Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reakcijos laiko tyrimas (2)

  Psichologijos metodų I laboratorinis darbas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas, apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2012-03-23
 • Realybės šou TV ekranuose

  Įvadas. Realybės šou. Anketa. Išvados.
  Žiniasklaida, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-09-18
 • Regimojo įsiminimo ir mokymosi motyvacijos tyrimas

  Tiriamųjų charakteristikos. Tiriamosios F charakteristika. Tiriamojo P charakteristika. Tiriamojo S charakteristika. Nerimastingumo tyrimas. Rezultatų sutvarkymas. Nerimastingumo tyrimo išvados. Atminties tyrimas. Teksto atgaminimas. Teksto atgaminimo rezultatų sutvarkymas. Atminties tyrimo išvados. Regimojo įsiminimo tyrimas. Mokymosi motyvacijos tyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-16
 • Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis)

  Ekonominės statistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Ryšio kryptis ir stiprumas, koreliacinė – regresinė analizė. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Laiko eilutės prognozės artimiausiam periodui. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2011-11-09
 • Reklama ir jos rinka

  Įvadas. Darbo aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Reklamos esmė. Reklamos istorija. Reklama ir prekinis ženklas. Reklama. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir įkainiai. Spaudos reklama. Reklama per televiziją. Radijo reklama. Demonstracinė reklama. Reklama internete. Reklamos rinka. Lauko vaizdo ekranų reklamos rodikliai. Spaudos reklamos rodikliai. Kino reklamos rodikliai. Interneto reklamos rodikliai. Reklamos įtaka vartotojui ir verslui. Reklamos įtaka vartotojui. Reklamos įtaką verslui.
  Rinkodara, tyrimas(30 puslapių)
  2006-05-30
 • Reklama Lietuvoje: anketinis tyrimas

  Taikomųjų tyrimų praktinis darbas. Vartotojų nuomonės apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje tyrimo anketa. Reklamos Lietuvoje anketinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti vartotojų nuomonę apie reklamą ir jos reglamentavimą Lietuvoje. Teorinė dalis. Anketa. Tyrimai ir jų rezultatai. Apibendrinti 20 klausimų atsakymai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-13
 • Reklama, pardavimas ir prekyba. Praktiniai darbai

  Praktinis darbas nr. 1. Pardavimų skatinimas. Darbo tikslas – Gebėti įvertinti pardavimą skatinančius veiksnius. Darbo uždaviniai: įvertinti rinkos situaciją; parinkti pardavimo skatinimo būdą; mokėti parengti pardavimų skatinimo planą; pateikti išvadas. Užduotis: Aprašyti pardavimo skatinimo galutiniam vartotojui programą. Parengti įmonės pardavimo skatinimo planą galutiniam vartotojui. Aprašyti pardavimų skatinimo į prekybininkus programą. Parengti įmonės prekybininkų skatinimo planą. Pateikti išvadas bei pasiūlymus. Praktinis darbas nr. 2. Reklama. Darbo tikslas – Žinoti reklamos skleidimo priemonių pasirinkimo kriterijus. Įvertinti reklamos nešiklių privalumus bei trūkumus. Darbo uždaviniai: Siekdami šio tikslo turite: Reklamos priemonių klasifikavimą; Svarbiausius reklamos skleidimo priemonių klasifikaciją; Reklamos skleidimo priemonių parinkimo kriterijus; Pateikti visas reklamos rūšis; Nurodyti galimus reklamos nešiklius; Pateikti išvadas; Užduotis: Aprašyti reklamos skleidimo priemones; Pasirinkus reklaminę informaciją perduodančias priemones, pateikti visus reklamos pavyzdžius panaudojant visas reklamos rūšis; Pateikti ekonominio efektyvumo įvertinimą; Pateikti išvadas ir pasiūlymus; Praktinis darbas nr.3. Rinkos tyrimas. Darbo tikslas – suvokti tyrimo svarbą efektyviems reklamos sprendimams įgyvendinti. Gebėti atlikti rinkos tyrimą bei reklamos skleidimo priemonių tyrimą. Darbo uždaviniai: Įvertinti rinkos situaciją; Pasirinkti tinkamai tyrimo tipą, tyrimo metodą bei tyrimo instrumentą; Sudaryti anketą ir apklausti vartotojus; Apibendrinti gautus duomenis; Pateikti išvadas. Užduotis: Problemos išsiaiškinimo stadijoje reikia nustatyti, ar problema iš tikrųjų yra reali ir aktuali, o ne tariama ar išgalvota ir lėšos, darbas, laikas nebus eikvojami mažareikšmiams antraeiliams dalykams. Sudaryti apklausos anketą. Apklausti ne mažiau kaip 20 respondentų. Gautus duomenis apibendrinti. Pateikti išvadas. Praktinis darbas nr. 4. Reklamos strategija ir planavimas. Darbo tikslas – išmanyti reklamos kampanijos organizavimo aspektus. Gebėti parengti reklamos strategiją. Darbo uždaviniai: Perprasti reklamos strategijos esmę; Mokėti nustatyti reklamos strategijos planavimo tikslus; Parengti reklamos planą; Pateikti išvadas; Užduotis: Parengti reklamos planą. Pateikti išvadas bei pasiūlymus.
  Rinkodara, tyrimas(29 puslapiai)
  2007-02-02
 • Reklamos efektyvumas

  Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti Panevėžio muzikinių klubų reklamos rūšis ir jų efektyvumą. Reklamos efektyvumo tyrimo metodika. Reklamos efektyvumo tyrimo metodai. Reklama ir jos rūšys. Reklamos efektyvumo nustatymas. Panevėžio muzikinių klubų reklamos efektyvumo tyrimas. Panevėžio muzikiniai klubai. Muzikinių klubų reklamos efektyvumo tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(13 puslapių)
  2008-04-25
 • Reklamos efektyvumo tyrimas ir biudžeto 2009 metams sudarymas: drabužių prekyba APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" Lietuvos rinkoje analizė 2002-2008 m. Įmonės charakteristika. APB "Apranga" asortimento struktūra. Ekonominio reklamos efektyvumo tyrimas. Palyginamoji reklamos išlaidų analizė. APB "Apranga" marketingas ir reklama. Statistinių matematinių metodų taikymas. Išvados ir rekomendacijos. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2009-06-16
 • Reklamos efektyvumo vertinimas UAB "Medinės šukos"

  Įvadas. Šio darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika. UAB "Medinės šukos" apibūdinimas. UAB "Medinės šukos" reklamos veiklos apibūdinimas. Pardavimų apimtys ir reklamos veiksnių efektyvumo analizė. UAB "Medinės šukos" prognozių paskaičiavimas. Prognozių paskaičiavimas pajamoms bei reklamos išlaidoms 2006 metams remiantis trendo funkcija. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-09-27
 • Reklamos įtaka individų vartojiškumui

  Tyrimo aktualumas. Tyrimo metodologinė dalis. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Pagrindinės tyrimo sąvokos. Tyrimo metodika. Tyrimo organizavimas. Priedas: anketa (5 psl.)
  Žiniasklaida, tyrimas(11 puslapių)
  2010-01-18
 • Reklamos kaita populiariausiuose žurnaluose

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo imtis. Reklamos žurnale privalumai. Reklamos žurnale trūkumai. Žurnalų rinka Lietuvoje. Žurnalas "Laima". Skaitytojai. Žurnalas "Ieva". Žurnalas "Veidas". Skaitytojai. Žurnalo "Veidas" analizė. Žurnalas "Flintas". Skaitytojai. Reklamos įkainiai. Žurnalo "Flintas" analizė. Žurnalas "Justė". Skaitytojai. Žurnalo "Justė" analizė. Žurnalas "Stilius". Žurnalo "Stilius" analizė. Žurnalas "Krepšinis". Reklamos žurnaluose "Stilius" ir "Krepšinis" matmenys.
  Žiniasklaida, tyrimas(30 puslapių)
  2006-05-19
 • Reklamos poveikis vaikui

  Įvadas. Reklamos poveikis vaikams. Tyrimo tema, tikslas, objektas, dalykas. Tyrimo uždaviniai, hipotezės. Anketa. Pagrindinės sąvokos.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2009-04-05
 • Reklamos tyrimas

  Reklamų populiarumas studentų tarpe. Interviu. Interviu privalumai. Trūkumai. Reklamų populiarumo tyrimas studentų tarpe. Tikslas: ištirti, reklamų populiarumą ir įtaką tarp studentų. Uždaviniai. Rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Reklamos tyrimas: dienraščio "15 minučių" pirmasis puslapis

  "15 minučių" pirmojo puslapio reklamos tyrimas. Įvadas. Kas yra 15 minučių? Kaip atrodo laikraščio reklama? Kiek kainuoja "15 minučių" pirmojo puslapio reklama? "15 minučių" pirmojo puslapio reklama. Kokia įmonė rugsėjį dažniausiai reklamavosi "15 minučių" pirmajame puslapyje? Kas dažniausiai yra reklamuojama "15 minučių" pirmajame puslapyje – prekė ar paslauga? Dienos, palankios reklamai pirmajame laikraščio puslapyje. Ar žmonės pastebi pirmojo laikraščio puslapio reklamą? Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-11-12
 • Report of research: iPod

  Introduction. IPod. The goal of this report is to find out the popularity of iPod among my colleagues and to know the best way to produce this product in Lithuania. Price. Colours. Qualities. Use of Ipod. Frequency of using Ipod. Induce. Substitutes. Advertisement.
  Anglų kalba, tyrimas(13 puslapių)
  2006-11-25
 • Restoranų, barų, valgyklų skaičiaus statistinis tyrimas Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos restoranų, barų, valgyklų skaičiaus tyrimą. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Restoranų, barų, valgyklų skaičiaus prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2007-06-12
 • Rinkėjai, partijos ir viešoji politika

  Įvadas. Politinės partijos apibrėžimas. Politinės partijos Lietuvoje. Rinkėjai. Politinis dalyvavimas. Rinkimų aktyvumas. Išvados.
  Politologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-26
 • Rinkodara (12)

  Įmonės marketingo elementai bei taikoma koncepcija. Mikroaplinkos elementai. Įmonės makroaplinkos elementų pagrindinės tendencijos. Anketa, kuri padės nustatyti vartotojų požiūrį į teikiamas paslaugas. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai (išorės, vidaus) įtakos paslaugos kitimą. Rinkos segmentavimas (pagal demografinį, geografinį, psichografinį ir vidaus elgesio požymius). Tikslinė rinka. Prekės (paslaugos) politika. Prekės charakteristikos kiekviename prekės (paslaugos) lygmenyje. Kokiai prekių (paslaugų) klasifikavimo grupei priklauso prekės (paslaugos). Prekės (paslaugos) identifikavimas. Prekės kainos politika. Rėmimo programa (rėmimo strategija. Rėmimo taikymo veiksmai. Rėmimo biudžetas). Prekės pateikimo politika. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(20 puslapių)
  2007-05-17
 • Rinkodaros komplekso elementų efektyvumo vertinimo rinkos tyrimas: UADB "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti UADB "ERGO Lietuva" rinkodaros komplekso efektyvumą šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis, taip pat kaip rinkodaros komplekso elemantai įtakoja paslaugų pirkimą. UADB "ERGO Lietuva" charakteristika. Tiriamoji dalis. Anketos UADB "ERGO Lietuva" rinkodaros komplekso elementų efektyvumo vertinimo rinkos tyrimo rezultatų analizė. Išvados bei siūlymai. Priedas: anketa
  Draudimas, tyrimas(18 puslapių)
  2010-02-18
Puslapyje rodyti po