Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ar mokyklose vyksta lytinis švietimas?

  Projekto tikslai: Išsiaiškinti ar mokykloje vyksta lytinis švietimas. Ar tėvai kalba su savo vaikais lytinio švietimo tema, Sužinoti ar paaugliai gali laisvai šnekėti šia tema su savo tėvais, Sužinoti nuo kada tėvų nuomone, turėtų prasidėti lytinis švietimas šeimoje, Išsiaiškinti kokios informacijos dabar trūksta paaugliams ir kokios trūko jų tėvams, Kokie dabartinių paauglių ir buvo jų tėvų lytinio švietimo šaltiniai, Išsiaiškinti kokias apsisaugojimo priemones jaunimas žino, Sužinoti kaip jaunimas norėtų kad informacija lytinio švietimo tema būtų pateikiama.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2005-12-19
 • Asmenybės psichinių savybių tyrimas

  Asmenybė. Nesančio gyvūno piešimo metodikos tyrimo rezultatai. Išvados. Tiriamųjų elgesys (savijauta) ir išvaizda tyrimo metu ir į gautus rezultatus. Projekcinė tyrimo metodika psichologinėje literatūroje.
  Psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-11-03
 • Asmenybės savęs vertinimas ir pažinimas

  Asmenybės savęs vertinimo tyrimas. Savęs tyrimas (tyrimas Nr.1). Asmenybės savybės ir jų įvertinimo lentelė. Tyrimo eiga. Rezultatų sutvarkymas. Išvados. Tiriamojo tyrimas (tyrimas N.2). Tyrimo eiga. Tiriamojo charakteristika. Tiriamojo asmenybės savybės ir jų įvertinimo lentelė. Rezultatų sutvarkymas. Išvados. Apibendrinimas.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-04-03
 • Asortimentas ir klientų poreikių tyrimas: UAB "Drogas" esančios parduotuvės "Maxima" patalpose

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie UAB "Drogas" prekių asortimentą, kainas, aptarnavimo kokybę. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo analizė ir jų rezultatai. Išvados. Siūlymai. Priedai (2).
  Vadyba, tyrimas(15 puslapių)
  2010-04-01
 • Atminties tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Atsakomybė ir atsakingumas

  Teorinė dalis. Atsakingumo sąvoka. Laisvės ir atsakingumo sąsajos. Pareiga. Praktinė dalis. Kaip atsakomybės ir atsakingumo sąvokas supranta mokytojai ir mokiniai? Kaip konkrečiai mokiniai atsakomybės?
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai (5)

  Įžanga. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai ir praktinės rekomendacijos.
  Ekologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-02-28
 • Atvejo analizė: dėmesio, mąstymo ir atminties tyrimas eksperimentinėmis metodikomis

  Dėmesio, mąstymo ir atminties tyrimas eksperimentinėmis metodikomis. Duomenys apie tiriamąjį. Tiriamojo pasirinkimo aplinkybės. Tyrimo metodų pasirinkimas. Tyrimo procedūros aprašymas. Atskirų metodikų aprašymas. Mąstymo tyrimo protokolas. Atminties tyrimo protokolas. Dėmesio tyrimas. Apibendrinanti išvada. Jūsų asmeninis įspūdis apie tyrimą, pasiūlymai ir pastabos.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Auditas (11)

  Darbo tikslas - naudojantis laikraščių "Lietuvos rytas", "Respublika", "Šiaulių kraštas", "Auksinė varpa" publikacijomis, atlikti 1990, 1993, 2004 metų straipsnių apie auditą analizę. Įvadas. Audito įvaizdis spaudoje. Dienraščio "Lietuvos rytas" straipsniai. Dienraščio "Respublika" straipsniai. Dienraščio "Šiaulių kraštas" straipsniai. Straipsniai apie auditą pagal vietovę. Straipsniai apie auditą, pagal įmonių nuosavybės formas. Straipsnių apie auditą suskirstymas pagal temas.
  Auditas, tyrimas(10 puslapių)
  2006-11-08
 • Auditorijos ir dėstytojų elgesys vertinant pagal tam tikrus kriterijus

  Taikomosios sociologijos tyrimas: Auditorijos ir dėstytojų elgesys vertinant pagal tam tikrus kriterijus. Stebėjimas dalyvaujant. Įvadas. Darbo tikslas – stebėti, ar keičiasi auditorijos ir dėstytojų elgesys, vertinant pagal numatytus kriterijus. Tyrimas. Dvi savaites buvo stebimi KTU Socialinių mokslų fakulteto II kurso studentai, X ir Y paskaitose. I savaitė. II savaitė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-04-15
 • Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos ir vertybės

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tezės.
  Pedagogika, tyrimas(3 puslapiai)
  2006-12-21
 • Auklėtojos–vaikų tarpusavio bendravimas–bendradarbiavimas: Kauno lopšelis–darželis "Žvangutis"

  Tyrimo tikslas: nustatyti auklėtojos – vaikų tarpusavio bendravimą – bendradarbiavimą. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo pobūdis. Išvados. Stipriosios pusės. Tobulintinos sritys 3-4 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Tobulintinos sritys 4-5 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Tobulintinos sritys 5-6 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos.
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-06-20
 • Auskarų ir tatuiruočių poveikis žmogaus organizmui

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Tyrimų metodika. Tyrimų bei apklausų rezultatai ir jų aptarimas. Žvėryno gimnazijos 1-4 g. klasių moksleivių turinčių auskarus skaičius. Moksleivių ir specialisto apžiūros palyginimas apžiūrėjus nesėkmingai įsivėrusią auskarą merginą. Kokia dar grėsme gali iškilti veriantis auskarą. Svarbiausi ausies taškai. Apklausos rezultatai apklausus tatuiruočių turinčius žmones. Mitai. Reikalavimai, kurių nevykdant, nepatartina darytis tatuiruotę jame. Išvados.
  Fiziologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-05-17
 • Badanie wskaźników rozwoju poziomu edukacji w Krajach UE-15 oraz Polsce

  Darbas lenkų kalba. Programy edukacyjne w Unii Europejskiej. Edukacja szkolna i pozaszkolna w krajach Unii Europejskiej. Wskaźniki. Zestawienie wskaźników dla 2002 r. Zestawienie wskaźników dla 1999 r. Procentowy udział osób, nie posiadających wyższego wykształcenia. Procentowy udział osób w wieku 18-24 lat, posiadających jedynie średnie wykształcenie i obecnie nie biorących udziału w żadnych szkoleniach. Ludność w wieku 25-64 lat, posiadająca wyższe wykształcenie. Udział społeczeństwa w wieku od 25 do 64 lat, którzy kontynuują naukę lub są zaangażowani w jakiekolwiek szkolenia. Udział nauczycieli szkół podstawowych i średnich wśród zatrudnionych ogółem. Rok szkolny 2001/2002. Ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Średnia ilość uczniów w klasie w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Studenci szkół zawodowych w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Studenci – obcokrajowcy w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Wydatki publiczne na edukację jako % PKB, 2002 r. Udział wydatków prywatnych w wydatkach na edukację ogółem, 2002 r. (%). Analiza wskaźników. Wyniki dla roku 2002. Wyniki dla roku 1999. Ranking państw ze względu na poziom edukacji. Wnioski. Metoda Warda dla lat 1999 i 2002.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2006-07-04
 • Baltijos jūra kaip išteklius rekreacinei veiklai

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti galimas rekreacijos formas vandens telkiniuose, taip pat surasti ir pateikti kriterijus, pagal kuriuos yra vertinamas vandens telkinių patrauklumas žmonių rekreacijai, išsiaiškinti faktorius, kurie yra atbaidantys ir kurie yra pritraukiantys poilsiautojus bei padaryti išvadas ir optimizavimo galimybes. Tyrimo metodika. Rekreacija vandens telkiniuose. Pagrindiniai kriterijai, nusakantys Baltijos jūros kaip ištekliaus rekreacinei veiklai vertingumą. Baltijos jūros pakrančių pobūdis ir paplūdimiai Lietuvoje. Baltijos jūros vandens kokybė. Baltijos jūros vandens temperatūra. Baltijos jūros žuvies ištekliai. Pakrančių įrengtumas ir pasiekiamumas. Faktoriai, kurie teigiamai veikia rekreaciją. Baltijos jūroje ir pakrantėje. Faktoriai, kurie neigiamai veikia rekreaciją. Baltijos jūroje ir pakrantėje. Pasiūlymai. Išvados. Summary.
  Turizmas, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-10-08
 • Baltymų ir jų paplitimo tyrimas

  Tema. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Projekto eiga. Darbo planas. Baltymų sandara. Baltymų struktūros. Baltymų funkcijos. Baltymų apykaita. Cheminių medžiagų poveikis baltymams. Baltymų spalvinės reakcijos. Baltyminio maisto įvairovė Šiaulių prekybos centruose. Sveikos mitybos taisyklės.
  Cheminiai junginiai, tyrimas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Bausmių sankcijos: kaip vertina bausmių sankcijas vaikai?

  Vaiko socialinio ugdymas. Tyrimo problema - kaip vertina bausmių sankcijas vaikai? Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokiu laipsniu sankciją vaikai laiko teisinga ir veiksminga. Socializacija ir ugdymas vaikystėje. Išvados. Tyrimo rezultatai. Vaikų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. Atsakymų suvestinė. Bendra vaikų atsakymų suvestinė. Tyrimų rezultatų išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(17 puslapių)
  2010-01-07
 • Bedarbystės statistikos tyrimas

  Bedarbystės statistikos tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Kaip nusikaltimai įtakoja bedarbystei? Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-04-05
 • Bendraamžiai – Konsultantai: priekabiavimas mokykloje

  Projektinis darbas. Įvadas. Priekabiavimo mokykloje teorinė apžvalga. Priekabiavimo kaip prievartos formų apibūdinimas. Rekomendacijos kaip elgtis, kai yra priekabiaujama. Apklausa ir jos analizė. Pamoka ir jos vedimas. Įsivertinimas. Išvados. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2005-10-10
 • Bendraamžių priėmimas ir verbalinės ir fizinės agresijos savivoka bei socialinis atsitraukimas

  Tyrimo vertimas. Įžanga. Komunikacijos vengimas ir verbalinis agresyvumas. Verbalinis ir elgesio santykis analizuojamas kartu. Socialinis elgesys kultūriniame kontekste. Vystymosi efektai ir studijos santrauka. Metodas. Populiacija, tiriamieji ir procedūra. Matas. Rezultatai. Lyties skirtumai. Diskusija. Verbalinė ir elgesinė agresija. Komunikacinis socialinis atstūmimas.
  Socialinė psichologija, tyrimas(16 puslapių)
  2008-04-02
Puslapyje rodyti po