Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Migracija (3)

  Migracija. Emigracija iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Mirties bausmė (3)

  Įvadas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-10-20
 • Mitai apie asmenybę ir visuomenę (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Ištirti, mitus apie asmenybę ir visuomenę. Mitai apie asmenybę ir visuomenę? Kas tie mitai? Asmenybė ir visuomenė. Nuostatos. Stereotipai. Vertybės ir vertybinės orientacijos. Žmonių nuomonės analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Žmonių nuomonės apie mitus rezultatų analizė. Elgesio mitai. Mitai apie Lietuvą. Mitai apie verslą. Mitai apie valdžią. Mitai apie religiją. Mitai apie sveikatos išsaugojimą. Mitai apie skirtingų kartų pažiūras. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-09-03
 • Mobili reklama

  Įvadas. Reklamos samprata. Svarbiausi reklamos esmę apibūdinantys bruožai. Mobili reklama. Mobilios reklamos pranašumai. Apklausos analizė ir rezultatai.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2008-01-10
 • Mobiliojo ryšio paslaugų pasirinkimo analizė

  Įvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. "Omnitel", "Tele2", "Bitės GSM" įkūrimas, istorija ir plėtra Lietuvoje. Mobiliojo ryšio operatorių rinkų aspektai. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų pasiūla. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų įvairovę. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų kainą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal abonentų skaičių. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal metinę apyvartą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal kokybės rodiklius. Mobiliojo ryšio vartotojų įpročių ir etiketo tyrimas. Apklausos duomenų analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(20 puslapių)
  2008-05-07
 • Mobiliojo ryšio priemonių privalumai ir trūkumai

  Mobiliojo ryšio priemonių privalumai ir trūkumai. Tyrimas. Reziumė.
  Elektronika, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-01-24
 • Mobiliojo ryšio rinkos tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kas įtakoja renkantis mobiliojo ryšio operatorių. Tyrimo uždaviniai. Metodai. Rinkodara ir jos tikslas. Įmonės marketingo mikroaplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Klientų supratimas. Kodėl žmonės perka? Prekė/produktas. Kaip paveikti vartotoją? Mobiliojo ryšio priemonių privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(23 puslapiai)
  2008-04-07
 • Mobiliųjų telefonų pasirinkimo tyrimas

  Įvadas. Mobiliųjų telefonų istorija. Kaip veikia mobilieji telefonai? Mobiliųjų telefonų įsigijimo būdai. Anketos rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2007-06-04
 • Mobilusis telefonas, kuris tapo mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi

  Įvadas. Objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimų metodai ir procedūros. Tiriamųjų kontingentas. Mobiliųjų telefonų įtaka vaikų sveikatai. Mobiliųjų telefonų populiarumas vaikų tarpe. Telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Mokesčių į Lietuvos biudžetus ir fondus statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo objektas: mokesčiai į Lietuvos biudžetus ir fondus. Darbo tikslas: atlikti statistinį tyrimą.. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2010-06-10
 • Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

  Įvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Vizija. Misija. Prioritetai. Gimnazijos mokytojai. 2006/2007 m.m. gimnazijos veiklos aprašas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Siūlomi dalykų moduliai. Mokslo metai. Pamokų laikas. Mokinių atostogų grafikas. Panevėžio Vytauto Žemkalnio Gimnazijos 2006/2007 m.m. ugdymo planas 1-oms ir 2-oms gimnazijos klasėms. Panevėžio Vytauto Žemkalnio Gimnazijos 2006/2007 m.m. profilinio ugdymo planas 3-ioms ir 4-oms gimnazijos klasėms. Pasirenkamieji dalykai. Moduliai. Tėvų pagalba. Mokinių parlamentas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, tyrimas(19 puslapių)
  2008-11-27
 • Mokyklos darbo režimo įvertinimas

  Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos darbo režimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Valgyklos darbo ir moksleivių valgymo grafikas. Mokinių maitinimosi tvarka. Auklėjamosios 1f klasės moksleivių veikla mokykloje. 1f klasės pamokų tvarkaraštis. 1f klasės mokinių veikla pertraukų metu. 1f klasės mokinių maitinimasis ir higiena. 1f klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje ir už jos ribų. Popamokinės veiklos organizatoriams ir būrelių vadovams. "Sveikatos lapas" klasės žurnale.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-11-26
 • Mokymosi motyvacijos ir baimių tyrimas

  Trumpa berniukų biografija. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Baimių tyrimas. Klausimynas. Rezultatų sutvarkymas. Teorinė medžiaga, skirta mokinių asmenybės ypatumams pažinti bei mokymosi motyvacijos ir baimių tyrimo išvadoms daryti. Asmenybės ypatumai. Interesai, sugebėjimai. Savęs vertinimas. Charakterio bruožai. Verbalinis intelektas. Emocijų, jausmų ir valios ypatumai. Šiek tiek aptarsime pačią mokymosi motyvaciją bei baimes. Mokymosi motyvacija. Baimė. Armando ir Roberto mokymo motyvacijos ir baimių tyrimo išvados. Aptariama berniukų mokymosi motyvacija. Aptariamas berniukų baimių tyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Mokinio adaptacija naujoje klasėje

  Įžanga. Tyrimo objektas – Uteno Dauniškio vidurinės mokyklos 11 klasės moksleiviai. Tyrimo tikslas – ištirti moksleivių prisitaikymo būdus naujoje klasėje ar mokykloje, bei išryškinti mokinio santykį su bendrojo lavinimo mokykla. Šio tikslo siekiame teorinėje dalyje pagrindžiant minėto santykio bei prisitaikymo būdų nustatymo kriterijus, o antroje dalyje – juos išryškinant atliktais empiriniais tyrimais. Teorinė tyrimo dalis. Adaptacijos samprata. Gyvenimas mokykloje. Kas yra sėkminga besimokančiųjų organizacija? Moksleivio adaptacija naujoje klasėje ar mokykloje, jos eiga, trukmė ir ypatumai. Empirinė tyrimo dalis. Apklausos rezultatų analizė. Adaptacijos mokykloje analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(26 puslapiai)
  2010-10-18
 • Mokinio charakteristika

  Mano pasirinktas ir aprašomas vaikas yra mano sūnus Domantas. Jam netrukus sukaks 17 metų. Gyvena pilnoje šeimoje, turi jaunesnę seserį, kuriai dabar 5,5 metų. Domantas vyriausias vaikas šeimoje. Charakteristika pagal Z. Froido asmenybės teoriją. C.G. Jungo asmenybės teorija. A. Adlerio asmenybės teorija. A.H. Maslou asmenybės teorija.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-09-30
 • Mokinio charakteristika (2)

  2 mokinių charakteristikos. Mokinių bendri duomenys. Vardas. Klasė. Bendras fizinis išsivystymas. Sveikatos būklė. Sąlygos šeimoje. Vardas. Klasė. Bendras fizinis išsivystymas. Sveikatos būklė. Sąlygos šeimoje. Mokymosi veikla. Pažangumas. Drausmingumas. Mokyklos režimo laikymasis. Sugebėjimas mokytis. Bendrieji gebėjimai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Kalba. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2009-02-20
 • Mokinio charakteristika (3)

  Pirmojo Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas Tarpasmeniniai santykiai. Antrojo Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2009-04-16
 • Mokinio charakteristika (4)

  Įvadas. Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-11-05
 • Mokinių konfliktai tarp bendraklasių mokykloje

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti mokinių požiūri į mokyklą, mokytojus, Bendravimą su klasės draugais ir pamokų lankymą bei nelankymą. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai. Tiriamieji. Rezultatų analizė. Tyrimo išvados. Anketa.
  Socialinis darbas, tyrimas(18 puslapių)
  2011-07-04
 • Mokinių nelankomumas

  Problemos formulavimas. Projekto tikslas. Projekto eiga. Projekto vykdymas. Mokyklos nelankymas. Moksleivių požiūris į mokymąsi. Nesėkmingo mokymosi ir mokyklos nelankymo priežastys: moksleivių vertinimas. Rekomendacijos. Mokyklos lygmeniu.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-02-28
Puslapyje rodyti po