Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savižudybių skaičiaus tyrimas

  Įvadas. Teorijos apžvalga. Ekonominis modelis. Statistinis modelis. Duomenų rinkimas. Skaičiavimo procedūra. Bedarbių skaičius. BVP. Darbo užmokestis. Ištuokos. Išvada. Tyrimo rezultatai ir išvados. Elastingumas. Prognozės. Problemos ir rekomendacijos. Problemos. Rekomendacijos.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2007-01-23
 • Sėkmingo vadovavimo ypatumai pagal UAB "Baisogalos bioenergija" vadovą

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Vadovo–lyderio savybių identifikavimas. Tyrimo aprašymas ir jo rezultatai. Vadovavimo stilius. Tyrimo aprašymas ir jo rezultatai. Vadovo atliekamos funkcijos. Tyrimo aprašymas ir jo rezultatai. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-04-10
 • Seksas jaunimo gyvenime. Dabar ar vėliau?

  Seksas jaunimo gyvenime. Tyrimas. Grafikai. Išvados.
  Raidos psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-11-22
 • Sektoriaus tyrimas

  Sektoriaus profilis. Bedarbių profesinis mokymas ir konsultavimas. Struktūra. Sektoriaus kaitos veiksnių analizė. Sektoriaus kitose šalyse analizė. Darbo rinkos kaitos analizė. Kitų veiksnių bei tendencijų analizė. Profesinio rengimo kaitos galimybių analizė. Sektoriaus strategijos nustatymas. Sektoriaus vystymosi pagrindinės kryptys ir laukiami rezultatai bei problemos. Sektoriaus vystymosi poreikių prognozavimas. Darbo rinkos prognozė. Darbo jėgos prognozė. Profesinio rengimo prognozė. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-05
 • Semantizmo vartosena dabartinėje lietuvių kalboje

  Semantizmo "rastis" vartosena dabartinėje lietuvių kalboje. Įvadas. Semantizmo teorija. Vartotinos ir nevartotinos "rastis" reikšmės. Veiksmažodžio "rastis" vartosena dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. Išvados. Santrauka. Šaltiniai ir literatūra. Priedai (8 lentelės, 9 paveikslėliai). Išnašos.
  Lietuvių kalba, tyrimas(16 puslapių)
  2007-12-14
 • Sergamumo bronchine astma priklausomybės nuo oro taršos dulkėmis tyrimas

  Įvadas. Bronchinės astmos paplitimas. Bronchinės astmos apibūdinimas. Bronchinę astmą sukeliantys veiksniai. Dulkių sukeliama patologija. Epidemiologinė studija. Klausimynas.
  Ligos ir traumos, tyrimas(10 puslapių)
  2006-07-02
 • Skaitymas: metodai, nauda, efektyvumas

  Įvadas. Tyrimo "skaitymas" aprašymas. Skaitymo samprata. Anketavimo metodu atlikto tyrimo "skaitymas" aprašymas. Skaitymo metodai, nauda. Skaitymo metodai. Skaitymo nauda. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • Skaitymo prielaidų tyrimas

  Įvadas. Tiriamieji. Tyrimo tikslas. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti vaiko skaitymo prielaidų ypatumus. Priemonės. Tyrimo eiga. Išvados.
  Raidos psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-02-22
 • Skydliaukės hormonų laboratorinių tyrimų klinikinė reikšmė

  Tikslai. Uždaviniai. Įžanga. TTH – tireotropinis hormonas (suaugusio žmogaus norma 0,4-4,0 mu/l). FT4 – laisvas tiroksinas (suaugusio žmogaus norma 10,3-24,4 pmol/l). FT3 – laisvas trijodtironinas (suaugusio žmogaus norma 2,8-6,3 pmol/l). ATPO – antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (norma iki 35,0 iu/ml). Skydliaukės hormonų tyrimai. Išvados. Skydliaukės hormonų laboratorinių tyrimų vertinimo rekomendacijos.
  Ligos ir traumos, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-10-10
 • Skintų vasarinių gėlių paklausos ir pasiūlos Utenos mieste tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti skintų vasarinių gėlių paklausos ir pasiūlos tyrimą Utenos mieste. Marketingo tyrimų reikšmė ir organizavimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Problemos apibrėžimas. Tyrimo metodikos pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Priedas (4 psl.).
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2009-05-28
 • Skridimo – fotografavimo žemėlapio projektavimas ir sudėtingų objektų uždaviniai erdviniuose brėžiniuose

  "Atsakymai į klausimus ieškai ir randu". Įvadas. Projektiniai skaičiavimai. Aerofotografavimo darbų organizavimas. Aerofotografavimo techninės priemonės. Aerofotoaparatai. Aerofotografavimo ir aerofotonuotraukų rūšys. Aerofotografavimo objektas ir maršrutai. Aerofotonuotraukos kokybės įvertinimo kriterijai. Sudėtingo objekto uždavinys erdviniame brėžinyje su paaiškinimais. Išvados.
  Geografija, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-03-29
 • Slaugytojų išgyvenimai bendraujant su suaugusiais pacientais, sergančiais vėžiu

  Įvadas. Teorinė dalis. Slaugytojo ir paciento bendravimo proceso bendrieji bruožai. Bendravimo samprata. Slaugytojos(-o) ir paciento(-ės) bendravimo proceso ypatumai. Paciento sergančio vėžiu, emociniai išgyvenimai. Slaugytojos išgyvenimai bendraujant su pacientais sergančiais vėžiu. Teorinės dalies išvados.
  Slauga, tyrimas(14 puslapių)
  2006-04-03
 • Smurtas prieš moteris

  Pateikta statistika apie smurto prieš moterį atvejus, aiškinamasi, kodėl smurtas toleruojamas. Įvadas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo kintamieji. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo objektas. Tyrimo problema. Galimos šio tyrimo išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Smurtas šeimoje (3)

  Tyrimo anketa. Temos aktualumas. Problemos. Tikslas. Hipotezės. Metodai. Ar Jūsų sutuoktinis naudoja smurtą šeimoje? Koks smurtas yra panaudojamas prieš Jus? Kaip dažnai yra smurtaujama? Ar smurtaujama ir prieš kitus, kartu gyvenančius, šeimos narius (vaikus, tėvus, kitus giminaičius)? Kokia yra Jūsų šeimos finansinė padėtis? Ar abu dirbate, ar esate išlaikoma sutuoktinio? Ar naudoja Jūsų sutuoktinis alkoholį, narkotikus? Ar naudojate Jūs alkoholį, narkotikus? Ar esate Jūs vaikystėje patyrusi smurtą iš tėvų ar kitų šeimos marių? Ar yra patyręs smurtą vaikystėje Jūsų sutuoktinis iš savo tėvų ar kitų šeimos narių? Kokių veiksmų imatės, kai sutuoktinis prieš Jus, ar kitus šeimos narius imasi smurto? Ar kreipėtės pagalbos dėl nederamo sutuoktinio elgesio? Kur kreipiatės pagalbos dėl smurtaujančio sutuoktinio? Ar sulaukėte realios pagalbos iš tų, į kuriuos kreipėtės pagalbos? Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-07
 • Smurto ir prievartos atvejų moksleivių tarpe tyrimas

  Tiriamieji: dviejų Vilniaus vidurinių mokyklų 7-tų klasių mokiniai (keturios klasės vienoje mokykloje ir dvi klasės kitoje mokykloje, viso 154 mokiniai). Tyrimo rezultatai. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas, apleidimas.
  Socialinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-03-05
 • Social research: reading books nowadays

  Stage 1: Choosing the problem and stating hypothesis. Stage 2: Research design. Stage 3: Gathering the data. Stage 4: Coding and analyzing data. Stage 5: Interpreting results. Examples of the questionnaire.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-10-12
 • Socialinė globa ir rūpyba Kauno mieste

  Įvadas. Teorinė socialinės globos samprata. Socialinė globa ir rūpyba Kauno mieste. Socialinio skyriaus Kaune veikla ir funkcijos. Kauno socialinio skyriaus finansavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Socialinis darbas, tyrimas(26 puslapiai)
  2008-05-09
 • Socialinė parama Lietuvoje asmenims, gaunantiems pensijas

  Įvadas. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio draudimo pensijų rūšys. Senatvės pensija ir jos skyrimo sąlygos. Senatvės pensijos amžius. Socialinio pensijų draudimo stažas. Stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, prilyginami šie iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai. Senatvės pensijos apskaičiavimas. Išankstinės senatvės pensijos skyrimo ir mokėjimo terminai. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas. Reikalingi dokumentai senatvės pensijai gauti. Mokslininkų pensija. Netekto darbingumo pensijos skyrimas. Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti. Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas. Netekto darbingumo pensijos mokėjimas. Našlių ir našlaičių pensija. Už mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį teisę gauti našlių pensiją turi. Už mirusį po 1995 m. sausio 1 d. asmenį teisę gauti našlių pensiją turi. Našlių pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas, jei. Teisę gauti našlaičių (netekus maitintojo) pensiją turi. Reikalingi dokumentai našlių ir našlaičių pensijai gauti. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(39 puslapiai)
  2007-04-08
 • Socialinė reklama

  Įvadas. Visuomeninis-istorinis socialinės reklamos kontekstas. Termino socialinė reklama etimologija. Socialinė reklama istoriniu ir visuomeniniu aspektu. Socialinės reklamos specifika. Funkcijos. Socialinė reklama verslo kontekste. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklamos efektyvumo požymiai. Kodėl socialinės reklamos neveikia. Nusikaltimų prevencija, taikant socialinę reklamą. Tyrimo rezultatų analizė. Socialinės reklamos "Nukritau nuo laiptų" pristatymas. Socialinės reklamos "Nukritau nuo laiptų" svarba ir poveikis vartotojams. Smurtas prieš moteris šeimose. Straipsnių analizė. Kur kreiptis. Išvados.
  Žiniasklaida, tyrimas(33 puslapiai)
  2008-04-29
 • Socialinė reklama prieš rūkymą

  Įvadas. Tyrimo (darbo) eiga. Socialinės reklamos sąvoka, reikšmė. Reklamos reguliavimas. Socialinės reklamos prieš rūkymą trūkumai ir privalumai. Tabako poveikis žmogui. Lietuvos Respublikos Tabako Kontrolės įstatymas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2008-10-02
Puslapyje rodyti po