Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkodaros tyrimas: Kaip vertinate greito maisto restoranus?

  Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2011-05-19
 • Rinkodaros tyrimas: MP3 grotuvų paklausa

  Įvadas. Tyrimo: tikslas - nustatyti ar tai paklausus produktas Lietuvoje; uždavinys – atlikti MP3 grotuvų statistinę analizę; metodai - atlikti kokybinį ir kiekybinį tyrimą; tyrimo eiga - tyrimas vyko 2008 lapkričio mėnesį. Kiekybinis tyrimas. Tyrimo įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamas požymis yra lytis. Antrasis tiriamas požymis yra gimimo metai. Trečiasis nagrinėjamas požymis yra pajamos. Ketvirtas požymis yra išsilavinimas. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno (spearman) koreliacijos koeficientas. Amžiaus kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Kokybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(25 puslapiai)
  2010-02-22
 • Rinkodaros tyrimas: siuvimo įmonė "F. Engel"

  Įvadas. Darbo tikslas – parašyti marketingo planą ir ištirti siuvimo įmonės "F.Engel" klientų poreikius. Įmonės apibūdinimas ir jos veikla: "F. Engel". Įmonės "F.Engel" marketingo tikslai, marketingo darbuotojų funkcijos. Pagrindiniai aplinkos veiksniai, darantys didžiausią įtaką įmonės veiklai. "F.Engel" marketingo programa. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Rinkos tyrimai: Klientų nuomonė apie Lietuvos draudimo bendrovių teikiamas paslaugas

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti ar vartotojai patenkinti Lietuvos draudimo bendrovėmis ir pateikti siūlymus, kaip gerinti jiems teikiamas draudimo paslaugas bendrovėse. Šiandieninė draudimo rinka Lietuvoje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Anketos analizė. Išvados. Priedai (Anketa, 2 psl.).
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2010-01-14
 • Rinkos tyrimas: benzininių grandininių motopjūklų HQ 254 XP rinka Lietuvoje

  Tyrimo objektas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Marketingo aplinkos analizė. Turgaviečių prekybos stebėjimas. Konkurentų veikla. Reklama. Tyrimas. informacijos rinkimas apie prekę ir vartotoją. Priedas (anketa). Anketos atsakymų analizė. Išvados, rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2007-06-16
 • Rinkos tyrimas: prekybos centras AB "Batai Jums"

  AB "Batai Jums" aprašymas. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas – atlikti rinkos tyrimą. Tyrimo problematika. Tyrimo hipotezės. Tyrimo populiacija, imties atrankos metodo parinkimas. Anketinio tyrimo instrumentarijus. Anketa. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-06
 • Rinkos tyrimų reikšmė ir svarba Šiaulių miesto įmonėms

  Įvadas. Grafinė apklausos anketos analizė. Išvados. Tyrimo anketa.
  Rinkodara, tyrimas(13 puslapių)
  2006-04-10
 • Rinkos vystymo galimybės: statybų griovimo darbai "Vaidva"

  Vaidvos įmonės galimybių rinkoje tyrimas. Įvadas. Rinkos tyrimų kursinis darbas. Įvadas. Baigiamajame darbe atskleistos profesinės kompetencijos. Rinkos sąlygų tyrimų teoriniai aspektai. Rinkos samprata ir klasifikavimas. Rinkos vystymo ir perspektyvų tyrimai. Vaidva įmonės galimybių rinkoje tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. SSGG analizė.
  Rinkodara, tyrimas(16 puslapių)
  2011-05-23
 • Rūkymas - visuomenės problema

  Kokius pavojus sveikatai sukelia rūkymas? Kodėl sunku mesti rūkyti? Kaip mesti rūkyti? Kokie sveikatos pokyčiai vyksta metus rūkyti? Aktualumas. Rūkančiųjų respondentų amžiaus vidurkis. Rūkomų cigarečių stiprumas. Rūkymo skatuliai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedai (1).
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Rūkymo įprotis ir žala

  Įvadas. Tabako paplitimo istorija. Nikotinas. Kodėl žmonės rūko. Kas skatina rūkyti. Rūkymas ir sveikata. Kaip mesti rūkyti. Bendra tyrimo charakteristika. Protingas pasirinkimas. Kodėl nepatartina rūkyti. Tikri faktai apie rūkymą. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-08-24
 • Rūkymo įtaka paauglystėje

  Įvadas. Darbo tikslai. Atskleisti rūkymo problemos ypatumus paauglystėje. Atskleisti paauglių požiūrį į rūkymo problemą. Teorinė dalis. Rūkymo samprata. Rūkymo žala sveikatai. Paauglių rūkymo priežastys. Paauglių rūkymo prevencija. Kaip mesti rūkyti?. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2008-09-18
 • Rūkymo žala

  Statistiniai duomenys apie rūkančius. Rūkymo žala sveikatai. Kaip mesti rūkyti? Kodėl reikia mesti rūkyti?
  Fiziologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-06-09
 • Santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas

  Įžanga. Santuokos ir ištuokos Lietuvoje 1995 - 2006 m. Bendrieji duomenys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Santuokų bazinis. Grandininis. Ištuokų skaičiaus. Bazinis. Analitinis išlyginimas ir prognozavimas. Santuokų. Ištuokų. Koreliacinė – regresinė analizė. Ištuokų ir emigracijos ryšys. Įregistruojamų santuokų skaičiaus priklausymas nuo MGL. Išvados.
  Aprašomoji statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2007-07-24
 • Santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas santykiniai dydžiai. Santuokų. Ištuokų. Santuokų. Ištuokų.Santuokų. Ištuokų. Santuokų ir ištuokų vidutinių. Rodiklių skaičiavimas. Santuokų ir ištuokų. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių. Apskaičiavimas. Santuokų ir ištuokų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(16 puslapių)
  2010-03-03
 • Saugios bankininkystės principai: Lietuvos praktika

  Įvadas. Bankų priežiūros institucijų vaidmuo, siekiant bankų stabilumo ir saugumo. Bankų priežiūros raida. Šiuolaikinė bankų priežiūra ir jos vaidmuo. Bankų priežiūros tikslai. Būtinos sąlygos efektyviai bankų priežiūrai. Tarptautinių finansinio sektoriaus standartai, jų būtinumas ir vaidmuo, siekiant bankų veiklos stabilumo ir saugumo. Tarptautinių standartų esmė, jų pagrindiniai bruožai, klasifikacija. Ryšys tarp tarptautinių standartų ir finansinio stabilumo. Bazelio bankų priežiūros komitetas, bankų priežiūra ir tarptautiniai standartai. Bazelio bankų priežiūros komiteto įkūrimas ir jo vaidmuo. Komiteto, bankų priežiūros ir tarptautinių bankininkystės standartų tarpusavio ryšys. Pagrindinių principų tikslai ir jų apimamos sritys. Pagrindiniai principai ir bankinių krizių prevencija. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, tyrimas(23 puslapiai)
  2009-05-08
 • Sausumos transportas. Automobilių įvairovė gimnazijos moksleivių šeimose

  Automobilių įvairovė gimnazijos moksleivių šeimose. Esama situacija. Tyrimo metodo aprašymas. Suvestinė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Transportas ir logistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-06-09
 • Savęs vertinimas

  Savęs vertinimo tiriamasis darbas. Literatūros apžvalga. Testų rezultatai. I skalė. II skalė. III skalė. IV skalė. V skalė. VI skalė. VII skalė. VIII skalė. IX skalė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-09-18
 • Savivaizdžio suformavimo tyrimas

  Įvadas. Tiriamieji. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamųjų mokinių savivaizdžio ypatumus. Tyrimo eiga. Bendros išvados.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-02-22
 • Savivertės tyrimas (4)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas: Nustatyti savo savigarbos, simpatijos sau ir savęs žeminimo lygius. Tyrimo metodika. Tiriamasis. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-11-16
 • Savižudybės (5)

  Įvadas. Depresija, kaip pagrindinė savižudybių priežastis. Depresija - kas tai yra? Depresijos diagnostiniai kriterijai. Sunkiausia visų depresijų komplikacija - savižudybė. Savižudybės Lietuvoje. Savižudybių procesas. Depresija ir savižudybės. Ką gali pirminė sveikatos priežiūra? Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodo aprašymas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Pasiūlymai.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-09-18
Puslapyje rodyti po