Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pažinčių svetainių populiarumo tyrimas

  Darbo tikslai. Anketos pavyzdys. Pažinčių svetainių populiarumas vaikinų tarpe. Pažinčių svetainių populiarumas merginų tarpe. Pažinčių svetainių skaičius, tenkantis vienam vaikinui. Pažinčių svetainių skaičius, tenkantis vienai merginai. Pažinčių svetainių bendras populiarumas. Vaikinų nuomonė apie pažinčių svetaines. Merginų nuomonė apie pažinčių svetaines. Bendra vaikinų ir merginų nuomonė apie pažinčių svetaines. Kiek metų vaikinai užsiregistravę pažinčių svetainėse. Kiek metų merginos užsiregistravusios pažinčių svetainėse. Kiek valandų per savaitę vaikinai praleidžia pažinčių svetainėse. Kiek valandų per savaitę merginos praleidžia pažinčių svetainėse. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-05-04
 • Pedagoginis tyrimas: Dailės ir vizualinės raiškos galimybės dramos būrelio veikloje

  Įvadas. Problemos aktualumas. Bendrosios ir specialiosios literatūros analitinė apžvalga. Meninio ugdymo turinys. Dailės ugdymo turinys kumečių pagrindinėje mokykloje. Meninis ugdymas Simno specialiojoje internatinėje mokykloje. Mokinių žinių ir supratimo apie meną tyrimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Siūlymai menų bloko mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Priedas (anketa).
  Pedagogika, tyrimas(34 puslapiai)
  2006-10-31
 • Pedagoginis tyrimas: Projektinės veiklos vertinimas

  Anketa. Projektinės veiklos vertinimas. Projektinė veikla Mano mokykloje. Tyrimo aktualumas. Anketos analizė. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Pedagogo savidiagnozė

  Įvadas. Tyrimas. Uždaviniai. Tiriamųjų kontingentas: Marijampolės miesto vidurinių mokyklų mokytojai. Anketas sutiko užpildyti 11 pedagogų. Didžioji dauguma – pradinių klasių mokytojai. Tyrimo rezultatų aprašymas ir išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-05-16
 • Pedagogų bendravimo stiliaus įtaka vaiko socialinei brandai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendravimo samprata. Bendravimo stilių įvairovė. Anketinio tyrimo metodika ir organizavimas. Anketavimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas: pensijų kaupimo fondas AB "Swedbank"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti per lėtai augančios pensijos priežastį atliekant AB "Swedbank" pensijų fondų rinkos tyrimą. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondas. Analitikų nuomonė apie pensijos reformos pranašumus bei trūkumus. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Swedbank pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimo rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(21 puslapis)
  2009-10-12
 • Piaget tvermės dėsniai

  Įvadas. Mąstymas J. Piaget teorijoje. Piaget stadijos. Protokolas. Rezultatų įvertinimas. Protokolas. Vaikų atsakymai. Atsakymų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2006-03-27
 • Pieno pramonės rinkos tyrimai

  Maisto pramonės rodikliai. Pieno ūkio sektoriaus analizė. Reikalavimai pieno perdirbimo įmonėms. Pieno kvotos keliami reikalavimai ir jos vykdymas. Pagrindinių pieno perdirbimo įmonių padėtis rinkoje. Pagrindinių pieno perdirbimo įmonių veiklos analizė. AB "Rokiškio sūris" pagrindiniai veiklos bruožai. Pagrindiniai AB "Žemaitijos pienas" plėtros etapai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2006-10-30
 • Piešinių analizė vaikystės tarpsniuose

  Tyrimo tikslas: ištirti 3 skirtingų vaikystės tarpsnių (ankstyvoji vaikystė - 1-3 metai, pirmoji vaikystė- 3-6 metai, antroji vaikystė - 7-10 metai) vaikų piešinius, tema "Mano šeima". Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-07-26
 • Pietinės Klaipėdos gyventojų gyvenimo kokybės tyrimas

  Įvadas. Klaipėdos miesto teritorijos paviršiaus formavimas. Gamtinių sąlygų reikšmė miesto teritorijų tvarkymui. Miesto želdynų sistemos svarba. Želdinių reikšmė kovojant su akustiniu triukšmu. Atmosferos oras. Geriamas vanduo. Susisiekimo sistema. Pėsčiųjų eismas gyvenamajame rajone ir saugumas. Perspektyvos galimybės. Išvados. Pasiūlymai. Priedai.
  Lietuvos geografija, tyrimas(19 puslapių)
  2006-06-05
 • Pirmo kurso studentės savaitinis mokymosi krūvis

  Santrauka. Įžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti pirmo kurso studentės savaitinį mokymosi krūvį. Jaunuolio psichologinė "
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-06-05
 • Pirmo kurso studento savaitinis mokymosi krūvis

  Įžanga. Pirmo kurso studento veiklos ir poilsio ypatumai. Jaunuolio psichologinė – pedagoginė charakteristika. Studento veiklos bei poilsio fiziologijos ir higienos pagrindai. Pirmo kurso studento savaitinis mokymosi krūvio tyrimas. Tyrimo metodai. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(12 puslapių)
  2008-04-11
 • Pirmojo pasimatymo aplinkybių tyrimas

  Įvadas. Anketa. Uždaviniai ir hipotezės. Plačiau apie tyrimo metodiką. 1 lentelė. 2 lentelė. Analizė (1 ir 2 lentelės). 3 lentelė. 4 lentelė. Analizė (3 ir 4 lentelės). 5 lentelė. 6 lentelė. Analizė (5 ir 6 lentelės). 7 lentelė. 8 lentelė. Analizė (7 ir 8 lentelės). Išvados ir patarimai (pasiūlymai).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2007-01-10
 • Plaučių vėžio prevencija

  Įvadas. Tyrimo uždaviniai. Bendruomenės narių žinios apie rūkymo pasekmes. Plaučių vėžio sergamumas esant neigiamiems veiksniams. Rūkymo sukelti susirgimai. Rūkymas. Rūkymo pasekmės. Rūkymas trumpina gyvenimo trukmę. Apklaustųjų nuomonė apie plaučių vėžio riziką, bei žinios apie pasyvų rūkymą. Bendruomenės žinios apie plaučių vėžio prevenciją bei jos vykdymą. Tyrimų rezultatai. Bendruomenės narių žinios apie rūkymo pasekmes. Apklaustųjų nuomonė apie plaučių vėžio riziką, bei žinios apie pasyvų rūkymą. Bendruomenės žinios apie plaučių vėžio prevenciją bei jos vykdymą. Išvados.
  Statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2007-09-25
 • Plėtros galimybių studija: plastikinių langų gamyba UAB "Bodesa"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Prognozavimas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginė analizė. Makroaplinka. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. Išteklių analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Visuotinės kokybės vadyba. Personalo valdymas. Situacijos analizė. UAB "Bodesa" charakteristika. Šiaulių bendrovė "Bodesa", gaminanti ir montuojanti plastikinius langus bei stiklo paketus. UAB "Bodesa" pagrindiniai rodikliai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Veiklos analizė. SSGG analizė. Kokybės sistemos kūrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, tyrimas(31 puslapis)
  2008-10-29
 • Plėtros strategija: Biržuvėnų kurortiniai ištekliai

  Kurortinių išteklių ypatumai ir potencialas. Kurortinių išteklių ypatumai ir potencialas. Vidinės situacijos savybės. Stiprybės. Silpnybės. Išorinės situacijos aplinkybės. Galimybės. Grėsmės. Pasiūlymai kaip išplėtoti kurortinę veiklą Biržuvėnuose. Kaip stiprybėms skatinti galimybes? Kaip stiprybei įveikti grėsmę? Kaip pasinaudoti išorės galimybe įveikti silpnybę? Kaip išvengti silpnybių ir grėsmių sutapimo? Pagrindinis rinkos segmentas, kurį galėtų sudominti kurortinės paslaugos Biržuvėnuose. Pranašumai prieš konkurentus (SPA salonas "Galatėja" Telšiuose). Biržuvėnų rekreacinių išteklių plėtros strategija. Biržuvėnų kurortinių valdų ir išteklių ilgalaikio naudojimo principai. Kurortinių valdų plėtra, parametrai ir sąlygos. Du įdomiausi vietiniai papročiai arba renginiai, galintys sustiprinti aptariamos kurortinės vietovės lankytojų lojalumą. Kaštų ir naudos analizė. Kaštai. Investiciniai kaštai. Palaikomieji kaštai ir mokesčiai (per metus). Nusidėvėjimo atskaitymai. Nauda.
  Vadyba, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-06-06
 • Plungės nakvynės namai

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Plungės nakvynės namų gyventojų nuomonę apie gyvenimą juose. Nakvynės namai – laikino gyvenimo namai. Benamystės reiškinys Lietuvoje. Nakvynės namų specifika. Nakvynės namų klientai. Nakvynės namuose teikiamos paslaugos. Nakvynės namų klientų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Išnašos. Priedai(Anketa).
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-06-09
 • Pogendorfo iliuzijos tikrinimas

  Įvadas. Tyrimo tikslai. Metodika. Tiriamasis. Naudota aparatūra. Instrukcija tiriamajam. Tyrimo sąlygos ir eiga. Rezultatų apdorojimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Politinė reklama: studentų nuomonių analizė

  Tyrimo ataskaita. Įvadas. Politinės reklamos samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Reklamos sąvoka, jos rūšys ir tikslai. Politinė reklama. Politinės reklamos rūšys. Politinės reklamos finansavimas. Politinės reklamos įtaka. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2009-01-02
 • Politinių partijų ypatybės

  Įvadas. Politinių partijų samprata. Politinių partijų klasifikacija. Partijų funkcijos polinėse sistemose. Politinių partijų kilmė ir raida. Politinių partijų raida Lietuvoje. Lietuvos politinės partijos. Išvados.
  Politologija, tyrimas(13 puslapių)
  2011-05-02
Puslapyje rodyti po