinė darbo dalis. Metodinė tyrimo programa. Tyrimo metodų pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo instrumentarijaus išsamesnė charakteristika. Tyrimo dalis. I kurso studentų anketų analizė. II kurso studentų anketų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-12-21
 • Sociologijos tyrimas: Vilniaus gyventojų rūkymo įpročiai

  Įvadas. Rūkymo problemos aktualumas. Literatūros apžvalga. Teorinė dalis. Anketa. Techninė ataskaita. Respondentų socialinė – demografinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Trumpa santrauka. Rezultatai.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-02-15
 • Sociologinis tyrimas: ar šiuolaikinis jaunimas klauso klasikinės muzikos?

  Įvadas. Tyrimo dalykas - šiuolaikinio jaunimo požiūris į klasikinę muziką. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas. Rezultatų analizė. Anketa. Charakteristikos. Diagramos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2009-01-02
 • Sociologinis tyrimas: asmeninis testamentas

  Įžanginė dalis. Tikslas buvo išsiaiškinti, kiek žmonės žino apie asmeninius testamentus ir kaip juos vertina. Aprašomoji dalis. Tyrimo metu apklausta 20 žmonių, jiems buvo anketos forma pateikti devyni klausimai. Asmeninis testamentas – tai? Asmeninio testamento forma (kur galima surašyti asmeninį testamentą). Kuris iš pateiktų asmeninio testamento variantų yra negaliojantis? Ar esate sudaręs/sudariusi asmeninį testamentą? Kokiems asmenims norėtumėte palikti savo turtą po mirties? Kokio turto esate paveldėjęs/paveldėjusi? Kaip, Jūs manote, ar pakanka prieinamos informacijos apie asmeninių testamentų sudarymą? Kaip manote, kokio amžiaus žmogus turėtų sudaryti asmeninį testamentą? Kas Jums atrodo patikimiau – asmeninis ar notaro patvirtintas testamentas? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-10-01
 • Sociologinis tyrimas: atmosfera darbe

  Įvadas. Tyrimo objektas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-11-23
 • Sociologinis tyrimas: dirbančių žmonių savijauta darbe

  Įžanga. Darbo uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problema. Tyrimo tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Atranka. Metodologinės pastabos. Analizė. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Penkta hipotezė. Šešta hipotezė. Išvados. Pagrindinės sąvokos ir operacionalizacija. Priedai (6).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2008-03-22
Puslapyje rodyti po